Indeks opracował L. Kocoń

BOGUS Józef lat 27, włościanin, robotnik, syn nieżyjących Grzegorza i Franciszki, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Borzymach z Klarą KAMIEŃSKĄ lat 38, wdową po Janie zmarłym 02.08.1877, córką nieżyjących już Piotra i Julianny z Leśniewskich małżonków Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Stypułkach Szymanach, zamieszkałą w Kobylinie Borzymach, ślub 30.09.1878, 33/1878.

CZAJKOWSKI Konstanty lat 20, właściciel cząstkowy, syn Wiktora i Teofili z Wnorowskich, w Czajkach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Wiktorią TRUSKOLASKĄ lat 27, córką Juliana i Marianny z Babińskich, właścicieli cząstkowych, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.02.1878, 16/1878.

CZAJKOWSKI Szczepan lat 26, właściciel cząstkowy, syn Macieja i Petroneli z Targońskich, w Wnorach Starych urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Pauliną GARBOWSKĄ lat 20, córką nieżyjącego już Wincentego i żyjącej Julianny z Stypułkowskich, w Stypułkach Kożiołkach urodzoną, w Piszczatach Piotrowiętach przy matce zamieszkałą, ślub 25.11.1878, 46/1878.

CZAJKOWSKI Tomasz lat 26, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Jana i Konstancji z Dworakowskich, w Czajkach urodzony i tamże zamieszkały z Felicją Elżbietą FRANKOWSKĄ lat 20 i 6 miesięcy, córką Wilhelma i Teresy z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, w Frankach Piaskach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 04.03.1878, 19/1878.

DĄBROWSKI Seweryn lat 40, wdowiec po Juliannie z Grabowskich zmarłej 26.11.1868, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Kazimierza i żyjącej Weroniki z Roszkowskich, urodzony i zamieszkały w Milewie Leśnym z Antoniną PERKOWSKĄ lat 33, córką nieżyjących już Bartłomieja i Antoniny z Kapiców, właścicieli cząstkowych, w Kapicach Starych urodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 25.02.1878, 11/1878.

FASZCZA Tomasz Paweł lat 36, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Teofila i Ewy z Makowskich, urodzony w Faszczach Jabłoń parafii Kołakowskiej, zamieszkały w Kropiewnicy Kiernozkach z Joanną ROSZKOWSKĄ lat 35, córką nieżyjących już Marcina i Kunegundy z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Kropiewnicy Kiernozkach, ślub 13.07.1878, 23/1878.

FASZCZEWSKI Mateusz Krzysztof lat 32, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Wincentego i Joanny z Stypułkowskich, w Sokołach Jaźwinach parafii Sokołowskiej urodzony i tamże zamieszkały z Anną STYPUŁKOWSKĄ lat 26, córką Łukasza i Antoniny z Perkowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Borkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 11.02.1878, 6/1878.

GRODZKI Jakub lat 30, właściciel cząstkowy, żołnierz urlopowany, syn nieżyjącego już Grzegorza i żyjącej Rozalii z Kuleszów, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Kruszewie urodzony i tamże zamieszkały z Salomeą TARGOŃSKĄ lat 36, wdową po Piotrze zmarłym 24.04.1875, córką Wojciecha i nieżyjącej już Anny z Ciborowskich małżonków Targońskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Bartyczkach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 23.09.1878, 31/1878.

JABŁONOWSKI Ignacy lat 25, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Wilhelma i Rozalii z Kropiewnickich, w Frankach Dąbrowie urodzony i zamieszkały z Emilią MAKOWSKĄ lat 27, córką Józefa i nieżyjącej już Emilii z Podbielskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Frankach Dąbrowie, zamieszkałą w Makowie, ślub 28.01.1878, 2/1878.

JABŁOŃSKI Mikołaj lat 19, syn Bernarda i nieżyjącej już Franciszki z Jabłońskich, właścicieli cząstkowych, w Dąbrowie parafii Jabłońskiej urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Emilią KULESZĄ lat 27, córką Macieja i nieżyjącej już Franciszki z Jamiołkowskich, w Stypułkach Giemzinie urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 23.07.1878, 25/1878.

KŁOSKOWSKI Stanisław lat 41, wdowiec po Juliannie z Kłoskowskich zmarłej 26.07.1878, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Piotra i Antoniny z Dąbrowskich, urodzony i zamieszkały w Wnorach Starych z Wiktorią CHOIŃSKĄ lat 33, córką Wincentego i Teofili z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Kuzelach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.10.1878, 35/1878.

KOBYLIŃSKI Antoni lat 23, właściciel cząstkowy, syn Marcina i Rozalii z Stypułkowskich, w Kobylinie Łatkach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Apolonią ŚREDNICKĄ lat 20, córką Juliana i Franciszki z Choińskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Łatkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.02.1878, 14/1878.

KROPIEWNICKI Józef lat 26, właściciel cząstkowy, Franciszka i Bronisławy z Brzozowskich, urodzony i zamieszkały w Kapicach Starych z Bronisławą PISZCZATOWSKĄ lat 24, córką nieżyjącego już Marcina i żyjącej Teresy z Dąbrowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Kapicach Starych i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 25.11.1878, 44/1878.

KROPIEWNICKI Klemens Jan lat 32, wdowiec po Ludwice z Kapiców zmarłej 02.12.1876, właściciel cząstkowy, syn Franciszka i Bronisławy z Brzozowskich, urodzony i zamieszkały w Kapicach Starych z Marianną PISZCZATOWSKĄ lat 21, córką nieżyjącego już Marcina i żyjącej Teresy z Dąbrowskich, w Kapicach Starych urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 25.11.1878, 43/1878.

KROPIEWNICKI Ludwik lat 21 i 6 miesięcy, właściciel cząstkowy, syn Jana i Julianny z Kropiewnickich, w Kropiewnicy Gajkach urodzony, w Kropiewnicy Kiernozkach przy rodzicach zamieszkały z Saturniną KROPIEWNICKĄ lat 16 miesięcy 11, córką nieżyjących już Artura i Marianny z Babińskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Kropiewnicy Gajkach, zamieszkałą w Kobylinie Cieszymach, ślub 11.11.1878, 39/1878.

KROPIEWNICKI Stanisław lat 31, żołnierz urlopowany, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Wiktora i Anny z Garbowskich, w Kropiewnicy Gajkach urodzony i tamże zamieszkały z Konstancją BABIŃSKĄ lat 29, córką nieżyjących już Grzegorza i Katarzyny z Dobkowskich, w Kobylinie Cieszymach urodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 28.10.1878, 36/1878.

KROPIEWNICKI Wacław lat 22, właściciel cząstkowy, syn Grzegorza i nieżyjącej już Karoliny z Jabłonowskich, w Kropiewnicy Gajkach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Florentyną IDŹKOWSKĄ lat 22, córką nieżyjącego już Macieja i żyjącej Agnieszki z Kropiewnickich, w Kobylinie Pieniążkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 25.02.1878, 17/1878.

KROPIEWNICKI Wacław lat 28, właściciel cząstkowy, syn Józefa i Rozalii z Dobrowolskich, w Kropiewnicy Gajkach urodzony i tamże zamieszkały z Felicjanną MAKOWSKĄ lat 28, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Katarzyny z Śliwowskich, w Makowie urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 11.02.1878, 7/1878.

KRUSZEWSKI Mikołaj lat 32, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Ewy z Gierłachowskich, w Truskolasach Olszynie parafii Sokołowskiej urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Katarzyną PISZCZATOWSKĄ lat 22, córką Mateusza i nieżyjącej już Teofili z Kierzkowskich, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Kończanach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 25.02.1878, 12/1878.

KRZEWSKI Mateusz lat 23, właściciel cząstkowy, syn Kajetana i Antoniny z Zaleskich, w Wnorach Wypychach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną ŚLESZYŃSKĄ lat 23, córką nieżyjącego już Ignacego i żyjącej Weroniki z Mierwińskich, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 04.02.1878, 4/1878.

KULIKOWSKI Piotr lat 20, właściciel cząstkowy, szlachcic, syn Adama i Marianny z Dobkowskich, w Żendzianach parafii Tykocińskiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Karoliną POGORZELSKĄ lat 22, córką Franciszka i Aleksandry z Kierzkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.02.1878, 10/1878.

ŁAPIŃSKI Jan lat 34, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Adama i żyjącej Antoniny z Orłowskich, urodzony w Pajewie parafii Tykocińskiej, zamieszkały w Kobylinie Borzymach z Bronisławą PISZCZATOWSKĄ lat 20, córką Franciszka i Karoliny z Zakrzewskich, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Kończanach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 11.02.1878, 8/1878.

MACIUSZKA Franciszek lat 22, włościanin, rolnik, syn Marcina i Marianny z Ostrowskich, w Mazurach, parafia Jabłonka urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Zofią KOZŁOWSKĄ lat 20, córką Mikołaja i Rozalii z Domalewskich, włościan, urodzoną w Ożarach, w Wnorach Wandach zamieszkałą, ślub 25.02.1878, 15/1878.

MELCHERSKI Aleksander lat 35, pisarz gminny, syn nieżyjących już Józefa i Marianny z Borowiczów (?), urodzony w Rajgrodzie, zamieszkały w Kobylinie Borzymach z Albertyną Felicją MINKIEWICZ lat 29, córką Wojciecha i Karoliny z Szyszkowskich, urodzoną w Warszawie, zamieszkałą w Kobylinie Borzymach, ślub 22.01.1878, 1/1878.

MĘŻYŃSKI Józef lat 23, właściciel cząstkowy, syn Józefa i nieżyjącej już Agaty(?) z Krzewskich, w Zalesiu Łabędzkim urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Marianną TARGOŃSKĄ lat 23, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Marcjanny z Jamiołkowskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Wojciechowiętach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 23.09.1878, 30/1878.

MILEWSKI Antoni lat 19, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Jana i Julianny z Grabowskich, w Milewie Leśnym urodzony i tamże zamieszkały z Agnieszką SUTKOWSKĄ lat 28, córką Juliana i nieżyjącej już ? z Wnorowskich, urodzoną w Święszkach parafii Rutkowskiej, w Kapicach Lipnikach zamieszkałą, ślub 27.08.1878, 28/1878.

MOJKOWSKI Franciszek Ksawery lat 35, wdowiec po Juliannie z Piszczatowskich zmarłej 29.05.1878, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Mateusza i Emilii z Gąsowskich, w Milewie Zabielnym urodzony i tamże zamieszkały z Felicjanną KOBYLIŃSKĄ lat 37, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Agaty z Kapiców (?),właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Cieszymach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 15.07.1878, 24/1878.

OSTROWSKI Aleksander lat 27, właściciel cząstkowy, syn Szymona i Florentyny z Suszkowskich, urodzony w Guni parafii Kołakowskiej i tamże przy rodzicach zamieszkały z Wiktorią WNOROWSKĄ lat 24, córką nieżyjącego już Wawrzyńca i żyjącej Emiliany z Garbowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 25.02.1878, 18/1878.

POGORZELSKI Izydor lat 49, wdowiec po Domiceli z Kobylińskich zmarłej 23.02.1878, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Marcina i Barbary z Sikorskich, w Sikorach Wojciechowiętach urodzony i tamże zamieszkały z Marianną DOBKOWSKĄ lat 30, córką nieżyjących już Tomasza i Zofii z Smalikowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Szymanach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 11.06.1878, 22/1878.

POGORZELSKI Konstanty lat 24, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Kacpra i żyjącej Julianny z Czajkowskich, w Kobylinie Pieniążkach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Eleonorą POGORZELSKĄ       lat 27, córką Mateusza i Teofili z Kurzynów, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.02.1878, 13/1878.

ROSZKOWSKI Władysław lat 25, wdowiec po Saturninie z Frankowskich zmarłej 28.04.1877, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Marianny z Kropiewnickich, w Kropiewnicy Raciborach urodzony i tamże zamieszkały z Martą FRANKOWSKĄ lat 19, córką Ignacego i ? z Kuleszów, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 29.10.1878, 38/1878.

SIKORSKI Ferdynand lat 40, wdowiec po Leopoldzie z Dębińskich zmarłej 17.07.1878, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Wincentego i Katarzyny z Targońskich, urodzony i zamieszkały w Sikorach Tomkowiętach z Amelią POGORZELSKĄ lat 30, córką nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Feliksy z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 19.08.1878, 27/1878.

SIKORSKI Kazimierz lat 37, żołnierz urlopowany, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Marcina i żyjącej Marcjanny z Pogorzelskich, urodzony i zamieszkały w Sikorach Bartkowiętach z Kajetaną CZAJKOWSKA lat 20 miesięcy 10, córką Wincentego i Antoniny z Płońskich, właścicieli cząstkowych, w Czajkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 28.10.1878, 37/1878.

STYPUŁKOWSKI Jan lat 26, właściciel cząstkowy, syn Juliana i Józefy z Rogowskich, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Borkach z Teofilą STYPUŁKOWSKĄ lat 17, córką Kazimierza i Julianny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Stypułkach Borkach i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.11.1878, 45/1878.

STYPUŁKOWSKI Julian lat 27, właściciel cząstkowy, syn Feliksa i nieżyjącej już Antoniny z Perkowskich, w Stypułkach Borkach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Józefatą STYPUŁKOWSKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Katarzyny z Leśniewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i przy matce zamieszkałą w Stypułkach Borkach, ślub 18.11.1878, 40/1878.

ŚWIĘSZKOWSKI Julian lat 30, robotnik, syn nieżyjących już Antoniego i Elżbiety z Trzasków, urodzony w Zamieszkały w Wnorach Kuzelach z Julianną OSIECKĄ lat 19, córką Jana i Marianny z Andruczków, robotników, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Borzymach, ślub 04.02.1878, 5/1878.

TARGOŃSKI Teofil lat 36, wdowiec po Justynie z Jamiołkowskich zmarłej 07.06.1878, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Stanisława i Wiktorii z Krzewskich, urodzony i zamieszkały w Sikorach Wojciechowiętach z Marianną RZĄCA lat 23, córką Antoniego i Julianny z Kulikowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą w Wnorach Wandach, ślub 25.11.1878, 42/1878.

TARGOŃSKI Wojciech lat 35, właściciel cząstkowy, wdowiec po Agnieszce zmarłej 22.08.1878, syn nieżyjących Jana i Konstancji z Sikorskich, urodzony i zamieszkały w Sikorach Wojciechowiętach z Joanną ZABŁOCKĄ lat 50, wdową po Piotrze zmarłym 09.09.1875, córką nieżyjących już Walentego i Petroneli z Kulikowskich małżonków Gąsowskich, w Oleksinie Gąsówce urodzoną, w Sikorach Piotrowiętach zamieszkałą, ślub 28.09.1878, 32/1878.

TRUSKOLASKI Ignacy Jan lat 18, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego Piotra i żyjącej Anieli, urodzony w Warszawie, w Truskolasach Lachach parafii Sokołowskiej zamieszkały z Ludwiką MAKOWSKĄ lat 24, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Wiktorii z Garbowskich, właścicieli cząstkowych, w Makowie urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 31.01.1878, 3/1878.

TRUSKOLASKI Stanisław lat 29, właściciel cząstkowy, syn Ludwika i Joanny z Łaskich, w Kobylinie Pieniążkach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Jozefatą GRODZKĄ lat 26, córką nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Anieli z Kowalewskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 03.06.1878, 21/1878.

WNOROWSKI Antoni lat 22, właściciel cząstkowy, syn Jana i Jozefaty, w Wnorach Kuzelach urodzony i przy rodzicach zamieszkały z Adelą FRANKOWSKĄ lat 20 miesięcy 9, córką nieżyjących już Sylwestra i Marianny z Popławskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Łatkach urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 23.07.1878, 26/1878.

WNOROWSKI Józef Wojciech lat 39, właściciel cząstkowy, syn Józefa i Walerii z Kuleszów, urodzony i zamieszkały w Wnorach Wandach z Aleksandrą MOJKOWSKĄ lat 23, córką nieżyjącego Jana i żyjącej Karoliny z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Starych, ślub 08.09.1878, 29/1878.

WNOROWSKI Piotr Maciej lat 30, właściciel cząstkowy, syn Wilhelma i nieżyjącej już Antoniny z Faszczewskich, w Wnorach Starych urodzony i tamże zamieszkały z Magdaleną SIKORSKĄ lat 22, córką Franciszka i nieżyjącej już Ewy z Stypułkowskich, w Piszczatach Kończanach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 18.11.1878, 41/1878.

ZAJKOWSKI Teofil lat 20, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Marcela i żyjącej Marianny z Kapiców, w Garbowie Nowym urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Stefanią NIECIECKĄ lat 21, córką Konstantego i Weroniki z Makowskich, właścicieli cząstkowych, w Milewie Zabielnym urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.02.1878, /1878.

ŻAJKOWSKI Franciszek lat 29, syn Franciszka, urodzony w Garbowie Nowym, zamieszkały w Warszawie z Michaliną KURZYNĄ lat 17, córką Bartłomieja i nieżyjącej już Emilii z Gołaszewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Garbowie Nowym i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 04.03.1878, 20/1878.

ZDRODOWSKI Ignacy lat 24, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego Antoniego i żyjącej Wiktorii z Śniecińskich, urodzony w Porośli Głuchej, zamieszkały w Noskach Śnietnych parafia Sokoły z Julianną PISZCATOWSKĄ lat 26, córką nieżyjących już Antoniego i Katarzyny z Garbowskich, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Piotrowiętach urodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 14.10.1878, 34/1878.