Indeks opracował L. Kocoń

CZAJKOWSKI Józef lat 40, wdowiec po Annie z Zaleskich w roku zeszłym zmarłej, syn Fabiana i Franciszki z Wnorowskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Wnorach Starych urodzony i tamże zamieszkały z Marianną WNOROWSKĄ lat 40, wdową po Karolu zmarłym 02.04.1868, córką Stanisława i Rozalii z Jamiołkowskich małżonków Stypułkowskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wandach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 02.05.1869, 9/1869.

CZAJKOWSKI Tomasz lat 26, syn Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Karoliny z Truskolaskich, gospodarzy rolnych, w Czajkach urodzony i tamże zamieszkały z Emilią CZAJKOWSKĄ lat 23, córką Józefa i Marianny z Frankowskich już nieżyjących, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 14.11.1869, 18/1869.

CZOCHAŃSKI Franciszek lat 25, syn Andrzeja, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Trzasków, właścicieli ziemskich, w Czochaniu parafii Rutkowskiej urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Franciszką DUCHNOWSKĄ lat 28, córką Tomasza i Marianny z Piszczatowskich, właścicieli ziemskich, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 08.02.1869, 7/1869.

FRANKOWSKI Stanisław lat 31, syn Sylwestra i nieżyjącej już Julianny z Grabowskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Latkach urodzony i tamże zamieszkały z Antoniną STYPUŁKOWSKĄ lat 21, córką Jana i Franciszki z Kapiców, gospodarzy rolnych, w Stypułkach Święchach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 22.11.1869, 20/1869.

GARBOSKI Mikołaj lat 27, syn Juliana i Rozalii z Zaleskich, właścicieli ziemskich, w Sikorach Wojciechowiętach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Łucją POGORZELSKĄ lat 31, córką Marcina i Barbary z Sikorskich już nieżyjących, w Kobylinie Borzymach urodzoną, w Sikorach Wojciechowiętach zamieszkałą, ślub 22.11.1869, 19/1869.

LUBOWIDZKI Antoni lat 49, wdowiec po Wiktorii z Tyszków zmarłej 20.05.1865, Burmistrz Miasta Tykocina, syn Jana i Anny z Wnorowskich już nieżyjących, urodzony w Bujnach, zamieszkały w Tykocinie z Teofilą WNOROWSKĄ lat 42, wdową po Leopoldzie zmarłym 02.12.1868, córką Michała, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji małżonków Drągowskich, urodzoną w Chrzczonkach, w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkałą, ślub 26.10.1869, 17/1869.

OŻAROWSKI Ludwik lat 18 miesięcy 6, syn Bernarda i Marianny, właścicieli ziemskich, w Gorczanach parafii Kuleskiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną KRUSZEWSKĄ lat 21 miesięcy 6, córką Mikołaja, już nieżyjącego i żyjącej Apolonii z Stypułkowskich, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Koziołkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 08.02.1869, 4/1869.

PERKOWSKI Wojciech lat 33, syn Bartłomieja i Antoniny z Kapiców już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Kapicach Starych urodzony i tamże zamieszkały z Ludwiką MILEWSKĄ lat 20, córką Adama, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Kapiców, w Milewie Leśnym urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 19.07.1869, 15/1869.

PISZCZATOWSKI Stanisław lat 30, wdowiec po Karolinie z Perkowskich zmarłej 17.08.1869, syn Grzegorza, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Roszkowskich, właścicieli ziemskich, w Piszczatach Kończanach urodzony i tamże zamieszkały z Emilią KROPIEWNICKĄ lat 24, córką Grzegorza i Karoliny z Jabłonowskich, właścicieli ziemskich, w Kropiewnicy Gajkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.10.1869, 16/1869.

PISZCZATOWSKI Walenty lat 38, żołnierz urlopowany, syn Jana i Julianny z Frankowskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Piszczatach Piotrowiętach urodzony i tamże zamieszkały z Karoliną KURZYNĄ lat 24, córką Grzegorza i Marianny z Wyszyńskich, właścicieli ziemskich, w Kłoskach Młynowiętach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 12.05.1869, 12/1869.

POGORZELSKI Jan lat 20 miesięcy 2, syn Jana i nieżyjącej już Marianny z Duchnowskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wandach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Aleksandrą POGORZELSKĄ lat 19 miesięcy 7, córką Franciszka i Emilii z Kurzynów, właścicieli ziemskich, w Sikorach Janowiętach urodzoną, w Frankach Piaskach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 04.02.1869, 3/1869.

POGORZELSKI Tomasz lat 42, żołnierz dymisjonowany, syn Marcina i nieżyjącej już Katarzyny z Sikorskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Pieniążkach urodzony i tamże zamieszkały z Antoniną KIERZKOWSKĄ lat 23, córką Jakuba i nieżyjącej już Marianny z Rząców, właścicieli ziemskich, w Kurzynach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 12.05.1869, 11/1869.

SIKORSKI Brunon lat 26, syn Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Krystyny z Wnorowskich, właścicieli ziemskich, w Piszczatach Kończanach urodzony i tamże zamieszkały z Wiktorią POGORZELSKĄ lat 27, córką Łukasza, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Dąbrowskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wandach urodzoną, w Wnorach Starych zamieszkałą, ślub 22.06.1869, 13/1869.

STYPUŁKOWSKI Franciszek lat 20, syn Stanisława i Rozalii z Konopków już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Borkach urodzony i tamże zamieszkały z Bronisławą SIKORSKĄ lat 21, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Targońskich, właścicieli ziemskich, w Milewie Zabielnym urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 25.01.1869, 2/1869.

SZYMAŃSKI Józef lat 50, wdowiec po Juliannie z Jelonków, wyrobnik, syn nieżyjących już Macieja i Marianny, w Garbowie Nowym urodzony i tamże zamieszkały z Marcjanną FRANKOWSKĄ lat 24, córką Jana i Brygidy z Gołaszewskich, właścicieli ziemskich, w Frankach Piaskach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.01.1869, 1/1869.

TUROSKI Józef lat 44, włościanin, wdowiec po Józefie z Maleszków zmarłej 04.06.1869, syn Jana i Jadwigi z Śliwoskich już nieżyjących, włościan, gospodarzy rolnych, w Wólce urodzony, w Kowalewszczyźnie parafii Waniewskiej zamieszkały z Marianną KROPIEWNICKĄ lat 35, córką Wincentego i nieżyjącej już Marianny z Idźkowskich, właścicieli ziemskich, w Kropiewnicy Raciborach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 04.07.1869, 14/1869.

WNOROWSKI Stanisław lat 23, syn Jana i Agnieszki z Frankowskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wandach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną KROPIEWNICKĄ lat 23, córką Pawła i Józefy z Kobylińskich, właścicieli ziemskich, w Kropiewnicy Gajkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 08.02.1869, 8/1869.

WNOROWSKI Stanisław lat 27, syn Józefa i Marianny z Grabowskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wandach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Ksawerą Małgorzatą FRANKOWSKĄ lat 35, córką Sylwestra i nieżyjącej już Julianny z Grabowskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Latkach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 08.02.1869, 6/1869.

WNOROWSKI Stanisław lat 27, syn Romualda i Eleonory z Drągowskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Latkach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 25, córką Jakuba i nieżyjącej już Małgorzaty z Rząców, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Święchach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 08.02.1869, 5/1869.

ŻĘDZIAN Paweł lat 29, wdowiec po Paulinie z Kulikowskich, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Dańkowskich, właścicieli ziemskich, w Żędzianach parafii Tykocińskiej urodzony i tamże zamieszkały z Anastazją POGORZELSKĄ lat 24, córką Antoniego i Feliksy z Maleszewskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 11.05.1869, 10/1869.