Indeks opracował L. Kocoń

BABIŃSKI Ignacy lat 28, syn Grzegorza, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Dobkowskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Pogorzałkach urodzony, w Kobylinie Cieszymach dziedzicznie zamieszkały z Weroniką KONOPKĄ lat 28, córką Pawła i nieżyjącej już Elżbiety z Pruszyńskich, właścicieli ziemskich, w Sikorach Janowiętach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 25.11.1867, 13/1867.

JABŁONOWSKI Antoni lat 26, syn Franciszka i Franciszki z Zdrodowskich, właścicieli ziemskich, w Zdrodach Nowych urodzony, w Jabłonowie Wypychach parafii Płonkowskiej przy rodzicach zamieszkały z Martą KROPIEWNICKĄ lat 23, córką Kazimierza, już nieżyjącego i żyjącej Jozefaty z Zaleskich, właścicieli ziemskich, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 11.02.1867, 3/1867.

KAMIŃSKI Józef lat 24, rymarz, syn nieżyjących już Stanisława i Agnieszki z Kaliścińskich, rymarzy, w Kobylinie Borzymach urodzony i tamże zamieszkały z Aleksandrą LEŚNIEWSKĄ lat 16 i pół, córką Józefa i Józefaty z Frankowskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Borzymach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.01.1867, 1/1867.

KAPICA Feliks lat 37, wdowiec po Łucji z Rudnickich zmarłej 04.06.1867, syn nieżyjących już Kazimierza i Marianny z Garbowskich, właścicieli ziemskich, w Milewie Zabielnym urodzony, w Kobylinie Latkach z wyrobku się utrzymujący z Emilią KONOPKĄ lat 34, córką nieżyjących już Jana i Weroniki z Piszczatowskich, wyrobników, w Konopkach Pokrzywnicy urodzoną, w Kobylinie Kuleszkach zamieszkałą, ślub 02.09.1867, 10/1867.

KONOPKA Józef lat 28, wdowiec po Mariannie z Ciborowskich, syn Łukasza i Joanny z Grabowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Konopkach Klimkach parafii Zawadzkiej urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Marianną ZALESKĄ lat 19 miesięcy 10, córką Zachariasza i nieżyjącej już Anny z Kapiców, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 25.11.1867, 14/1867.

KULESZA Julian lat 25, wdowiec po Annie z Jankowskich zmarłej 16.12.1865, syn Piotra i Julianny z Zaniewskich, właścicieli ziemskich, w Niziołkach Starych parafii Kuleskiej urodzony, w Brzóskach Falkach parafii Wysoko Mazowieckiej zamieszkały z Pelagią STYPUŁKOWSKĄ lat 36, wdową po Marcinie zmarłym 12.09.1865, córką Juliusza i Marianny z Babińskich małżonków Truskolaskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Frankach Dąbrowie urodzoną, w Stypułkach Giemzinie zamieszkałą, ślub 13.05.1867, 8/1867.

ŁAPIŃSKI Jan lat 31, wdowiec po Marcjannie z Truskolaskich zmarłej 13.02.1867, syn nieżyjących już Józefa i Marianny z Jabłonowskich, właścicieli ziemskich, w Jabłonowie urodzony, w Kłoskach Młynowiętach dziedzicznie zamieszkały z Salomeą FRANKOWSKĄ lat 21, córką Macieja i katarzyny z Maciorkowskich, właścicieli ziemskich, w Frankach Piaskach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 22.07.1867, 9/1867.

NIECIECKI Julian lat 29, syn Jana i Elżbiety z Kapiców, właścicieli ziemskich, w Kapicach Lipnikach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Jozefatą ROSZKOWSKĄ lat 28, córką nieżyjących już Kaliksta i Marianny z Babińskich, właścicieli ziemskich, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 11.02.1867, 2/1867.

OŻAROWSKI Antoni Kazimierz lat 33, syn Kazimierza i Marianny z Kulikowskich, właścicieli ziemskich, w Ożarach parafii Rutkowskiej urodzony i tamże dziedzicznie zamieszkały z Anastazją CHOIŃSKĄ lat 25, córką Piotra i nieżyjącej już Julianny z Wróblewskich, właścicieli ziemskich, w Chojanem Pawłowiętach urodzoną, w Kobylinie Borzymach przy bracie zamieszkałą, ślub 04.03.1867, 7/1867.

ROSZKOWSKI Tomasz lat 32, syn nieżyjących Marcina i Kunegundy z Stypułkowskich, właścicieli ziemskich, w Kropiewnicy Kiernozkach urodzony i tamże dziedzicznie zamieszkały z Anną KRUSZEWSKĄ lat 22, córką Kazimierza, już nieżyjącego i żyjącej Teofili z Roszkowskich, właścicieli ziemskich, w Truskolasach Olszynie urodzoną, w Kropiewnicy Raciborach przy familii zamieszkałą, ślub 18.11.1867, 11/1867.

TRUSKOLASKI Hilary lat 20, syn Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Balbiny z Sikorskich, właścicieli ziemskich, w Konopkach Pokrzywnicy urodzony, w Konopkach Klimkach parafii Zawadzkiej przy matce zamieszkały z Aleksandrą CIBOROWSKĄ lat 23, córką Macieja i Franciszki z Targońskich, właścicieli ziemskich, w Sikorach Bartkowiętach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.02.1867, 5/1867.

WNOROWSKI Konstanty lat 18, syn Macieja i Marianny z Wnorowskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wypychach urodzony, w Wnorach Kuzelach przy rodzicach zamieszkały z Cecylią WNOROWSKĄ lat 23, córką Jana i Józefaty z Wnorowskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Kuzelach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.02.1867, 4/1867.

WYSZOMIERSKI Franciszek lat 27, syn Bartłomieja i nieżyjącej już Katarzyny z Jamiołkowskich, wyrobników, w Niziołkach Starych urodzony, w Kobylinie Kuleszkach zamieszkały z Franciszka KIERZKOWSKĄ lat 23 miesięcy 6, córką Mateusza i Marianny z Frankowskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Borzymach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.11.1867, 12/1867.

ZALESKI Feliks lat 18, syn Franciszka i Apolonii z Mężeńskich, szlachty legitymowanej, właścicieli ziemskich, w Sikorach Janowiętach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Salomeą CZAJKOWSKĄ lat 26, córką Feliksa i Apoloni z Truskolaskich, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Czajkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.11.1867, 15/1867.

ZALESKI Stanisław lat 50, wdowiec po Józefie z Kurzynów zmarłej 02.08.1866, syn nieżyjących już Hiacentego i Franciszki z Dańkowskich, właścicieli ziemskich, w Kapicach Starych urodzony i tamże dziedzicznie zamieszkały z Agnieszką KŁOSKOWSKĄ lat 43, wdową po Wiktorze, zmarłym 06.05.1864, córką Wilhelma i Kunegundy z Frankowskich małżonków Kurzynów, właścicieli ziemskich, w Kurzynach urodzoną, w Kropiewnicy Gajkach zamieszkałą, ślub 02.03.1867, 6/1867.