Indeks opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Wilhelm lat 52, wdowiec po Juliannie zmarłej 06.03.1878, urodzony w Zambrzycach Starych, w Wnorach Starych zamieszkały, syn nieżyjących Jana i Petroneli z Mojkowskich, właścicieli cząstkowych z Marianna WNOROWSKĄ lat 48, wdową po Stanisławie zmarłym 04.02.1869, urodzoną w Stypułkach Szymanach, zamieszkałą w Wnorach Starych, córką nieżyjących Jana i Petroneli z Stypułkowskich małżonków Śleszyńskich, ślub 01.05.1880, 16/1880.

CIBOROWSKI Stanisław lat 20, w Zalesiu Łabędzkim urodzony i tamże przy matce zamieszkały, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego Stanisława i żyjącej Tekli z Stypułkowskich z Marianną MĘŻYŃSKĄ lat 23, córką Antoniego i nieżyjącej już Karoliny z Kulikowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamie3szkałą w Sikorach Tomkowiętach, ślub 16.11.1880, 31/1880.

CZYŻEWSKI Jan lat 28, właściciel cząstkowy, syn Franciszka i Marianny z Żylińskich, urodzony i zamieszkały w parafii Trzcianne z Benedyktą Pauliną KŁOSKOWSKĄ lat 25, córką Wojciecha i Konstancji z Frankowskich, urodzoną i zamieszkałą w Kropiewnicy Gajkach, ślub 03.02.1880, 7/1880.

DĄBROWSKI Wincenty lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Zalesiu Nowym parafii Rutkowskiej, syn Pawła i nieżyjącej już Marianny z Czajkowskich z Konstancją KROPIEWNICKĄ lat 20, córką Jana i nieżyjącej już Franciszki z Makowskich, właścicieli cząstkowych, w Kropiewnicy Gajkach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 09.02.1880, 14/1880.

DUCHNOWSKI Jan lat 38, wdowiec po Mariannie zmarłej 27.04.1874, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Jamiołkach Świetlikach parafii Sokołowskiej, syn Jana i nieżyjącej już Józefaty z Jamiołkowskich z Marianna KRUSZEWSKĄ lat 24, córką Stanisława i Julianny z Dobkowskich, w Kłoskach Młynowiętach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 09.02.1880, 11/1880.

DWORAKOWSKI Jan lat 55, wdowiec po Joannie z Wiśniewskich zmarłej 13.02.1879, robotnik, urodzony w Piszczatach Piotrowiętach, zamieszkały  w Jeżewie parafii Tykocińskiej, syn nieżyjących już Jana i Petroneli z Weroniką TARGOŃSKĄ lat 30, córką Tadeusza i nieżyjącej już Joanny z Ołtarzewskich, robotników, w Kobylinie Cieszymach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 31.05.1880, 20/1880.

GĄSSOWSKI Grzegorz lat 20, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Borzymach, syn nieżyjących już Feliksa i Emilii z Kobylińskich z Franciszka GRABOWSKĄ lat 22, służącą, urodzoną w Zajkach, zamieszkałą w Kobylinie Borzymach, córką nieżyjących już Łukasza i Karoliny, włościan, ślub 27.07.1880, 22/1880.

GRABOWSKI Szczepan lat 34, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Szymanach, syn nieżyjących już Stanisława i Konstancji z Dobkowskich z Balbiną KULESZĄ lat 16, córką nieżyjących już Aleksandra i Franciszki z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kłoskach Młynowiętach urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 18.05.1880, 18/1880.

GRODZKI Teodor lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Górskich parafii Rutkowskiej, syn nieżyjących już Pawła i Marianny z Marianną WNOROWSKĄ lat 27, córką Leonarda i Anieli z Dąbrowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Wandach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 19.07.1880, 21/1880.

JABŁOŃSKI Piotr lat 33, wdowiec po Michalinie z Stypułkowskich zmarłej 17.03.1880, właściciel cząstkowy, urodzony w Markowiętach, w Stypułkach Borkach zamieszkały, syn nieżyjących już Jana i Teofili z Piekutowskich z Emilią LEŚNIEWSKĄ lat 19, córką Apolinarego i nieżyjącej już Marianny z Leśniewskich, w Stypułkach Borkach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 11.10.1880, 26/1880.

KIERZKOWSKI Feliks lat 33, wdowiec po Franciszce z Stypułkowskich zmarłej 26.07.1880, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Wincentego i Wiktorii z Piszczatowskich, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Święchach z Julianną KURZYNĄ lat 24, córką nieżyjącego już Juliana i żyjącej Marceli z Kierzkowskich, w Kurzynach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 25.10.1880, 27/1880.

KOĆMIEROWSKI Jan Grzegorz lat 31, wdowiec po Małgorzacie z Mystkowskich zmarłej 29.09.1879, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Jabłoni, syn Kazimierza i nieżyjącej już Franciszki z Sokołowskich z Klementyną WNOROWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wandach, córką Marcina i Julianny z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 22.11.1880, 32/1880.

KOSSAKOWSKI Józef lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kossakach Podbielnych parafii Rutkowskiej, syn Romualda i nieżyjącej już Rozalii z Mościckich z Pauliną TARGOŃSKĄ lat 30, córką Seweryna i Antoniny z Żendzianów, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Bartyczkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 03.02.1880, 8/1880.

KRUSZEWSKI Antoni lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kłoskach Młynowiętach, syn Andrzeja i Franciszki z Roszkowskich z Marcjanną DĄBROWSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Starych, córką Juliana i Balbiny z Kuleszów, właścicieli cząstkowych, ślub 09.02.1880, 12/1880.

KRUSZEWSKI Konrad Adolf lat 32, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Truskolasach Niewisku parafii Sokołowskiej, syn Jana i nieżyjącej już Marianny z Czajkowskich z Apolonią GĄSSOWSKĄ lat 30, urodzona w Kamińskich parafia Poświętna, zamieszkała w Stypułkach Szymanach, córką nieżyjącego już Andrzeja i żyjącej Felicjanny z Dobkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 16.08.1880, 23/1880.

LEŚNIEWSKI Stefan lat 34, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Leśniewie Niedźwiedź, syn Hipolita i Marcjanny z Idźkowskich z Salomeą KIERZKOWSKĄ lat 18 miesięcy 10, córką Tomasza i nieżyjącej już Marianny z Kurzynów, w Kierzkach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 26.01.1880, 4/1880.

MACIORKOWSKI Tomasz lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i przy ojcu zamieszkały w Sikorach Piotrowiętach, syn Wawrzyńca i nieżyjącej już Joanny z Niecieckich z Józefą KROPIEWNICKĄ lat 25, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, córką Antoniego i nieżyjącej już Klary z Makowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 09.02.1880, 13/1880.

MĘŻYŃSKI Ignacy lat 20, w Sikorach Tomkowiętach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały, syn Antoniego i nieżyjącej już Karoliny z Kulikowskich, właścicieli cząstkowych z Julią CIBOROWSKĄ lat 24, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Tekli z Stypułkowskich, w Zalesiu Łabędzkim urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 16.11.1880, 30/1880.

MICHAŁOWSKI Błażej lat 19, robotnik, urodzony w Piszczatach Piotrowiętach, zamieszkały w Kobylinie Kuleszkach, syn nieżyjącej już Marcjanny z Zofią ZAWADZKĄ lat 28, urodzoną w Wnorach Pażochach, w Kobylinie Kuleszkach zamieszkałą, służącą, córką nieżyjących już Jana i Józefaty z Czyżewskich, robotników, ślub 07.11.1880, 28/1880.

MILEWSKI Franciszek lat 31, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Milewie Leśnym, syn nieżyjących już Jana i Julianny z Grabowskich z Apolonią ROSZKOWSKĄ lat 26, w Kropiewnicy Raciborach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Antoniny z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, ślub 29.08.1880, 24/1880.

OSTROWSKI Aleksander lat 28, wdowiec po Wiktorii z Wnorowskich zmarłej 01.08.1880, właściciel cząstkowy, urodzony w Guni, zamieszkały w Wnorach Starych, syn Szymona i Florentyny z Sutkowskich z Wiktorią SIKORSKĄ lat 26, w Kropiewnicy Raciborach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, córką nieżyjącego już Feliksa i żyjącej Marianny z Gołaszewskich, ślub 11.09.1880, 25/1880.

POGORZELSKI Adam lat 40, wdowiec po Juliannie z Pruszyńskich zmarłej 31.01.1879, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pogorzałkach, syn nieżyjących już Mateusza i Konstancji z Pogorzelskich z Aleksandrą OSTROWSKĄ lat 29, służącą, córką Feliksa i nieżyjącej już Anny z Wasilewskich, robotników, urodzoną w Wnorach Wandach, zamieszkałą w Kobylinie Pogorzałkach, ślub 26.01.1880, 2/1880.

ROSZKOWSKI Konstanty lat 35, żołnierz urlopowany, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kropiewnicy Gajkach, syn Tomasza i Ludwiki z Otolią FASZCZĄ lat 35, urodzoną w Faszczach, zamieszkałą w Kropiewnicy Kiernozkach, córką nieżyjących Teofila i Ewy, ślub 03.02.1880, 5/1880.

SIKORSKI Jan lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i przy ojcu zamieszkały w Babinie parafii Tykocińskiej, syn Piotra i nieżyjącej już Balbiny z Kostrowskich z Józefą CZAJKOWSKĄ lat 22, córką nieżyjących już Jana i Konstancji z Dworakowskich, właścicieli cząstkowych, w Czajkach urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 08.02.1880, 10/1880.

SIKORSKI Wojciech lat 39, wdowiec po Józefie z Niecieckich zmarłej 30.09.1873, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Sikorach Bartkowiętach, syn nieżyjącego już Marcina i żyjącej Marcjanny z Pogorzelskich z Marianną GĄSSOWSKĄ lat 37, córką nieżyjących już Stanisława i Marcjanny, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Kruszewie, ślub 26.01.1880, 3/1880.

STYPUŁKOWSKI Feliks lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Święchach, syn Jakuba i nieżyjącej już Małgorzaty z Rząców z Marianną PISZCZATOWSKĄ lat 20, córką Feliksa i Ewy z Zaleskich, w Piszczatach Piotrowiętach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 22.11.1880, 33/1880.

ŚLESZYŃSKI Melchior lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Wypychach, syn nieżyjącego już Kacpra i żyjącej Pauliny z Mierzyńskich z Marianną WNOROWSKĄ lat 20, córką Marcela i Teofili z Święszkowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Kuzelach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 10.05.1880, 17/1880.

ŚREDNICKI Romuald lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Łatkach, syn Piotra i Elżbiety z Faustyną KAPICĄ lat 34, wdową po Władysławie zmarłej 05.02.1879, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Zofii z Reniewickich małżonków Milewskich, urodzoną i zamieszkałą w Milewie Leśnym, ślub 03.02.1880, 6/1880.

TARGOŃSKI Wincenty lat 20, urodzony i zamieszkały w Sikorach Piotrowiętach, właściciel cząstkowy, syn Piotra i Anny z Zaleskich z Małgorzatą GĄSSOWSKĄ lat 29, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Borzymach przy familii, córką nieżyjących już Feliksa i Emilii z Kobylińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.02.1880, 9/1880.

TRUSKOLASKI Marcin lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Truskolasach Lachach, syn nieżyjącego już Adama i Anny z Jamiołkowskich z Marianną KROPIEWNICKĄ lat 20 i 6 miesięcy, córką Macieja i nieżyjącej już Pauliny z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, w Kropiewnicy Kiernozkach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 19.01.1880, 1/1880.

WĄDOŁOWSKI Teofil lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Zalesiu Łabędzkim, syn nieżyjącego już Wincentego i żyjącej Anny z Zaleskich z Julianną GARBOWSKĄ lat 30, wdową po Janie zmarłym 26.12.1876, córką nieżyjącego już Wiktora i żyjącej Teofili z Żajkowskich małżonków Targońskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Bartkowiętach urodzoną, w Sikorach Janowiętach zamieszkałą, ślub 23.11.1880, 34/1880.

WĄDOŁOWSKI Wiktor lat 32, wdowiec po Ludwice z Krzewskich zmarłej 29.03.1880, właściciel cząstkowy, syn Bernarda i Scholastyki z Grodzkich, urodzony w Krzewie Starym, w Plewkach parafii Rutkowskiej zamieszkały z Emilią STYPUŁKOWSKĄ lat 23, w Kłoskach Młynowiętach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, córką nieżyjącego już Ignacego i żyjącej Cecylii z Kalinowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 18.05.1880, 19/1880.

WNOROWSKI Cyprian Jan lat 32, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Nieciecach parafii Tykocińskiej, syn nieżyjących już Józefa i Marianny z Żajkowskich z Katarzyną MALESZEWSKĄ lat 26, córką Bernarda i nieżyjącej już Ludwiki z Kobylińskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Cieszymach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 19.04.1880, 15/1880.

WRÓBLEWSKI Andrzej lat 23, robotnik, urodzony w Kuleszach Wyknie Starym, zamieszkały w Kropiewnicy Raciborach, syn nieżyjących już Jana i Marianny z Kuleszów z Pauliną ŁAPIŃSKĄ lat 18, służącą, córką nieżyjącego już Faustyna i żyjącej Pauliny z Kropiewnickich, robotników, urodzoną w Pszczółczynie, zamieszkałą w Kropiewnicy Raciborach, ślub 15.11.1880, 29/1880.