Indeks opracował L. Kocoń

BYCZKOWSKI Stanisław lat 25, Wójt Gminy Mazowiecka, syn Benedykta i Antoniny z Szewkowskich, urodzony w Józefownie, zamieszkały w Mazowiecku z Julią Józefą MODZELEWSKĄ  lat 22, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Makowskich, właścicieli ziemskich, w Miastkowie urodzoną, w Makowie przy matce zamieszkałą, ślub 03.09.1871, 30/1871.

CHOIŃSKI Aleksander lat 40, wdowiec, syn Wawrzyńca i Anieli z Piszczatowskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Wnorach Kuzelach urodzony i tamże zamieszkały z Karoliną BAGIŃSKĄ lat 38, wdową po Franciszku zmarłym 29.03.1870, córką Aleksandra i Marianny z Wnorowskich małżonków Wnorowskich już nieżyjących, w Wnorach Kuzelach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 20.02.1871, 18/1871.

CZAJKOWSKI Stanisław lat 28, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Barbary z Gąsowskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Cieszymach urodzony i tamże zamieszkały z Konstancją DAŃKOWSKĄ lat 35, wdową po Julianie zmarłym 16.06.1870, córką Stanisława i Marianny z Kurzynów małżonków Kurzynów już nieżyjących, w Frankach Piaskach urodzoną, w Kobylinie Cieszymach zamieszkałą, ślub 12.07.1871, 26/1871.

CZAJKOWSKI Stanisław lat 27, syn Macieja i Petroneli z Targońskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Starych urodzony i tamże zamieszkały z Cecylią POROSKĄ lat 18, córką Wawrzyńca i Antoniny z Kruszewskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Starych urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 20.02.1871, 19/1871.

DUCHNOWSKI Jan lat 29, właściciel ziemski, syn Jana i nieżyjącej już Jozefaty z Jamiołkowskich, w Jamiołkach Świetlikach parafii Sokołowskiej urodzony i tamże zamieszkały z Marcjanną SIKORSKĄ lat 26, córką Wincentego i Klary z Czajkowskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Piszczatach Kończanach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 13.02.1871, 6/1871.

DANILEWICZ Jan lat 23, syn Franciszka i nieżyjącej Marianny z Michałowskich, wyrobników, w Wnorach Wandach urodzony i tamże zamieszkały z Joanną TARGOŃSKĄ lat 23, córką Stanisława i Wiktorii z Krzewskich, właścicieli ziemskich, w Sikorach Wojciechowiętach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 31.07.1871, 28/1871.

FRANKOWSKI Franciszek lat 36, właściciel ziemski, syn Andrzeja i Izabeli z Wyszyńskich, w Frankach Dąbrowie urodzony i tamże zamieszkały z Marcjanną JABŁONOWSKĄ lat 32, córką Wilhelma, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Kropiewnickich, właścicieli ziemskich, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 23.01.1871, 2/1871.

GARBOWSKI Wiktor lat 28, syn Hilarego, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Truskolaskich, właścicieli ziemskich, w Garbowie Nowym urodzony i tamże zamieszkały z Marianną PISZCZATOWSKĄ lat 31, córką Jana i nieżyjącej już Marcjanny z Śliwoskich, właścicieli ziemskich, w Garbowie Nowym urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 01.05.1871, 21/1871.

GRODZKI Filip Jakub lat 37, wdowiec po Paulinie z Koćmierowskich zmarłej 30.03.1870, syn Ignacego i nieżyjącej już Juliannie z Wnorowskich, właścicieli ziemskich, w Grodzkich Starych parafii Kuleskiej urodzony i tamże zamieszkały z Michaliną PERKOWSKĄ lat 28, córką Jana i nieżyjącej już Marcjanny z Mojkowskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Starych urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 13.02.1871, 8/1871.

GRODZKI Jan lat 26, syn Jerzego, już nieżyjącego i żyjącej Izabeli z Grabowskich, rolników, w Górskich urodzony, w Wnorach Wypychach zamieszkały z Marianną WNOROWSKĄ lat 30, wdową, córką Błażeja i Elżbiety z Wnorowskich małżonków Grodzkich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 07.11.1871, 33/1871.

GRODZKI Konstanty Franciszek lat 31, syn Marcelego i nieżyjącej już Marcjanny z Modzelewskich, właścicieli ziemskich, w Grodzkich Starych parafii Kuleskiej urodzony i tamże zamieszkały z Marcjanną WNOROWSKĄ lat 21, córką Jana i Józefy z Kuleszów, właścicieli ziemskich, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 13.02.1871, 7/1871.

JANKOWSKI Ignacy lat 36, wdowiec po Franciszce z Duchnowskich, Wójt Gminy Chlebiotki, syn Antoniego i Joanny z Dańkowskich już nieżyjących, w Ożarach urodzony, w Jaworach parafii Rutkowskiej zamieszkały z Julianną PISZCZATOWSKĄ lat 22, córką Stanisława i Marianny z Sikorskich już nieżyjących, w Piszczatach Piotrowiętach urodzoną i tamże przy obowiązku zamieszkałą, ślub 16.01.1871, 1/1871.

JAWOROWSKI Julian lat 31, syn Sylwestra, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Pogorzelskich, właścicieli ziemskich, w Zalesiu Łabędzkim urodzony i tamże zamieszkały z Pauliną Adolfiną GARBOWSKĄ lat 16 i pół, córką Wincentego, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Stypułkowskich, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Koziołkach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 20.02.1871, 14/1871.

JAWOROWSKI Paweł lat 25, syn Franciszka i Rozalii z Makowskich, właścicieli ziemskich, w Bagienkach parafii Tykocińskiej urodzony i tamże zamieszkały z Wiktorią SIKORSKĄ lat 29, córką Wiktora, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Maleszewskich, właścicieli ziemskich, w Sikorach Piotrowiętach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 19.02.1871, 10/1871.

KALINOWSKI Marceli lat 43, syn Szymona i nieżyjącej już Franciszki z Choińskich, rolników, w Kalinowie Solkach urodzony, w Kobylinie Borzymach zamieszkały z Salomeą PISZCZATOWSKĄ lat 26, córką Wincentego i Anny z Roszkowskich już nieżyjących, w Piszczatach urodzoną, w Kobylinie Pieniążkach zamieszkałą, ślub 12.11.1871, 34/1871.

KIERZKOWSKI Mateusz lat 48, wdowiec po Mariannie z Frankowskich zmarłej 27.01.1868, syn Jana i Katarzyny z Roszkowskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Kierzkach urodzony, w Kobylinie Borzymach zamieszkały z Florentyną KOSTRO lat 28, córką Józefa i Anny z Wojnów już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Piętkach Żebrach urodzoną, w Kropiewnicy Raciborach na służbie zostającą, ślub 06.02.1871, 5/1871.

KLEWINOWSKI Jan lat 31, syn Franciszka i Weroniki z Jachymczuków już nieżyjących, włościan, w Bruszewie urodzony, w Kłoskach Świgoniach przy obowiązku zamieszkały z Anielą KACZYŃSKĄ lat 28, wdowa po Macieju zmarłym 23.04.1867, córką Wojciecha i Marcjanny z Leśniewskich małżonków Leśniewskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Giemzinie urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 24.04.1871, 20/1871.

KOBYLIŃSKI Franciszek lat 40, żołnierz dymisjonowany, syn Wawrzyńca i Marianny z Żajkowskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Pieniążkach urodzony i tamże zamieszkały z Anną POGORZELSKĄ lat 35, wdową po Feliksie zmarły w roku 1865, córką Jana i Małgorzaty z Dąbrowskich małżonków Zambrzyckich, w Sikorach Pawłowiętach zamieszkałą, ślub 27.11.1871, 41/1871.

KONOPKA Maciej lat 27, syn Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Maleszewskich, właścicieli ziemskich, w Targoniach Krytułach parafii Zawadzkiej urodzony i tamże zamieszkały z Marianną KOBYLIŃSKĄ lat 22, córką Ambrożego i Rozalii z Konopków już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Cieszymach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 27.11.1871, 40/1871.

KROPIEWNICKI Klemens Jan lat 25, syn Franciszka i Bronisławy z Brzozowskich, właścicieli ziemskich, w Kapicach Starych urodzony i tamże zamieszkały z Ludwiką KAPICĄ lat 22, córką Józefa i nieżyjącej już Apolonii z Milewskich, właścicieli ziemskich, w Milewie Żółtkach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 19.02.1871, 11/1871.

KRUSZEWSKI Julian Feliks lat 48, syn Rafała i nieżyjącej już Franciszki z Skarzyńskich, właścicieli ziemskich, w Makowie urodzony i tamże zamieszkały z Joanną GRODZKĄ lat 31, córką Wilhelma i nieżyjącej już Marianny z Grabowskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Pieniążkach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 22.05.1871, 23/1871.

KURZYNA Wojciech lat 22, syn Jana i Konstancji z Maciorkowskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Garbowie Nowym urodzony i tamże zamieszkały z Balbiną KROPIEWNICKĄ lat 26, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Truskolaskich, właścicieli ziemskich, w Kropiewnicy Kiernozkach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 01.07.1871, 25/1871.

MALESZEWSKI Fabian lat 27, syn Jakuba i Anny z Sikorskich, właścicieli ziemskich, w Krzewie Nowym parafii Zawadzkiej urodzony i tamże zamieszkały z Weroniką WNOROWSKĄ lat 25, córką Walentego i Konstancji z Żajkowskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Garbowie Nowym urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 20.02.1871, 15/1871.

MASŁOWSKI Franciszek lat 25, syn Juliana i nieżyjącej już Elżbiety z Drozdowskich, wyrobników, w Targoniach urodzony w Kuleszkach zamieszkały z Joanną WOŁPIUK lat 22, córką Kazimierza i Rozalii z Stryszków już nieżyjących, wyrobników, w Jeńkach urodzoną, w Kuleszkach zamieszkałą, ślub 01.10.1871, 32/1871.

OSTROWSKI Piotr lat 43, żołnierz dymisjonowany, syn Adama i Barbary z Mioduszewskich już nieżyjących, w Guni Ostrów parafii Kołakowskiej urodzony i tamże zamieszkały z Ewą WNOROWSKĄ lat 37, wdową po Konstantym, córką Antoniego i Franciszki z Piszczatowskich małżonków Czajkowskich, już nieżyjących, w Czajkach urodzoną, w Wnorach Starych zamieszkałą, ślub 20.02.1871, 16/1871.

PISZCZATOWSKI Tomasz lat 33, syn Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Stypułkowskich, właścicieli ziemskich, w Piszczatach Kończanach urodzony i tamże zamieszkały z Wiktorią PISZCZATOWSKĄ lat 33, wdową po Piotrze zmarłym 20.10.1870, córką Kazimierza i nieżyjącej już Krystyny z Wnorowskich małżonków Wnorowskich, w Piszczatach Kończanach zamieszkałą, ślub 04.09.1871, 31/1871.

PISZCZATOWSKI Wawrzyniec lat 28, syn Jana i nieżyjącej już Marcjanny z Śliwoskich, właścicieli ziemskich, w Garbowie Nowym urodzony i tamże zamieszkały z Marianną SIKORSKĄ lat 19 miesięcy 10, córką Jakuba i Wiktorii z Grodzkich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Sikorach Tomkowiętach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 13.11.1871, 35/1871.

PŁOŃSKI Antoni lat 43, wdowiec, syn Marcina i Magdaleny z Roszkowskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Rożkach Włodkach parafii Płońskiej urodzony i tamże zamieszkały  z Teofilą MAKOWSKĄ lat 24, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Józefy z Kropiewnickich, właścicieli ziemskich, w Kropiewnicy Gajkach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 13.11.1871, 36/1871.

POGORZELSKI Paweł lat 22, syn Mateusza, już nieżyjącego i żyjącej Antoniny z Kulikowskich, właścicieli ziemskich, w Pogorzałkach urodzony i tamże zamieszkały z Emilią MILEWSKĄ lat 20, córką Adama i nieżyjącej już Honoraty z Sikorskich, właścicieli ziemskich, w Pogorzałkach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 20.11.1871, 38/1871.

POGORZELSKI Stanisław lat 25, syn Adama, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Falkowskich, właścicieli ziemskich, w Pogorzałkach urodzony i tamże zamieszkały z Pauliną ROSZKOWSKĄ lat 19 miesięcy 11, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Antoniny z Kropiewnickich, właścicieli ziemskich, w Kropiewnicy Raciborach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 20.11.1871, 39/1871.

SIKORSKI Julian lat 19 miesięcy 6, syn Franciszka i Konstancji z Targońskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Milewie Zabielnym urodzony i tamże zamieszkały z Katarzyną MILEWSKĄ lat 20, córką Tomasza i Teofili z Trzasków, właścicieli ziemskich, w Milewie Zabielnym urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 20.11.1871, 37/1871.

SKARŻYŃSKI Konstanty lat 35, wdowiec po Anieli z Wnorowskich zmarłej 05.06.1871, syn Józefa i Jozefaty z Kalinowskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Gołaszach Górkach urodzony, w Grodzkich Starych parafii Kuleskiej zamieszkały z Aleksandrą STYPUŁKOWSKĄ lat 33, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Rogowskich, właścicieli ziemskich, w Stypułkach Giemzinie urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 24.07.1871, 27/1871.

SZLESZYŃSKI Wincenty lat 26, wyrobnik, syn Macieja i Małgorzaty z Maleszewskich już nieżyjących, w Wnorach Wypychach urodzony i tamże zamieszkały z Marianną ZALESKĄ lat 38, córką Macieja i Wiktorii z Szypułkowskich już nieżyjących, w Zalesiu Łabędzkim urodzoną, w Kobylinie Borzymach na służbie zamieszkałą, ślub 30.01.1871, 3/1871.

WĄDOŁOWSKI Józef lat 36, syn Wawrzyńca i Franciszki z Konopków, właścicieli ziemskich, w Chlebiotkach Starych parafii Zawadzkiej urodzony i tamże zamieszkały z Petronelą TARGOŃSKĄ lat 22, córką Wojciecha i nieżyjącej już Anny z Ciborowskich, właścicieli ziemskich, w Sikorach Bartyczkach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 20.02.1871, 17/1871.

WĄDOŁOWSKI Maciej lat 25, syn Jana i Karoliny z Wądołowskich, właścicieli ziemskich, w Chlebiotkach Nowych parafii Zawadzkiej urodzony i tamże zamieszkały z Marcjanną ZALESKĄ lat 35, córką Wincentego i Teresy z Kobylińskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Sikorach Wojciechowiętach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 20.02.1871, 12/1871.

WIEWIÓROWSKI Franciszek lat 23, syn Jana i Julianny z Gąsowskich, właścicieli ziemskich, w Kobylinie Borzymach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną Scholastyką TARGOŃSKĄ lat 23, córką Waleriana i nieżyjącej już Marianny z Zaleskich, właścicieli ziemskich, w Sikorach Wojciechowiętach urodzoną, w Zalesiu Łabędzkim przy ojcu zamieszkałą, ślub 02.05.1871, 22/1871.

WNOROWSKI Franciszek lat 24, syn Wojciecha i Marcjanny z Wnorowskich już nieżyjących, właścicieli ziemskich, w Wnorach Starych urodzony i tamże zamieszkały z Emilią WNOROWSKĄ lat 28, córką Andrzeja i Marianny z Grodzkich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Kuzelach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 20.01.1871, 13/1871.

WNOROWSKI Napoleon lat 33, syn Marcelego i nieżyjącej już Scholastyki z Kołomyjskich, właścicieli ziemskich, w Wnorach Starych urodzony i tamże zamieszkały z Antoniną CZAJKOWSKĄ lat 23, córką Józefa i nieżyjącej już Marianny z Kuleszów, właścicieli ziemskich , w Wnorach Starych urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 13.02.1871, 9/1871.

WNOROWSKI Stanisław lat 35, żołnierz urlopowany, syn Bartłomieja i Teresy z Zaleskich już nieżyjących, w Wnorach Kuzelach urodzony i tamże zamieszkały z Marianną LEŚNIEWSKĄ lat 30, córką Hipolita i Marianny z Idźkowskich, właścicieli ziemskich, w Leśniewie Niedźwiedź urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 27.06.1871, 24/1871.

WNOROWSKI Wawrzyniec lat 20, syn Walentego, już nieżyjącego i żyjącej Barbary z Czochańskich, właścicieli ziemskich, w Czochaniu Górze urodzony, w Wnorach Wypychach zamieszkały z Teklą GRODZKĄ lat 28, córką Błażeja i Elżbiety z Wnorowskich, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 31.07.1871, 29/1871.

ZAMBRZYCKI Feliks lat 30, wyrobnik, syn Szymona i Rozalii z Maleszewskich już nieżyjących, w Piszczatach Kończanach urodzony i tamże zamieszkały z Marianną WĄDOŁOWSKĄ lat 22, córką Weroniki, w Targoniach Wielkich urodzoną, w Sikorach Bartkowiętach zamieszkałą, wyrobnicą, ślub 06.02.1871, 4/1871.