Indeks opracował L. Kocoń

CZAJKOWSKI Paweł lat 25, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Dworakowskich, właścicieli ziemskich, szlachty legitymowanych, w Czajkach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Teofilą KULESZĄ lat 18, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Wnorowskich, właścicieli ziemskich, szlachty legitymowanych, w Garbowie Nowym urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 16.11.1868, 25/1868.

CZAJKOWSKI Wincenty lat 31, syn Antoniego i Emilii z Czajkowskich już nieżyjących, szlachty legitymowanych, właścicieli ziemskich, w Czajkach urodzony i tamże zamieszkały z Konstancją CZAJKOWSKĄ lat 18, córką Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Idźkowskich, właścicieli ziemskich, w Czajkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 10.11.1868, 24/1868.

DANILEWICZ Franciszek lat 53, wdowiec po Mariannie z Michałowskich, syn nieżyjących już Józefa i Marianny, wyrobników z Marianna SADOWSKĄ lat 26, córką nieżyjących już Mateusza i Marianny, w Kobylinie Kuleszkach zamieszkałą, ślub 11.10.1868, 21/1868.

FRANKOWSKI Dominik lat 45, wdowiec po Krystynie z Garbowskich zmarłej 18.03.1868, syn nieżyjących już Stanisława i Katarzyny z Piszczatowskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Latkach urodzony, w Kobylinie Pieniążkach zamieszkały z Julianną POGORZELSKĄ lat 27, córką Wincentego i Joanny z Zaleskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Kruszewie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 22.06.1868, 18/1868.

GARBOWSKI Paweł lat 36, żołnierz dymisjonowany, syn Tomasza i Anny z Truskolaskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Latkach urodzony i tamże zamieszkały z Florentyną MĘŻEŃSKĄ lat 26, córką Stanisława i nieżyjącej już Julianny z Stypułkowskich, właścicieli ziemskich, w Zalesiu Łabędzkim urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 23.11.1868, 27/1868.

GARBOWSKI Sylwester lat 20, syn Andrzeja i nieżyjącej już Marianny z Rogowskich, właścicieli ziemskich, w Garbowie Nowym urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Jozefatą DĄBROWSKĄ lat 26, córką Karola, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Czarnowskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wandach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 04.08.1868, 20/1868.

GRABOWSKI Wiktor lat 18, syn Nikodema i Franciszki z Ciborowskich, właścicieli ziemskich, w Ciborach Gołockich parafii Zawadzkiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną PERKOWSKĄ lat 20, córką Bartłomieja i Antoniny z Kapiców, właścicieli ziemskich, w Kapicach Starych urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 24.02.1868, 11/1868.

JAMIOŁKOWSKI Mateusz lat 21, syn Stanisława i nieżyjącej już Anastazji z Frankowskich, właścicieli ziemskich, w Kłoskach Młynowiętach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Anną TRUSKOLASKĄ lat 23, córką Leona i Weroniki z Czajkowskich, właścicieli ziemskich, szlachty legitymowanych, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 23.11.1868, 29/1868.

JAWOROWSKI Romuald lat 44, syn Piotra i Marianny z Sikorskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Milewie Zabielnym urodzony i tamże zamieszkały z Pauliną MILEWSKĄ lat 27, córką Wojciecha i Rozalii z Milewskich, właścicieli ziemskich, w Milewie Zabielnym urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 23.11.1868, 28/1868.

KALINOWSKI Kazimierz lat 20, syn nieżyjących już Macieja i Marianny z Czerwińskich, włościan, gospodarzy, w Rudnikach parafii Zawadzkiej urodzony i tamże zamieszkały z Balbiną Adolfiną BABIŃSKĄ lat 17, córką Wincentego, już nieżyjącego i żyjącej Weroniki z Srzednickich, właścicieli ziemskich, szlachty legitymowanych, w Kobylinie Cieszymach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 24.02.1868, 14/1868.

KAPICA Jan lat 24, syn Mateusza, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Sikorskich, właścicieli ziemskich, w Kapicach Starych urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Bronisławą DOMAŃSKĄ lat 22, córką Jakuba i Marianny z Milewskich, właścicieli ziemskich, w Milewie Żółtkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 09.11.1868, 22/1868.

KLEWINOWSKI Antoni lat 29, wyrobnik, syn nieżyjących już Franciszka i Weroniki z Jachimczuków, wyrobników, w Bruszewie urodzony w Kłoskach Młynowiętach zamieszkały z Pauliną WNOROWSKĄ lat 31, córką nieżyjących już Wiktora i Anny z Wnorowskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Starych urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 20.01.1868, 1/1868.

KŁOSKOWSKI Karol Grzegorz lat 30, wdowiec po Mariannie z Czajkowskich zmarłej 16.12.1866, syn Wawrzyńca i nieżyjącej już Cecylii z Truskolaskich, właścicieli ziemskich, w Kłoskach Młynowiętach urodzony i tamże zamieszkały z Teofilą ZALESKĄ lat 23, córką Franciszka i Marianny z Zaleskich, właścicieli ziemskich, w Zalesiu Łabędzkim urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 24.02.1868, 12/1868.

KŁOSKOWSKI Paweł lat 30, syn Pawła i nieżyjącej już Katarzyny z Dąbrowskich, właścicieli ziemskich, w Kłoskach Świgoniach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Marianną MOJKOWSKĄ lat 20, córką nieżyjących już Stanisława i Marianny z Dworakowskich, właścicieli ziemskich, w Mojkach urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 17.02.1868, 8/1868.

KROPIEWNICKI Jan lat 45, syn Wincentego i nieżyjącej już Marianny z Idźkowskich, właścicieli ziemskich, w Kropiewnicy Raciborach urodzony i tamże zamieszkały z Anną WĄDOŁOWSKĄ lat 34, córką nieżyjących już Michała i Scholastyki z Zaleskich, właścicieli ziemskich, w Milewie Zabielnym urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 28.01.1868, 3/1868.

KULIKOWSKI Adam lat 32, wdowiec po Wiktorii z Czajkowskich zmarłej 18.03.1868, syn Piotra i nieżyjącej już Zuzanny z Czajkowskich, właścicieli ziemskich, w Czajkach urodzony i tamże dziedzicznie zamieszkały z Bronisławą CZAJKOWSKĄ lat 21, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Ludwiki z Sienickich, właścicieli ziemskich, w Milewie Żółtkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 22.07.1868, 19/1868.

KURZYNA Józef lat 18 miesięcy 10, syn Krzysztofa, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Kapiców, właścicieli ziemskich, w Kapicach Lipnikach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Józefatą JAMIOŁKOWSKĄ lat 24, córką Stanisława i nieżyjącej już Anastazji z Frankowskich, właścicieli ziemskich, w Kłoskach Młynowiętach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 17.02.1868, 9/1868.

KURZYNA Stanisław Wincenty lat 48, wdowiec po Juliannie z Kurzynów, syn Michała i Józefy z Wojnów, właścicieli ziemskich, w Garbowie Starym urodzony i tamże zamieszkały z Teofilą CZAJKOWSKĄ lat 16, córką Hipolita, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Stypułkowskich, właścicieli ziemskich, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 21.11.1868, 26/1868.

ŁOPIŃSKI Konstanty lat 28, syn Stefana i Jozefaty z Łupińskich, właścicieli ziemskich, w Łopiance Starej parafii Płonkowskiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Teofilą Józefą GARBOWSKĄ lat 27, córką Juliana i Rozalii z Zaleskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Latkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 24.02.1868, 15/1868.

PISZCZATOWSKI Michał lat 31, syn Norberta, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Trzasków, właścicieli ziemskich, w Piszczatach Kończanach urodzony i tamże dziedzicznie zamieszkały z Feliksą ZALESKĄ lat 21, córką Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Stypułkowskich, właścicieli ziemskichw Stypułkach Szymanach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 17.02.1868, 7/1868.

POGORZELSKI Jan lat 28, syn nieżyjących już Augustyna i Eleonory z Krzewskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wandach urodzony i tamże zamieszkały z Katarzyną BRATUMIŁ lat 31, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Rutkowskich, wyrobników, w Filipowie urodzoną, Kobylinie Pieniążkach przy matce zamieszkałą, ślub 03.02.1868, 4/1868.

SIKORSKI Aleksander lat 18 i pół, syn nieżyjących już Jakuba i Wiktorii z Grodzkich, właścicieli ziemskich, w Sikorach Tomkowiętach urodzony i tamże zamieszkały z Małgorzatą CZAJKOWSKĄ lat 24, córką Wiktora, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Dąbrowskich, właścicieli ziemskich, w Czajkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 03.02.1868, 6/1868.

SIKORSKI Feliks Dezyderiusz lat 20, syn Napoleona i Karoliny z Babińskich, właścicieli ziemskich, szlachty legitymowanych, w Żendzianach parafii Tykocińskiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Pauliną ROSZKOWSKĄ lat 23, córką Ferdynanda i Zuzanny z Bronaków, właścicieli ziemskich, szlachty legitymowanych, w Kropiewnicy Raciborach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.02.1868, 10/1868.

SIKORSKI Stanisław lat 34, wdowiec po Ewie z Pogorzelskich zmarłej 28.01.1868, syn Józefa i Julianny z Czajkowskich, właścicieli ziemskich, szlachty legitymowanych, w Milewie Zabielnym urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Wiktorią MILEWSKĄ lat 32, córką Ignacego i Katarzyny z Kapiców, szlachty, w Milewie Żółtkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 08.06.1868, 16/1868.

STYPUŁKOWSKI Adolf lat 19, syn Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Kierzkowskich, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Starym urodzony, w Kurzynach przy matce zamieszkały z Antoniną MĘŻEŃSKĄ lat 29, córką Stanisława i nieżyjącej już Julianny z Stypułkowskich, właścicieli ziemskich, w Zalesiu Łabędzkim urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 24.02.1868, 13/1868.

STYPUŁKOWSKI Stanisław lat 35, wdowiec po Łucji z Perkowskich zmarłej 01.05.1868, syn Michała, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Stypułkowskich, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Święchach urodzony i tamże dziedzicznie zamieszkały z Teofilą GARBOWSKĄ lat 22, córką Ignacego i Emilii z Jaworowskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Garbowie Starym urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 21.06.1868, 17/1868.

ŚLIWOWSKI Feliks lat 36, pod oficer Wojsk Cesarsko Rosyjskich, syn nieżyjących już Jana i Franciszki z Konopków, właścicieli ziemskich, w Wnorach Starych urodzony i tamże dziedzicznie zamieszkały z Saturniną KIERZKOWSKĄ lat 22, córką Jana i nieżyjącej już Konstancji z Rząców, właścicieli ziemskich, w Kurzynach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 03.02.1868, 5/1868.

WASIELEWSKI Adolf Roch lat 33, wyrobnik, syn Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Zacharjaków, wyrobników, w Frankach Dąbrowie urodzony, w Kłoskach Młynowiętach zamieszkały z Ludwiką STYPUŁKOWSKĄ lat 30, wdową po Józefie zmarłym 13.04.1867, córką Wincentego i Anny z Brzozowskich małżonków Helmanów, wyrobników, w Ludwinowie urodzoną, w Stypułkach Szymanach z wyrobku się utrzymującą, ślub 20.01.1868, 2/1868.

WNOROWSKI Gabriel lat 52, żołnierz dymisjonowany, wdowiec po Anieli z Czajkowskich, syn Szymona i Franciszki z Wnorowskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wypychach urodzony i tamże zamieszkały z Antoniną Marianną GRODZKĄ lat 27, córką Błażeja i Elżbiety z Wnorowskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 10.11.1868, 23/1868.