Indeks opracował L. Kocoń

BABIŃSKI Stanisław lat 27, wdowiec, właściciel cząstkowy, syn Wincentego i Weroniki z Średnickich już nieżyjących, w Kobylinie Cieszymach zamieszkały z Franciszką POGORZELSKĄ lat 22, córką Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 17.02.1873, 10/1873.

CHYBOWSKI Karol lat 21, właściciel cząstkowy, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Ludwiki z Perkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kapicach Starych urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Pauliną KOBYLIŃSKĄ lat 22, córką Wawrzyńca i Rozalii z Bagińskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Cieszymach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 10.02.1873, 6/1873.

CZAJKOWSKI Adam lat 42, wdowiec po Saturninie z Kulikowskiej zmarłe w roku 1872, właściciel cząstkowy, syn Jana i Konstancji z Dworakowskich już nieżyjących, w Garbowie Nowym zamieszkały z Marianną WNOROWSKĄ lat 20, córką Sylwestra i Franciszki z Idźkowskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Nowym urodzoną i tamże zamieszkała, ślub 03.02.1873, 3/1873.

CZAJKOWSKI Andrzej lat 45, wdowiec po Franciszce zmarłej 13.02.1873, właściciel cząstkowy, syn Feliksa i Marianny z Frankowskich już nieżyjących, w Czajkach urodzony i tamże zamieszkały z Marianną IDŹKOWSKĄ lat 23, córką Franciszka i Petroneli z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Starym urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.05.1873, 22/1873.

DĄBROWSKI Franciszek lat 26, syn Piotra i Julianny z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Apolonią PISZCZATOWSKĄ lat 22, córką Wojciecha i Anny z Zalewskich, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Piotrowiętach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 17.02.1873, 11/1873.

FALKOWSKI Wincenty Stanisław lat 27, syn Szymona i Anny Jamiołkowskich, właścicieli cząstkowych, w Jamiołkach Kłosach parafii Sokołowskiej urodzony i tamże zamieszkały z Franciszką STYPUŁKOWSKĄ lat 19, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Idźkowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Giemzinie urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 23.02.1873, 15/1873.

FRANKOWSKI Leopold lat 40, żołnierz urlopowany, właściciel cząstkowy, syn Mikołaja, już nieżyjącego i żyjącej Doroty z Zambrzyckich, w Frankach Piaskach urodzony i tamże zamieszkały z Ewą SZLESZYŃSKĄ lat 30, córką Grzegorza i nieżyjącej już Franciszki z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Slasach Łopienitych urodzoną, w Garbowie Starym zamieszkałą, ślub 26.05.1873, 23/1873.

FRANKOWSKI Stanisław lat 27, syn Adama i Eleonory z Dąbrowskich, właścicieli cząstkowych, w Frankach Piaskach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Emilią STYPUŁKOWSKĄ lat 23, córką Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Giemzinie urodzoną i przy matce zamieszkałą, ślub 03.02.1873, 4/1873.

GRABOWSKI Michał lat 25, syn Stanisława i Konstancji z Dobkowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Szymanach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Emilią KULIKOWSKĄ lat 25, córką Wilhelma i Marianny z Leśniewskich już nieżyjących, urodzoną w Żędzianach, w Stypułkach Giemzinie przy familii zamieszkałą, ślub 11.02.1873, 7/1873.

JABŁONOWSKI Antoni lat 25, włościanin, syn Jana i Petroneli z Przyjemskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pieniążkach urodzony i przy rodzicach zamieszkały z Justyną KONOPKĄ lat 23, córką Antoniego i Marianny z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Bartkowiętach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 03.02.1873, 2/1873.

JAMIOŁKOWSKI Antoni lat 25, syn Ignacego, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Drągowskich, właścicieli cząstkowych, w Jamiołkach Piotrowiętach urodzony i tamże zamieszkały z Aleksandrą STYPUŁKOWSKĄ lat 22, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Choińskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Borkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 17.02.1873, 12/1873.

KAPICA Franciszek Leon lat 29, syn Aleksego i nieżyjącej już Katarzyny z Milewskich, właścicieli cząstkowych, w Kapicach Lipnikach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Marcjanną Władysławą MAKOWSKĄ lat 25, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Śliwowskich, właścicieli cząstkowych, w Makowie urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 17.02.1873, 13/1873.

KURZYNA Antoni lat 30, syn Hipolita i Julianny z Garbowskich, właścicieli cząstkowych, w Kurzynach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Franciszką STYPUŁKOWSKĄ lat 28, córką Wincentego i Eleonory z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Starym urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 24.02.1873, 19/1873.

KURZYNA Feliks lat 36, właściciel cząstkowy, syn Michała, już nieżyjącego i żyjącej Józefy z Wojnów, w Garbowie Starym zamieszkały z Józefą STYPUŁKOWSKĄ lat 30, córką Wincentego i Eleonory z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Starym urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 24.02.1873, 18/1873.

KURZYNA Józef lat 45, wdowiec, właściciel cząstkowy, Stanisława i Anny z Kurzynów już nieżyjących, w Garbowie Starym urodzony i zamieszkały z Agnieszką IDŹKOWSKĄ lat 23, córką Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pieniążkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 14.07.1873, 27/1873.

ŁAPIŃSKI Franciszek lat 24, syn Stanisława i Anny z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Plewkach parafii Rutkowskiej urodzony i tamże zamieszkały z Anastazją ŁUBĄ lat 22, córką Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Agaty z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 24.02.1873, 16/1873.

PERKOWSKI Walenty lat 25, właściciel cząstkowy, syn Jana i Marcjanny z Mojkowskich już nieżyjących, w Wnorach Starych urodzony i tamże zamieszkały z Emilią WNOROWSKĄ lat 28, wdową po Franciszku zmarłym 29.06.1872, córką Andrzeja i Marianny z Grodzkich małżonków Wnorowskich, w Wnorach Kuzelach urodzoną, w Wnorach Starych zamieszkałą, ślub 09.06.1873, 24/1873.

PISZCZATOWSKI Jakub lat 32, syn Wojciecha i Anny z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Piotrowiętach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Cecylią PISZCZATOWSKĄ lat 23, córką Mikołaja i Ludwiki z Kuleszów już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Kończanach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 17.07.1873, 28/1873.

PISZCZATOWSKI Jan lat 24, syn Jana i Anny z Sikorskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Piotrowiętach urodzony i tamże zamieszkały z Julianną PERKOWSKĄ lat 24, córką Ignacego i Józefy z Frankowskich, właścicieli cząstkowych, w Kruszewie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 23.07.1873, 29/1873.

SIKORSKI Adolf lat 24, syn Jana i Julianny z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Piotrowiętach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Józefą MACIORKOWSKĄ lat 27, córką Wawrzyńca i nieżyjącej już Joanny z Niecieckich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Piotrowiętach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 16.02.1873, 8/1873.

SIKORSKI Antoni lat 27, syn Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Pogorzelskich, w Sikorach Tomkowiętach urodzony i tamże zamieszkały z Krystyną FRANKOWSKĄ lat 19 i pół, córką Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Ewy z Skowrońskich, właścicieli cząstkowych, w Frankach Piaskach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 10.02.1873, 5/1873.

SIKORSKI Antoni lat 35, wdowiec, właściciel cząstkowy, syn Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Wilkowońskich, w Milewie Zabielnym urodzony, w Kapicach Lipnikach zamieszkały z Wiktorią KAPICĄ lat 31, wdową, właścicielką cząstkową, córką Kazimierza i nieżyjącej Marianny z Kulikowskich małżonków Ożarowskich, w Ożarach urodzoną, w Kapicach Lipnikach zamieszkałą, ślub 28.07.1873, 30/1873.

TARGOŃSKI Teodor lat 22, syn Waleriana i nieżyjącej już Marianny z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Wojciechowiętach urodzony, w Zalesiu przy ojcu zamieszkały z Marianną GĄSSOWSKĄ lat 28, córką Feliksa i Emilii z Kobylińskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Borzymach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 28.04.1873, 20/1873.

TARGOŃSKI Władysław lat 20, syn Feliksa, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Jaroszyńskich, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Starym urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Konstancją ZAMBRZYCKĄ lat 20, córką Kazimierza i nieżyjącej już Marianny z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, w Zambrzycach Starych urodzoną, w Garbowie Starym przy familii zamieszkałą, ślub 12.05.1873, 21/1873.

WISZOWATY Aleksander lat 27, syn Wojciecha i Rozalii w Wojnowskich, urodzony w Wiszowatych parafii Trzciańskiej i tamże przy rodzicach zamieszkały z Weroniką KULESZĄ lat 24, córką Wincentego i Joanny z Wyszyńskich, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Nowym urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 24.02.1873, 17/1873.

WNOROWSKI Antoni lat 32, syn Marcelego i nieżyjącej już Scholastyki z Kołomyjskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzony, w Wnorach Kuzelach zamieszkały z Karoliną CHOIŃSKĄ lat 27, córką Walentego i Teofili z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Kuzelach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 23.06.1873, 26/1873.

WNOROWSKI Józef lat 23, właściciel cząstkowy, syn Wojciecha i Marcjanny z Wnorowskich już nieżyjących, w Wnorach Starych urodzony i tamże zamieszkały z Marcjanną KŁOSKOWSKĄ lat 26, córką Piotra i nieżyjącej już Antoniny z Dąbrowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 17.02.1873, 9/1873.

ZALESKI Andrzej lat 30, właściciel cząstkowy, syn Wiktora i nieżyjącej Ewy z Dobkowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Karoliną STYPUŁKOWSKĄ lat 28, córką Feliksa i Antoniny z Perkowskich, w Stypułkach Borkach urodzona i tamże przy rodzicach zamieszkała, ślub 27.01.1873, 1/1873.

ZALESKI Stanisław lat 27, syn Mikołaja i Marceli z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, w Zalesiu Łabędzkim urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marcelą JAWOROWSKĄ lat 25, córką Jana i Agaty z Krzewskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Zalesiu Łabędzkim urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 22.06.1873, 25/1873.