Indeks opracował L. Kocoń

BOKINO Franciszek lat 27, włościanin, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Olszewskich, w Pajewie parafii Tykocińskiej urodzony i tamże zamieszkały z Apolonią CHOREK lat 19 miesięcy 4, włościanką, córką Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Nawrockich, w Kropiewnicy Gajkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 12.11.1872, 31/1872.

CZAJKOWSKI Apolinary lat 45, wdowiec po Balbinie z Skarzyńskich, syn Wilhelma, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki Krasowskiej, w Czajkach urodzony i tamże zamieszkały z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 36, córką Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Borkach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 05.02.1872, 6/1872.

CZARNOWSKI Witalis lat 31, wdowiec Józefie z Tworkowskich zmarłej 13.07.1871, syn Walentego i Izabeli z Zarembskich już nieżyjących, w Samsonach parafii Jabłońskiej urodzony i tamże zamieszkały z Marianną ZALESKĄ lat 25, córką Benedykta i Marianny z Janczewskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Wandach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 05.02.1872, 7/1872.

DĄBROWSKI Jan lat 38, wdowiec po Katarzynie z Janczewskich, syn Jakuba i Marianny z Dołęgowskich już nieżyjących, w Nowej Wsi, parafii Dąbrowa Wielka urodzony i tamże zamieszkały z Bogumiłą WNOROWSKĄ lat 35, wdową po Stanisławie zmarłym 20.12.1870, córką Walentego i Tekli z Wygonowskich małżonków Dąbrowskich już nieżyjących, w Wnorach Wandach zamieszkałą, ślub 05.02.1872, 5/1872.

DĄBROWSKI Jan lat 28, syn Karola, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Czarnowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Wandach urodzony i tamże zamieszkały z Apolonią USZYŃSKĄ lat 21, córką Rocha i Klary z Czochańskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Jaworach, w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkałą, ślub 17.11.1872, 32/1872.

GOŁASZEWSKI Walenty lat 28, właściciel cząstkowy, syn Antoniego i Marianny z Gołaszewskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Gołaszach Dębie parafii Kuleskiej urodzony i tamże zamieszkały z Florentyną TRUSKOLASKĄ lat 26, córką Juliana i Marianny z Babińskich, właścicieli cząstkowych, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 10.06.1872, 19/1872.

GRABOWSKI Wiktor lat 30, właściciel cząstkowy, syn Dominika i Łucji z Perkowskich już nieżyjących, w Stypułkach Święchach urodzony i tamże zamieszkały z Ludwiką DOBKOWSKĄ lat 36, córką Tomasza i Zofii z Smalkowskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Szymanach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 26.11.1872, 39/1872.

GRODZKI Franciszek lat 23, syn Wojciecha i Franciszki z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, w Konopkach Pokrzywnicy parafii Zawadzkiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Antoniną SIKORSKĄ lat 23, córką Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Targońskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Pawłowiętach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.10.1872, 26/1872.

JAROŃCZYK Tomasz lat 22, syn Wojciecha i Anny z Peszków, wyrobnik, w Kapicach Lipnikach urodzony, w Kobylinie Latkach zamieszkały z Anielą PERKOSKĄ lat 19, córką Andrzeja, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Olszewskich, wyrobników, w Kobylinie Borzymach urodzoną, w Latkach zamieszkałą, ślub 22.05.1872, 17/1872.

KAMIŃSKI Grzegorz lat 31, syn Mateusza i nieżyjącej już Franciszki z Dmochowskich, w Kobylinie Borzymach zamieszkały z Franciszką TARGOŃSKĄ lat 30, córką Dionizego i Rozalii z Babińskich, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Starym urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 11.02.1872, 10/1872.

KONOPKA Napoleon lat 21, syn Mateusza, już nieżyjącego i żyjącej Karoliny z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, w Konopkach Klimkach parafii Zawadzkiej urodzony i tamże zamieszkały z Wiktorią ŻAJKOWSKĄ lat 32, córką Łukasza, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Garbowskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Cieszymach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 12.02.1872, 9/1872.

KOWALSKI Jan lat 22 i pół, właściciel cząstkowy, syn Kacpra, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Dobkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kłoskach Młynowiętach urodzony i tamże zamieszkały z Karoliną KRUSZEWSKĄ lat 24, córką Andrzeja i Franciszki z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kłoskach Młynowiętach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.11.1872, 35/1872.

KRAJEWSKI Wincenty lat 22, syn Wojciecha i Rozalii z Gąssowskich, w Kruszewie urodzony i tamże zamieszkały z Teofilą KULIKOWSKĄ lat 22, córką Józefa i nieżyjącej Franciszki z Bystrych, właścicieli cząstkowych, w Kruszewie urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 25.11.1872, 36/1872.

KROPIEWNICKI Stanisław lat 27, syn Jakuba i Elżbiety z Czajkowskich, właścicieli ziemskich, w Kropiewnicy Gajkach urodzony i tamże zamieszkały z Apolonią GIERAŁTOWSKĄ lat 20, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Czyżewskich, właścicieli cząstkowych, w Kropiewnicy Gajkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 29.01.1872, 3/1872.

KRZEWSKI Faustyn Paulin lat 26, syn Paulina i Elżbiety z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, w Krzewie Nowym parafii Zawadzkiej urodzony i tamże zamieszkały z Teofilą GARBOWSKĄ lat 22, córką Ludwika i Elżbiety z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Nowym urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 12.02.1872, 8/1872.

MAKOWSKI Marceli lat 20 miesięcy 6, syn Wincentego i Ludwiki z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Makowie urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Michaliną WNOROWSKĄ lat 24, córką Leopolda i Anieli z Dąbrowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Wandach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 17.06.1872, 2/1872.

MALESZEWSKI Franciszek lat 22, syn Stanisława i Petroneli z Zambrzyckich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Jankowie urodzony, w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkały z Marianną PISZCZATOWSKĄ lat 23, córką Stanisława i Marianny z Sikorskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Piotrowiętach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 05.05.1872, 16/1872.

MASŁOWSKI Franciszek lat 26, ekonom z Stelmachowa, syn Adama, już nieżyjącego i żyjącej Pelagii, w Stelmachowie zamieszkały z Marianną Magdaleną ROSZKOWSKĄ lat 23, córką Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Tekli z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, w Kapicach Lipnikach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 26.11.1872, 40/1872.

MILEWSKI Stanisław lat 28, syn Adama i nieżyjącej już Honoraty z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pogorzałkach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Pauliną Marianną MARKOWSKĄ lat 24, córką Kazimierza, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, w Dąbrowie Wielkiej urodzoną, w Wnorach Wandach zamieszkałą, ślub 09.07.1872, 22/1872.

POGORZELSKI Franciszek lat 23, właściciel cząstkowy, syn Wincentego i nieżyjącej już Marianny z Bystrych, właścicieli cząstkowych, w Pogorzałkach urodzony i tamże zamieszkały z Józefą FRANKOWSKĄ lat 24, córką Adama i Eleonory z Dąbrowskich, właścicieli cząstkowych, w Frankach Piaskach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 25.11.1872, 38/1872.

POGORZELSKI Piotr lat 30, właściciel cząstkowy, syn Walentego i nieżyjącej już Teresy z Kapiców, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pogorzałkach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Ludwiką GRODZKĄ lat 30, córką Stefana, już nieżyjącego i żyjącej Petroneli z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, w Kropiewnicy Kiernozkach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 18.11.1872, 34/1872.

ROGOWSKI Klemens lat 45, właściciel cząstkowy, wdowiec po Józefie z Jaworowskich, syn Andrzeja i Marianny z Pogorzelskich, urodzony i zamieszkały w Tykocinie z Aleksandrą JAMIOŁKOWSKĄ lat 28, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, w Kapicach Lipnikach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 07.10.1872, 25/1872.

ROSZKOWSKI Jan lat 28, właściciel cząstkowy, syn Józefa i Franciszki z Idźkowskich, w Roszkach Chrzczonach parafii Płońskiej urodzony i tamże zamieszkały z Józefą POGORZELSKĄ lat 22, córką Feliksa i Franciszki z Kapiców, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pieniążkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 01.07.1872, 21/1872.

ROSZKOWSKI Paulin lat 25 miesięcy 6, syn Symeona i Marianny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, w Zambrzycach Nowych parafii Rutkowskiej urodzony i tamże zamieszkały z Adolfiną SIKORSKĄ lat 17 miesięcy 6, córką Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Targońskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Pawłowiętach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 12.02.1872, 11/1872.

ROSZKOWSKI Wincenty lat 36, właściciel cząstkowy, wdowiec po Małgorzacie zmarłej 15.05.1872, syn Antoniego i Barbary z Pogorzelskich już nieżyjących, w Frankach Dąbrowie urodzony, w Kuleszkach zamieszkały z Julianną SIKORSKĄ lat 29, córką Wincentego i Katarzyny z Targońskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Tomkowiętach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 30.09.1872, 24/1872.

SIKORSKI Franciszek lat 21, syn Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, w Bagienkach parafii Tykocińskiej urodzony i tamże zamieszkały z Marianną KOBYLIŃSKĄ lat 22, córką Łukasza i nieżyjącej już Weroniki z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, w Zalesiu Łabędzkim urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 05.02.1872, 4/1872.

SIKORSKI Paweł lat 26, syn Stanisława i Teresy z Garbowskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Piotrowiętach urodzony i tamże zamieszkały z Franciszką KOBYLIŃSKĄ lat 25, córką Wawrzyńca i Rozalii z Bagińskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Cieszymach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 22.01.1872, 1/1872.

SMARKIEWICZ Grzegorz lat 21 miesięcy 11, syn Ludwika i Marianny z Perkowskich, kowali, w Wnorach Starych urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Aleksandrą BAGIŃSKĄ lat 25, córką Kacpra, już  nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Dobkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kłoskach Młynowiętach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 12.02.1872, 13/1872.

STYPUŁKOWSKI Filip Jakub lat 24, właściciel cząstkowy, syn Rafała i Eleonory z Stypułkowskich już nieżyjących, w Stypułkach Szymanach urodzony i tamże zamieszkały z Aleksandrą GRABOWSKĄ lat 28, wdową po Mikołaju zmarłym w roku 1870, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Święchach, ślub 26.10.1872, 27/1872.

STYPUŁKOWSKI Franciszek lat 27, właściciel cząstkowy, syn Wawrzyńca, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Borkach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Franciszką STYPUŁKOWSKĄ lat 24, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Borkach urodzoną i zamieszkałą, ślub 18.11.1872, 33/1872.

STYPUŁKOWSKI Jakub lat 48, wdowiec po Małgorzacie z Rząców, syn Łukasza i Katarzyny z Piszczatowskich już nieżyjących, w Stypułkach Święchach urodzony i tamże zamieszkały z Anastazją STYPUŁKOWSKĄ lat 44, wdową po Franciszku, zmarłym 04.01.1870, córką Mateusza i nieżyjącej już Franciszki z Dmochowskich małżonków Kamieńskich, w Kobylinie Borzymach urodzoną, w Szymanach zamieszkałą, ślub 22.04.1872, 14/1872.

STYPUŁKOWSKI Stanisław lat 28, syn Leonarda i Anastazji z Stypułkowskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Szymanach urodzony i tamże zamieszkały z Franciszką ZALESKĄ lat 22, córką Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w tychże Stypułkach Szymanach urodzoną i zamieszkałą, ślub 29.01.1872, 2/1872.

SZLESZYŃSKI Stanisław lat 25, syn Piotra i nieżyjącej Pauliny z Dąbrowskich, w Mieszkach urodzony i tamże zamieszkały z Marianną KOSSAKOWSKĄ lat 27, wdową po Piotrze zmarłym 21.06.1871, córką Stanisława i Antoniny z Wnorowskich małżonków Grądzkich już nieżyjących, w Wnorach Kuzelach zamieszkałą, ślub 30.04.1872, 15/1872.

ŚLIWOSKI Kajetan lat 38, wdowiec po Paulinie Żajkowskiej, syn Pawła i Marianny z Ciborowskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Łasi Łopienitych parafii Rutkowskiej urodzony i tamże zamieszkały z Pauliną JAWOROWSKĄ lat 31, wdową po Romualdzie zmarłym 13.12.1868, córką Wojciecha i Rozalii z Milewskich małżonków Milewskich, w Milewie Zabielnym urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 12.02.1872, 12/1872.

WNOROWSKI Józef lat 27, właściciel cząstkowy, syn Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Józefy z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzony i tamże zamieszkały z Teofilą DĄBROWSKĄ lat 22, córką Piotra i Julianny z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.11.1872, 37/1872.

ZABŁOCKI Piotr lat 60, wdowiec po Magdalenie z Krzewskich zmarłej 11.02.1872, syn nieżyjących już Ignacego i Heleny z Wyszyńskich, wyrobnik, w Sikorach Wojciechowiętach zamieszkały z Joanną GĄSOWSKĄ lat 46, córką Walentego i Petroneli z Kulikowskiej już nieżyjących, w Gąsówce Oleksino urodzoną, w Kobylinie Borzymach na plebani w obowiązku zostającą, ślub 27.05.1872, 18/1872.

ZALESKI Adolf lat 27, właściciel cząstkowy, syn Tomasza, już  nieżyjącego i żyjącej Zuzanny z Żajkowskich, w Zalesiu Łabędzkim urodzony i tamże zamieszkały z Karoliną ZALESKĄ lat 28, córką Jana i Anny z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, również w Zalesiu Łabędzkim urodzoną i zamieszkałą, ślub 11.11.1872, 29/1872.

ZALESKI Franciszek lat 28, właściciel cząstkowy, wdowiec po Mariannie z Babińskich, syn Wawrzyńca i nieżyjącej już Marianny z Chorków, w Kropiewnicy Gajkach urodzony i tamże zamieszkały z Konstancją ROSZKOWSKĄ lat 28, córką Kaliksta i Marianny z Babińskich, już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 12.11.1872, 30/1872.

ŻAJKOWSKI Ludwik lat 28, właściciel cząstkowy, syn Mateusza i nieżyjącej już Agnieszki z Krzewskich, właścicieli cząstkowych, w Kapicach Starych urodzony i tamże zamieszkały z Franciszką CIBOROWSKĄ lat 30, córką Józefa i nieżyjącej już Joanny z Zaniewskich, właścicieli cząstkowych, w Kapicach Lipnikach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 11.11.1872, 28/1872.

ŻOCHOWSKI Hiacenty lat 50, właściciel cząstkowy, wdowiec po Mariannie z Zakrzewskich zmarłej 29.04.1872, syn Stefana i Katarzyny z Krajewskich już nieżyjących z Katarzyną ZARĘBĄ lat 28, córką Nikodema i Elżbiety z Wyszyńskich, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Piotrowiętach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 22.09.1872, 23/1872.