Indeks opracował L. Kocoń

BABIŃSKI Ignacy lat 22, urodzony i zamieszkały w Frankach Dąbrowie przy swoich rodzicach, właściciel cząstkowy, syn Konstantego i Julianny z Grochowskich z Zuzanną SIKORSKĄ lat 20, córką Piotra i Franciszki z Żajkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Milewie Zabielnym, ślub 14.11.1881, 44/1881.

BUDLEWSKI Stanisław lat 44, właściciel cząstkowy, urodzony w Jamiołkach Piotrowietach, zamieszkały w Idźkach Średnich parafii Sokołowskiej, syn Mikołaja i Antoniny z Truskolaskich z Adolfiną TRUSKOLASKĄ lat 29, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Kierzkach, córką Ignacego i nieżyjącej już Franciszki z Kierzkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.07.1881, 36/1881.

DĄBROWSKI Franciszek lat 35, wdowiec po Weronice z Bagińskich zmarłej 25.03.1881, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Starych, syn nieżyjących już Wilhelma i Marianny z Wnorowskich z Teofilą KOBYLIŃSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Wnorach Kuzelach, córką nieżyjącego już Izydora i żyjącej Katarzyny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 16.05.1881, 31/1881.

DOBKOWSKI Jan lat 31, właściciel cząstkowy, żołnierz urlopowany, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Szymanach, syn Adama i nieżyjącej już Agnieszki z Grabowskich z Marianną DOBKOWSKĄ lat 23, w Stypułkach Szymanach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, córką Tomasza i nieżyjącej już Konstancji z Zaleskich, ślub 21.02.1881, 14/1881.

DOBKOWSKI Tomasz lat 52, właściciel cząstkowy, wdowiec po Michalinie z Dąbrowskich zmarłej 01.02.1880, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Szymanach, syn nieżyjących już Marcina i Katarzyny z Dobkowskich z Julianną KRUSZEWSKĄ lat 40, wdową po Józefie zmarłym 12.05.1875, urodzoną w Piszczatach Kończanach, zamieszkałą w Makowie, córką nieżyjących już Grzegorza i katarzyny z Roszkowskich małżonków Piszczatowskich, ślub 13.05.1881, 30/1881.

FRANKOWSKI Ferdynand lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Frankach Dąbrowie, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Kunegundy z Kropiewnickich z Saturniną WNOROWSKĄ lat 20, urodzoną i przy matce zamieszkałą w Wnorach Kuzelach, córką nieżyjącego już Andrzeja i żyjącej Florentyny z Jamiołkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.02.1881, 27/1881.

FRANKOWSKI Władysław lat 19, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy matce w Kobylinie Borzymach, syn nieżyjącego już Leopolda i żyjącej Karoliny Drągowskiej z Marcjanną STYPUŁKOWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Stypułkach Borkach, córką Łukasza i Antoniny z Perkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.02.1881, 23/1881.

GARBOWSKI Fabian lat 18, właściciel cząstkowy, w Sikorach Janowiętach urodzony i tamże przy matce zamieszkały, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Anny z Targońskich z Anną FRANKOWSKĄ lat 20, córką Wilhelma i Teresy z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, w Frankach Piaskach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkała, ślub 14.02.1881, 9/1881.

GÓRSKI Cyprian Jan lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Targoniu Witach parafii Zawadzkiej, syn nieżyjącego już Fabiana i żyjącej Józefy z Brzozowskich z Marianną PERKOWSKĄ lat 23, urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą w Kobylinie Kruszewie, córką Ignacego i Jozefaty z Frankowskich, ślub 28.02.1881, 25/1881.

GRABOWSKI Romuald lat 41, wdowiec po Justynie zmarłej 20.07.1881, robotnik, urodzony w Śliwowie, zamieszkały w Kobylinie Kuleszkach, syn nieżyjących już Piotra i Ewy z Modzelewskich z Marcjanną ŁOPIŃSKĄ lat 34, urodzoną w Grodzkich Nowych, zamieszkałą w Wnorach Kuzelach, córką Piotra i Katarzyny z Święszkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 07.09.1881, 37/1881.

GRODZKI Stanisław lat 35, właściciel cząstkowy, żołnierz czasowo urlopowany, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Kruszewie, syn nieżyjącego Grzegorza i żyjącej Rozalii z Kuleszów z Antoniną ŚLESZYŃSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Wnorach Wypychach, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Anieli z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.11.1881, 48/1881.

GRODZKI Stanisław lat 26, urodzony w Kapustach, w Czochaniu parafii Rutkowskiej zamieszkały, syn Wojciecha i Marcjanny z Perkowskich z Bronisławą ZALESKĄ lat 21, córką Franciszka i nieżyjącej już Marianny z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Zalesiu Łabędzkim, ślub 07.02.1881, 4/1881.

GRODZKI Wincenty lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kapustach parafii Rutkowskiej, syn nieżyjącego już Melchiora i żyjącej Marianny z Zambrzyckich z Konstancją KAPICĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Milewie Żółtkach, córką Jana i Apolonii z Truskolaskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.02.1881, 29/1881.

JAMIOŁKOWSKI Szymon lat 25, żołnierz czasowo urlopowany, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Jamiołkach Kłosach parafii Sokołowskiej, syn nieżyjących już Ignacego i Doroty z Jamiołkowskich z Józefą IDŹKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Garbowie Starym, córką Franciszka i Petroneli z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 18.07.1881, 34/1881.

KAMIEŃSKI Jan lat 45, wdowiec po Tekli zmarłej 13.05.1879, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Borzymach, syn nieżyjących już Mateusza i Franciszki z Dmochowskich z Julianną DANIELEWICZ lat 30, służącą, urodzoną w Wnorach Wandach, zamieszkałą w Kobylinie Borzymach, córką Franciszka i nieżyjącej już Marianny z Michałowskich, robotników, ślub 26.10.1881, 42/1881.

KAPICA Aleksander lat 31, właściciel cząstkowy, żołnierz czasowo urlopowany, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Marcjanny z Roszkowskich, urodzony i zamieszkały w Milewie Leśnym z Anną ROSZKOWSKĄ lat 33, córką Tomasza i Ludwiki z Makowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kropiewnicy Gajkach, ślub 21.11.1881, 45/1881.

KŁOSKOWSKI Adam lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kropiewnicy Gajkach, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Franciszki z Roszkowskich z Antoniną WNOROWSKĄ lat 28, urodzoną w Wnorach Starych, zamieszkałą przy familii w Stypułkach Szymanach, córką nieżyjących już Wojciecha i Petroneli z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.02.1881, 22/1881.

KŁOSKOWSKI Antoni lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy matce w Kłoskach Świgoniach, syn nieżyjącego już Tomasza i żyjącej Wiktorii z Stypułkowskich z Antoniną Małgorzatą TRUSKOLASKĄ lat 23, córką nieżyjących już Juliana i Marianny z Babińskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i przy familii zamieszkałą w Frankach Dąbrowie, ślub 21.11.1881, 47/1881.

KŁOSKOWSKI Teofil lat 31, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kłoskach Świgoniach, syn Stanisława i Magdaleny z Kierzkowskich z Julianną KURZYNĄ lat 27, wdową po Feliksie zmarłym 12.03.1880, córką Tomasza i nieżyjącej już Józefy z Makowskich małżonków Piszczatowskich, urodzoną w Piszczatach Piotrowietach, zamieszkałą w Garbowie Starym, ślub 07.06.1881, 32/1881.

KULESZA Aleksander Tadeusz lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Giemzinie, syn nieżyjących Macieja i Franciszki z Jamiołkowskich z Franciszką CZAJKOWSKĄ lat 20, urodzoną w Idźkach Średnich, zamieszkałą przy matce w Czajkach, córką nieżyjącego już Aleksandra i żyjącej Teofili z Idźkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.11.1881, 49/1881.

KULESZA Kazimierz lat 28, żołnierz czasowo urlopowany, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Borkach, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Julianny z Płońskich z Emilią ŻOCHOWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Piotrowiętach, córką nieżyjących już Jacka i Marianny z Zakrzewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.02.1881, 24/1881.

KULIKOWSKI Jan lat 46, wdowiec po Teodorze z Grabowskich zmarłej 28.08.1881, urodzony i zamieszkały w Kapicach Lipnikach, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Józefa i Barbary z Czajkowskich z Weroniką BABIŃSKĄ lat 40, wdową po Ignacym zmarłym 30.01.1880, urodzoną w Sikorach Janowiętach, zamieszkałą w Kobylinie Cieszymach, córką nieżyjących już Pawła i Elżbiety z Proszyńskich małżonków Konopków, ślub 12.10.1881, 38/1881.

KURZYNA Franciszek lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Garbowie Starym, syn nieżyjących już Jana i Konstancji z Maciorkowskich z Teresą PISZCZATOWSKĄ lat 22, urodzona w Piszczatach Piotrowiętach, w Piszczatach Kończanach przy matce zamieszkałą, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Teresy z Srebrowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 01.02.1881, 3/1881.

KURZYNA Mateusz lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Garbowie Starym, syn Stanisława i nieżyjącej już Julianny z Kurzynów z Józefą GARBOWSKĄ lat 16, w Garbowie Nowym urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Stanisława i Justyny z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.02.1881, 17/1881.

KURZYNA Piotr lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Garbowie Starym przy swoich rodzicach, syn Pawła i Marcjanny z Czochańskich z Saturniną KURZYNĄ lat 18, córką nieżyjących już Franciszka i Marcjanny z Frankowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną Garbowie Starym, zamieszkałą przy familii w Makowie, ślub 21.11.1881, 46/1881.

ŁAPIŃSKI Antoni lat 24, właściciel cząstkowy, w Kropiewnicy Raciborach urodzony, w Czajkach zamieszkały, syn Feliksa i Franciszki z Idźkowskich z Ludwiką SIKORSKĄ lat 20, w Kobylinie Łatkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Franciszki z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.02.1881, 16/1881.

ŁUPIŃSKI Jan lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Łuniewie Starym parafii Płonkowskiej, syn Wiktora i Agnieszki z Dworakowskich z Salomeą ZALESKĄ lat 31, w Sikorach Janowiętach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, córką nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Marianny z Dąbrowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 14.02.1881, 12/1881.

ŁUPIŃSKI Klemens lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Łupiance Starej parafii Płonkowskiej, syn Wiktora i Agnieszki z Dworakowskich z Julią FRANKOWSKĄ lat 17, córką Jana i Anny z Gąssowskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Borzymach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 31.01.1881, 2/1881.

MALESZEWSKI Benon Marcin lat 44, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Porkusach parafii Zawadzkiej, syn nieżyjących już Jana i Marianny z Maleszewskich z Marianną POGORZELSKĄ lat 22, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Franciszka i Aleksandry z Kierzkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.02.1881, 20/1881.

MALESZEWSKI Tadeusz lat 30, właściciel cząstkowy, syn Bartłomieja i Klementyny z Zaleskich, w Sikorach Janowiętach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Salomeą ZALESKĄ lat 39, wdową po Feliksie zmarłym 11.10.1875, urodzona w Czajkach, zamieszkałą w Sikorach Janowiętach, córką nieżyjącego już Feliksa i żyjącej Apolonii z Truskolaskich, ślub 13.11.1881, 43/1881.

MILEWSKI Ludwik lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Milewie Leśnym, syn nieżyjącego Jana i żyjącej Zofii z Żendzianów z Michaliną MĘŻYŃSKĄ lat 27, córką nieżyjącego Gabriela i żyjącej Franciszki z Dobkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Zalesiu Łabędzkim, ślub 14.02.1881, 8/1881.

MILEWSKI Wojciech lat 30, właściciel cząstkowy, żołnierz czasowo urlopowany, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pogorzałkach, syn nieżyjącego już Jakuba i żyjącej Franciszki z Roszkowskich z Marianną KROPIEWNICKĄ lat 20, córką Jana i Julianny z Kropiewnickich, w Kropiewnicy Raciborach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.02.1881, 15/1881.

NIECIECKI Michał lat 33, wdowiec po Saturninie zmarłej 23.09.1881, urodzony w Kobylinie Cieszymach, zamieszkały w Kobylinie Kuleszkach, robotnik, syn niezamężnej Emilii z Michaliną GOŁASZEWSKĄ lat 22, córką Marcela i nieżyjącej już Marianny z Wnorowskich, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 25.10.1881, 41/1881.

PERKOWSKI Marcin lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony w zamieszkały w Perkach Lachach parafii Sokołowskiej, syn Józefa i Franciszki z Perkowskich z Klarą RZĄCĄ lat 28, córką nieżyjących już Grzegorza i Marianny z Leśniewskich, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Kończanach urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 24.01.1881, 1/1881.

PISZCZATOWSKI Józef lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Piszczatach Kończanach, syn nieżyjących już Wojciecha i Elżbiety z Wnorowskich z Anną ŚLIWOWSKĄ lat 20, urodzoną w Slasach Łopienitych, zamieszkałą w Sikorach Bartkowiętach, córką Józefa i Rozalii z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.02.1881, 26/1881.

POGORZELSKI Franciszek lat 34, wdowiec po Apolonii z Pogorzelskich zmarłej 20.07.1878, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pogorzałkach, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Karoliny z Jaworowskich z Michaliną MOJKOWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Mojkach, córką Feliksa i Marianny z Mojkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 14.02.1881, 11/1881.

RENIEWICKI Ignacy Feliks lat 60, urodzony w Zawadach, zamieszkały w Garbowie Nowym, szewc, syn nieżyjących już Wojciecha i Anastazji z Ostrowskich z Marcjanną SZYMAŃSKĄ lat 37, wdową po Józefie zmarłym 09.09.1880, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Brygidy z Gołaszewskich małżonków Frankowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Frankach Piaskach, zamieszkałą w Garbowie Nowym, ślub 15.06.1881, 33/1881.

ROSZKOWSKI Franciszek lat 33, właściciel cząstkowy, żołnierz czasowo urlopowany, syn nieżyjących już Tomasza i Marianny z Średnickich, w Kobylinie Kruszewie urodzony i tamże zamieszkały z Józefą ŚNIECIŃSKĄ lat 32, wdową po Feliksie zmarłym 13.06.1877, córką nieżyjących już Marcela i Eleonory małżonków Kuleszów, właścicieli cząstkowych, zamieszkałą w Stypułkach Szymanach, ślub 21.02.1881, 19/1881.

ROSZKOWSKI Zachariasz lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały z Kropiewnicy Raciborach, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Marianny z Kropiewnickich z Karoliną KROPIEWNICKĄ lat 21, w Kropiewnicy Gajkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Rafała i Weroniki z Truskolaskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.02.1881, 13/1881.

TRUSKOLASKI Apolinary lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kierzkach, syn Ignacego i nieżyjącej już Franciszki z Kierzkowskich z Marcjanną POGORZELSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Pogorzałkach, córką Adama i nieżyjącej już Anny z Milewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 24.10.1881, 39/1881.

TRUSKOLASKI Franciszek lat 21, właściciel cząstkowy, syn Leona i Weroniki z Czajkowskich, urodzony i zamieszkały w Frankach Dąbrowie z Martą KAPICĄ lat 23, córką Mikołaja i Karoliny z Jaworowskich, właścicieli cząstkowych, w Kropiewnicy Raciborach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 14.02.1881, 10/1881.

TRUSKOLASKI Jan lat 22, urodzony w Stypułkach Borkach, zamieszkały w Truskolasach Lachach parafii Sokołowskiej, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Jana i Dominiki z Leśniewskich z Zefiryną Pauliną WNOROWSKĄ lat 25, urodzoną i przy matce zamieszkałą w Wnorach Wandach, córką nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Katarzyny z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, ślub 24.10.1881, 40/1881.

WĄDOŁOWSKI Józef lat 28, podoficer rezerwy, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Krzewie Nowym parafii Zawadzkiej, syn nieżyjących już Franciszka i Joanny z Krzewskich z Aleksandrą Heleną KULIKOWSKĄ lat 22, urodzoną i przy ojcu zamieszkałą w Kobylinie Kruszewie, córką Ludwika i nieżyjącej już Anieli z Gąssowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.07.1881, 35/1881.

WĄDOŁOWSKI Wiktor Wojciech lat 29, właściciel cząstkowy, żołnierz czasowo urlopowany, syn nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Franciszki z Maleszewskich, urodzony i zamieszkały w Maleszewie parafii Zawadzkiej z Emilią POGORZELSKĄ lat 24, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, córką Adama i nieżyjącej już Anny z Milewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.02.1881, 18/1881.

WĄDOŁOWSKI Wincenty lat 56, wdowiec po Teodorze zmarłej 16.11.1880, urodzony i zamieszkały w Chlebiotkach Nowych parafii Zawadzkiej, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Jana i Anny z Ciborowskich z Teofilą BABIŃSKĄ lat 45, wdową po Józefie zmarłym 24.04.1877, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Katarzyny z Hermanowskich, urodzoną w Żędzianach, zamieszkałą w Kobylinie Pogorzałkach, ślub 28.02.1881, 28/1881.

WYSZYŃSKI Łukasz lat 22, włościanin, rolnik, urodzony i zamieszkały w Undach parafii Kołakowskiej, syn Józefa i Honoraty z Zaniewskich z Ludwiką SMARKIEWICZ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Starych, córką Ludwika i Marianny z Perkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 07.02.1881, 5/1881.

ZALESKI Adam lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Perkach Wypychach parafii Sokołowskiej, syn Mateusza i Marianny z Perkowskich z Władysławą WNOROWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Starych, córką nieżyjącego już Konstantego i żyjącej Ewy z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 07.02.1881, 6/1881.

ZALESKI Adam lat 30, żołnierz czasowo urlopowany, właściciel cząstkowy, w Zalesiu Łabędzkim urodzony i tamże zamieszkały, syn Piotra i nieżyjącej już Rozalii z Pogorzelskich z Marianną FASZCZEWSKĄ lat 40, wdową po Piotrze zmarłym 20.05.1879, córką nieżyjącego już Błażeja i żyjącej Elżbiety z Wnorowskich małżonków Grodzkich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wypychach, ślub 23.01.1881, 21/1881.

ŻENDZIAN Kazimierz lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Żendzianach parafii Tykocińskiej, syn Jana i Zuzanny z Lenczewskich z Anastazją JAMIOŁKOWSKĄ lat 35, córką nieżyjących już Stanisława i Marianny z Zaleskich, urodzoną w Jamiołkach Piotrowiętach, zamieszkałą w Kapicach Lipnikach, ślub 07.02.1881, 7/1881.