Indeks opracował L. Kocoń

BABIŃSKI Konstanty lat 19, w Frankach Dąbrowie zrodzony i tamże zamieszkały, syn Wiktora i Apolonii z Mojkowskich, już nieżyjących z Julianną GROCHOWSKĄ lat 22, córką Jozefata i nieżyjącej już Domiceli z Kropiewnickich, dziedziców, w Frankach Dąbrowie zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 26.11.1849,52/1849.

CZAJKOWSKI Antoni lat 60, wdowiec po Franciszce z Rząców, dziedzic części w Czajkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Franciszka i Marianny z Czajkowskich, już nieżyjących z Elżbietą KŁOSKOWSKĄ lat 50, wdową po Ignacym zmarłym 07.05.1832, córką Krzysztofa i Petroneli z Kapiców małżonków Kobylińskich, już nieżyjących, w Kobylinie Cieszymach zrodzoną, w Czajkach zamieszkałą, ślub 05.02.1849, 6/1849.

CZAJKOWSKI Józef lat 18, w Wnorach Pażochach zrodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Kazimierza i Heleny z Czyżewskich, włościan z Ewą OSTROWSKĄ lat 18, córką Daniela i Marianny z Zambrzyckich, wyrobników, w Wnorach Wandach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 19.11.1849, 47/1849.

CZAJKOWSKI Leonard lat 22, szlachcic dziedziczny w Kobylinie Kruszewie przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Adama i Marianny z Grabowskich z Wiktorią KROPIEWNICKĄ lat 22, wdową po Konstantym zmarłym 22.11.1848, córką Szymona, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Maleszewskich małżonków Ciborowskich, szlachty dziedzicznych, w Ciborach Gołockich zrodzoną, w Kropiewnicy Gajkach zamieszkałą, ślub 29.11.1849, 59/1849.

DĄBROWSKI Julian Makary lat 20, w Wnorach Starych urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Wincentego i Konstancji z Stypułkowskich z Balbiną KULESZĄ lat 21, córką Jakuba i Marianny z Stypułkowskich, w Stypułkach Borkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 12.11.1849, 43/1849.

DOBKOWSKI Andrzej lat 28, wdowiec po Elżbiecie z Kuleszów, dziedzic cząstkowy w Stypułkach Szymanach zamieszkały i tamże urodzony, syn Kacpra i nieżyjącej już Rozalii z Stypułkowskich, dziedziców z Franciszką SIKORSKĄ lat 18, córką Leonarda i Franciszki z Piekutowskich, posiadaczy cząstkowych już nieżyjących, w Sikorach Pawłowiętach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 19.02.1849, 25/1849.

FRANKOWSKI Jan lat 21, dziedzic części w Frankach Dąbrowie zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Ludwiki z Kurzynów z Kunegundą KROPIEWNICKĄ lat 21, córką Kazimierza, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Zaleskich, w Kropiewnicy Gajkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 26.11.1849, 53/1849.

FRANKOWSKI Stanisław lat 37, wdowiec po Juliannie z Łopińskich, dziedzic części w Kurzynach zamieszkały, urodzony w Frankach Piaskach, syn Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Joanny z Garbowskich z Anną Małgorzatą KROPIEWNICKĄ lat 20, córką Andrzeja i Julianny z Jabłonowskich, szlachty dziedzicznej, w Kurzynach zrodzoną, w Frankach Dąbrowie przy rodzicach zamieszkałą, ślub 11.11.1849, 41/1849.

GODLEWSKI Adam lat 21, w Jabłoni Rykaczach zrodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Ignacego i Jozefaty z Jabłońskich, dziedziców cząstkowych z Julianną STYPUŁKOWSKA lat 19, córką Macieja i Józefy z Stypułkowskich, gospodarzy, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.06.1849, 34/1849.

GRYNCEWICZ Kazimierz lat 70, wdowiec po Franciszce z Olszewskich, sługa kościelny w Kobylinie Borzymach zamieszkały,  w mieście Korwia guberni wileńskiej urodzony, syn Marcina i Barbary z Balcewiczów, mieszczan już nieżyjących z Anielą SITOWICZ lat 40, wdową po Kacprze zmarłym 13.09.1845, córką Jakuba i Salomei z Stypułkowskich małżonków Zambrzyckich, już nieżyjących, w Wnorach Wandach zrodzoną i tamże przy dzieciach zamieszkałą, ślub 19.11.1849, 48/1849.

JAMIOŁKOWSKI Andrzej lat 19, posiadacz cząstkowy w Jamiołkach Kowalach zamieszkały i tamże urodzony, syn Antoniego i Marianny z Jabłonowskich, już nieżyjących z Franciszką LEŚNIEWSKĄ lat 22, córką Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Łucji z Kruszewskich, w Leśniewie Niedźwiedź zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 18.02.1849, 18/1849.

JANKOWSKI Józef lat 26, garncarz w Kobylinie Borzymach zamieszkały, w Jurcu Pańskim urodzony, syn Bartłomieja i Marianny z Barankiewiczów z Katarzyną ZIMOROWICZ lat 24, wdową po Ignacym zmarłym 19.08.1848, córką Jana i Joanny z Konopków małżonków Antonowicz, szynkarzy w Sikorach Piotrowiętach zamieszkałych, w Sikorach Pawłowiętach zrodzoną, w Kobylinie Borzymach zamieszkałą, ślub 23.03.1849, 32/1849.

JAROŃCZYK Wojciech lat 24, w Kapicach Lipnikach służebnie zamieszkały, w Sanikach urodzony, syn Izydora i Katarzyny z Powikrowskich, już nieżyjących z Anną PASKOWNĄ lat 24, córką Andrzeja i Marianny z Karkowskich, już nieżyjących, w Wilkowie zrodzoną, w Kapicach Lipnikach służebnie zamieszkałą, ślub 04.11.1849, 39/1849.

JAWOROWSKI Kajetan lat 24, szlachcic dziedziczny w Milewie Zabielnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Sikorskich, szlachty dziedzicznych z Franciszką LEŚNIEWSKĄ lat 22, szlachcianką, córką Andrzeja i Julianny z Mojkowskich, szlachty dziedzicznych, w Mojkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.02.1849, 19/1849.

JERZAK Jan lat 30, w Bruszewie służebnie zamieszkały, w Tyborach Kamiance urodzony, syn Joachima i Franciszki z Mikołajewskich, już nieżyjących z Petronelą TRUSKOLASKĄ lat 21, córką Józefa, już nieżyjącego i żyjącej Jozefaty z Sikorskich, w Truskolasach Lachach zrodzoną, w Kierzkach przy matce zamieszkałą, ślub 12.11.1849, 42/1849.

KAMIŃSKI Stanisław lat 30, wdowiec po Agnieszce z Kaliścińskich, rymarz w Wnorach Starych zamieszkały, w Kobylinie urodzony, syn Grzegorza i Konstancji z Leśniewskich, już nieżyjących z Anną WNOROWSKĄ lat 36, córka Stanisława i Marianny z Grodzkich, gospodarzy już nieżyjących, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 22.07.1849, 35/1849.

KIERZKOWSKI Paweł lat 23, w Stypułkach Święchach zrodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Piotra i Agnieszki z Roszkowskich z Antoniną ROSZKOWSKĄ lat 22, córką Pawła i Marianny z Czajkowskich, w Kropiewnicy Raciborach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 29.01.1849, 3/1849.

KŁOSKOWSKI Wojciech lat 26, w Garbowie Starym służebnie zamieszkały, w Stanicy Brzezinka urodzony, syn Stanisława i Rozalii z Kozłowskich, już nieżyjących z Franciszką GARBOWSKĄ lat 24, córką Walentego, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Grodzkich, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 24.11.1849, 49/1849.

KŁOSKOWSKI Zachariasz lat 25, w Czajkach urodzony i tamże zamieszkały, syn Ignacego i Elżbiety z Kobylińskich, dziedziców już nieżyjących z Katarzyną PISZCZATOWSKĄ lat 20, córką Wilhelma i Anieli z Mojkowskich, posiadaczy cząstkowych, w Piszczatach Kończanach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.02.1849, 24/1849.

KRUSZEWSKI Piotr lat 25, wdowiec po Franciszce z Krzewskich, gospodarz w Kłoskach Młynowietach zamieszkały i tamże urodzony, syn Mateusza i Katarzyny z Wądołowskich tamże zamieszkałych z Teresą KULESZĄ lat 20, córką Andrzeja, już nieżyjącego i żyjącej Petroneli z Stypułkowskich, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 06.05.1849, 28/1849.

KULESZA Grzegorz lat 22, dziedzic części w Ciborach Chrzczonach zamieszkały i tamże urodzony, syn Kazimierza i Rozalii z Konopków, już nieżyjących z Pauliną BABIŃSKĄ lat 22, córką Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Truskolaskich, szlachty dziedzicznych, w Kobylinie Kruszewie zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 11.02.1849, 11/1849.

KULESZA Piotr lat 33, w Wnorach Wypychach służebnie zamieszkały, w Wyknie Starym urodzony, syn Magdaleny tamże zamieszkałej z Antoniną CHMIELEWSKĄ lat 22, córką Wincentego i Rozalii z Wnorowskich, wyrobników, w Wnorach Wypychach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.02.1849, 21/1849.

KULIKOWSKI Wilhelm lat 37, wdowiec po Mariannie z Leśniewskich, szlachcic dziedziczny w Żendzianach zamieszkały i tamże urodzony, syn Mateusza, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Babińskich z Julianną CZAJKOWSKĄ lat 20, córką Michała i Moniki z Jamiołkowskich, szlachty dziedzicznych, w Czajkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 05.02.1849, 9/1849.

KURZYNA Józef lat 20, posiadacz cząstkowy w Garbowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława i Anny z Kurzynów, już nieżyjących z Emilią POGORZELSKĄ lat 24, córką Antoniego i Rozalii z Dańkowskich, już nieżyjących, w Sikorach Wojciechowiętach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 18.02.1849, 17/1849.

KURZYNA Stanisław lat 20, w Garbowie Starym zamieszkały, syn Michała i Józefy z Wojnów, szlachty dziedzicznej z Julianną KURZYNĄ lat 23, córką Józefa, już nieżyjącego i żyjącej Apolonii z Piszczatowskich, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 11.02.1849, 12/1849.

LEŚNIEWSKI Mateusz lat 25, w Leśniewie Niedźwiedź urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Jakuba i Antoniny z Idźkowskich, posiadaczy cząstkowych z Konstancją MOJKOWSKĄ lat 18, córką Macieja i Marianny z Leśniewskich, posiadaczy cząstkowych, w Mojkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 11.02.1849, 13/1849.

ŁAPIŃSKI Aleksander lat 20, w Kropiewnicy Raciborach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Nikodema i Julianny z Czajkowskich, szlachty dziedzicznych z Rozalią JAWOROWSKĄ lat 21, córką Wilhelma i Antoniny z Wojnów, szlachty dziedzicznych, w Milewie Zabielnym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 05.02.1849, 8/1849.

MAJEWSKI Mikołaj lat 25, wyrobnik w Czajkach zamieszkały, w Zawadach urodzony, syn Michała, już nieżyjącego i żyjącej i Tekli z Termeliszów z Franciszką HERMANOWSKĄ lat 24, córką Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Petroneli z Piszczatowskich, w Piszczatach Piotrowiętach zrodzoną i tamże służebnie zamieszkałą, ślub 26.11.1849, 51/1849.

MALESZEWSKI Stanisław lat 33, wdowiec po Rozalii z Grodzkich, szynkarz w Kobylinie Latkach zamieszkały, urodzony w Maleszewie Porkusach, syn Sylwestra i nieżyjącej już Marianny z Stypułkowskich z Anną TRUSKOLASKĄ lat 30, wdową po Macieju zmarłym 09.04.1846, córką Bernarda, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Dąbrowskich małżonków Pogorzelskich, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 29.01.1849, 4/1849.

MĘŻYŃSKI Józef lat 30, wdowiec po Mariannie z Wnorowskich, szlachcic dziedziczny w Wnorach Starych zamieszkały, urodzony w Zalesiu Łabędzkim, syn Piotra i Anieli z Krzewskich, szlachty z Agatą JAWOROWSKĄ lat 25, wdową po Janie zmarłym 17.08.1848, córką Andrzeja, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Maleszewskich małżonków Krzewskich, w Krzewie Nowym zrodzoną, w Zalesiu Łabędzkim zamieszkałą, ślub 24.06.1849, 33/1849.

MILEWSKI Wojciech lat 23, w Sikorach Bartyczkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława i Franciszki z Strękowskich, gospodarzy tamże zamieszkałych z Franciszką FRANKOWSKĄ lat 25, córką Antoniego i Marianny z Kurzynów, gospodarzy już nieżyjących, w Kobylinie Latkach zrodzoną, w Frankach Piaskach zamieszkałą, ślub 26.11.1849, 58/1849.

MOJSA Franciszek lat 42, wdowiec po Marcjannie z Dańkowskich, w Kobylinie Cieszymach zamieszkały, w Bokinach urodzony, syn Macieja i Elżbiety z Olszewskich, już nieżyjących z Wiktorią KAPICĄ lat 27, córką Pawła i Franciszki z Faszczewskich, gospodarzy już nieżyjących, w Milewie Zabielnym zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 19.11.1849, 46/1849.

OLSZEWSKI Stanisław lat 24, czeladnik kunsztu kowalskiego w Kowalewszczyźnie zamieszkały, urodzony w Bokinach, syn Stanisława i nieżyjącej już Marianny z Jarockich z Anną ROSZKOWSKĄ lat 20, córką Wilhelma i Jozefaty z Kropiewnickich, w Kropiewnicy Gajkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 29.10.1849, 38/1849.

PIEKUTOWSKI Andrzej lat 22, dziedzic części w Makowie zamieszkały i tamże urodzony, syn Piotra i Joanny z Makowskich, już nieżyjących z Amelią Joanną MAKOWSKĄ lat 24, córka Teodora, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Frankowskich, szlachty dziedzicznej, w Makowie zrodzoną i tamże przy matce zamieszkała, ślub 15.08.1849, 36/1849.

PISZCZATOWSKI Dominik lat 22, w Piszczatach Piotrowiętach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Jana i Elżbiety z Wnorowskich, posiadaczy cząstkowych z Aleksandrą SIKORSKĄ lat 22, córka Wincentego i Klary z Czajkowskich, w Piszczatach Kończanach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 12.02.1849, 15/1849.

PISZCZATOWSKI Marcin lat 26, dziedzic cząstkowy w Kapicach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn Szczepana i Marianny z Kapiców, już nieżyjących z Teresą DĄBROWSKĄ lat 21, szlachcianką, córką Antoniego i Franciszki z Dankowskich, szlachty dziedzicznych, w Kapicach Starych zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 10.06.1849, 31/1849.

PISZCZATOWSKI Wilhelm lat 25, w Piszczatach Kończanach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Wilhelma i Anieli z Mojkowskich z Julianną PISZCZATOWSKĄ lat 20, córką Ignacego i nieżyjącej już Joanny z Piszczatowskich, w Piszczatach Piotrowiętach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 11.02.1849, 10/1849.

POGORZELSKI Adam lat 22, szlachcic dziedziczny w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Walentego i Teresy z Kapiców, szlachty dziedzicznej tamże zamieszkałych z Anną MILEWSKĄ lat 22, szlachcianką dziedziczną, córką Mikołaja i Franciszki z Srzednickich, szlachty dziedzicznej, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 19.11.1849, 45/1849.

POGORZELSKI Mikołaj lat 24, dziedzic cząstkowy w Sikorach Wojciechowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn Marcina i Barbary z Sikorskich, już nieżyjących z Franciszką STYPUŁKOWSKĄ lat 26, córką Mateusza i nieżyjącej Marianny z Garbowskich, w Stypułkach Święchach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 30.01.1849, 5/1849.

ROSOCHACKI Grzegorz lat 32, dziedzic cząstkowy w Wnorach Wypychach zamieszkały i tamże urodzony, syn Andrzeja i Rozalii z Wnorowskich, już nieżyjących z Karoliną GRODZKĄ lat 25, wdową po Macieju zmarłym 20.08.1847, córką Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Wnorowskich małżonków Kuleszów, w Wnorach Wypychach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 22.09.1849, 37/1849.

ROSZKOWSKI Onufry lat 22, dziedzic części w Płonce Kościelnej zamieszkały i tamże urodzony, syn Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Roszkowskich z Marianną CZAJKOWSKĄ lat 19, córką Wincentego i Apolonii z Sikorskich, szlachty dziedzicznych, w Czajkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.02.1849, 20/1849.

ROSZKOWSKI Piotr lat 28, wdowiec po Mariannie z Mojkowskich, szlachcic dziedziczny w Kropiewnicy Raciborach zamieszkały i tamże urodzony, syn Pawła i Marianny z Czajkowskich, szlachty dziedzicznych tamże zamieszkałych z Marianną KROPIEWNICKĄ lat 19, córką Antoniego i nieżyjącej już Emilianny z Gąssowskich, gospodarzy, w Kropiewnicy Gajkach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 26.11.1849, 57/1849.

ROSZKOWSKI Stanisław lat 19, w Kropiewnicy Raciborach zamieszkały i tamże urodzony, syn Kacpra, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Choińskich, gospodarzy z Antoniną KROPIEWNICKĄ lat 20, córką Jana i nieżyjącej już Katarzyny z Roszkowskich, gospodarzy, w Kropiewnicy Kiernozkach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 26.11.1849, 54/1849.

SITOWICZ Piotr lat 26, w Kobylinie Latkach służebnie zamieszkały, urodzony w Wnorach Wandach, syn Kacpra i Doroty z Brzozowskich, już nieżyjących z Katarzyną KOSIŃSKĄ lat 26, córką Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Karwackich, w Kobylinie Kuleszkach zrodzoną, w Kobylinie Borzymach w pokomornym zamieszkałą, ślub 04.11.1849, 40/1849.

SMARKIEWICZ inaczej Strus Ludwik lat 24, majster kunsztu kowalskiego  w Wnorach Starych zamieszkały, urodzony w Wnorach Więchach, syn Marianny Strusowny tamże zamieszkałej z Marianną PERKOWSKĄ lat 24, córką Adama i Joanny z Dąbrowskich, już nieżyjących, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 05.02.1849, 7/1849.

STYPUŁKOWSKI Jan lat 21, w Stypułkach Borkach urodzony i tamże zamieszkały, syn Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Stypułkowskich, gospodarzy z Anną WNOROWSKĄ lat 18, córką Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Jamiołkowskich, w Wnorach Starych zrodzoną i przy matce tamże zamieszkałą, ślub 26.11.1849, 55/1849.

SZLESZYŃSKI Aleksander lat 19, w Szlasach Mieszkach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Kajetana i Joanny z Wnorowskich, posiadaczy cząstkowych z Julianną WNOROWSKĄ lat 21, córką Antoniego i Marianny z Piszczatowskich, posiadaczy cząstkowych, w Wnorach Wandach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 12.02.1849, 14/1849.

ŚLIWOWSKI Łukasz lat 29, dziedzic cząstkowy z Wnorach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn Rocha, już nieżyjącego i żyjącej Kunegundy z Wnorowskich z Marianną DĄBROWSKĄ lat 22, córką Franciszki, już nieżyjącej, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże służebnie zamieszkałą, ślub 19.02.1849, 26/1849.

TARGOŃSKI Wiktor lat 30, dziedzic części w Sikorach Bartkowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn Onufrego i Katarzyny z Ciborowskich, już nieżyjących z Teofilą ZAJKOWSKĄ lat 21, córką Stanisława i Marianny z Milewskich, szlachty dziedzicznych, w Milewie Leśnym zrodzoną, w Kobylinie Cieszymach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.11.1849, 50/1849.

TRUSKOLASKI Ignacy lat 30, wdowiec po Agnieszce z Kropiewnickich, dziedzic części w Kierzkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Józefa, już nieżyjącego i żyjącej Jozefaty z Sikorskich z Franciszką KIERZKOWSKĄ lat 20, córką Marianny, w Garbowie Nowym zrodzoną, w Kierzkach przy matce zamieszkałą, ślub 28.05.1849, 30/1849.

WŁOSTOWSKI Grzegorz lat 34, szlachcic dziedziczny w Włostach zamieszkały i tamże urodzony, syn Józefa i Konstancji z Kaczyńskich tamże zamieszkałych z Anną MIERZEJEWSKĄ lat 32, wdową po Franciszku zmarłym 22 .03.1840, córką Michała i Teresy małżonków Tyszków, już nieżyjących, w Konopkach zrodzoną, w Kobylinie Latkach zamieszkałą, ślub 13.05.1849, 29/1849.

WNOROWSKI Błażej lat 26, w Kobylinie Kuleszkach służebnie zamieszkały, w Wnorach Starych urodzony, syn Jana i nieżyjącej już Konstancji z Kalinowskich z Wiktorią KAMIŃSKĄ lat 30, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Chodkowskich, gospodarzy, w Kobylaku zrodzoną, w Kobylinie Kuleszkach służebnie zamieszkałą, ślub 19.02.1849, 27/1849.

WNOROWSKI Franciszek lat 19, w Wnorach Pażochach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Jakuba i Anieli z Wądołowskich, szlachty dziedzicznej z Kunegundą KRUSZEWSKĄ lat 18, córką Mikołaja i Apolonii z Stypułkowskich, szlachty dziedzicznej, w Stypułkach Koziołkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.11.1849, 56/1849.

WNOROWSKI Jakub lat 25, w Wnorach Wandach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Antoniego i Marianny z Piszczatowskich, posiadaczy cząstkowych z Weroniką KURZYNĄ lat 17, córką Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Frankowskich, posiadaczy cząstkowych, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 18.02.1849, 23/1849.

WNOROWSKI Paweł lat 21, w Wnorach Kuzelach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Aleksandra i Marianny z Wnorowskich, już nieżyjących z Marianna STYPUŁKOWSKĄ lat 24, córką Jakuba i nieżyjącej już Franciszki z Wnorowskich, szlachty dziedzicznej, w Stypułkach Giemzinie zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 15.01.1849, 1/1849.

WOJNO Józef lat 22, w Lubowiczu Kontach urodzony, w Zalesiu Starym przy rodzicach zamieszkały, syn Stanisława i Balbiny z Łuniewskich, dziedziców cząstkowych z Konstancją FASZCZEWSKĄ lat 21, córką Gabriela i nieżyjącej już Cecylii z Idźkowskich, dziedziców cząstkowych, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 13.02.1849, 16/1849.

ZAJKOWSKI Hipolit lat 28, szlachcic dziedziczny w Garbowie Nowym zamieszkały i tamże urodzony, syn Ignacego, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Pogorzelskich,  z Marianną PISZCZATOWSKĄ lat 20, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Garbowskich, gospodarzy, w Kobylinie Cieszymach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 19.11.1849, 44/1849.

ZAJKOWSKI Leon lat 34, dziedzic części w Grodzkich Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana i Ludwiki z Wnorowskich, posiadaczy cząstkowych tamże zamieszkałych z Eleonorą BAGIŃSKĄ lat 23, córką Marcina i nieżyjącej już Anieli z Kuleszów, posiadaczy cząstkowych, w Wnorach Kuleszach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 18.02.1849, 22/1849.

ZALESKI Józef lat 21, w Zalesiu Łabędzkim zrodzony i tamże przy matce zamieszkały, syn Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Wądołowskich, posiadaczy cząstkowych z Anną POGORZELSKĄ lat 23, córką Kazimierza, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Gąssowskich, szlachty dziedzicznej, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 28.01.1849, 2/1849.