Indeks opracował L. Kocoń

BABIŃSKI Roman lat 19, syn Wincentego, już nieżyjącego i żyjącej Weroniki z Srzednickich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Cieszymach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Ludwiką DAŃKOWSKĄ lat 17, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Apolonii z Grabowskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Cieszymach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 12.02.1866, 4/1866.

CZAJKOWSKI Grzegorz lat 23, syn Michała i Moniki z Jamiołkowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Czajkach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Balbiną KROPIEWNICKĄ lat 17, córką Bernarda i nieżyjącej już Małgorzaty z Roszkowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Kurzynach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 12.02.1866, 5/1866.

DĄBROWSKI Mateusz Karol lat 30, syn Karola i Marianny z Czarnowskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wandach urodzony i tamże zamieszkały z Agatą MODZELEWSKĄ lat 41, wdową po Macieju zmarłym 28.10.1855, córką nieżyjących już Józefa i Marianny z Kuleszów małżonków Kuleszów, właścicieli ziemskich, w Kuleszach Wyknie Starym urodzoną, w Wnorach Wandach zamieszkałą, ślub10.09.1866, 16/1866.

DRĄGOWSKI Serwacy lat 38, wdowiec po Klarze z Frankowskich zmarłej 18.08.1866, syn nieżyjących już Macieja i Anieli z Kruszewskich, właścicieli ziemskich, w Krzewie Plebankach urodzony, w Kobylinie Latkach dziedzicznie zamieszkały z Marianną BABIŃSKĄ lat 30, córką Grzegorza, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Dobkowskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną, w Kobylinie Cieszymach przy matce zamieszkałą, ślub 09.10.1866, 18/1866.

DUCHNOWSKI Kacper lat 28, syn nieżyjących już Tadeusza i Anieli z Faszczewskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Jamiołkach Piotrowiętach parafii Sokołowskiej urodzony i tamże zamieszkały z Józefatą Franciszką WNOROWSKĄ lat 30, córką Antoniego i Rozalii z Czaczkowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Makowie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 11.06.1866, 13/1866.

GRABOWSKI Mikołaj lat 35, żołnierz dymisjonowany, syn nieżyjących już Pawła i Marianny z Grabowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Ciborach Gołockich parafii Zawadzkiej urodzony i tamże zamieszkały z Aleksandrą STYPUŁKOWSKĄ lat 21, córką Michała, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Stypułkowskich, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Święchach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 04.06.1866, 12/1866.

LENCZEWSKI Ludwik lat 24, syn nieżyjącego Nikodema i żyjącej Marianny z Hermanowskich, właścicieli ziemskich, w Żendzianach parafii Tykocińskiej urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Zuzanną SIKORSKĄ lat 21, córką nieżyjących już Piotra i Marcjanny z Hermanowskich, właścicieli ziemskich, w Milewie Zabielnym urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 19.11.1866, 21/1866.

ŁAPIŃSKI Jan lat 37, wyrobnik, syn nieżyjących już Tomasza i Katarzyny z Zaleskich, szlachty, w Zalesiu Nowym parafii Wyszonkowskiej urodzony, w Zawadach parafii tejże zamieszkały z Anną WIŚNIEWSKĄ lat 35, córką nieżyjących już Grzegorza i Agnieszki, wyrobników, w Piszczatach Piotrowiętach urodzoną, w Garbowie Nowym zamieszkałą, ślub 12.11.1866, 20/1866.

OSTROWSKI Feliks lat 43, wdowiec po Annie z Wasielewskich zmarłej 11.04.1866, syn nieżyjących już Daniela i Marianny z Zambrzyckich, wyrobników, w Kobylinie Latkach urodzony, w Wnorach Wandach zamieszkały z Teofilą SIKORSKĄ lat 37, córką nieżyjących już Michała i Antoniny z Stypułkowskich, właścicieli ziemskich, w Piszczatach Kończanach urodzoną, w Wnorach Starych przy familii zamieszkałą, ślub 21.05.1866, 11/1866.

OŻAROWSKI Ignacy lat 27 miesięcy 4, syn Stefana i Marianny z Grochowskich, właścicieli ziemskich, w Hermanach parafii Tykocińskiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Franciszką KULIKOWSKĄ  lat 20 miesięcy 11, córką Piotra i Zuzanny z Czajkowskich, właścicieli ziemskich, w Czajkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 05.02.1866, 1/1866.

PERKOWSKI Jan lat 47, wdowiec po Katarzynie z Perkowskich zmarłej 17.05.1866, syn nieżyjących już Bartłomieja i Joanny z Perkowskich, właścicieli ziemskich, w Perkach urodzony, w Brzozowie Chrzczonach parafii Poświętne dziedzicznie zamieszkały z Joanną CZAJKOWSKĄ lat 31, córką nieżyjących już Antoniego i Emilii z Czajkowskich, właścicieli ziemskich, w Czajkach urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 09.07.1866, 15/1866.

PISZCZATOWSKI Karol Aleksy lat 22 miesięcy 8, syn nieżyjących już Franciszka i Marianny z Śniecińskich, właścicieli ziemskich, w Truskolasach Olszynie parafii Sokołowskiej urodzony i tamże zamieszkały z Marianną Elżbietą JAMIOŁKOWSKĄ lat 23, córką Wincentego i Barbary z Stypułkowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Giemzinie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 30.04.1866, 9/1866.

ROSZKOWSKI Andrzej lat 36, syn nieżyjących już Kazimierza i Antoniny z Roszkowskich, właścicieli ziemskich, w Roszkach Wodźkach parafii Płonkowskiej urodzony i tamże zamieszkały z Aleksandrą STYPUŁKOWSKĄ lat 26, córką nieżyjących już Wawrzyńca i Anny z Faszczewskich, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Borkach urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 12.02.1866, 6/1866.

SITOWICZ Stanisław lat 25, wyrobnik, syn Kacpra, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Zambrzyckich, wyrobników, w Wnorach Wandach urodzony, w Kobylinie Kruszewie zamieszkały z Aleksandrą CHLUDZIŃSKĄ lat 25, córką niezamężnej Anieli, już nieżyjącej, wyrobnicy, w Frankach Dąbrowie urodzoną, w Milewie Zabielnym zamieszkałą, ślub 26.11.1866, 22/1866.

SOKOŁOWSKI Aleksander lat 25, syn Ignacego, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Sokołowskich, właścicieli ziemskich, w Złotoryi powiecie Ostrołęckim urodzony, w Rusi Nowej parafii Sokołowskiej dziedzicznie zamieszkały z Marianną TRUSKOLASKĄ lat 24, córką Jana i Domiceli z Leśniewskich, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Borkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.11.1866, 23/1866.

STYPUŁKOWSKI Piotr lat 50, wdowiec po Juliannie z Perkowskich zmarłej 11.03.1861, syn nieżyjących już Antoniego i Katarzyny z Stypułkowskich, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Święchach urodzony i tamże zamieszkały z Antoniną GARBOWSKĄ lat 57, wdową po Kacprze zmarłym 29.09.1859, córką nieżyjących już Grzegorza i Marianny z Pogorzelskich małżonków Dobkowskich, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Szymanach urodzoną, w Garbowie Starym zamieszkałą, ślub 30.04.1866, 8/1866.

STYPUŁKOWSKI Rajmund lat 29, syn nieżyjących już Rafała i Eleonory z Stypułkowskich, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Szymanach urodzony i tamże przy familii zamieszkały z Saturniną RUDNICKĄ lat 27, córką nieżyjących Andrzeja i Katarzyny z Karwackich, szewców, w Sikorach Pawłowiętach urodzoną, w Kobylinie Latkach przy familii zamieszkałą, ślub 05.11.1866, 19/1866.

TARGOŃSKI Jakub lat 21, syn nieżyjących już Kazimierza i Antoniny z Sobolewskich, właścicieli ziemskich, w Sikorach Wojciechowiętach urodzony i tamże zamieszkały z Emilią CHORKO lat 30 miesięcy 10, córką Kazimierza i Marianny z Dmochowskich, sług kościelnych, w Kobylinie Latkach urodzoną, w Kobylinie Borzymach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 16.05.1866, 10/1866.

WNOROWSKI Roch lat 27, syn Krzysztofa i Marianny z Wnorowskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Wnorach Starych urodzony i tamże zamieszkały z Marianną JABŁOŃSKĄ lat 40, wdową po Feliksie zmarłym 08.05.1865, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Niecieckich małżonków Stypułkowskich, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Szymanach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 23.04.1866, 7/1866.

ZAŁUSKA Kazimierz lat 28, obywatel z Kamionny, syn nieżyjących już Józefa i Barbary z Ojrzyńskich, obywateli z Wiśniówka, urodzony w Załuskach, w Kamionnej guberni Warszawskiej przy familii zamieszkały z Natalią Pauliną OLSZEWSKĄ lat 22, córką Augusta, już nieżyjącego i żyjącej Ludwiki z Krajewskich, Pisarzy Sądu Pokoju Okręgu Opoczyńskiego, w Opocznie urodzoną, w Kobylinie Kuleszkach przy familii zamieszkałą, ślub 26.09.1866, 17/1866.

ŻUR Antoni lat 39, wdowiec po Antoninie z Chmielewskich zmarłej 21.04.1866, syn nieżyjących już Franciszka i Teresy z Trojanów, gospodarzy gruntowych, w Bokinach urodzony, w Chomicach parafii Waniewskiej zamieszkały z Marianną CZAJKOWSKĄ lat 20, córką Wincentego i Apolonii z Idźkowskich, właścicieli ziemskich, w Czajkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 02.07.1866, 14/1866.