Indeks opracował L. Kocoń

ANTONOWICZ Grzegorz lat 24, syn Jana i Joanny z Konopków, włościan z profesji kowalskiej się utrzymujących, w Sikorach Piotrowiętach zamieszkałych, tamże urodzony i zamieszkały z Franciszką DUCHNOWSKĄ lat 25, córką Jana i Małgorzaty z Dąbrowskich, posiadaczy cząstkowych części włościańskiej w Rudnikach dawniej zamieszkałych, już nieżyjących, tamże urodzoną, w Sikorach Piotrowiętach z służby się utrzymującą, ślub 10.02.1850, 16/1850.

CZAJKOWSKI Wincenty lat 23, w Czajkach zrodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Michała i Moniki z Jamiołkowskich, szlachty dziedzicznych z Justyną KAPICĄ lat 26, córką Wilhelma i Marianny z Sikorskich, posiadaczy cząstkowych już nieżyjących, w Kapicach Starych zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 03.02.1850, 4/1850.

DĄBROWSKI Bernard lat 22, w Wnorach Starych urodzony i tamże zamieszkały, syn Franciszka i Pauliny z Łupińskich, szlachty wylegitymowanej już nieżyjących z Cecylią WNOROWSKĄ lat 20, córką Walentego i Antoniny z Faszczewskich, posiadaczy cząstkowych, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 10.02.1850, 12/1850.

DOMALEWSKI Jan lat 23, włościanin w Orażach urodzony, w Jaworach parafii Rutkowskiej zamieszkały, syn Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Joanny z Dankowskich, włościan z Agnieszką OSTROWSKĄ lat 22, córką Daniela i Marianny z Zambrzyckich, włościan, w Wnorach Wandach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkała, ślub 05.02.1850, 8/1850.

GRODZKI Jan lat 50, wdowiec po Konstancji z Kuleszów zmarłej 30.06.1850, syn Franciszka i Krystyny z Zambrzyckich, posiadaczy cząstkowych już nieżyjących, dawniej w Górskich zamieszkałych, tamże urodzony, teraz w Zalesiu na propinacji zamieszkały z Dorotą POGORZELSKĄ lat 28, wdową poi Marcinie zmarłym 18.09.1845, córką Walentego i Marianny z Sikorskich małżonków Wnorowskich już nieżyjących, posiadaczy części szlacheckiej, w Wnorach Kuzelach zrodzoną, w Sikorach Wojciechowiętach na gospodarstwie po swym mężu zamieszkałą, ślub 18.09.1850, 32/1850.

GRODZKI Wilhelm lat 49, wdowiec  po Mariannie z Grabowskich zmarłej 04.10.1849, syn Aleksandra i Doroty z Milewskich, szlachty niewylegitymowanych już nieżyjących, w Kobylinie Pieniążkach urodzony i tamże zamieszkały z Marianna PISZCATOWSKĄ lat 30, córką Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Kłoskowskich, szlachty niewylegitymowanych, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 11.02.1850, 20/1850.

JAWOROWSKI Jan lat 24, syn Sylwestra i nieżyjącej już Katarzyny z Stypułkowskich, posiadaczy części szlacheckiej w Zalesiu Łabędzkim zamieszkałych, tamże urodzony i przy ojcu zamieszkały z Teresą SIKORSKĄ lat 24, córką Tadeusza, już nieżyjącego i żyjącej Joanny z Pogorzelskich, posiadaczy części szlacheckiej w Milewie Zabielnym zamieszkałych, tamże urodzoną, w Zalesiu Łabędzkim przy matce zamieszkałą, ślub 16.06.1850, 24/1850.

KAMIŃSKI Feliks lat 19, syn Mateusza i Franciszki Dmochowskiej z profesji kowalskiej utrzymujących się w Kobylinie Borzymach zamieszkałych, tamże urodzony i przy rodzicach zamieszkały z Marianną JABŁONOWSKĄ lat 20, córką Jana i Petroneli z Przyjemskich, posiadaczy części szlacheckiej w Kobylinie Pieniążkach zamieszkałych, tamże urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą, ślub 28.05.1850, 22/1850.

KAZIMIERZEWSKI Józef lat 29, syn Wawrzyńca i nieżyjącej już Marianny z Grochowskich, włościan, w Bruszewie urodzony, w Kobylinie Łatkach zamieszkały z Dorotą TOMASZEWSKĄ lat 29, córką Michała i Rozalii z Jabłońskich, włościan już nieżyjących, Krzewie Jawornicy zrodzoną, w Kobylinie Łatkach ze służby się utrzymującą, ślub 07.07.1850, 27/1850.

KIERZKOWSKI Jan lat 44, wdowiec po Konstancji z Rząców, dziedzic części w Kurzynach zamieszkały i tamże urodzony, syn Marcina i Teresy z Idźkowskich, już nieżyjących z Emilią GARBOWSKĄ lat 30, wdową po Ignacym zmarłym 24.12.1845, córką Wilhelma i Antoniny z Wojnów małżonków Jaworowskich, szlachty dziedzicznych w Milewie Zabielnym zamieszkałych, tamże zrodzoną, w Garbowie Starym zamieszkałą, ślub 28.01.1850, 3/1850.

KOBYLIŃSKI Marcin lat 21, syn Kacpra i Bibianny z Łopińskich w Kobylinie Łatkach na części szlacheckiej zamieszkałych, tamże urodzony i dotąd przy rodzicach zamieszkały z Rozalią STYPUŁKOWSKĄ lat 26, córką Antoniego i Antoniny z Wądołowskich, posiadaczy dziedzicznych w Stypułkach Szymanach zamieszkałych, tamże zrodzoną i dotąd przy rodzicach zamieszkałą, ślub 08.07.1850, 28/1850.

KOBYLIŃSKI Michał lat 22, w Kobylinie Łatkach zrodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Hilarego i Brygidy z Kobylińskich, posiadaczy cząstkowych z Marianną POGORZELSKĄ lat 23, wdową po Stanisławie zmarłym 20.07.1848, córką Piotra i Anieli z Krzewskich małżonków Mężyńskich, na części szlacheckiej zamie3szkałych, w Zalesiu Łabędzkim zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 03.02.1850, 6/1850.

KONOPKA Jan lat 20, syn Łukasza, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Gąssowskich, szlachty wylegitymowanych w Gąssówce Bagnie zamieszkałych, tamże urodzony i na gospodarstwie zamieszkały z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 22, córką Krzysztofa i Marianny z Kruszewskich, szlachty niewylegitymowanych już nieżyjących, w Leśniewie dawniej zamieszkałych, tamże urodzoną i dotąd zamieszkałą, ślub 02.07.1850, 26/1850.

KRASSOWSKI Andrzej lat 22, syn Wawrzyńca i Anny z Trzasków, szlachty niewylegitymowanych, w Zambrzycach Nowych, parafii Rutkowskiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Ludwiką WNOROWSKĄ lat 24, córka Walentego i Marianny z Sikorskich, szlachty niewylegitymowanych już nieżyjących, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy barcie zamieszkałą, ślub 10.02.1850, 18/1850.

KROPIEWNICKI Antoni lat 18, syn Andrzeja i Julianny z Jabłońskich, szlachty wylegitymowanych, w Frankach Dąbrowie zrodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Klarą MAKOWSKĄ lat 20, córką Jana i Marianny z Sikorskich, posiadaczy części szlacheckiej w Makowie zamieszkałych, tamże urodzoną i dotąd przy rodzicach zamieszkałą, ślub 11.11.1850, 33/1850.

KULIKOWSKI Józef lat 22, syn Tomasza i nieżyjącej już Marianny z Sikorskich, szlachty niewylegitymowanych w Kobylinie Kruszewie zamieszkałych, tamże urodzony i przy ojcu zamieszkały z Franciszką BYSTRZANKĄ lat 22, córką Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Sikorskich dawniej w Mioduszach zamieszkałych, tamże zrodzoną a teraz w Kobylinie Kruszewie przy matce zamieszkałą, ślub 10.02.1850, 17/1850.

KULIKOWSKI Kazimierz lat 24, syn Stanisława i Bogumiły z Jaworowskich, szlachty legitymujących się z Żendzian, tamże urodzony i dotąd przy rodzicach zamieszkały z Scholastyką ZALESKĄ lat 21, córką Jakuba i Joanny z Pogorzelskich, już nieżyjących posiadaczy cząstkowych z Zalesia, tamże urodzoną i dotąd zamieszkałą, ślub 19.11.1850, 37/1850.

LĘCZEWSKI Augustyn lat 19, syn Szymona i nieżyjącej już Marianny, szlachty dotąd niewylegitymowanych z Żędzian, tamże urodzony i dotąd przy ojcu zamieszkały z Teklą MOJKOWSKĄ lat 17, córką Juliana i Honoraty z Kulikowskich, szlachty wylegitymowanych z Mojk, tamże zrodzoną i dotąd przy rodzicach zamieszkałą, ślub 24.11.1850, 39/1850.

MAKOWSKI Józef lat 30, syn Teodora, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Frankowskich, szlachty dziedzicznych w Makowie zamieszkałych, tamże urodzony ni dotąd na gospodarstwie zamieszkały z Emilią PODBIELSKĄ lat 29, córką Wawrzyńca i Ludwiki z Kobylińskich dziedzicznie w Jaworach zamieszkałych, już nieżyjących, szlachty, tamże urodzoną a teraz w Kobylinie Kuleszkach przy familii zamieszkałej, ślub 17.07.1850, 30/1850.

MALESZEWSKI Jan lat 24, syn Antoniego i nieżyjącej już Agnieszki z Uszyńskich, posiadaczy części szlacheckiej w Krzewie Nowym parafii Zawadzkiej zamieszkałych, tamże urodzony i dotąd przy ojcu zostający z Józefą KŁOSKOWSKĄ lat 21, córką Krzysztofa i Katarzyny z Jamiołkowskich, szlachty niewylegitymowanych już nieżyjących, w Kłoskach Świgoniach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 10.02.1850, 15/1850.

MALESZKA Wincenty lat 19, syn Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Gregorczyków, wyrobników, w Kowalewszczyźnie urodzony i dotąd z profesji szewskiej tamże się utrzymujący z Krystyną SĘK lat 16, córką Antoniego i Marianny z Jakobczuków z profesji szewskiej w Kobylinie zamieszkałych, tamże zrodzoną i dotąd przy rodzicach zamieszkałą, ślub 11.11.1850, 34/1850.

PISZCZATOWSKI Jan lat 25, w Piszczatach Kończanach urodzony i tamże po swych rodzicach na gospodarstwie zamieszkały, syn Jana i Elżbiety z Roszkowskich, posiadaczy cząstkowych już nieżyjących z Franciszką GRABOWSKĄ lat 19, córką Adama, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Truskolaskich, posiadaczy cząstkowych, w Stypułkach Święchach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 05.02.1850, 7/1850.

PISZCZATOWSKI Mateusz lat 20, w Piszczatach Kończanach urodzony i tamże przy matce zamieszkały, syn Tadeusza, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Stypułkowskich, szlachty nielegitymowanych z Teofilą KIERZKOWSKĄ lat 19, córką Wincentego i nieżyjącej już Barbary z Piekutowskich, szlachty nielegitymowanej, w Stypułkach Święchach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 10.02.1850, 11/1850.

PISZCZATOWSKI Tomasz lat 26, w Piszczatach Piotrowiętach urodzony i tamże zamieszkały, syn Jana i Elżbiety z Wnorowskich, szlachty dziedzicznych tamże zamieszkałych z Józefą MAKOWSKĄ lat 21, córką Wincentego i nieżyjącej już Agnieszki z Jaworowskich, szlachty dziedzicznych, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 03.02.1850, 5/1850.

POGORZELSKI Dominik lat 29, wdowiec po Katarzynie z Pogorzelskich, dziedzic części w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Tomasza i Marianny z Dobkowskich, już nieżyjących z Wiktorią PERKOWSKĄ lat 23, córką Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Pogorzelskich, gospodarzy, w Kapicach Starych zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 28.01.1850, 2/1850.

ROSZKOWSKI Wojciech lat 26, syn Walentego i nieżyjącej już Anieli z Jamiołkowskich, szlachty dziedzicznych na części w Roszkach Chrzczonach parafii Płońskiej zamieszkałych, tamże urodzony i dotąd przy ojcu zostający z Franciszką CZAJKOWSKĄ lat 20, córką Antoniego i nieżyjącej już Emilii z Czajkowskich, szlachty wylegitymowanych, w Czajkach zrodzoną i dotąd przy ojcu zamieszkałą, ślub 10.02.1850, 13/1850.

SIKORSKI Emeryk lat 22, syn Jakuba i nieżyjącej już Teofili z Truskolaskich, szlachty dziedzicznych w Milewie Zabielnym zamieszkałych, tamże zrodzony i przy ojcu zamieszkały z Cecylią SIKORSKĄ lat 25, córka Józefa i Julianny z Czajkowskich, szlachty dziedzicznych, w Milewie Zabielnym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 10.02.1850, 14/1850.

SLESZYŃSKI Stanisław lat 45, wdowiec po Mariannie z Grodzkich zmarłej 18.11.1849, syn Jana i Marianny, posiadaczy części szlacheckiej już nieżyjących, w Mieszkach zrodzony i tamże na gospodarstwie po rodzicach zamieszkały z Antoniną GARBOWSKĄ lat 28, wdową po Pawle zmarłym 10.08.1848, córką Ignacego i Marianny małżonków Wnorowskich, posiadaczy cząstkowych, w Wnorach Wypychach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 03.06.1850, 23/1850.

SZLESZYŃSKI Ignacy lat 22, w Wnorach Kuzelach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Józefa i Franciszki z Bagińskich, szlachty niewylegitymowanych z Weroniką CZAJKOWSKĄ lat 18, córką Anieli, wdowy, w Wnorach Wypychach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 10.02.1850, 10/1850.

SZLESZYŃSKI Stanisław lat 25, syn Macieja i Małgorzaty z Maleszewskich, posiadaczy części szlacheckiej z Mieszków, tamże zrodzony i dotąd przy rodzicach zamieszkały z Anielą WNOROSKĄ lat 23, córką Jana i nieżyjącej już Łucji z Mężeńskich, posiadaczy części szlacheckiej w Wnorach Wandach, tamże urodzoną i dotąd przy ojcu zamieszkałą, ślub 24.11.1850, 40/1850.

WNOROWSKI Franciszek lat 50, wdowiec po Franciszce z Wróblewskich, w Wnorach Kuzelach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Szymona i Jozefaty z Piszczatowskich, już nieżyjących z Klarą WNOROWSKĄ lat 23, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Piszczatowskich, gospodarzy, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 28.01.1850, 1/1850.

WNOROWSKI Gabriel lat 35, syn Szymona, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Wnorowskich, szlachty niewylegitymowanych, w Wnorach Kuzelach urodzony i tamże po ojcu swym na gospodarstwie osiadły z Anielą MOJKOWSKĄ lat 50, wdową po Józefie zmarłym 10.04.1849, córką Bartłomieja i Katarzyny z Roszkowskich małżonków Czajkowskich, posiadaczy cząstkowych już nieżyjących, w Wnorach Starych zrodzoną, w Wnorach Wypychach po swym mężu na gospodarstwie zostająca, ślub 11.02.1850, 19/1850.

WNOROWSKI Paweł lat 21, syn Walentego i Małgorzaty z Uszyńskich, szlachty dotąd niewylegitymowanych, już nieżyjących w Wnorach Kuzelach zamieszkałych, tamże urodzony i dotąd na gospodarstwie po rodzicach zamieszkały z Klarą WNOROWSKĄ lat 22, córką Mateusza i nieżyjącej już Salomei z Szleszyńskich, posiadaczy części szlacheckiej w Wnorach Wypychach zamieszkałych, urodzoną w Szlasach Łopienitych a teraz w Wnorach Wypychach przy bracie zamieszkałą, ślub 08.07.1850, 29/1850.

WNOROWSKI Stanisław lat 32, syn Piotra i Franciszki z Dąbrowskich, szlachty niewylegitymowanych już nieżyjących, w Wnorach Starych urodzony i tamże po rodzicach na gospodarstwie zamieszkały z Teofilą STYPUŁKOWSKĄ lat 22, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Kobylińskich, posiadaczy cząstkowych, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 11.02.1850, 21/1850.

WNOROWSKI Tomasz lat 19, syn Antoniego, już  nieżyjącego i żyjącej Marianny z Grabowskich, posiadaczy części szlacheckiej w Wnorach Wandach, tamże urodzony i dotąd na pospodarstwie po swym ojcu zamieszkały z Marianną MAKOWSKA lat 23, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Jozefaty z Stypułkowskich, posiadaczy części szlacheckiej w Makowie zamieszkałych, tamże zrodzoną i dotąd przy matce zamieszkałą, ślub 19.11.1850, 36/1850.

ZAJKOWSKI Feliks lat 20, syn Józefa i Wiktorii z Grodzkich, szlachty legitymujących się w Milewie zamieszkałych, tamże urodzony i dotąd przy rodzicach zamieszkały z Julianną SIKORSKĄ lat 18, córka Stanisława i Franciszki z Pogorzelskich już nieżyjących, szlachty legitymujących się dawniej w Milewie zamieszkałych, tamże urodzoną i dotąd zamieszkałą, ślub 24.11.1850, 38/1850.

ZARZECKI Paweł lat 18, w Zarzeckich zrodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Józefa i Weroniki z Jerozalskich, szlachty wylegitymowanych z Benigną MAKOWSKĄ lat 22, córka Teodora, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Frankowskich, szlachty wylegitymowanych, w Makowie zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 05.02.1850, 9/1850.

ZDRODOWSKI Jakub lat 40, syn Michała i Rozalii z Jaworowskiej, szlachty niewylegitymowanych już nieżyjących, w Zdrodach na gospodarstwie dawniej zamieszkałych, tamże urodzony a teraz w Kobylinie Borzymach jako cieśla na robocie zamieszkały z Marcjanną POGORZELSKĄ lat 30, wdową po Janie zmarłym 28.09.1844, córką Franciszka i Anieli z Makowskich małżonków Szrednickich, posiadaczy części szlacheckiej już nieżyjących, w Kobylinie Łatkach zrodzona, w Kobylinie Kuleszkach przy bracie zamieszkałą, ślub 11.09.1850, 31/1850.

ŻENDZIAN Joachim lat 25, wdowiec po Zuzannie z Sikorskich zmarłej 17.12.1849, szlachcic legitymowany w Żendzianach na części zamieszkały, syn Antoniego i Teresy z Pogorzelskich, już nieżyjących z Agnieszką STYPUŁKOWSKĄ lat 21, córką Jana i Marianny z Kamińskich, szlachty wylegitymowanych w Stypułkach Borkach zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.06.1850, 25/1850.