Opracował L. Kocoń

AMBROZIEWICZ Józef lat 35, syn Jerzego i Rozalii Pawłoskiej, urodzony w Kupsej, gubernia wileńska z Rozalią RYTEL lat 30, córką Szymona i Katarzyny, urodzoną w Rytelach 07.02.1807, w Niemierach  w służbie rocznej zostającą, 11.10.1836, 19/1836.

BRULENSKI Wojciech Jan, urodzony, syn Franciszka i Marianny Kamieńskiej, urodzony w Michałowie Wróblach, parafia Czyżewo 26.08.1815, zamieszkały w Żebrach Wielkich z Ewą Marianną NIEMYJSKĄ, córką Antoniego i Katarzyny Brzozowskiej, urodzoną w Zarębach Kościelnych 26.12.1819, zamieszkałą w Świerżach Kończanach, 09.02.1836, 7/1836.

DĄBKOWSKI Augustyn, urodzony, syn Szymona i Katarzyny Kempisty, urodzony w Leśniewku 27.11.1816, zamieszkały tamże z Józefą CZYŻEWSKĄ, córką urodzonego Marcina i Magdaleny Grabowskiej, urodzoną w Uścianku Wielkim 09.07.1816 i tamże zamieszkałą, 03.02.1836, 5/1836.

DŁUSKI Wojciech, urodzony, syn Jana i Marianny Kietlińskiej, urodzony w Kuleszach Małych 14.07.1800, zamieszkały tamże z Marianną SKŁODOWSKĄ, córką Ignacego i Magdaleny Godlewskiej, urodzoną w Świerżach Leśniewku 23.01.1811 i tamże zamieszkałą, 21.11.1836, 21/1836.

GODLEWSKI Franciszek, urodzony, zdun, syn Stanisława i Urszuli Rostkowskiej, urodzony w Kempistych Borowych 15.12.1807, zamieszkały tamże z Antoniną TOMASZEWSKĄ, córką Józefa , gancarza i Teresy Bedeckiej, urodzoną w Kempistych Borowych 06.11.1817 i tamże zamieszkałą, 14.02.1836, 14/1836. Kolejny ślub z Anną ZAWISTOWSKĄ, córką Andrzeja i Marianny Niemiery, urodzoną w Zawistach Podleśnych, parafia Zuzela 16.07.1817, w Kempistych Borowych przy dziadku zamieszkałą, 10.08.1836, 16/1836.

GODLEWSKI Wincenty Ignacy, urodzony, syn Józefa i Teresy Dąbrowskiej, urodzony w Świerżach Zielonych 11.07.1811, zamieszkały tamże z Franciszką Wiktorią  ZAKRZEWSKĄ, córką Wojciecha i Anny Godlewskiej, urodzoną w Uścianku Wielkim 09.03.1810 i tamże zamieszkałą, 19.09.1836, 18/1836.

KIETLIŃSKI Piotr Paweł, urodzony, syn Jana i Ewy Tarnowskiej, urodzony w Uścianku Wielkim 24.05.1815, zamieszkały tamże z Marianną ŻEBROWSKĄ, córką urodzonego Ignacego i Krystyny Zakrzewskiej, urodzoną w Uścianku Wielkim 18.04.1819 i tamże zamieszkałą, 03.02.1836, 6/1836.

KOŁOMIEJSKI Józef Gabriel, urodzony, gospodarz rolny, syn Franciszka i Gertrudy Dobieckiej, urodzony w Milewie, parafia Puchały 24.03.1809, zamieszkały w Połaziach z Franciszką SKŁODOWSKĄ, córką Baltazara   i Barbary Pieńkowskiej, urodzoną w Świerżach Kończanach 30.12.1818 i tamże zamieszkałą, 02.02.1836, 4/1836.

KRUPIAK Franciszek, wyrobnik, syn Leona i Apolonii, urodzony w Nieskurzu 13.09.1796, zamieszkały w Niemierach z Marianną FALKOWSKĄ, córką Jakuba i Franciszki z Kosmedów, urodzoną w Nienałtach 20.10.1816, zamieszkałą w Niemierach, 10.08.1836, 15/1836.

MONILEWSKI Dominik, urodzony, wdowiec, syn Mateusza i Małgorzaty, urodzony w Zakrzewie Słomach, parafia Zuzela 06.08.1801 z Marianną WOJTKOWSKĄ, wdową po Mateuszu zmarłym 27.10.1832, córką Ludwika i Rozalii małżonków Zakrzewskich, urodzoną w Rawach Gaczkowie 10.01.1799, zamieszkałą w Skłodach Stachach, 14.02.1836, 13/1836.

NIEMIERA Jan, urodzony, syn Józefa i Katarzyny Rawy, urodzony w Brewkach 09.06.1817, zamieszkały tamże z Franciszką WYSZOŁMIERSKĄ, córką Marcina i Agnieszki Zakrzewskiej, urodzoną w Rawach Gaczkowie 11.06.1812 i tamże zamieszkałą, 09.02.1836, 8/1836.

NIEMIERA Piotr, urodzony, syn Antoniego i Marianny Wyszołmierskiej, urodzony w Brewkach 07.06.1812, zamieszkały tamże z Ludwiką ŚWIERZEWSKĄ, córką Leona i Magdaleny Świerzewskiej, urodzoną w Świerżach Kończanach 28.01.1817 i tamże zamieszkałą, 20.01.1836, 2/1836.

NIEMIERA Wawrzyniec, urodzony, syn Fabiana i Marianny Rytel, urodzony w Kempistych Borowych 09.07.1816, zamieszkały tamże z Marianną KIETLIŃSKĄ, córką urodzonego Jozefata i Elżbiety Dmochowskiej, urodzoną w Krzeczkowie Bieńkach Starych, parafia Rosochate 09.12.1814, zamieszkałą w Kempistych Borowych, 14.02.1836, 10/1836.

ROSTKOWSKI Jan lat 45, urodzony, wdowiec, syn Franciszka i Marianny Niemiery, zamieszkały w Pentkowie Wielkim, parafia Zuzela z Marianną Agatą PAKOWICZ, wdową po Franciszku zmarłym 16.05.1832, córką Piotra i Teresy Pieńkowskiej małżonków Skłodowskich, urodzoną w Nienałtach Szymanach 03.02.1811, zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, 22.08.1836, 17/1836.

SIEYK Franciszek, uczciwy, syn Bernarda i Marianny Szatkowskiej, urodzony w Zarębach Kościelnych 30.10.1812, zamieszkały w Kossutach z Ludwiką PLESON, córką Wawrzyńca i Marianny Froncyk, urodzoną w Kossutach 25.10.1817 i tamże zamieszkałą, 09.02.1836, 9/1836.

SIKORSKI Ignacy, uczciwy, syn Jana i Katarzyny Wróblewskiej, urodzony w Zarębach Kościelnych 01.01.1815, zamieszkały w Niemierach z Anielą MYLER, córką Krzysztofa i Katarzyny Jastrzębskiej, urodzoną w Nienałtach 08.11.1812 i tamże zamieszkałą, 20.01.1836, 1/1836.

SKŁODOWSKI Feliks, urodzony, syn Bernarda i Ludwiki Świerżewskiej, urodzony w Świerżach Kończanach  07.06.1808, zamieszkały tamże z Anną ŚWIERZEWSKĄ lat 33, wdową po Piotrze zmarłym 13.02.1835, córką Bartłomieja i Barbary Dmochowskiej małżonków Pieńkowskich, zamieszkałą w Świerżach, 20.01.1836, 3/1836.

SKŁODOWSKI Leon, urodzony, syn Jana i Katarzyny Zawistowskiej, urodzony w Świerżach Zielonych 09.04.1816, zamieszkały tamże z Julianną RADGOWSKĄ, córką Antoniego i Weroniki Żochowskiej, urodzoną w Świerżach Kończanach 22.01.1821 i tamże zamieszkałą, 14.02.1836, 11/1836.

UŚCIEŃSKI Szymon, urodzony, syn Wiktora i Marianny Godlewskiej, urodzony w Uścianku Wielkim 19.10.1812, zamieszkały tamże z Katarzyną JABŁONOWSKĄ, córką Jana i Marianny Kempistej, urodzoną w Nienałtach Brewkach 21.01.1819 i tamże zamieszkałą, 14.02.1836, 12/1836.

ZAKRZEWSKI Roch Bartłomiej, urodzony, syn Józefa i Anastazji  Konarzewskiej, urodzony w Zakrzewie Zalesiu, parafia Zuzela 15.08.1809, zamieszkały tamże z Franciszką KIETLIŃSKĄ, córką urodzonego Grzegorza i Katarzyny Kietlińskiej, urodzoną w Kempistych Borowych 27.10.1816 i tamże zamieszkałą, 07.11.1836, 20/1836.