Indeks opracował L. Kocoń

BABIŃSKI Jakub Piotr lat 25, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Bernarda i żyjącej Antoniny z Kobylińskich, właścicieli cząstkowych, urodzony w zamieszkały w Krzewie Plebankach parafii Zawadzkiej z Julianną MAKOWSKĄ lat 24, córką Józefa i nieżyjącej już Emilii z Podbielskich, właścicieli cząstkowych, w Makowie urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 28.11.1877, 34/1877.

CZAJKOWSKI Bronisław lat 30, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Wincentego i Apolonii z Sikorskich, urodzony i zamieszkały w Czajkach z Józefą KLEWINOWSKĄ lat 26, córką nieżyjących już Stanisława i Antoniny z Uszyńskich, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Kończanach, ślub 27.11.1877, 32/1877.

CZAJKOWSKI Konstanty lat 29, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Barbary z Gąsowskich, w Kobylinie Cieszymach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Antoniną Katarzyną POGORZELSKĄ lat 23, córką Feliksa i Franciszki z Kapiców , właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pieniążkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 12.11.1877, 24/1877.

DOBKOWSKI Apolinary lat 35, wdowiec po Mariannie z Sikorskich zmarłej 28.03.1877, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Franciszka i Petroneli z Andruszkiewiczów, urodzony w Kapicach Lipnikach, zamieszkały w Czajkach z Konstancją STANISZEWSKĄ lat 36, córką nieżyjących już Michała i Apolonii z Raczkowskich, urodzoną w Idźkach Wyknie, zamieszkałą w Truskolasach Olszynie parafii Sokołowskiej, ślub 30.04.1877, 14/1877.

DOBKOWSKI Tomasz, wdowiec po Konstancji zmarłej 26.12.1876, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Marcina i Katarzyny, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Szymanach z Michaliną DĄBROWSKĄ lat 35, córką Jana i Rozalii z Targońskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.11.1877, 30/1877.

DOBKOWSKI Wojciech lat 30, właściciel cząstkowy, syn Franciszka i nieżyjącej już Katarzyny z Dąbrowskich, urodzony w Stypułkach Szymanach, zamieszkały w Mojkach z Wiktorią MOJKOWSKĄ lat 38, wdową po Leopoldzie zmarłym 13.09.1873, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Anny z Jamiołkowskich małżonków Dąbrowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Kłoskach Świgoniach, zamieszkałą w Mojkach, ślub 27.11.1877, 33/1877.

FRANKOWSKI Józef lat 27, właściciel cząstkowy, syn Ignacego i Karoliny z Kuleszów, urodzony i przy rodzicach zamieszkały w Frankach Dąbrowie z Konstancją KALINOWSKĄ lat 20, córką nieżyjącego już Macieja i żyjącej Ewy z Dąbrowskich, urodzoną w Rudnikach parafii Zawadzkiej, zamieszkałą w Kapicach Starych, ślub 12.02.1877, 7/1877.

FRANKOWSKI Józef lat 29, właściciel cząstkowy, syn Sylwestra i nieżyjącej już Julianny z Grabowskich, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Łatkach z Martą JABŁONOWSKĄ lat 21, córką nieżyjących już Wilhelma i Rozalii z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Frankach Dąbrowie, ślub 12.02.1877, 11/1877.

GARBOWSKI Tomasz lat 22, właściciel cząstkowy, syn Ludwika i ? z Roszkowskich, w Garbowie Nowym urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Józefą WNOROWSKĄ lat 21 miesięcy 6, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Franciszki z Czackowskich ( Czajkowskich ), właścicieli cząstkowych, w Wnorach Wandach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 19.11.1877, 27/1877.

GRODZKI Otton lat 40, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Wilhelma i Marianny z Grabowskich, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pieniążkach z Pauliną KROPIEWNICKĄ lat 22, córką Józefa i Rozalii z Dobrowolskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kropiewnicy Gajkach, ślub 12.02.1877, 8/1877.

JABŁOŃSKI Napoleon Franciszek lat 28, właściciel cząstkowy, syn Wojciecha i nieżyjącej już Małgorzaty z Jabłońskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Jabłoni z Marianną KŁOSKOWSKĄ lat 20, córką nieżyjącego już Tomasza i Wiktorii z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kłoskach Świgoniach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 19.11.1877, 28/1877.

JABŁOŃSKI Piotr lat 30, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Jana i Teofili z Piekutowskich, w Markowiętach parafii Jabłonkowskiej urodzony i tamże zamieszkały z Michaliną STYPUŁKOWSKĄ lat 26, córką Piotra i Pauliny z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Borkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.11.1877, 31/1877.

KULESZA Piotr Konstanty lat 26, właściciel cząstkowy, syn Jan i Anny z Wnorowskich, w Pażochach parafii Kuleskiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Apolonią TRUSKOLASKĄ lat 28, córką Leona i Weroniki z Czaczkowskich, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 29.01.1877, 2/1877.

MODZELEWSKI Jan lat 28, wdowiec po Antoninie z Uszyńskich zmarłej 16.02.1877, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Kacpra i Anastazji z Zajkowskich, w Śliwowie Łopienitych parafii Rutkowskiej urodzony i tamże zamieszkały z Marianną KOBYLIŃSKĄ lat 35, córką nieżyjącego już Izydora i żyjącej Katarzyny z Wnorowskich, w Wnorach Kuzelach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 30.04.1877, 13/1877.

OŁTARZEWSKI Teofil lat 28, robotnik, syn Andrzeja i Emilii z Dzierzków, w Kruszewie urodzony, w Milewie Leśnym zamieszkały z Marianną TARGOŃSKĄ lat 22, córką nieżyjącego już Wiktora i żyjącej Teofili z Żajkowskich, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Sikorach Bartkowiętach, ślub 12.02.1877, 10/1877.

PERKOWSKI Szymon lat 29, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Marianny z Jabłonowskich, urodzony w Kropiewnicy Raciborach, zamieszkały w Kropiewnicy Gajkach z Martą KALINOWSKĄ lat 26, córką Marcina i nieżyjącej już Joanny z Idźkowskich, robotników, w Kropiewnicy Raciborach urodzoną, w Kropiewnicy Gajkach przy ojcu zamieszkałą, ślub 29.10.1877, 21/1877.

POGORZELSKI Andrzej lat 26, syn Wincentego i Joanny z Zaleskich z Ludwiką Elżbietą KOWALEWSKĄ lat 26, córką Macieja i Anieli z Złotkowskich, ślub 30.01.1877, 3/1877.

POGORZELSKI Melchior Kacper lat 36, wdowiec po Annie z Targońskich zmarłej 20.11.1876, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Leopolda i żyjącej Jozefaty z Zalewskich, w Sikorach Wojciechowiętach urodzony i tamże zamieszkały z Feliksą WNOROWSKĄ lat 25, córką nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Katarzyny z Grodzkich, w Wnorach Wandach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 06.08.1877, 19/1877.

POROWSKI Jakub lat 22, syn Wawrzyńca i Antoniny z Kruszewskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Saturniną CZAJKOWSKĄ lat 23, córką Wiktora i Teofili z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, w Czajkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 14.05.1877, 16/1877.

SIKORSKI Franciszek lat 23, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Wiktora i żyjącej Franciszki z Maleszewskich, w Sikorach Piotrowiętach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Natalią KULIKOWSKĄ lat 23, córką Józefa i nieżyjącej już Franciszki z Bystrych, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Kruszewie urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 12.11.1877, 26/1877.

SIKORSKI Franciszek lat 45, wdowiec po Ewie z Stypułkowskich zmarłej 26.12.1876, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Wincentego i Klary z Czajkowskich, urodzony i zamieszkały w Piszczatach Kończanach z Jozefatą JABŁONOWSKĄ lat 35, córką nieżyjących już Wilhelma i Rozalii z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą przy familii w Frankach Dąbrowie, ślub 01.05.1877, 15/1877.

SIKORSKI Grzegorz lat 44, wdowiec po Juliannie Zalewskiej zmarłej 26.05.1877, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Macieja i Marianny z Ciborowskich, urodzony i zamieszkały w Sikorach Piotrowiętach z Rozalią ZALEWSKĄ lat 30, córką Piotra i nieżyjącej już Rozalii z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, w Zalesiu Łabędzkim urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 03.07.1877, 17/1877.

SIKORSKI Kazimierz lat 27, właściciel cząstkowy, syn Bernarda i Konstancji już nieżyjących, urodzony i zamieszkały w Sikorach Bartkowiętach z Wiktorią CZAJKOWSKĄ lat 24, córką Wincentego i Agnieszki z Płońskich, właścicieli cząstkowych, w Czajkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 05.02.1877, 5/1877.

STYPUŁKOWSKI Ignacy lat 22, właściciel cząstkowy, syn Konstantego i Anny z Stypułkowskich, urodzony i przy rodzicach zamieszkały w Stypułkach Szymanach z Emilią MOJKOWSKĄ lat 20, córką Juliana i Katarzyny z Lenczewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą w Mojkach, ślub 29.10.1877, 22/1877.

STYPUŁKOWSKI Konstanty lat 35, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Teresy z Leśniewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Leśniewie Niedźwiedź z Aleksandrą LEŚNIEWSKĄ lat 24, córką Franciszka i Julianny z Jamiołkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Leśniewie Niedźwiedź i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.11.1877, 29/1877.

STYPUŁKOWSKI Piotr lat 38, wdowiec po Albertynie zmarłej 05.05.1876, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Ignacego i Antoniny z Leśniewskich, urodzony w Leśniewie Niedźwiedź, zamieszkały w Stypułkach Borkach z Julianną WNOROWSKĄ lat 35, wdową po Aleksandrze zmarłym 16.02.1874, córką Szymona i nieżyjącej już Agnieszki z Jaworowskich małżonków Śliwowskich, zamieszkałą na gospodarstwie w Wnorach Wandach, ślub 05.02.1877, 4/1877.

TARGOŃSKI Jan lat 21 i 6 miesięcy, syn Feliksa i nieżyjącej już Franciszki z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Sikorach Wojciechowiętach z Julianną MILEWSKĄ lat 24, córką Ignacego i Katarzyny z Kapiców, urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą w Milewie Żółtkach, ślub 12.02.1877, 9/1877.

TARGOŃSKI Symplicjusz lat 21, syn Piotra i Anny z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą w Sikorach Piotrowiętach z Julianną ANTONOWICZ lat 22, córką nieżyjących już Grzegorza i Franciszki z Duchnowskich, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Wojciechowiętach, ślub 12.02.1877, 12/1877.

WĄDOŁOWSKI Ignacy Ludwik lat 28, właściciel cząstkowy, syn Macieja i Weroniki z Garbowskich, w Krzewie Starym urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Wincentą POGORZELSKĄ lat 20, córką Józefa i Tekli z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Kruszewie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 29.10.1877, 23/1877.

WĄDOŁOWSKI Stanisław Leopold lat 30, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Wincentego i Marianny z Święszkowskich, urodzony w Krzewie Starym, zamieszkały w Sikorach Pawłowiętach z Emilią DAŃKOWSKĄ  lat 29, wdową po Adamie zmarłym 22.02.1876, córką Mateusza i Franciszki z Karwowskich małżonków Grabowskich, urodzoną w Konopkach Klimkach, zamieszkałą w Kobylinie Cieszymach, ślub 05.02.1877, 6/1877.

WNOROWSKI Feliks lat 22, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Karola i żyjącej Marianny z Stypułkowskich, w Wnorach Wandach urodzony i tamże przy matce swej zamieszkały z Saturniną RZĄCĄ lat 23, córką Wojciecha i Jozefaty z Jamiołkowskich, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Kończanach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 13.08.1877, 20/1877.

WNOROWSKI Stanisław lat 19, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Ferdynanda i żyjącej Marianny, w Wnorach Wandach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Anną PISZCZATOWSKĄ lat 18, córką nieżyjącego już Piotra i żyjącej Wiktorii z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Kończanach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 16.07.1877, 18/1877.

ZALESKI Mateusz lat 22, właściciel cząstkowy, syn Piotra i nieżyjącej już Julianny z Sikorskich, w Zalesiu Łabędzkim urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Marianną MILEWSKĄ lat 29, córką Ignacego (?) i Katarzyny z Kapiców, właścicieli cząstkowych, w Milewie Żółtkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 12.11.1877, 25/1877.