Indeks opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Franciszek lat 20, syn Rocha i Magdaleny z Zaleskich, właścicieli ziemskich, w Zambrzycach Kapustach parafii Rutkowskiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną Antoniną MALESZEWSKĄ lat 23, córką Bernarda i Ludwiki z Kobylińskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Cieszymach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 13.02.1865, 14/1865.

CZAJKOWSKI Konstanty lat 27, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Dworakowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Czajkach urodzony i tamże zamieszkały z Teofilą WNOROWSKĄ lat 17, córką Izydora i Rozalii z Stypułkowskich, właścicieli ziemskich, w Grabowie Nowym urodzoną, w Wnorach Starych przy rodzicach zostającą, ślub 13.02.1865, 15/1865.

CZAJKOWSKI Piotr lat 22, syn Piotra i Apolonii z Milewskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Rzącach urodzony, w Kapicach Jasiewiźnie przy rodzicach zamieszkały z Eleonorą GĄSSOWSKĄ lat 17 miesięcy 9, córką Józefa i Franciszki z Ciborowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Kruszewie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 27.11.1865, 33/1865.

DOBKOWSKI Franciszek lat 20, syn Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Szymanach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Antoniną POGORZELSKĄ lat 27, córką nieżyjących już Augustyna i Eleonory z Krzewskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wandach urodzoną, w Stypułkach Szymanach zamieszkałą, ślub 16.11.1865, 31/1865.

DOBKOWSKI Saturnin lat 22, syn Andrzeja i nieżyjącej już Elżbiety z Kuleszów, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Szymanach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Julianną ŁUKASZEWICZ lat 37, córką nieżyjących już Andrzeja i Marianny z Trojanowskich, strażników leśnych z Wierzbowa, tamże urodzoną, w Kobylinie Pieniążkach przy familii zamieszkałą, ślub 13.02.1865, 12/1865.

FRANKOWSKI Józef lat 33, wdowiec po Cecylii z Idźkowskich zmarłej 23.01.1865, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Brygidy z Gołaszewskich, właścicieli ziemskich, w Frankach Piaskach urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Marcjanną CZAJKOWSKĄ lat 25, córką nieżyjących już Feliksa i Marianny z Kobylińskich, właścicieli ziemskich, w Czajkach urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 09.05.1865, 24/1865.

FRANKOWSKI Michał lat 22, syn Macieja i Katarzyny z Maciorkowskich, właścicieli ziemskich, w Frankach Piaskach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Klarą CZAJKOWSKĄ lat 22, córką nieżyjących już Feliksa i Marianny z Kobylińskich, właścicieli cząstkowych, w Czajkach urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 27.02.1865, 22/1865.

GRABOWSKI Romuald lat 24, syn Piotra i Ewy z Modzelewskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, urodzony w Śliwowie, w Wnorach Kuzelach zamieszkały z Józefatą PISZCZATOWSKĄ lat 31, córką nieżyjących Jana i Petroneli z Rosochackich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Kuzelach urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 23.01.1865, 3/1865.

HERMANOWSKI Franciszek Dominik lat 27, syn Wojciecha i Zuzanny z Kulikowskich, dziedziców, w Radulach parafii Tykocińskiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Emilią POGORZELSKĄ lat 18, córką Feliksa i Cecylii z Pogorzelskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 20.02.1865, 17/1865.

KALINOWSKI Władysław lat 21, syn Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Hermanowskich, właścicieli ziemskich, w Zalesiu Nowym parafii Rutkowskiej urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Ewą Walerią NIECIECKĄ lat 20, córką Juliana, już nieżyjącego i żyjącej Balbiny z Targońskich, właścicieli ziemskich, urodzoną w Targoniach Wielkich, w Kapicach Lipnikach przy matce zamieszkałą, ślub 27.02.1865, 23/1865.

KŁOSKOWSKI Karol Grzegorz lat 26, syn Wawrzyńca i nieżyjącej już Cecylii z Truskolaskich, właścicieli cząstkowych, w Kłoskach Młynowiętach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną CZAJKOWSKĄ lat 25, córką Macieja i Petroneli z Targońskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Starych urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 20.02.1865, 20/1865.

KOSSAKOWSKI Piotr lat 36, żołnierz urlopowany, syn nieżyjących już Mateusza i Anny z Brulińskich, w Wieleborach parafii Rutkowskiej urodzony i tamże dziedzicznie zamieszkały z Marianną SLESZYŃSKĄ lat 30, wdową po Wincentym zmarłym 08.01.1865, córką Stanisława i nieżyjącej już Antoniny z Wnorowskich małżonków Grodzkich, w Grodzkich Nowych urodzoną, w Wnorach Kuzelach zamieszkałą, ślub 27.11.1865, 32/1865.

KULESZA Adam lat 44, żołnierz dymisjonowany, syn nieżyjących już Jacentego i Joanny z Kuleszów, właścicieli ziemskich, w Śliwowie urodzony, w Kobylinie Kuleszkach w obowiązku ekonoma zostający z Apolonią CIBOROWSKĄ lat 42, córką nieżyjących już Pawła i Heleny z Kossakowskich, właścicieli ziemskich, w Sikorach Bartkowiętach urodzoną, w Kobylinie Kuleszkach w obowiązku szafarki zostającą, ślub 16.11.1865, 30/1865.

KULESZA Jan lat 31, syn nieżyjących już Wojciecha i Anieli z Wnorowskich, posiadaczy cząstkowych, w Łomży urodzony, w Wnorach Wypychach zamieszkały z Antoniną KWIATKOWSKĄ lat 28, córką nieżyjących już Marcina i Franciszki z Roszkowskich, wyrobników, w Stypułkach Szymanach urodzoną, w Wnorach Wypychach zamieszkałą, ślub 30.01.1865, 7/1865.

LEŚNIEWSKI Maksymilian lat 28, syn nieżyjących Pawła i Petroneli z Kropiewnickich, właścicieli ziemskich, w Kropiewnicy Gajkach urodzony i tamże zamieszkały z Ludwiką GIERŁACHOWSKĄ lat 20, córką Jana i Anny z Frankowskich, właścicieli ziemskich, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 30.01.1865, 9/1865.

ŁOŃSKI Tomasz Nemeziusz lat 23, syn Wincentego, już nieżyjącego i żyjącej Małgorzaty z Sęków, stolarzy, w Kobylinie Borzymach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Łucją Franciszką BABIŃSKĄ lat 27 miesięcy 6, córką nieżyjących już Stanisława i Ludwiki z Tyborowskich, właścicieli ziemskich, w Żendzianach urodzoną, w Kropiewnicy Raciborach zamieszkałą, ślub 15.05.1865, 25/1865.

NIECIECKI Ludwik lat 27, syn Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Dłużniewskich, gospodarzy rolnych, w Kapicach Lipnikach urodzony i tamże zamieszkały z Marianną Anną CIBOROWSKĄ lat 28, córką Stanisława i nieżyjącej już Benigny z Babińskich, właścicieli ziemskich, w Sikorach Bartkowiętach urodzoną, w Kapicach Jasiewiźnie przy familii zostającą, ślub 06.02.1865, 11/1865.

PISZCZATOWSKI Aleksander lat 22, syn Grzegorza i Katarzyny z Roszkowskich, właścicieli ziemskich, w Piszczatach Kończanach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Pauliną SIKORSKĄ lat 18, córką Wawrzyńca i nieżyjącej już Krystyny, właścicieli części ziemskiej, w Sikorach Tomkowiętach przy ojcu zamieszkałą, ślub 20.02.1865, 18/1865.

PISZCZATOWSKI Ignacy lat 33, wdowiec po Annie z Sikorskich zmarłej 07.12.1864, syn Bartłomieja, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Kurzynów, właścicieli ziemskich, w Piszczatach Piotrowiętach urodzony, w Sikorach Tomkowiętach na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Zuzanną POGORZELSKĄ lat 26, córką Antoniego i Małgorzaty z Zaleskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Sikorach Janowiętach urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 09.10.1865, 28/1865.

POPŁAWSKI Władysław lat 21, syn Aleksandra, już nieżyjącego i żyjącej Salomei z Zaleskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Zambrzycach Starych parafii Rutkowskiej urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Anną Karoliną WNOROWSKĄ lat 24, córką Tomasza i nieżyjącej już Apoloni z Kuleszów, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 20.02.1865, 19/1865.

POROWSKI Damazy lat 36, wdowiec po Marcjannie z Konopków zmarłej 11.03.1865, syn Stanisława i nieżyjącej już Krystyny z Śliwowskich, właścicieli cząstkowych, w Porośli Wojsławach urodzony, w Jamiołkach Rawkach parafii Sokołowskiej na gospodarstwie zamieszkały z Julianną KŁOSKOWSKĄ lat 37, córką Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Tekli z Książków, właścicieli cząstkowych, w Kłoskach Świgoniach urodzoną, w Stypułkach Borkach zamieszkałą, ślub 10.08.1865, 26/1865.

SIKORSKI Ferdynand lat 27, syn Wincentego i nieżyjącej już Katarzyny z Targońskich, właścicieli ziemskich, w Sikorach Pawłowiętach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Leopoldą Apolonią DEMBIŃSKĄ, córką Jana i Katarzyny z Wysockich, z profesji kowali, w Pietkowie urodzoną, Sikorach Pawłowiętach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 24.01.1865, 5/1865.

STRĘKOWSKI Jan lat 19, syn Chryzantego, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Mocarskich ze Strękowa Niemorząc, tamże urodzony i przy matce zamieszkały z Pauliną POGORZELSKĄ lat 23, córką Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Wądołowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 30.01.1865, 8/1865.

STYPUŁKOWSKI Andrzej lat 21, syn Pawła i Anny z Dobkowskich, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Szymanach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Cecylią SIKORSKĄ lat 23, córką Jana i nieżyjącej już Marcjanny z Grabowskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Latkach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 17.01.1865, 1/1865.

STYPUŁKOWSKI Antoni lat 24, syn Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Śniecińskich, w Stypułkach Giemzinie urodzony i tamże zamieszkały z Jozefatą SIKORSKĄ lat 26, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Krystyny z Wnorowskich, właścicieli ziemskich, w Piszczatach Kończanach urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 13.02.1865, 13/1865.

ŚLIWOWSKI Florian lat 24, syn Szymona i Agnieszki z Jaworowskich, właścicieli ziemskich, w Śliwowie Łopienitym parafii Rutkowskiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną KURZYNĄ lat 24, córką Augustyna i nieżyjącej już Anny z Kierzkowskich, w Garbowie Starym urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 20.02.1865, 16/1865.

TRUSKOLASKI Szymon lat 25, syn nieżyjących już Antoniego i Elżbiety z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kurzynach urodzony, w Kobylinie Pieniążkach zamieszkały z Anastazją MOJSĄ lat 22, córką Franciszka i nieżyjącej Marcjanny z Dańkowskich, wyrobników, w Kobylinie Cieszymach urodzoną, w Kobylinie Pieniążkach przy ojcu zamieszkałą, ślub 23.01.1865, 2/1865.

WNOROWSKI Florian lat 22, syn nieżyjących już Stanisława i Elżbiety z Czajkowskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wypychach urodzony, w Jamiołkach Klosach parafii Sokołowskiej zamieszkały z Małgorzatą Joanną KULESZĄ lat 31, córką nieżyjących już Ludwika i Anny z Modzelewskich, właścicieli cząstkowych, w Kuleszach Litwie Starej urodzoną, w Wnorach Wypychach zamieszkałą, ślub 11.09.1865, 27/1865.

ZALESKI Franciszek lat 20, syn Wawrzyńca i Marianny z Chorków, właścicieli ziemskich, w Kropiewnicy Gajkach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną KROPIEWNICKĄ lat 31, wdową po Arturze zmarłym 15.08.1863, córką Wincentego, już nieżyjącego i żyjącej Weroniki z Srzednickich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Cieszymach urodzoną, w Kropiewnicy Gajkach zamieszkałą, ślub 24.01.1865, 4/1865.

ZALESKI Franciszek lat 20, syn nieżyjących już Wojciecha i Anastazji z Grodzkich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Zalesiu Łabędzkim urodzony i tamże zamieszkały z Karoliną TARGOŃSKĄ lat 21, córką nieżyjących już Feliksa i Marcjanny z Maleszewskich, właścicieli ziemskich, w Sikorach Piotrowiętach urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 29.01.1865, 6/1865.

ZAMBRZYCKI Aleksander lat 27, syn Łukasza i Doroty z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, w Plewkach parafii Rutkowskiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Aleksandrą TARGOŃSKĄ lat 21, córką Adama i Anny z Krzewskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Wojciechowiętach urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 30.01.1865, 10/1865.

ŻAJKOWSKI Aleksander lat 33, syn Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Milewskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Milewie Leśnym urodzony, w Kobylinie Cieszymach zamieszkały z Izabelą Wiktorią MILEWSKĄ lat 34, córką Mikołaja, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Srzednickich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Pieniążkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 20.02.1865, 21/1865.

ŻAJKOWSKI Rafał Leonard lat 28, syn Franciszka i Salomei z Targońskich, właścicieli ziemskich, w Targoniach Wielkich parafii Zawadzkiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Balbiną PISZCZATOWSKĄ lat 24, córką nieżyjących już Franciszka i Krystyny z Zaleskich, właścicieli ziemskich, w Zalesiu Łabędzkim urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 13.11.1865, 29/1865.