Indeks opracował L. Kocoń

BABIŃSKI Jan lat 27, właściciel cząstkowy, syn Józefa i Marianny z Targońskich już nieżyjących, w Kobylinie Pogorzałkach urodzony i tamże zamieszkały z Weroniką SIKORSKĄ lat 17, córką Stanisława i Józefaty z Grochowskich, właścicieli ziemskich, w Milewie Zabielnym urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 31.01.1870, 3/1870.

BABIŃSKI Paweł lat 31, syn Jana i Petroneli z Czajkowskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Krzewie Plebankach parafii Zawadzkiej zamieszkały z Konstancją ZALESKĄ lat 21, córką Ignacego i Konstancji z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Zalesiu Łabędzkim urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.02.1870, 16/1870.

BAGIŃSKI Wiktor lat 52, syn Stanisława i Anieli z Zaleskich już nieżyjących, w Wnorach Kuzelach urodzony i tamże zamieszkały z Florentyną WNOROWSKĄ lat 35, wdową po Andrzeju zmarłym 22.07.1864, córką Stanisława i Marianny z Zaleskich małżonków Jamiołkowskich już nieżyjących, w Jamiołkach urodzoną, w Wnorach Kuzelach zamieszkałą, ślub 05.11.1870, 23/1870.

GOŁASZEWSKI Wiktor lat 35, żebrak, wdowiec po Franciszce z Andruszkiewiczów, syn Grzegorza, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Kalinowskich, wyrobników, w Kapicach Lipnikach urodzony i tamże zamieszkały z Antoniną ŁAPIŃSKĄ lat 23, córką Tomasza i nieżyjącej już Jadwigi z Januszczyków, w Sierkach urodzoną, w Kapicach Lipnikach zamieszkałą, ślub 21.11.1870, 29/1870.

GOŁASZEWSKI Wincenty lat 33, niemowa, wdowiec po Franciszce z Trzasków, syn Wojciecha i Petroneli z Zambrzyckich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, zamieszkały w Śliwowie z Antoniną KALINOWSKĄ lat 31, wdową po Antonim, córką Mateusza i Julianny z Grodzkich, w Wnorach Wypychach zamieszkałą, ślub 21.02.1870, 15/1870.

KAPICA Stanisław lat 32, syn Nikodema i Józefy z Konopków, właścicieli cząstkowych, w Milewie Zabielnym urodzony i tamże zamieszkały z Salomeą STRYNKOWSKĄ lat 26, córką Józefa i nieżyjącej już Marianny z Lenczewskich, w Kuleszach parafii Knyszyńskiej urodzoną, w Milewie Zabielnym przy familii zamieszkałą, ślub 21.11.1870, 27/1870.

KIERZKOWSKI Julian lat 40, wdowiec, syn Jana i nieżyjącej już Konstancji z Rząców, właścicieli ziemskich, w Kurzynach urodzony i tamże zamieszkały z Wiktorią WNOROWSKĄ lat 28, córką Walentego i nieżyjącej już Antoniny z Faszczewskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Starych urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 07.02.1870, 5/1870.

KIERZKOWSKI Napoleon lat 28, syn Jakuba i nieżyjącej już Marianny z Rząców, właścicieli cząstkowych, w Kurzynach urodzony i tamże zamieszkały z Teklą KŁOSKOWSKĄ lat 22, córką Stanisława i Magdaleny z Kierzkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kłoskach Świgoniach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 21.02.1870, 10/1870.

KŁOSKOWSKI Franciszek lat 30, właściciel cząstkowy, syn Piotra i nieżyjącej już Antoniny z Dąbrowskich, w Wnorach Starych urodzony i tamże zamieszkały z Marianną KŁOSKOWSKĄ lat 25, córką Wawrzyńca i nieżyjącej już Cecylii z Truskolaskich, właścicieli ziemskich, w Kłoskach Młynowiętach urodzoną i tamże zamie3szkałą, ślub 31.01.1870, 2/1870.

KOBYLIŃSKI Aleksander lat 27, syn Józefa, już nieżyjącego i żyjącej Agaty z Konopków, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Cieszymach urodzony i tamże zamieszkały z Antoniną CZAJKOWSKĄ lat 25, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Barbary z Gąsowskich, właścicieli cząstkowych, również w Kobylinie Cieszymach urodzoną i zamieszkałą, ślub 07.11.1870, 24/1870.

KROPIEWNICKI Mateusz lat 27, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Frankowskich, właścicieli cząstkowych, w Kropiewnicy Kiernozkach urodzony i tamże zamieszkały z Michaliną KROPIEWNICKĄ lat 25, córką Jana i Julianny z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, w Kropiewnicy Raciborach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 14.11.1870, 25/1870.

KULESZA Aleksander lat 26, syn Pawła i Antoniny z Bruszewskich, w Zambrzycach Starych parafii Rutkowskiej urodzony i tamże zamieszkały z Joanną Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 21 miesięcy 1, córką Michała i Wiktorii z Idźkowskich już nieżyjących, w Stypułkach Święchach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 10.08.1870, 22/1870.

KULESZA Leopold lat 18, syn Zachariasza i Weroniki z Średnickich, w Wiechach parafii Kuleskiej urodzony i tamże zamieszkały z Marianną WNOROWSKĄ lat 21, córką Franciszka i Józefy z Wnorowskich już nieżyjących, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 21.02.1870, 13/1870.

KULIKOWSKI Tomasz lat 29, syn Józefa, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Radłowskich, właścicieli cząstkowych, w Gósówce Starej parafia Poświętne urodzony i tamże zamieszkały z Rozalią ROSZKOWSKĄ lat 18 i pół, córką Piotra i Anny z Idźkowskich już nieżyjących, w Roszkach Chrzczonach urodzoną, w Kłoskach Młynowiętach przy familii zamieszkałą, ślub 07.02.1870, 4/1870.

KURZYNA Paweł lat 26, syn Macieja i Anny z Kurzynów, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Starym urodzony i tamże zamieszkały z Marianną GRABOSKĄ lat 21, córką Dominika i Łucji z Perkowskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Święchach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 14.02.1870, 8/1870.

LEŚNIEWSKI Apolinary lat 36, wdowiec po Mariannie z Sikorskich, syn Onufrego, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Kłoskowskich, w Stypułkach Borkach urodzony i tamże zamieszkały z Marianną CZAJKOWSKĄ lat 23, córką Michała i Moniki z Jamiołkowskich, właścicieli cząstkowychw Czajkach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 21.11.1870, 30/1870.

ŁOPIEŃSKI Jan lat 20, syn Józefa i nieżyjącej już Franciszki, w Łopiance Starej parafii Płonkowskiej urodzony i tamże zamieszkały z Aleksandrą ŚLIWOSKĄ lat 22, córką Jana i Franciszki z Konopków już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Wnorach Starych urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 30.05.1870, 18/1870.

MACIORKOWSKI Wawrzyniec lat 45, wdowiec po Joannie z Niecieckich, właściciel ziemski, szlachcic legitymowany, syn Wojciecha i Marianny z Sikorskich już nieżyjących, w Sikorach Piotrowiętach urodzony i tamże zamieszkały z Anną FRANKOWSKĄ lat 40, wdową po Stanisławie zmarłym 05.03.1869, córką Andrzeja i Julianny z Jabłonowskich małżonków Kropiewnickich już nieżyjących, w Kurzynach zamieszkałą, ślub 08.01.1870, 1/1870.

PERKOWSKI Wincenty lat 25, syn Tomasza i Anny z Piekutowskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Truskolasach Lachach parafii Sokołowskiej urodzony i tamże zamieszkały z Marianną POGORZELSKĄ lat 22 miesięcy 7, córką Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Karoliny z Jaworowskich, właścicieli ziemskich, w Pogorzałkach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 14.02.1870, 6/1870.

PISZCZATOWSKI Paweł lat 35, wdowiec po Krystynie z Ciborowskich, syn Franciszka i Krystyny z Zaleskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Zalesiu Łabędzkim urodzony i tamże zamieszkały z Antoniną ZAWADZKĄ lat 21 miesięcy 3, córką Piotra i nieżyjącej już Julianny z Jaworowskich, właścicieli cząstkowych, w Milewie Leśnym urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 20.02.1870, 9/1870.

PUCHALSKI Feliks lat 26, syn Dionizego i nieżyjącej już Katarzyny z Niecieckich, właścicieli cząstkowych, w Kapicach Lipnikach urodzony i tamże zamieszkały z Anną PIEKUT lat 27, córką Wacława i Marcjanny z Sobotków, włościan, w Mianowie urodzoną, w Kapicach Lipnikach przy obowiązku zamieszkałą, ślub 17.11.1870, 26/1870.

ROSZKOWSKI Julian lat 40, żołnierz dymisjonowany, syn Kacpra i Rozalii z Choińskich już nieżyjących, w Kropiewnicy Raciborach urodzony i tamże zamieszkały z Agnieszką GROCHOWSKĄ lat 25, córką Józefa, już nieżyjącego i żującej Anny z Sikorskich, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 21.02.1870, 11/1870.

ROSZKOWSKI Stanisław lat 22, syn Antoniego i Barbary z Pogorzelskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Frankach Dąbrowie urodzony i tamże zamieszkały z Michaliną KŁOSKOWSKĄ lat 21, córką Andrzeja i Marianny z Kropiewnickich, właścicieli ziemskich, w Kropiewnicy Gajkach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 21.02.1870, 14/1870.

STANISZEWSKI Jan lat 27, wdowiec po Mariannie z Drągowskich, syn Michała i Apolonii z Roszkowskich, wyrobników, w Czajkach zamieszkały z Ewą SZYDŁOWSKĄ lat 34, wdową po Antonim, córką Mateusza i Marianny małżonków Wróblewskich, wyrobników, w Czajkach zamieszkałą, ślub 03.06.1870, 19/1870.

STYPUŁKOWSKI Franciszek lat 49, żołnierz dymisjonowany, syn Tomasza i nieżyjącej już Agaty z Dąbrowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Szymanach urodzony i tamże zamieszkały z Józefą ZALESKĄ lat 22, córką Zachariasza, już nieżyjącego i żyjącej Ewy z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, również w Stypułkach Szymanach urodzoną i zamieszkałą, ślub 26.07.1870, 21/1870.

TRUSKOLASKI Ludwik lat 35, syn Antoniego i Elżbiety z Górskich już nieżyjących, wyrobnik, w Kropiewnicy Raciborach zamieszkały z Marianną ZIMOROWICZ lat 26, córką Jana i Ewy z Bujnowskich, wyrobników, w Piszczatach Piotrowiętach urodzoną, w Kropiewnicy Raciborach zamieszkałą, ślub 14.02.1870, 7/1870.

TUROSKI Antoni lat 41, syn Jana i Anny z Śliwoskich już nieżyjących, włościan, w Jeńkach urodzony, w Kowalewszczyźnie parafii Waniewskiej zamieszkały z Anną DĄBROWSKĄ lat 29, córką Kazimierza i Weroniki z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, w Milewie Leśnym urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.11.1870, 28/1870.

WNOROWSKI Andrzej lat 25, syn Leonarda i Anieli z Dąbrowskich, w Wnorach Wandach urodzony i tamże zamieszkały z Agnieszką KOBYLIŃSKĄ lat 17, córką Aleksandra i Julianny z Piszczatowskich już nieżyjących, w Stypułkach Święchach zamieszkałą, ślub 21.02.1870, 12/1870.

ZAMBRZYCKI Walerian lat 34, wdowiec, syn Łukasza i Antoniny z Uszyńskich, właścicieli cząstkowych, w Zambrzycach Starych parafii Rutkowskiej urodzony i tamże zamieszkały z Teofilą KURZYNĄ lat 26, córką Augustyna i Anny z Kierzkowskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Starym urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 20.06.1870, 20/1870.

ŻAJKOWSKI Piotr lat 28, syn Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Milewskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Cieszymach urodzony i tamże zamieszkały z Weroniką MALESZEWSKĄ lat 22, córką Bernarda i Ludwiki z Kobylińskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Cieszymach urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą, ślub 28.02.1870, 17/1870.