Opracował L. Kocoń

DĄBKOWSKI Jan, urodzony, syn Michała i Marianny Wojtkowskiej, urodzony w Świerżach Leśniewku 27.05.1790, zamieszkały tamże z Katarzyną DĄBROWSKĄ, córką Jakuba i Anastazji Murawskiej, urodzoną w Świerżach Kończanach 17.11.1795 i tamże zamieszkałą, 18.02.1835, 8/1835.

DĄBKOWSKI Józef, urodzony, syn Macieja i Agnieszka Świerżewskiej, urodzony w Świerżach Leśniewku   15.03.1806, zamieszkały tamże z Zuzanną Rożą NIEMIERĄ, córką Mateusza i Krystyny Kietlińskiej, urodzoną w Rostkach Daćbogach 10.08.1816, zamieszkałą w Zarębach Leśnych, 17.02.1835, 6/1835.

KAMIEŃSKI Józef Jan, urodzony, syn Jana i Franciszki Pławińskiej, urodzony we Dworze Choińskim Małym 01.11.1793, zamieszkały w Nienałtach Doniczkach z Marianną ROSTKOWSKĄ, od ludzi  nazwaną Mystkowską, córką urodzonej Anastazji a teraz z męża Korczakowskiej, urodzoną w Kempistach 25.03.1817, zamieszkałą w Uścianku Wielkim, 01.01.1835, 1/1835.

KIETLIŃSKI Franciszek Andrzej, urodzony, syn Pawła i Agnieszki Świerzewskiej, urodzony w Kietlance, parafia Zuzela 25.11.1816, zamieszkały tamże z Agnieszką DĄBKOWSKĄ, córką Macieja i Agnieszki Szwierzewskiej, urodzoną w Świerżach Leśniewku 23.01.1818 i tamże zamieszkałą, 12.02.1835, 7/1835.

KISIELEWSKI Maciej, uczciwy, wyrobnik, syn Wawrzyńca i Anny, urodzony w Zuzeli 21.02.1794, zamieszkały w Zarębach Kościelnych z Katarzyną ZAWADZKĄ, wdową po Jakubie zmarłym 27.01.1832, córką Hipolita i Marianny małżonków Olszewskich, urodzoną w Zarębach Kościelnych 26.02.1792 i tamże zamieszkałą, 28.01.1835, 3/1835.

NIEMIERA Piotr, urodzony, wdowiec, syn Adama i Rozalii Godlewskiej, urodzony w Rostkach Daćbogach 23.06.1807, zamieszkały tamże z Katarzyną OŁDAKOWSKĄ, wdową po Józefie zmarłym w szpitalu warszawskim  24.08.1831, córką urodzonego Antoniego i Franciszki Rostkowskiej małżonków Zawistowskich, urodzoną w Kempistych Borowych 17.11.1813 i tamże zamieszkałą, 04.02.1835, 4/1835.

RADZISZEWSKI Ignacy, uczciwy, syn Jana i Katarzyny, urodzony w Kossutach 30.03.1815, zamieszkały tamże z Katarzyną LESIUK, córką uczciwego Bartłomieja i Marianny Arbaszewskiej, urodzoną w Rostkach Piotrowie, parafia Zuzela 19.11.1817, zamieszkałą w Niemierach, 18.02.1835, 9/1835.

RAWA Franciszek, urodzony, syn Ignacego i Marianny Rostkowskiej, urodzony w Rawach Gaczkowie 02.11.1810, zamieszkały tamże z Marianną ŁYSAKOWSKĄ, córką Jakuba i Marianny Gutowskiej, urodzoną w Gutach 27.09.1813, przy siostrze w Rawach Gaczkowie zostającą, 17.11.1835, 11/1835.

SKŁODOWSKI Józef, urodzony, syn Jana i Marianny Biernackiej, urodzony w Skłodach Średnich 16.08.1801, zamieszkały tamże z Agnieszką ŚWIERŻEWSKĄ, córką urodzonego Stanisława i Katarzyny Skłodowskiej, urodzoną w Świerżach Kończanach 25.11.1819 i tamże zamieszkałą, 20.01.1835, 2/1835.

SZYSKA Józef, urodzony, majster kunsztu stolarskiego, syn Michała i Brygitty z Kadziochów, urodzony w Broku 01.11.1807, zamieszkały tamże z Wiktorią Lucyną JURSZA, córką Ignacego, propinatora i Joanny Lisowskiej, urodzoną w Łomży 21.04.1817, zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, 14.07.1835, 10/1835.

WARELCZUK Józef, uczciwy, syn Jana, włościanina rolnego i Julianny Sociak, urodzony w Kańkowie, parafia Jasienica  13.12.1813, zamieszkały tamże z Katarzyną RENIK, córką Andrzeja, włościanina i Rozalii Szwidzinskiej, urodzoną w Niemierach 20.11.1817 i tamże zamieszkałą, 15.02.1835, 5/1835.

ZAŁĘSKI Mateusz, urodzony, syn Jana i Ewy Biedrzyckiej, urodzony w Załęziu Biernatach, parafia Różan 16.09.1811, zamieszkały w Zarębach Zakościelnych z Matyldą NOWICKĄ lat 24, córką Ignacego i Tekli z Merakich, urodzoną w Niezabitowie, Województwo Lubelskie, w Zarębach z służbie zostającą, 17.11.1835, 12/1835.