Indeks opracował L. Kocoń

BABIŃSKI Stanisław lat 19 miesięcy 8, syn Wincentego, już nieżyjącego i żyjącej Weroniki z Średnickich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Cieszymach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Ludwiką KOBYLIŃSKĄ lat 24 miesięcy 4, córką Józefa i Agaty z Konopków, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Cieszymach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 08.02.1864, 16/1864.

BAGIŃSKI Wilhelm lat 38, żołnierz urlopowany, syn nieżyjących już Jana i Petroneli z Mojkowskich, właścicieli cząstkowych, w Zambrzycach Starych urodzony, w Wnorach Starych zamieszkały z Julianną WNOROWSKĄ lat 38, wdową po Wawrzyńcu zmarłym w Fortecy Modlin  01.05.1862, córką nieżyjących już Jerzego i Kunegundy z Niecieckich małżonków Garbowskich, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Starym urodzoną, w Wnorach Starych zamieszkałą, ślub 18.04.1864, 28/1864.

CZAJKOWSKI Józef lat 37, wdowiec po Anastazji z Kuleszów zmarłej 09.11.1863, syn nieżyjących już Fabiana i Franciszki z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzony i tamże zamieszkały z Anną Małgorzatą ZALESKĄ lat 24, córką Wiktora i nieżyjącej już Ewy z Dobkowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Szymanach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 25.01.1864, 2/1864.

DOBKOWSKI Franciszek lat 20 miesięcy 2, syn nieżyjących już Franciszka i Konstancji z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, w Pajewie parafii Tykocińskiej urodzony i tamże na gospodarstwie własnym zamieszkały z Katarzyną KOBYLIŃSKĄ lat 24, córką Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Żendzianów, szlachty legitymowanych, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Cieszymach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 03.02.1864, 12/1864.

DOBKOWSKI Wojciech lat 21 miesięcy 5, syn Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, w Pajewie parafii Tykocińskiej urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Marianną CZAJKOWSKĄ lat 20 miesięcy 4, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Ludwiki z Sienickich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Milewie Żółtkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 03.02.1864, 11/1864.

FASZCZEWSKI Feliks lat 27, syn Pawła i Joanny z Brzozowskich, właścicieli cząstkowych, w Faszczach parafii Sokołowskiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Teofilą STYPUŁKOWSKĄ lat 21, córką Tomasza i Teresy z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Szymanach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.07.1864, 37/1864.

GIERŁACHOWSKI Wojciech lat 21, syn nieżyjących już Andrzeja i Antoniny z Dworakowskich, właścicieli cząstkowych, w Jamiołkach Kowalach parafii Sokołowskiej urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Emilią PISZCZATOWSKĄ lat 20 miesięcy 3, córką Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Kończanach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 10.05.1864, 31/1864.

GRABOWSKI Augustyn lat 22, syn Marcina i Marianny z Frankowskich, właścicieli cząstkowych, w Frankach Dąbrowie urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Wiktorią KROPIEWNICKĄ lat 21, córką Wincentego i nieżyjącej już Marcjanny z Idźkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kropiewnicy Raciborach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 08.02.1864, 19/1864.

GRABOWSKI Wiktor lat 21 miesięcy 3, syn nieżyjących już Piotra i Petroneli z Wnorowskich, wyrobników, w Wnorach Wypychach urodzony w Kobylinie Borzymach zamieszkały z Walentyną GWIAZDOWSKĄ lat 24, córką Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Józefaty z Popławskich, wyrobników, w Gosiach Otoli urodzoną, w Kobylinie Borzymach zamieszkałą, ślub 31.01.1864, 4/1864.

GRODZKI Ludwik lat 23, syn Ignacego i Izabeli z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, w Czochaniu urodzony, w Wnorach Wypychach zamieszkały z Pauliną ŚLESZYŃSKĄ lat 29 miesięcy 7, wdową po Kacprze zmarłym 07.05.1862, córką nieżyjących już Jana i Anieli z Wnorowskich małżonków Śleszyńskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkałą, ślub 03.02.1864, 7/1864.

IDŹKOWSKI Maciej lat 26 miesięcy 8, syn nieżyjących już Jakuba i Marianny z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, w Kropiewnicy Raciborach urodzony i tamże zamieszkały z Teofilą POGORZELSKĄ lat 23 miesięcy 9, córką Adama, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Falkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 24.10.1864, 46/1864.

KACZYŃSKI Maciej lat 21, syn Bonifacego, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, w Święcku Wielkim urodzony, w Stypułkach Szymanach przy matce zamieszkały z Anielą LEŚNIEWSKĄ lat 20 miesięcy 4, córką nieżyjących już Wojciecha i Marianny z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Giemzinie urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 03.02.1864, 13/1864.

KALINOWSKI Antoni lat 27 miesięcy 9, syn Pawła i nieżyjącej już Katarzyny z Brzósków, właścicieli cząstkowych, w Wróblach urodzony, w Wnorach Pażochach parafii Kuleskiej przy ojcu zamieszkały z Antoniną Saturniną TARGOŃSKĄ lat 21, córką Mateusza i Julianny z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, szlachty legitymowanych, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 08.02.1864, 25/1864.

KAMIEŃSKI Jan lat 46, stolarz, wdowiec po Juliannie z Truskolaskich zmarłej 29.10.1862, syn nieżyjących już Grzegorza i Konstancji z Leśniewskich, z profesji kowali, w Kobylinie Borzymach urodzony i tamże zamieszkały z Klarą STYPUŁKOWSKĄ lat 23 miesięcy 10, córką nieżyjących już Piotra i Julianny z Leśniewskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Szymanach urodzoną, w Kobylinie Borzymach zamieszkałą, ślub 10.05.1864, 30/1864.

KŁOSKOWSKI Aleksander Gabriel lat 28 miesięcy 3, syn Symplicjusza i nieżyjącej już Ewy z Kropiewnickich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Kropiewnicy Gajkach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Małgorzatą Aleksandrą WNOROWSKĄ lat 22, córką Józefa i Walerii z Kuleszów, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wandach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 11.07.1864, 36/1864.

KŁOSKOWSKI Kacper lat 24, syn Jakuba i Marianny z Roszkowskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Leśniewie Niedźwiedź urodzony i tamże na gospodarstwie dziedzicznie zamieszkały z Saturniną KROPIEWNICKĄ lat 24, córką Franciszka i Bronisławy z Brzozowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Kapicach Starych urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 03.02.1864, 10/1864.

KOBYLIŃSKI Andrzej lat 19 miesięcy 11, syn Adama, już nieżyjącego i żyjącej Marcjanny z Drągowskich, właścicieli, w Kobylinie Pieniążkach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Franciszką JABŁONOWSKĄ lat 25, córką Jana i Petroneli z Przyjemskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pieniążkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 09.10.1864, 44/1864.

KOBYLIŃSKI Łukasz lat 27, syn Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Żendzianów, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Cieszymach urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Marianną KROPIEWNICKĄ lat 22 miesięcy 6, córką Andrzeja i Marianny z Dobkowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Kropiewnicy Gajkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 08.02.1864, 24/1864.

KONOPKA Franciszek lat 22, syn Pawła i nieżyjącej już Elżbiety z Pruszyńskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Janowiętach urodzony i tamże zamieszkały z Marianną GRODZKĄ lat 27, córką Grzegorza i Rozalii z Kuleszów, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Kobylinie Pieniążkach, w Kobylinie Kruszewie przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.11.1864, 56/1864.

KOSIŃSKI Tomasz lat 30, syn Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Piszczatowskich, wyrobników, w Kobylinie Kuleszkach urodzony, w Kurowie, parafia Waniewo zamieszkały z Jozefatą FASZCZEWSKĄ lat 23, córką Antoniego i Marianny z Gaszewskich już nieżyjących, szlachty wyrobników, w Stypułkach Giemzinie urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 14.11.1864, 49/1864.

KOWALEWSKI Piotr lat 31 miesięcy 6, wyrobnik, syn nieżyjących już Wojciecha i Konstancji, kowali, w Bruszewie urodzony, w Kobylinie Kruszewie zamieszkały z Franciszką ŚLEDZIEWSKĄ lat 24 miesięcy 11, córką Jakuba i Anny z Dymnickich, włościan, wyrobników, w Kurpikach urodzoną, w Kobylinie Kruszewie zamieszkałą, ślub 10.02.1864, 27/1864.

KROPIEWNICKI Antoni lat 32, wdowiec po Klarze z Makowskich zmarłej 02.11.1863, syn nieżyjących już Andrzeja i Julianny z Jabłonowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, urodzony w Kurzynach, w Frankach Dąbrowie na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Elżbietą CZAJKOWSKĄ lat 24, córką Michała i Moniki z Jamiołkowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Czajkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.01.1864, 3/1864.

KRUSZEWSKI Piotr lat 29 miesięcy 5, syn Franciszka i Joanny z Dabrowskich, właścicieli cząstkowych, w Kłoskach Świgoniach urodzony, w Truskolasach Niewisku parafii Sokołowskiej przy rodzicach zamieszkały z Teklą STYPUŁKOWSKĄ lat 27 miesięcy 3, córką Wilhelma, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Szymanach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 08.02.1864, 18/1864.

KRUSZEWSKI Teodor lat 18 miesięcy 9, syn Mikołaja i Apolonii z Stypułkowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Koziołkach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Franciszką CZAJKOWSKĄ lat 26 miesięcy 10, wdową po Janie zmarłym 17.02.1862, córką Wiktora i Anny z Dąbrowskich małżonków Czajkowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Czajkach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 08.02.1864, 23/1864.

KRZEWSKI Franciszek lat 38, żołnierz dymisjonowany, syn nieżyjących już Stanisława i Marianny z Konopków, właścicieli cząstkowych, w Krzewie Starym urodzony, w Sikorach Wojciechowiętach przy familii zamieszkały z Julianną GIERŁACHOWSKĄ lat 22, córką Franciszka i Katarzyny z Czyżewskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Kropiewnicy Gajkach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 29.08.1864, 41/1864.

KRZEWSKI Mateusz lat 23 miesięcy 10, syn nieżyjących już Jana i Katarzyny z Jabłońskich, właścicieli cząstkowych, w Ciborach Gołodzkich parafii Zawadzkiej urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Karoliną WNOROWSKĄ lat 19, córką Antoniego i Katarzyny z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Wandach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 09.08.1864, 40/1864.

KULESZA Julian lat 23, syn Jakuba i Marianny z Kuleszów, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Wyknie Nowym urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Teofilą WNOROWSKĄ lat 32, córką Jakuba i Marianny z Wnorowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Wnorach Kuzelach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.11.1864, 55/1864.

ŁUPIŃSKI Jan lat 33, wdowiec po Ludwice z Łapińskich, syn nieżyjących już Józefa i Marianny z Jabłonowskich, właścicieli cząstkowych, w Jabłonowie Wypychach parafii Płonkowskiej urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Marcjanną TRUSKOLASKĄ lat 17 miesięcy 6, córką Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Joanny z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kłoskach Młynowiętach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 05.07.1864, 35/1864.

MAKOWSKI Julian lat 20, syn Wincentego i Ludwiki z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Makowie urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Aleksandrą WNOROWSKĄ lat 24, córką Bartłomieja, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Kuzelach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 19.11.1864, 52/1864.

MĘŻEŃSKI Antoni lat 44, szlachcic legitymowany, wdowiec po Karolinie z Kulikowskich zmarłej 25.04.1864, syn nieżyjących już Jakuba i Marianny z Roszkowskich, szlachty, właścicieli ziemskich, w Zalesiu Łabędzkim urodzony, w Sikorach Tomkowiętach dziedzicznie zamieszkały z Bibianną SIKORSKĄ lat 46, wdową po Janie zmarłym w Warszawie 04.09.1851, córką Wojciecha i Marianny z Targońskich małżonków Sikorskich, szlachty legitymowanych, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Tomkowiętach urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 25.07.1864, 38/1864.

MILEWSKI Paweł lat 32, syn Tadeusza, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, w Milewie Zabielnym urodzony, w Wnorach Wandach zamieszkały z Marianną WNOROWSKĄ lat 47, wdową po Ferdynandzie zmarłym 22.11.1863, córką nieżyjących już Stefana i Magdaleny z Gołębiewskich małżonków Folwarskich, gospodarzy ziemskich, w Malinowie urodzoną, w Wnorach Wandach na gospodarstwie rolnym zamieszkałą, ślub 16.10.1864, 45/1864.

PISZCZATOWSKI Franciszek lat 22, syn Wojciecha i Anny z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Piotrowiętach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Aleksandrą WNOROWSKĄ lat 20 miesięcy 11, córką Marcina i nieżyjącej już Marianny z Stypułkowskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Starych urodzoną, w Wnorach Wandach przy ojcu zamieszkałą, ślub 25.10.1864, 47/1864.

POGORZELSKI Jan lat 44, wdowiec po Weronice z Milewskich zmarłej 24.07.1864, syn nieżyjących już Piotra i Marianny z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pogorzałkach urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Apolonią KRASUSKĄ lat 25 miesięcy 9, córką Juliana, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Szrednickich, szlachty, urodzoną w Rybnie, w Kobylinie Kruszewie przy matce zamieszkałą, ślub 22.11.1864, 57/1864.

ROSZKOWSKI Franciszek lat 18 miesięcy 7, syn nieżyjących Piotra i Anny z Idźkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony w Roszkach Chrzczonach, w Kłoskach Młynowiętach na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Saturniną ZALESKĄ lat 23, córką Zachariasza i Ewy z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Szymanach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.11.1864, 53/1864.

ROSZKOWSKI Szymona lat 20, syn Faustyna i Rozalii z Kruszewskich, właścicieli cząstkowych, w Włostach Urodzony, w Grodzkich Szczepanowiętach parafii Kuleskiej przy rodzicach zamieszkały z Franciszką Marianną CZAJKOWSKĄ lat 24 miesięcy 4, córką Józefa i Marianny z Kuleszów, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 03.02.1864, 6/1864.

ROSZKOWSKI Teodor lat 33, syn nieżyjących już Jana i Anieli z Średnickich, właścicieli cząstkowych, w Kropiewnicy Raciborach urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Marcelą GARBOWSKĄ lat 23, córką Hilarego i Franciszki z Truskolaskich, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Nowym urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 08.02.1864, 26/1864.

SIKORSKI Rajmund lat 24 miesięcy 11, syn Wincentego i nieżyjącej już Katarzyny z Targońskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Tomkowiętach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Justyną MALESZEWSKĄ lat 20, córką Bartłomieja i nieżyjącej już Franciszki z Milewskich, właścicieli cząstkowych, w Krzewie Nowym urodzoną, w Kobylinie Cieszymach zamieszkałą, ślub 14.11.1864, 48/1864.

SIKORSKI Stanisław lat 26 miesięcy 8, syn Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Makowskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Piotrowiętach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Joanną CIBOROWSKĄ lat 22 miesięcy 9, córką Modesta, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Bartkowiętach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 03.02.1864, 9/1864.

SIKORSKI Wojciech lat 25, syn Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Marcjanny z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Bartkowiętach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Jozefatą Franciszką NIECIECKĄ lat 30, córką Jana i Elżbiety z Kapiców, właścicieli cząstkowych, w Kapicach Lipnikach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 15.11.1864, 51/1864.

STRĘKOWSKI Stanisław lat 23, syn Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Teofili z Kuleszów, właścicieli cząstkowych, w Ciborach Chrzczonach parafii Zawadzkiej urodzony i tamże zamieszkały z Ludwiką KOBYLIŃSKĄ lat 30, wdową po Feliksie zmarłym 21.10.1863, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Pogorzelskich małżonków Zaleskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Janowiętach urodzoną, w Kobylinie Latkach na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 20.09.1864, 43/1864.

STYPUŁKOWSKI Józef lat 35, wdowiec po Juliannie z Sikorskich zmarłej 05.12.1862, syn nieżyjących już Benedykta i Marianny z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Święchach urodzony, w Makowie na gospodarstwie zamieszkały z Adolfiną SIKORSKĄ lat 21, córką Franciszka i nieżyjącej już Anieli z Żendzianów, właścicieli cząstkowych, szlachty legitymowanych, w Milewie Zabielnym urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 03.02.1864, 14/1864.

TARGOŃSKI Jan lat 27 miesięcy 9, syn nieżyjących już Tomasza i Marianny z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Piotrowiętach urodzony i tamże zamieszkały z Pauliną SIKORSKĄ lat 22, córką Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Makowskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Piotrowiętach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 07.02.1864, 15/1865.

TARGOŃSKI Józef lat 53, syn nieżyjących już Łukasza i Marianny z Zaleskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Kruszewie urodzony, w Kobylinie Kuleszkach zamieszkały z Józefatą GARBOWSKĄ lat 44, wdową po Józefie zmarłym 21.12.1857, córką nieżyjących już Ignacego i Klary z Zambrzyckich małżonków Kulikowskich, właścicieli cząstkowych, w Zalesiu Łabędzkim urodzoną, w Garbowie Starym zamieszkałą, ślub 17.01.1864, 1/1864.

TRYPUĆ Jan lat 37, wyrobnik, wdowiec po Marceli z Konopków zmarłej 06.03.1861, syn nieżujących już Jana i Wiktorii z Mrozów, wyrobników, w Radulach urodzony, w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały z Julianną KOSIŃSKĄ lat 27, córką Tomasza i Agnieszki z Piszczatowskich, wyrobników, w Kobylinie Kuleszkach urodzoną, w Kapicach Lipnikach zamieszkałą, z wyrobku się utrzymującą, ślub 20.06.1864, 33/1864.

WĄDOŁOWSKI Paweł lat 22 miesięcy 6, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Garbowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Sikorach Bartkowiętach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Karoliną POGORZELSKĄ lat 22 miesięcy 7, córką Mateusza i Teofili z Kurzynów, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 08.08.1864, 39/1864.

WĄDOŁOWSKI Piotr lat 24, syn Franciszka i Marianny z Bagińskich, właścicieli cząstkowych, w Kłoskach Młynowietach urodzony i tamże zamieszkały z Karoliną ROSZKOWSKĄ lat 16 miesięcy 9, córką nieżyjących już Piotra i Anny z Idźkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Roszkach Chrzczonach, w Kłoskach Młynowiętach przy familii zamieszkałą, ślub 14.11.1864, 50/1864.

WĄDOŁOWSKI Wojciech lat 20 miesięcy 9, syn Jana i Justyny z Konopków, właścicieli ziemskich, w Chlebiotkach Nowych parafii Zawadzkiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Julianną Zofią CIBOROWSKĄ lat 22, córką Macieja i Franciszki z Targońskich, właścicieli cząstkowych, w Targoniach Krytułach urodzoną, w Sikorach Bartkowiętach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 03.02.1864, 8/1864.

WNOROWSKI Daniel Julian lat 28 miesięcy 8, syn Jana i Barbary z Żajkowskich już nieżyjących, szlachty dziedzicznych, właścicieli ziemskich, w Nieciecach parafii Tykocińskiej urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Karoliną GARBOWSKĄ lat 19 miesięcy 7, córką Ludwika i Elżbiety z Roszkowskich, właścicieli ziemskich, w Garbowie Nowym urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 20.09.1864, 42/1864.

WNOROWSKI Feliks Barnaba lat 25, syn nieżyjących już Macieja i Apoloni z Kalinowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Salomeą WĄDOŁOWSKĄ lat 23, córką Wincentego i nieżyjącej Marianny z Świątkowskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Pawłowiętach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 23.11.1864, 59/1864.

WNOROWSKI Franciszek lat 60, wdowiec po Klarze z Wnorowskich zmarłej 26.01.1864, syn nieżyjących już Szymona i Jozefaty z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Kuzelach urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Marcjanną STYPUŁKOWSKĄ lat 36, wdową po Jakubie zmarłym 23.10.1859, córką Jakuba i nieżyjącej już Antoniny z Idźkowskich małżonków Leśniewskich, właścicieli cząstkowych, w Leśniewie Niedźwiedź urodzoną, w Stypułkach Szymanach zamieszkałą, ślub 26.06.1864, 34/1864.

WNOROWSKI Jan lat 26, syn nieżyjących już Józefa i Franciszki z Kurzynów, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Wandach urodzony, w Kłoskach Młynowiętach przy familii zamieszkały z Teresą PISZCZATOWSKĄ lat 38, wdową po Marcinie zmarłym 21.05.1859, córką Antoniego i nieżyjącej już Franciszki z Dańkowskich małżonków Dąbrowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli cząstkowych, w Kapicach Starych urodzoną i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkałą, ślub 06.06.1864, 32/1864.

WNOROWSKI Leopold lat 18 miesięcy 9, syn nieżyjących już Wiktora i Anny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Teofilą STYPUŁKOWSKĄ lat 21 miesięcy 7, córką Adama i Ludwiki z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, w Kłoskach Młynowiętach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 08.02.1864, 22/1864.

WNOROWSKI Marcin lat 20, syn Józefa i Walerii z Kuleszów, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Wandach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Aleksandrą WNOROWSKĄ lat 19, córką Jana i Franciszki z Czaczkowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wandach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 22.11.1864, 58/1864.

WNOROWSKI Paweł Franciszek lat 27, syn Andrzeja i Marianny z Wdzieńkońskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Wandach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Eleonorą Aleksandrą STYPUŁKOWSKĄ lat 23 miesięcy 6, córką nieżyjących już Jana i Franciszki z Kobylińskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Szymanach urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 02.05.1864, 29/1864.

WNOROWSKI Wojciech Grzegorz lat 35, syn nieżyjących już Macieja i Kunegundy z Zaleskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wandach urodzony i tamże zamieszkały z Cecylią Łapińską lat 22, córką Nikodema i Julianny z Czajkowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Kropiewnicy Raciborach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.11.1864, 54/1864.

ZALESKI Piotr lat 42, wdowiec po Juliannie z Sikorskich zmarłej 22.09.1863, syn nieżyjących już Tomasza i Katarzyny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, w Zalesiu Łabędzkim urodzony i tamże zamieszkały z Wiktorią POGORZELSKĄ lat 34, wdową po Dominiku zmarłym 15.01.1858, córką nieżyjących już Pawła i Anny z Pogorzelskich małżonków Perkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kapicach Starych urodzoną, Sikorach Piotrowiętach zamieszkałą, ślub 01.02.1864, 5/1864.

ZIMOROWICZ Stanisław lat 24, syn Jana i Ewy z Bujnowskich, z profesji zdunów, w Makowie urodzony, w Frankach Dąbrowie przy rodzicach zamieszkały z Franciszką CZAJKOWSKĄ lat 26 miesięcy 3, córką Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Rutkowskich, wyrobników, w Kobylinie Kruszewie urodzoną, w Frankach Dąbrowie przy matce zamieszkałą, ślub 08.02.1864, 20/1864.

ŻAJKOWSKI Rajmund lat 27 miesięcy 4, syn Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Rząców, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Nowym urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Emilią WNOROWSKĄ lat 22 miesięcy 4, córką Leonarda i Anieli z Dąbrowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wandach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 08.02.1864, 17/1864.

ŻAJKOWSKI Stanisław lat 35, syn nieżyjących już Jana i Joanny z Tyborowskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Latkach urodzony i tamże na gospodarstwie zamieszkały z Marcjanną JAMIOŁKOWSKĄ lat 22, córką Stanisława i Marianny z Zaleskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Jamiołkach Kowalach urodzoną, w Kapicach Jasiewiźnie przy rodzicach zostającą, ślub 08.02.1864, 21/1864.