Indeks opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Jan lat 32, wdowiec po Karolinie z Kruszewskich zmarłej 13.09.1882, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kłoskach Młynowiętach, syn nieżyjących już Kacpra i Katarzyny z Dobkowskich z Jozefatą KŁOSKOWSKĄ lat 32, urodzoną Wnorach Starych i tamże przy familii zamieszkałą, córką nieżyjących już Piotra i Antoniny z Dąbrowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 09.10.1882, 44/1882.

CHOIŃSKI Stanisław lat 29, urodzony w Slasach Łopienitych, zamieszkały w Niziołkach Dobkach parafii Kuleskiej, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Józefa i Reginy z Faszczewskich z Balbiną MOJKOWSKĄ lat 16, w Mojkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Pawła i Konstancji z Leśniewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.11.1882, 54/1882.

CIBOROWSKI Franciszek lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Ciborach Gołeckich parafii Zawadzkiej, syn Jana i Justyny z Strynkowskich z Franciszką GARBOWSKĄ lat 21 miesięcy 11, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Garbowie Nowym, córką Stanisława i Anny z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, ślub 13.02.1882, 16/1882.

CIBOROWSKI Paweł lat 31, żołnierz czasowo urlopowany, właściciel cząstkowy, w Sikorach Bartkowietach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Macieja i Franciszki z Targońskich z Marianną KROPIEWNICKĄ lat 28, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Kajetana i Małgorzaty z Jabłonowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 05.06.1882, 33/1882.

DANOWSKI Stanisław lat 25, organista Wyszonkowskiego kościoła, urodzony w Orlikowie parafii Jedwabińskiej, zamieszkały w Wyszonkach, syn Kazimierza i Rozalii z Sznitków z Antoniną Leokadią MAKOWSKĄ lat 24, w Makowie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Antoniego i Marianny z Milewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 22.06.1882, 37/1882.

DĄBROWSKI Adam lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i przy matce zamieszkały w Kłoskach Świgoniach, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Marianny z Dzierżków z Karoliną KŁOSKOWSKĄ lat 23, urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą w Kłoskach Świgoniach, córką Stanisława i Magdaleny z Kierzkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 13.02.1882, 14/1882.

DĄBROWSKI Piotr lat 25, robotnik, urodzony w Wnorach Wandach, zamieszkały w Makowie, syn Feliksa i nieżyjącej już Marianny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych z Wincentą ZEMBKO lat 22, służącą, urodzoną w Sanikach, zamieszkałą w Makowie, córką nieżyjącego już Wawrzyńca i żyjącej Marianny z Rogalewskich, robotników, ślub 14.08.1882, 41/1882.

DOBKOWSKI Wincenty lat 25, właściciel cząstkowy, żołnierz czasowo urlopowany, w Stypułkach Szymanach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały, syn Stanisława i nieżyjącej już Julianny z Pogorzelskich z Marianną KURZYNĄ lat 27, w Garbowie Starym urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Antoniego i Konstancji z Biernackich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.05.1882, 30/1882.

DWORAKOWSKI Ferdynand lat 34, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Tłoczewie parafii Piekuty, syn Wawrzyńca i Katarzyny z Jabłońskich z Wincentą KAMIŃSKĄ lat 24, urodzoną w Kobylinie Borzymach, w Kobylinie Pieniążkach przy rodzicach zamieszkałą, córką Feliksa i Marianny z Jabłonowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 23.01.1882, 1/1882.

GĄSSOWSKI Konstanty lat 38, wdowiec po Józefie z Zambrzyckich zmarłej 20.04.1882, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Kruszewie, syn nieżyjących już Antoniego i Antoniny z Czajkowskich z Katarzyną RZĄCĄ lat 41, urodzoną w Piszczatach Kończanach i tamże przy familii zamieszkałą, córką nieżyjących już Grzegorza i Marianny z Leśniewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 13.07.1882, 40/1882.

GÓRSKI Mateusz lat 52, żołnierz dymisjonowany, robotnik, urodzony w Targoniu Witach, zamieszkały w Sikorach Janowiętach, syn nieżyjących już Michała i Moniki z Żajkowskich z Michaliną ZALESKĄ lat 30, wdową po Feliksie zmarłym 22.12.1881, urodzoną w Ciborach Witkach, zamieszkałą w Sikorach Pawłowiętach, córką Wojciecha i Karoliny z Duchnowskich małżonków Ciborowskich, ślub 05.11.1882, 48/1882.

GRODZKI Julian lat 37, wdowiec po Ludwice z Kossakowskich zmarłej 21.08.1881, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Grodzkich Nowych parafii Kuleskiej, syn nieżyjących Stanisława i Antoniny z Wnorowskich z Seweryną WNOROWSKĄ lat 29, córką Andrzeja i Marianny z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Wnorach Kuzelach, ślub 30.01.1882, 5/1882.

IDŹKOWSKI Teofil lat 30, wdowiec po Małgorzacie z Mierwińskich zmarłej 28.02.1882, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Idźkach Średnich parafii Sokołowskiej, syn Michała i nieżyjącej już Apolonii z Porowskich z Anastazją Klementyną LEŚNIEWSKĄ lat 24, w Mojkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Józefa i Salomei z Truskolaskich, właścicieli cząstkowych, ślub 09.05.1882, 27/1882.

JABŁOŃSKI Telesfor, właściciel cząstkowy, żołnierz czasowo urlopowany, urodzony w Porośli Kijach parafii Sokołowskiej i tamże przy matce zamieszkały, syn nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Marianny z Dworakowskich z Florentyną CZAJKOWSKĄ lat 22, w Czajkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Kazimierza i Antoniny z Lenczewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 13.02.1882, 19/1882.

JAMIOŁKOWSKI Apolinary lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Truskolasach Starych parafii Sokołowskiej, syn nieżyjących już Tomasza i Apolonii z Falkowskich z Martą STYPUŁKOWSKĄ lat 21, urodzoną i przy matce zamieszkałą w Stypułkach Borkach, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Katarzyny z Leśniewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 13.02.1882, 17/1882.

JASTRZĘBSKI Walenty lat 28, właściciel cząstkowy, żołnierz czasowo urlopowany, urodzony w Głęboczu parafii Szumowskiej, zamieszkały w Zamościu parafii Troszyńskiej, syn Wojciecha i nieżyjącej już Marianny z Kurpieskich z Wiktorią KRUSZEWSKĄ lat 20, w Makowie urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Julianny z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 09.05.1882, 28/1882.

KALINOWSKI Piotr lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Bystrych, parafii Rutkowskiej, syn Michała i nieżyjącej Heleny z Mieczkowskich z Aleksandrą WNOROWSKĄ lat 16 miesięcy 11, córką Kazimierza i Urszuli z Targońskich, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Nowym urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 06.02.1882, 9/1882.

KIERZKOWSKI Aleksander lat 32, właściciel cząstkowy, urodzony w Wnorach Wandach i tamże przy ojcu zamieszkały, syn Franciszka i nieżyjącej już Konstancji z Pogorzelskich z Emilią ZALESKĄ lat 22, w Stypułkach Szymanach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub nieżyjącego już Zachariasza i żyjącej Ewy z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.02.1882, 21/1882.

KIERZKOWSKI Stanisław lat 43, wdowiec po Józefie zmarłej 26.11.1881, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Józefa i Magdaleny z Stypułkowskich, urodzony i zamieszkały w Kłoskach Świgoniach z Józefą GARBOWSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Garbowie Starym, córką Macieja i Joanny z Zambrzyckich, właścicieli cząstkowych, ślub 13.02.1882, 11/1882.

KOŁAKOWSKI Józef lat 29, wdowiec po Teofili z Milewskich zmarłej 08.12.1880, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Saniach Dębie parafii Kołakowskiej, syn nieżyjącego już Jakuba i żyjącej Teofili z Gosków z Franciszką PERKOWSKĄ lat 34, urodzoną w Wnorach Starych i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Stanisława i Marianny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.02.1882, 26/1882.

KONOPKA Emeryk lat 34, wdowiec po Juliannie z Grodzkich zmarłej 27.08.1882, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Konopkach Klimkach parafii Zawadzkiej, syn nieżyjących już Łukasza i Joanny z Grabowskich z Franciszką BABIŃSKĄ lat 16 i 9 miesięcy, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Stanisława i Franciszki z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 23.10.1882, 45/1882.

KROPIEWNICKI Julian lat 30, urodzony i przy rodzicach zamieszkały w Frankach Dąbrowie, syn Kajetana i Małgorzaty z Jabłonowskich, właścicieli cząstkowych z Heleną CIBOROWSKĄ lat 27, urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą w Sikorach Bartkowiętach, córką Macieja i Franciszki z Targońskich, właścicieli cząstkowych, ślub 13.02.1882, 15/1882.

KURZYNA Antoni lat 39, wdowiec po Mariannie z Garbowskich zmarłej 11.12.1881, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kurzynach, syn nieżyjącego już Hipolita Wawrzyńca i żyjącej Julianny z Garbowskich z Konstancja KURZYNĄ lat 21 i 7 miesięcy, w Kurzynach urodzona i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Ignacego i Teofili z Kierzkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.02.1882, 22/1882.

LEŚNIEWSKI Feliks lat 31, wdowiec po Franciszce z Truskolaskich zmarłej 05.02.1882, urodzony i zamieszkały w Leśniewie Niedźwiedź, syn nieżyjącego już Mateusza i żyjącej Konstancji z Mojkowskich z Marianną PERKOWSKĄ lat 26, w Wnorach Starych urodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, córką nieżyjących już Jana i Marcjanny z Mojkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 15.05.1882, 29/1882.

ŁASKI Kazimierz lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Toczyłowie parafii Zawadzkiej, syn nieżyjących już Ignacego i Teodory z Mroczkowskich z Justyną ANTONOWICZ lat 24, w Kobylinie Pieniążkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Bernarda i Józefy z Kobylińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.02.1882, 24/1882.

ŁAZOWSKI Aleksander lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Nieciecach parafii Tykocińskiej, syn Józefa i Petroneli z Zambrzyckich z Józefą WNOROWSKĄ lat 22, córką Marcina i Julianny z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Wnorach Wandach, ślub 06.02.1882, 7/1882.

MALESZEWSKI Edward Jan lat 27, żołnierz czasowo urlopowany, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Krzewie Starym parafii Zawadzkiej, syn Łukasza i nieżyjącej już Antoniny z Wnorowskich z Antoniną TARGOŃSKĄ lat 24, urodzoną i przy ojcu zamieszkałą w Zalesiu Łabędzkim, córką Waleriana i nieżyjącej już Marianny z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 23.01.1882, 3/1882.

MILEWSKI Konstanty lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Milewie Leśnym, syn nieżyjących już Adama i Marianny z Kapiców z Emilią KROPIEWNICKĄ lat 18, w Kropiewnicy Gajkach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkała, córką Józefa i nieżyjącej Rozalii z Dobrowolskich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.07.1882, 39/1882.

NIECIECKI Aleksander lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy matce w Kobylinie Łatkach, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Franciszki z Dąbrowskich z Pauliną STRYNKOWSKĄ lat 28, służącą, urodzoną w Kołomyji, zamieszkałą w Makowie, córką Marcina i Katarzyny z Śledziewskich, robotników, ślub 07.02.1882, 10/1882.

NIECIECKI Wacław Mateusz lat 28, właściciel cząstkowy, w Milewie Zabielnym urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Konstantego i Weroniki z Makowskich z Józefą ŻAJKOWSKĄ lat 18, w Garbowie Nowym urodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, córką nieżyjących już Marcela u Marianny z Kapiców, właścicieli cząstkowych, ślub 21.08.1882, 42/1882.

OLSZEWSKI Leon lat 32, właściciel cząstkowy, żołnierz czasowo urlopowany, urodzony i zamieszkały w Roszkach Leśnych parafii Płonkowskiej, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Marianny z Bielickich z Franciszką FASZCZEWSKĄ lat 19, w Czajkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Stanisława i Marianny z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.02.1882, 20/1882.

PERKOWSKI Jan lat 27, właściciel cząstkowy, żołnierz czasowo urlopowany, urodzony i zamieszkały w Perkach Mazowszu parafii Sokołowskiej, syn nieżyjących już Marcina i Julianny z Bujnów z Józefą KURZYNĄ lat 24, w Kurzynach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Piotra i Eleonory z Garbowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 05.06.1882, 34/1882.

PERKOWSKI Marcin lat 32, żołnierz czasowo urlopowany, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Starych, syn nieżyjących już Jana i Marcjanny z Mojkowskich z Karoliną DĄBROWSKĄ lat 25, w Wnorach Starych urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Piotra i Julianny z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 13.11.1882, 51/1882.

PŁOŃSKI Mateusz lat 32, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Płonce Matyskach parafii Płonkowskiej, syn nieżyjących Franciszka i Józefaty z Drągowskich z Wiktorią TARGOŃSKĄ lat 21, w Sikorach Bartkowiętach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, córką nieżyjącego już Wiktora i żyjącej Teofili z Żajkowskich, , właścicieli cząstkowych, ślub 23.10.1882, 47/1882.

POROWSKI Franciszek lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy swoich rodzicach w Wnorach Starych, syn Wawrzyńca i Antoniny z Kruszewskich z Julianną PISZCZATOWSKĄ lat 22, urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą w Piszczatach Kończanach, córką Wilhelma i Julianny z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 06.02.1882, 8/1882.

ROSZKOWSKI Józef lat 39, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kropiewnicy Gajkach, syn nieżyjących Wilhelma i Jozefaty z Kropiewnickich z Konstancją ZALESKĄ lat 37, wdową po Franciszku zmarłym 02.04.1881, urodzona w Frankach Dąbrowie, zamieszkałą w Kropiewnicy Gajkach, córką nieżyjących Kaliksta i Marianny z Babińskich małżonków Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 31.01.1882, 6/1882.

RUTKOWSKI Wiktor lat 22, urodzony w Szafrankach parafii Trzciańskiej i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Ignacego i Franciszki z Zarzeckich, właścicieli cząstkowych z Romaną CZAJKOWSKĄ lat 18, urodzoną w Zalesiu Łabędzkim i tamże przy familii zamieszkałą, córką nieżyjących już Apolinarego i Tekli z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 19.06.1882, 36/1882.

SIKORSKI Aleksander lat 24, właściciel cząstkowy, w Milewie Zabielnym urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Franciszka i Teofili Bogumiły z Jaworowskich z Anną Teofilą POGORZELSKĄ lat 25, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, córką Kajetana i nieżyjącej już Apolonii z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 13.11.1882, 50/1882.

SIKORSKI Feliks lat 27, właściciel cząstkowy, w Milewie Zabielnym urodzony i tamże przy matce zamieszkały, syn nieżyjącego już Emeryka i żyjącej Cecylii z Sikorskich z Walerią MACIORKOWSKĄ lat 22, w Sikorach Piotrowiętach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, córka Wawrzyńca i nieżyjącej już Joanny z Niecieckich, właścicieli cząstkowych, ślub 22.05.1882, 31/1882.

SIKORSKI Seweryn lat 45, wdowiec po Emilii zmarłej 10.09.1882, robotnik, urodzony w Kobylinie Borzymach, zamieszkały w Milewie Leśnym, syn nieżyjącego Antoniego i żyjącej Mariannie z Jakubczyków z Pauliną TARGOŃSKĄ lat 24, służącą, urodzoną w Sikorach Wojciechowiętach, zamieszkałą w Kobylinie Borzymach, córką nieżyjących już Stanisława i Marcjanny z Jamiołkowskich, ślub 07.11.1882, 49/1882.

STYPUŁKOWSKI Aleksander lat 33, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały przy matce w Garbowie Starym, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Konstancji z Maleszewskich z Matyldą ŻAJKOWSKĄ lat 22, urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą w Garbowie Nowym, córką Hipolita i Marianny z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 13.02.1882, 12/1882.

STYPUŁKOWSKI Feliks lat 31, właściciel cząstkowy, urodzony i przy matce zamieszkały w Stypułkach Święchach, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Julianny z Sikorskich z Michaliną PISZCZATOWSKĄ lat 25, urodzoną i przy ojcu zamieszkałą w Piszczatach Piotrowiętach, córką Tomasza i nieżyjącej już Józefy z Makowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 13.02.1882, 13/1882.

STYPUŁKOWSKI Krzysztof lat 34, wdowiec po Antoninie z Grabowskich zmarłej 28.09.1882, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Święchach, syn nieżyjącego Wawrzyńca i żyjącej Anny z Kurzynów z Teresą KURZYNĄ lat 23, wdową po Franciszku zmarłym 08.03.1881, urodzoną w Piszczatach Piotrowietach, zamieszkałą przy matce w Piszczatach Kończanach, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Teresy z Srebrowskich małżonków Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 23.10.1882, 46/1882.

SUPLICKI Jan lat 50, wdowiec po Feliksie z Kurowskich zmarłej 08.10.1881, włościanin, gospodarz, urodzony i zamieszkały w Pajewie parafii Tykocińskiej, syn nieżyjących już Wincentego i Anny z Krudzińskich z Bronisławą STYPUŁKOWSKĄ lat 34, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Święchach, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Julianny z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, ślub 13.02.1882, 18/1882.

ŚWIĘSZKOWSKI Dominik lat 37, robotnik, urodzony i zamieszkały w Wnorach Kuzelach, syn nieżyjących już Antoniego i Elżbiety z Trzasków z Felicjanną MAKOWSKĄ lat 33, urodzoną w Strękowej Górze, zamieszkałą w Makowie, służącą, córką Jana i nieżyjącej już Joanny z Stetzów, właścicieli cząstkowych, ślub 20.02.1882, 25/1882.

WĄDOŁOWSKI Adolf lat 26, robotnik, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Borzymach, syn Hilarego i Emilii z Kapiców, robotników z Marianną MALESZEWSKĄ lat 23, urodzoną w Zalesiu Nowym, zamieszkałą w Kobylinie Borzymach, służącą, córką Teofila i Petroneli z Matejkowskich, robotników, ślub 10.09.1882, 43/1882.

WENGLEWSKI Władysław Jan lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Radulach parafii Tykocińskiej, syn Stanisława i Anieli z Lusińskich z Franciszką Saturniną ANTONOWICZ lat 27, w Kobylinie Pieniążkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Grzegorza i Józefy z Kobylińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.02.1882, 23/1882.

WIEWIEROWSKI Maciej Adolf lat 26, żołnierz czasowo urlopowany, właściciel cząstkowy, urodzony i przy rodzicach zamieszkały w Kobylinie Borzymach, syn Jana i Julianny z Gąssowskich z Marcjanną TRUSKOLASKĄ lat 17, urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą w Kobylinie Pieniążkach, córką Tadeusza i Józefy z Konopków, właścicieli cząstkowych, ślub 23.01.1882, 2/1882.

WNOROWSKI Urban lat 49, wdowiec po Mariannie z Kurzynów zmarłej 17.04.1882, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Wandach, syn nieżyjących już Antoniego i Marianny z Piszczatowskich z Karoliną SIKORSKĄ lat 43, urodzoną w Kierzkach, zamieszkałą w Wnorach Wandach, córką nieżyjących już Grzegorza i Julianny z Dobkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 05.06.1882, 32/1882.

ZALESKI Aleksander lat 24, właściciel cząstkowy, w Krzewie Starym parafii Zawadzkiej urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały, syn Tadeusza i nieżyjącej już Ewy z Kadłubowskich z Julianną KONOPKĄ lat 24, w Sikorach Bartkowiętach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Antoniego i Marianny z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.11.1882, 53/1882.

ZAMBRZYCKI Wincenty lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kapustach parafii Rutkowskiej, syn nieżyjących już Andrzeja i Franciszki z Kuleszów z Marianną ROSOCHACKĄ lat 21 i 10 miesięcy, córką nieżyjącego już Grzegorza i żyjącej Karoliny z Kuleszów, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 23.01.1882, 4/1882.

ZAWADZKI Karol lat 44, właściciel cząstkowy, w Milewie Leśnym urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały, syn Piotra i nieżyjącej już Julianny z Jaworowskich z Anną PERKOWSKĄ lat 26, w Milewie Leśnym urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, córką Piotra i nieżyjącej już Marianny z Kapiców, właścicieli cząstkowych, ślub 19.06.1882, 35/1882.

ŻAJKOWSKI Franciszek Adolf lat 30, właściciel cząstkowy, w Ciborach Chrzczonach parafii Zawadzkiej urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Leona i Agnieszki z Grochowskich z Franciszka DOBKOWSKĄ lat 29, w Stypułkach Szymanach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką Antoniego i Rozalii z Frankowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 01.07.1882, 38/1882.

ŻENDZIAN Franciszek lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Żendzianach parafii Tykocińskiej, syn nieżyjącego już Wawrzyńca i żyjącej Klary z Kapiców z Adolfiną GROCHOWSKĄ lat 22, w Milewie Zabielnym urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, córką Adama i nieżyjącej już Katarzyny z Żendzianów, właścicieli cząstkowych, ślub 13.11.1882, 52/1882.