Indeks opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Paweł lat 26, właściciel cząstkowy, syn Piotra i Antoniny z Kuleszów, właścicieli cząstkowych, w Chojanem Sierociętach parafii Kuleskiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Julianną Franciszką TARGOŃSKĄ lat 17 i pół, córką Teodora i Justyny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Piotrowiętach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 24.07.1876, 35/1876.

BRZOZOWSKI Franciszek lat 24, syn nieżyjących już Józefa i Józefaty z Dzierzków, urodzony i przy bracie zamieszkały w Brzozowie Pankach, parafia Poświętne z Domicelą GIERŁACHOWSKĄ lat 22, córką Jana i nieżyjącej już Anny z Frankowskich, właścicieli cząstkowych, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 03.10.1876, 39/1876.

CIBOROWSKI Stanisław lat 32, syn Wincentego i nieżyjącej już Marianny z Krzewskich, właścicieli cząstkowych, w Milewie Zabielnym urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Marianną GRODZKĄ lat 26, córką zmarłych już Antoniego i Izabeli z Goljanowskich, szlachty, urodzoną w Slasach Łopienitych, w Kapicach Starych na służbie zostającą, ślub 13.11.1876, 44/1876.

CZAJKOWSKI Błażej lat 25, syn Józefa i nieżyjącej Marianny z Kuleszów, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Karoliną SIKORSKĄ lat 23, córką nieżyjącego już Feliksa i żyjącej Marianny z Gołaszewskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 28.02.1876, 26/1876.

DĄBROWSKI Julian lat 57, właściciel cząstkowy, wdowiec po Petroneli z Kruszewskich zmarłej w roku 1875, syn nieżyjącej już Franciszki, w Kłoskach Młynowiętach urodzony i tamże zamieszkały z Antoniną DUCHNOWSKĄ lat 28, córką Tomasza i Marcjanny z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Starym urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 28.02.1876, 28/1876.

DĄBROWSKI Władysław lat 23, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Marianny z Dzierżków, właścicieli cząstkowych, w Kłoskach Świgoniach urodzony i tamże zamieszkały z Marianną KURZYNĄ lat 20, córką Stanisława i Petroneli z Święszkowskich, właścicieli cząstkowych, w Frankach Piaskach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.02.1876, 16/1876.

FASZCZEWSKI Piotr lat 29, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Jakuba i Marianny, urodzony i zamieszkały w Kalinowie Starym parafii Kuleskiej z Marianną GRODZKĄ lat 35, wdową po Janie zmarłym 05.11.1874, córką Błażeja i Elżbiety z Wnorowskich małżonków Grodzkich, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wypychach, ślub 07.02.1876, 5/1876.

GARBOWSKI Jan lat 33, syn Stanisława i nieżyjącej już Rozalii z Konopków, właścicieli cząstkowych, urodzony w Sikorach Janowiętach i tamże przy ojcu zamieszkały z Julianną TARGOŃSKĄ lat 25, córką nieżyjącego już Wiktora i żyjącej Teofili z Żajkowskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Bartyczkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 28.02.1876, 24/1876.

GARBOWSKI Józef lat 50, właściciel cząstkowy, wdowiec po Anieli z Kuleszów zmarłej w roku 1874, syn nieżyjących już Jana i Marianny z Targońskich, urodzony i zamieszkały w Garbowie Starym z Emilią CZAJKOWSKĄ lat 32, córką nieżyjącej już Józefaty, urodzoną w Pażochach, w Kobylinie Kuleszkach na służbie zostającą, ślub 29.10.1876, 41/1876.

GĄSOWSKI Józef Paweł lat 26, syn nieżyjących już Antoniego i Antoniny z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, szlachty legitymowanej, w Kobylinie Kruszewie urodzony i tamże zamieszkały z Martą STYPUŁKOWSKĄ lat 22, córką Jana i nieżyjącej już Franciszki z Kapiców, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Święchach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 07.11.1876, 43/1876.

GĄSSOWSKI Adolf lat 30, syn Józefa i Franciszki z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Kruszewie urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Adolfiną CZAJKOWSKĄ lat 26, córką Jana i Julianny z Kierzkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Kruszewie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.02.1876, 17/1876.

GRABOWSKI Aleksander lat 27, syn nieżyjącego już Wincentego i żyjącej Leonory z Kuleszów, właścicieli cząstkowych, urodzony w Grabowie Starym, w Kobylinie Pogorzałkach na służbie zostający z Katarzyną Marianną DANKOWSKĄ lat 27, córką nieżyjącego już Feliksa i żyjącej Marianny z Perkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Cieszymach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 15.08.1876, 37/1876.

GRABOWSKI Maciej lat 29, włościanin, syn Andrzeja i Magdaleny Semieniak, urodzony w Idźkach Wyknie, zamieszkały w Sokołach z Katarzyną STYPUŁKOWSKĄ lat 27, córką nieżyjącego już Walentego i żyjącej Weroniki z Truskolaskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Borkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 23.10.1876, 40/1876.

HRYNIEWICKI Apolinary lat 19, syn Mateusza i Barbary z Wilkowojskich, właścicieli cząstkowych, w Żedzianach parafii Tykocińskiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną ROSZKOWSKĄ lat 28, córką Ferdynanda i Zuzanny z Bronaków, właścicieli cząstkowych, w Kropiewnicy Raciborach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 16.02.1876, 11/1876.

JAMIOŁKOWSKI Konstanty lat 26, syn Jana i nieżyjącej już Marianny z Zdrodowskich, właścicieli cząstkowych, w Jamiołkach Piotrowiętach parafii Sokołowskiej urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Zofią CHOIŃSKĄ lat 25, córką Wincentego i Teofili z Wnorowskich, właścicieli Cząstkowych, w Wnorach Kuzelach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 14.02.1876, 8/1876.

KALINOWSKI Aleksander lat 26, syn Marcina i nieżyjącej już Joanny z Idźkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kropiewnicy Gajkach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Marianną ROSZKOWSKĄ lat 26, córką nieżyjących już Wilhelma i Józefy z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, w Kropiewnicy Gajkach urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 22.02.1876, 20/1876.

KALINOWSKI Emilian lat 22, syn nieżyjącego już Leona i żyjącej Marianny z Jabłonowskich, w Drągach Wypychach parafii Sokołowskiej urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Marianną FASZCZEWSKĄ lat 18, córką Stanisława i Marianny z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, w Czajkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkała, ślub 27.11.1876, 52/1876.

KIERZKOWSKI Feliks lat 29, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Wincentego i żyjącej Wiktorii z Piszczatowskich, w Stypułkach Święchach urodzony i tamże zamieszkały z Franciszką STYPUŁKOWSKĄ lat 27, córką Wincentego i nieżyjącej już Anny z Kłoskowskich, właścicieli cząstkowych, w Leśniewie Niedźwiedź urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 21.02.1876, 13/1876.

KOSSAKOWSKI Paulin lat 23, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Grzegorza i żyjącej Franciszki z Krzewskich, w Slasach Łopienitych parafii Rutkowskiej urodzony i tamże zamieszkały z Wiktorią WNOROWSKĄ lat 22, córką Feliksa i Balbiny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 28.02.1876, 25/1876.

KULESZA Franciszek lat 35, syn Benedykta i Antoniny z Choińskich, właścicieli cząstkowych, w Kuleszach Podlipnem urodzony, w Kobylinie Borzymach zamieszkały z Aleksandrą KAMIŃSKĄ lat 30, wdową po Józefie zmarłym 30.12.1875, córką Józefa i Józefy z Frankowskich małżonków Leśniewskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Borzymach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 20.11.1876, 47/1876.

KURZYNA Feliks lat 19 i miesięcy 6, syn nieżyjących już Franciszka i Marcjanny z Frankowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Garbowie Starym z Julianną PISZCZATOWSKĄ lat 24, córką Tomasza i Jozefaty z Makowskich, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Starym urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 28.11.1876, 53/1876.

KURZYNA Stanisław lat 30, syn Pawła i Marcjanny z Czochańskich, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Starym urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Anną STYPUŁKOWSKĄ lat 20, córką Wincentego i nieżyjącej już Eleonory z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, w tymże Garbowie Starym urodzoną i przy ojcu zamieszkałą, ślub 28.11.1876, 54/1876.

ŁAPIŃSKI Wawrzyniec lat 21, syn Mikołaja i Anny z Żędzianów, właścicieli cząstkowych, w Żędzianach parafii Tykocińskiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Aleksandrą ZALESKĄ lat 23, córką Franciszka i Marianny z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, w Zalesiu Łabędzkim urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 20.11.1876, 48/1876.

MAKOWSKI Józef lat 26, urzędnik Banku Polskiego, syn nieżyjącego już Mateusza i żyjącej Krystyny z Kobylińskich, w Garbowie Nowym urodzony, w Warszawie zamieszkały z Pauliną Antoniną Adolfiną LUBOWICKĄ lat 20 i pół, córką Antoniego i nieżyjącej już Wiktorii z Łuniewskich, właścicieli majątku Piszczaty Piotrowięta, urodzoną w Czerwinie, zamieszkałą przy ojcu w Piszczatach Piotrowiętach, ślub 12.06.1876, 31/1876.

MALESZEWSKI Franciszek lat 23, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Feliksa i żyjącej Julianny z Lubiewickich, w Bujnach parafii Sokołowskiej urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Bronisławą ROSZKOWSKĄ lat 21, córką Ferdynanda i Rozalii z Bronaków, właścicieli cząstkowych, w Kropiewnicy Raciborach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 16.02.1876, 12/1876.

MALESZEWSKI Wojciech Teofil lat 33, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Teofili z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Bartkowiętach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Józefatą CIBOROWSKĄ lat 24, córką Macieja i Franciszki z Targońskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w tychże Sikorach, ślub 03.10.1876, 38/1876.

MĘŻYŃSKI Antoni lat 24, syn Krzysztofa i Weroniki z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, w Zalesiu Łabędzkim urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną KULIKOWSKĄ lat 22, córką Ludwika i Anieli z Gąsowskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Kruszewie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 31.07.1876, 36/1876.

MIODUSZEWSKI Stanisław lat 35, właściciel majątku Łosie Dołęgi, wdowiec po Mariannie z Łuniewskich zmarłej 23.09.1874, syn Teofila i Ewy z Makowskich, zamieszkały w majątku swym z Katarzyną OSTROWSKĄ lat 23, ślub 17.01.1876, 1/1876.

MOCZARSKI Piotr lat 26, mieszczanin, syn Benedykta i nieżyjącej już Rozalii z Czeladków, urodzony i zamieszkały w Tykocinie z Marcelą ŚREDNICKĄ lat 26, córką Walentego i Anny z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Latkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.02.1876, 18/1876.

MOŚCICKI Stanisław lat 25, syn nieżyjących Macieja i Rozalii z Krzeskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pieniążkach urodzony i tamże zamieszkały z Aleksandrą Elżbietą KAMIEŃSKĄ lat 25, córką Feliksa i Marianny z Jabłonowskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pieniążkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 20.11.1876, 49/1876.

NIECIECKI Cyprian lat 24, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Adama i żyjącej Julianny Dobkowskiej, w Kobylinie Cieszymach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Anastazją ŚREDNICKĄ lat 24, córką nieżyjących już Józefa i Marianny z Frankowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Latkach, ślub 14.02.1876, 10/1876.

OSSOWSKI Feliks lat 26, syn Jana i Ewy z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, w Łupiance Starej parafii Płonkowskiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną ŚREDNICKĄ lat 27, córką nieżyjących już Szymona i Małgorzaty z Płońskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Latkach urodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 21.02.1876, 14/1876.

OSTROWSKI Adam lat 34, właściciel cząstkowy, syn Szymona i Florentyny z Sutkowskich, szlachty, urodzony i zamieszkały w Guniach Ostrowi parafii Kołakowskiej z Martą SIKORSKĄ lat 21, córką Antoniego i Anastazji z Maciorkowskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Piotrowiętach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 06.11.1876, 42/1876.

PISZCZATOWSKI Piotr lat 31, właściciel cząstkowy, syn Wojciecha i nieżyjącej już Pauliny z Wnorowskich, urodzony w Wnorach Starych, zamieszkały w Piszczatach Kończanach z Weroniką JAMIOŁKOWSKĄ lat 28, córką córką Wincentego i nieżyjącej już Barbary z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Giemzinie urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 03.07.1876, 34/1876.

PISZCZATOWSKI Wincenty lat 26, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Marcina i Agnieszki z Wnorowskich, urodzony i zamieszkały w Wnorach Kuzelach z Marianną DUCHNOWSKĄ lat 25, córką nieżyjących już Wincentego i Marianny z Leśniewskich, urodzoną w Płonce Matyskach, zamieszkałą w Wnorach Kuzelach, ślub 24.01.1876, 2/1876.

POGORZELSKI Adam lat 33, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Karoliny z Jaworowskich, w Kobylinie Pogorzałkach urodzony i tamże zamieszkały z Franciszką POGORZELSKĄ lat 20, córką Kacpra i Julianny z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pieniążkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 23.02.1876, 21/1876.

POGORZELSKI Mikołaj lat 40, właściciel cząstkowy, wdowiec po Teodorze z Maleszewskich zmarłej 22.08.1876, syn nieżyjących już Antoniego i Małgorzaty z Zaleskich, urodzony i zamieszkały w Sikorach Janowiętach z Marcjanną MATOFIŁO lat 50, wdową po Wojciechu zmarłym 03.04.1875, robotnicą, córką nieżyjących już Jana i Kunegundy z Zaleskich małżonków Sikorskich, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Tomkowiętach, ślub 19.06.1876, 33/1876.

POGORZELSKI Teofil lat 24, syn Kajetana i Apolonii z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i przy rodzicach zamieszkały w Frankach Dąbrowie z Franciszką KŁOSKOWSKĄ lat 18 i pół, córką Zachariasza i nieżyjącej już Katarzyny z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Czajkach i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 07.02.1876, 4/1876.

ROSZKOWSKI Kazimierz lat 26, syn Ferdynanda i Zuzanny z Bronaków, w Kropiewnicy Raciborach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Wincentą CZAJKOWSKĄ lat 19 i 10 miesięcy, córką Macieja i Petroneli z Targońskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 15.05.1876, 30/1876.

ROSZKOWSKI Ludwik lat 30, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Marcina i Kunegundy z Stpułkowskich, w Kropiewnicy Kiernozkach urodzony i tamże zamieszkały z Bronisławą KROPIEWNICKĄ lat 17, córką nieżyjących już Artura (?) i Marianny z Babińskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Kropiewnicy Gajkach, ślub 20.11.1876, 45/1876.

SIKORSKI Konstanty lat 19 i pół, syn Jana i Katarzyny z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Bartyczkach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną MOŚCICKĄ lat 23, córką Fabiana i Emilii z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Kruszewie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 15.05.1876, 29/1876.

STYPUŁKOWSKI Krzysztof lat 30, syn nieżyjącego już Wawrzyńca i żyjącej Joanny z Kurzynów, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Święchach urodzony i tamże zamieszkały z Marianną CZAJKOWSKĄ lat 24, córką Feliksa i Konstancji z Piszczatowskich, w Kłoskach Młynowiętach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 28.02.1876, 23/1876.

STYPUŁKOWSKI Stanisław lat 26, syn Jakuba i Konstancji z Dobkowskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, urodzony zamieszkały w Stypułkach Szymanach z Marcjanną DOBKOWSKĄ lat 30, córką Wincentego i Marianny z Kurzynów, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Szymanach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 19.06.1876, 32/1876.

TARGOŃSKI Adolf lat 27, właściciel cząstkowy, żołnierz urlopowany, syn nieżyjących już Alojzego i Franciszki z Grochowskich, w Ciborach Witkach parafii Zawadzkiej urodzony i tamże przy bracie zamieszkały z Balbiną TARGOŃSKĄ lat 25, córką Stanisława i nieżyjącej już Franciszki z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Bartyczkach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 28.02.1876, 22/1876.

TARGOŃSKI Wojciech lat 24, syn Piotra i nieżyjącej już Emilii z Bagińskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Piotrowiętach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Bronisławą MĘŻYŃSKĄ lat 23, córką Antoniego i nieżyjącej już Karoliny z Kulikowskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Tomkowiętach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 20.11.1876, 46/1876.

WĄDOŁOWSKI Wincenty lat 22, właściciel cząstkowy, syn Tomasza i nieżyjącej już Joanny, urodzony i zamieszkały w Krzewie Starym parafii Zawadzkiej z Michaliną CIBOROWSKĄ lat 23, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Tekli z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Zalesiu Łabędzkim urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 07.02.1876, 3/1876.

WIŚNIEWSKI Józef, włościanin, wdowiec po Benedykcie zmarłej w roku 1875, syn Jana i nieżyjącej już Julianny z Dzieniszewskich, urodzony w Ożarach, w Górskich parafii Rutkowskiej zamieszkały z Marcjanną GOŁASZEWSKĄ lat 31, córką Marcela i nieżyjącej już Marianny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 21.02.1876, 15/1876.

WNOROWSKI Kajetan lat 21, syn Feliksa i Scholastyki z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Wandach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Pauliną POGORZELSKĄ lat 25, córką Antoniego i Feliksy z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.02.1876, 19/1876.

WNOROWSKI Leopold lat 34, syn nieżyjących już Kazimierza i Marianny z Stypułkowskich, służący, urodzony w Wnorach Starych, zamieszkały w Stypułkach Borkach z Aleksandrą BAGIŃSKĄ lat 22, córką Leopolda i nieżyjącej już Katarzyny z Dołkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną Frankach Dąbrowie, w Czajkach przy ojcu zamieszkałą, ślub 27.11.1876, 50/1876.

ZAKRZEWSKI Adam lat 38, właściciel cząstkowy, syn Mikołaja i nieżyjącej już Marianny z Kossakowskich, w Guniach Ostrowie parafii Kołakowskiej urodzony i tamże zamieszkały z Michaliną FASZCZEWSKĄ lat 32, córką nieżyjącego już Gabriela i żyjącej Scholastyki Zawadzkiej, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 28.02.1876, 27/1876.

ZALEWSKI Teodozjusz lat 19, syn nieżyjących już Jana i Anny z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Zalesiu Łabędzkim z Antoniną POGORZELSKĄ lat 24, córką Wincentego i nieżyjącej już Marianny z Bystrowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Pogorzałkach, ślub 27.11.1876, 51/1876.

ZAMBRZYCKI Hilary lat 47, właściciel cząstkowy, wdowiec po Mariannie z Mieczkowskich zmarłej 21.06.1875, syn nieżyjących już Szymona i Rozalii z Malinowskich, urodzony w Rutkach, zamieszkały w Piszczatach Kończanach z Franciszką PISZCZATOWSKĄ lat 34, córką Wojciecha i nieżyjącej już Pauliny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Kończanach przy ojcu zamieszkałą, ślub 14.02.1876, 6/1876.