Indeks opracował L. Kocoń

ANTONOWICZ Grzegorz lat 37, wdowiec po Franciszce z Duchnowskich zmarłej 25.01.1863, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Joanny z Konopków z profesji kowali, w Sikorach Wojciechowiętach urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Domicelą KOBYLIŃSKĄ lat 25 miesięcy 5, córką nieżyjących już Jana i Anny z Łowickich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pieniążkach urodzoną i tamże przy siostrze zamieszkałą, ślub 09.07.1863, 12/1863.

BAGIŃSKI Leopold lat 30, wdowiec po Katarzynie z Dołkowskich zmarłej 12.03.1863, syn nieżyjących już Jana i Anieli z Lewkiewiczów, z profesji tkaczy, urodzony w Tykocinie, w Czajkach zamieszkały z profesji tkackiej się utrzymujący z Barbarą TRUSKOLASKĄ lat 27, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Jamiołkowskich, właścicieli cząstkowych, w Truskolasach Lachach urodzoną, w Stypułkach Giemzinie zamieszkałą, ślub 01.06.1863, 7/1863.

CZAJKOWSKI Apolinary lat 20, syn Hipolita, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Starym urodzony, w Stypułkach Koziołkach przy dziadku zamieszkały z Teklą CIBOROWSKĄ lat 32, wdową po Stanisławie zmarłym 10.03.1862, córką Wawrzyńca, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Makowskich małżonków Stypułkowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Borkach urodzoną, w Zalesiu Łabędzkim zamieszkałą, ślub 15.02.1863, 3/1863.

CZAJKOWSKI Wacław lat 28, syn Wiktora i Anny z Dąbrowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Czajkach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Karoliną STYPUŁKOWSKĄ lat 19, córką Franciszka i Marianny z Stypułkowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Koziołkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 23.11.1863, 39/1863.

DAŃKOWSKI Adam lat 32, żołnierz dymisjonowany, syn Jana i nieżyjącej już Eleonory z Idźkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Cieszymach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Emilią BABIŃSKĄ lat 18 miesięcy 10, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Idźkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 16.11.1863, 33/1863.

DĄBROWSKI Seweryn lat 23 miesięcy 5, syn Kazimierza i Weroniki z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, w Milewie Leśnym urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Julianną MILEWSKĄ lat 36, wdową po Janie zmarłym 23.04.1862, córką nieżyjących już Andrzeja i Eleonory z Ciborowskich małżonków Grabowskich, właścicieli cząstkowych, w Ciborach Gołockich urodzoną, w Milewie Lesnym na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 24.06.1863, 10/1863.

DOBKOWSKI Stanisław lat 25 miesięcy 7, syn nieżyjących już Seweryna i Elżbiety z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Bartkowiętach urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Anną CZAJKOWSKĄ lat 24, córką Piotra i Apolonii z Milewskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Kapicach Jasiewiźnie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 19.10.1863, 22/1863.

GARBOWSKI Feliks lat 21 miesięcy 4, syn Ignacego i Emilii z Jaworowskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Starym urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Jozefatą KRUSZEWSKĄ lat 22 miesięcy 9, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Niecieckich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Szymanach urodzoną, w Garbowie Starym przy matce zamieszkałą, ślub 21.07.1863, 16/1863.

GROCHOWSKI Adam lat 37, wdowiec po Katarzynie z Lenczewskich, zmarłej 07.07.1863, syn nieżyjących już Józefata i Domiceli z Kropiewnickich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Frankach Dąbrowie urodzony, w Milewie Zabielnym na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Agnieszką ROSZKOWSKĄ lat 25, córką Józefa, już nieżyjącego i żyjącej Anastazji z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Czajkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 16.11.1863, 34/1863.

JAMIOŁKOWSKI Ignacy lat 25 miesięcy 11, syn Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Teofili z Kruszewskich, właścicieli gruntowych, w Truskolasach Niewisku parafia Sokoły urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Józefatą ZALESKĄ lat 27 miesięcy 3, córką Benedykta i Marianny z Janczewskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wandach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 27.07.1863, 16/1863.

KAPICA Feliks lat 33, wyrobnik, syn nieżyjących już Kazimierza i Marianny z Garbowskich, właścicieli cząstkowych, w Milewie Zabielnym urodzony, w Kobylinie Pieniążkach zamieszkały z Łucją OSTROWSKĄ lat 30, wdową po Stanisławie zmarłym 15.02.1862, córką nieżyjących już Andrzeja i Katarzyny z Karwockich małżonków Rudnickich, wyrobników, w Zalesiu Łabędzkim urodzoną, w Kobylinie Latkach zamieszkałą, ślub 23.11.1863, 40/1863.

KIERZKOWSKI Stanisław lat 24, syn Józefa i Magdaleny z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kłoskach Świgoniach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Józefatą KŁOSKOWSKĄ lat 30, wdową po Macieju zmarłym 03.05.1860, córką nieżyjących już Adama i Katarzyny z Krzewskich małżonków Grodzkich, właścicieli cząstkowych, w Zambrzycach Jankowie urodzoną, w Kłoskach Młynowiętach zamieszkałą, ślub 17.06.1863, 9/1863.

KOBYLIŃSKI Leopold lat 20 miesięcy 8, syn nieżyjących już Ambrożego i Rozalii z Konopków, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Cieszymach urodzony i tamże zamieszkały z Marcjanną BACZEWSKĄ lat 23 miesięcy 3, córką Jana i Julianny z Żajkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pieniążkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 27.11.1863, 43/1863.

KRZEWSKI Konstanty lat 26, syn nieżyjących już Antoniego i Katarzyny z Czochańskich, właścicieli cząstkowych, w Krzewie Nowym Urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Zuzanną Elżbietą Konopką lat 23, córką nieżyjących już Marcina i Marianny z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Wojciechowiętach urodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 09.11.1863, 30/1863.

KULESZA Józef lat 20 miesięcy 4 , syn Andrzeja i Antoniny z Kuleszów, właścicieli ziemskich, w Niziołkach Starych parafii Kuleskiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Walentyną WNOROWSKĄ lat 21 miesięcy 8, córką Jana i Józefaty z Wnorowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Wnorach Kuzelach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 23.11.1863, 37/1863.

KUROWSKI Józef lat 25, syn Wojciecha i Franciszki z Januszczyków, gospodarzy, włościan, w Pajewie, parafii Tykocińskiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną CHORKO lat 21 miesięcy 8, córką Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Nawrockich, włościan, wyrobników, w Kropiewnicy Gajkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 11.11.1863, 31/1863.

LEŚNIEWSKI Jan lat 22, syn Grzegorza, już nieżyjącego i żyjącej Wiktorii z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Borkach urodzony, w Stypułkach Święchach zamieszkały z Marianną KŁOSKOWSKĄ lat 27, córką nieżyjących już Jakuba i Marianny z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, w Leśniewie Niedźwiedź urodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 30.06.1863, 11/1863.

ŁOPIŃSKI Sylwester lat 19 miesięcy 10, syn Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Ewy z Płońskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Łopiance Starej parafii Płonkowskiej urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Balbiną TRUSKOLASKĄ lat 18 miesięcy 6, córką Jakuba i Marianny z Babińskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 16.11.1863, 32/1863.

MAKOWSKI Zachariasz Stefan Wiktor lat 40 miesięcy 11, żołnierz dymisjonowany, szlachcic legitymowany, syn Teodora, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Frankowskich, dziedziców, w Makowie urodzony i tamże dziedzicznie zamieszkały z Pauliną WNOROWSKĄ lat 29, wdową po Walentym zmarłym 04.03.1858, córką Wilhelma, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Kropiewnickich małżonków Jabłonowskich, właścicieli cząstkowych, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 27.07.1863, 18/1863.

MALESZEWSKI Wiktor Damazy lat 28 miesięcy 9, syn Bernarda i Ludwiki z Kobylińskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Cieszymach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Konstancją Apolonią DOBKOWSKĄ lat 21 miesięcy 7, córką nieżyjących już Franciszka i Konstancji z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, w Pajewie parafii Tykocińskiej urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 12.10.1863, 20/1863.

MĘŻEŃSKI Napoleon lat 18 miesięcy 5, syn Krzysztofa i Weroniki z Zaleskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Zalesiu Łabędzkim urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Rozalią SIKORSKĄ lat 16 miesięcy 10, córką nieżyjących już Jakuba i Wiktorii z Grodzkich, właścicieli ziemskich, w Sikorach Tomkowiętach urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 12.07.1863, 13/1863.

MICHAŁECZKO Grzegorz lat 40, syn Felicjana i Heleny z Ostapków, włościan, gospodarzy pańszczyźnianych, w Pszczółczynie urodzony, w Kobylinie Borzymach zamieszkały z Marianną BIEŃKOWSKĄ lat 34, córką nieżyjących już Stefana i Agnieszki z Pieńkowskich, włościan, wyrobników, w Niewierowie urodzoną, w Kobylinie Borzymach zamieszkałą, ślub 19.10.1863, 24/1863.

PISZCZATOWSKI Andrzej lat 29 miesięcy 9, syn nieżujących już Jana i Franciszki z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Piotrowiętach urodzony, w Zalesiu przy bracie zamieszkały z Józefatą ZALESKĄ lat 22 miesięcy 5, córką Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Zuzanny z Żajkowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Zalesiu Łabędzkim urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 19.10.1863, 23/1863.

PISZCZATOWSKI Bartłomiej lat 42, żołnierz dymisjonowany, syn Franciszka i Marianny z Stypułkowskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Kończanach urodzony i tamże zamieszkały z Wiktorią SIKORSKĄ lat 30, wdową po Mikołaju zmarłym 10.05.1862, córką Antoniego i Marianny z Lipskich małżonków Duchnowskich, właścicieli cząstkowych, w Krzewie Nowym urodzoną, w Piszczatach Kończanach zamieszkałą, ślub 07.11.1863, 28/1863.

PISZCZATOWSKI Feliks lat 24 miesięcy 11, syn Antoniego i Katarzyny z Garbowskich, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Piotrowiętach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Michaliną ZAMBRZYCKĄ lat 21, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Gołaszewskich, właścicieli cząstkowych, w Zambrzycach Kapustach urodzoną, w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkałą, ślub 04.05.1863, 4/1863.

POGORZELSKI Adam lat 28 miesięcy 9, syn Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pogorzałkach urodzony i tamże zamieszkały z Konstancją BABIŃSKĄ lat 20 miesięcy 7, córką Jakuba i Anieli z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.10.1863, 25/1863.

POGORZELSKI Melchior Kacper lat 22, syn Leonarda, już nieżyjącego i żyjącej Józefaty z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Wojciechowiętach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Ewą STYPUŁKOWSKĄ lat 21 miesięcy 11, córką Piotra i nieżyjącej Julianny z Perkowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Święchach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 23.11.1863, 41/1863.

POPŁAWSKI Jan lat 30, syn Franciszka i Salomei z Konopków, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Kruszach urodzony, w Gosiach Leśniczych, parafia Kołaki przy rodzicach zamieszkały z Agnieszką WNOROWSKĄ lat 25, córką Tomasza i nieżyjącej już Apolonii z Kuleszów, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 09.02.1863, 2/1863.

PSZCZOGŁOWSKI Franciszek lat 32, syn nieżyjących Jana i Heleny z Garbowskich, włościan, wyrobników, w Pajewie urodzony, w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały z Weroniką CHLUDZIŃSKĄ lat 35, córką niezamężnej Anieli już nieżyjącej, wyrobnicy, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 03.11.1863, 27/1863.

ROSZKOWSKI Stanisław lat 22 miesięcy 7, syn nieżyjących już Kaliksta i Marianny z Babińskich, właścicieli cząstkowych, w Frankach Dąbrowie urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Józefatą PRUSZYŃSKĄ lat 24 miesięcy 9, córką Jana i Anieli z Kapiców, właścicieli cząstkowych, w Kapicach Starych urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 23.11.1863, 38/1863.

ROSZKOWSKI Stanisław lat 19, syn Tomasza i Marianny z Średnickich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Kruszewie urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Wiktorią ZALESKĄ lat 24, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Janowiętach urodzoną, w Kobylinie Latkach przy familii zamieszkałą, ślub 17.11.1863, 35/1863.

RUTKOWSKI Michał lat 27, syn Mateusza i nieżyjącej już Magdaleny z Rozmysłowskich, włościan, wyrobników, w Idźkach urodzony, Kobylinie Borzymach zamieszkały z Michaliną SIERGIEJEWSKĄ lat 18 miesięcy 6, córką Mateusza, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Jendryczków, włościan, wyrobników, w Kobylinie Borzymach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 09.11.1863, 29/1863.

SITOWICZ Roch lat 23 miesięcy 9, wyrobnik, syn Kacpra, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Zambrzyckich, wyrobników, w Wnorach Wandach urodzony, w Kobylinie Borzymach zamieszkały z Marianną BOGUS lat 19 miesięcy 5, córką Grzegorza i Franciszki z Zorgaczów, wyrobników, w Kobylinie Borzymach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.05.1863, 6/1863.

STYPUŁKOWSKI Józef lat 25 miesięcy 7, syn Jana i Katarzyny z Dąbrowskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Szymanach urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Katarzyną JAMIOŁKOWSKĄ lat 24, córką Wincentego i Barbary z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, szlachty legitymowanych, w Stypułkach Giemzinie urodzoną i tamże przy rodzicach zamie3szkałą, ślub 26.10.1863, 26/1863.

TARGOŃSKI Józef Onufry Adam lat 20, syn Adama i nieżyjącej już Karoliny z Wnorowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Sikorach Wojciechowiętach urodzony, w Sikorach Piotrowiętach przy ojcu zamieszkały z Rozalią Weroniką KOBYLIŃSKĄ lat 20, córką Łukasza i nieżyjącej już Weroniki z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, w Zalesiu Łabędzkim urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 24.11.1863, 42/1863.

TRUSKOLASKI Feliks lat 24 miesięcy 11, syn Jana i Domiceli z Lesniewskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Borkach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Teklą Jozefatą KURZYNĄ lat 28 miesięcy 10, córką Michała, już nieżyjącego i żyjącej Józefy z Wojnów, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Garbowie Starym urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 13.07.1863, 14/1863.

WNOROWSKI Jan lat 28 miesięcy 4, wdowiec po Aleksandrze z Niecieckich zmarłej 29.08.1863, syn nieżyjących już Stanisława i Elżbiety z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Wypychach urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Konstancją KULESZĄ lat 25, córką Marcelego, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Milewskich, właścicieli cząstkowych, w Chojanem Bąkach urodzoną, w Wnorach Kuzelach przy familii zamieszkałą, ślub 05.10.1863, 19/1863.

WNOROWSKI Paweł lat 28 miesięcy 8, syn Andrzeja i Marianny z Wdzieńkońskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Wandach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Anielą WNOROWSKĄ lat 27, córką nieżyjących już Piotra i Marianny z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzoną, w Wnorach Wandach zamieszkałą, ślub 13.10.1863, 21/1863.

WNOROWSKI Piotr lat 39, wdowiec po Katarzynie z Wnorowskich zmarłej 04.01.1863, syn nieżyjących już Szymona i Franciszki z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Kuzelach urodzony, w Wnorach Starych na gospodarstwie zamieszkały z Anną KIERZKOWSKĄ lat 30, córką Franciszka i nieżyjącej już Agnieszki z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kierzkach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 03.02.1863, 1/1863.

WNOROWSKI Stanisław lat 33, wdowiec po Teofili z Stypułkowskich zmarłej 15.10.1863, syn Piotra i Franciszki z Dąbrowskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Marianną ŚLESZYŃSKĄ lat 30, córką Jana i nieżyjącej już Petroneli z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Szymanach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 23.11.1863, 36/1863.

WNOROWSKI Urban lat 29 miesięcy 11, syn Antoniego i Marianny z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Wandach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną KURZYNĄ lat 23 miesięcy 4, córką Wawrzyńca i nieżyjącej już Marcjanny z Żajkowskich, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Nowym urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 18.05.1863, 5/1863.

WYSOCKI Franciszek lat 24 miesięcy 5, syn Grzegorza i Marianny z Maleszewskich, szlachty legitymowanych, dziedziców już nieżyjących, w Pętowie parafii Tykocińskiej urodzony i tamże dziedzicznie zamieszkały z Zofią Marianną JAWOROWSKĄ lat 18 miesięcy 9, córką Wincentego i Katarzyny z Moczydłowskich, szlachty dziedzicznych, urodzona w Wojnach, w Kobylinie Borzymach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 10.06.1863, 8/1863.

ŻAJKOWSKI Rajmund lat 21, syn Macieja, ju7ż nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Choińskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Ciborach Chrzczonach parafii Zawadzkiej urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Antoniną STYPUŁKOWSKĄ lat 20 miesięcy 11, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Konopków, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Borkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 14.07.1863, 15/1863.