Na podstawie opracowania Księdza Jana Sygańskiego, zamieszczonego w dodatku do nr 1 ? 2 Miesięcznika heraldycznego z roku 1912.

BAGIŃSKA Magdalena Teresa, córka Kazimierza Kaspra i Zofii Teresy, 22.07.1674.

BEBER Anna, córka Piotra, architekta królewskiego i Katarzyny, 10.12.1686. Chrzestni: Tomasz Ślaski i Anna Grotówna Wodzicka, skarbnikowa nurska.

BEBER Teresa Anna, córka Piotra, architekta królewskiego i Katarzyny, 21.09.1689.

BIERAŃSKA Agnieszka, córka Alberta i Elżbiety Rintówny, 13.01.1655.

BIERAŃSKI Albert, syn Alberta i Elżbiety Rintówny, 20.10.1653.

BIROŃSKI Jakub, syn Ignacego Stanisława, zastępcy pisarza gr. krak. i Anny Jaskólskiej, 24.07.1690. Chrzestni: Jan Grodzicki, regens gr. krak. i Katarzyna Beberowna, żona Piotra, architekta królewskiego.

BRANICKI Andrzej Jacek, syn Franciszka z Branic i Zofii de Chodel, 22.08.1675. Chrzestni: Andrzej Branicki, wojski krakowski i Magdalena de Szczegłów, żona Stanisława Rożanki de Chodel, sędziego krakowskiego.

BRANICKI Jan Stanisław, syn Franciszka z Branic i Zofii de Chodel, 10.06.1676. Chrzestni: Jan Stanisław Rudkowski, podstoli poznański i Anna Grotówna Wodzicka, żona Wawrzyńca, administratora żup wielickich.

BRZOZOWSKA Elżbieta, córka Jana, prawnika krakowskiego i Katarzyny Grabowskiej, 09.12.1647.

BRZOZOWSKA Katarzyna, córka Jana, prawnika krakowskiego i Katarzyny Grabowskiej, 05.11.1643.

BRZOZOWSKA Konstancja, córka Jana, prawnika krakowskiego i Katarzyny Grabowskiej, 24.01.1645.

BRZOZOWSKA Marianna, córka Jana, prawnika krakowskiego i Katarzyny Grabowskiej, 05.01.1647.

BRZOZOWSKI Piotr Stanisław, syn Jana, prawnika krakowskiego i Katarzyny Grabowskiej, 26.02.1646.

BUJALSKA de BUJAŁA Katarzyna, córka Andrzeja i Elżbiety Chądzyńskiej, 03.11.1667.

BUJALSKI de BUJAŁY Albert, syn Andrzeja i Elżbiety Chądzyńskiej, 11.04.1669.

BUJALSKI de BUJAŁY Marcina Stanisław, syn Andrzeja i Elżbiety Chądzyńskiej, 07.11.1665.

CHOINACKI Jan, syn Baltazara, burgrabiego krakowskiego i Jadwigi Pruchnickiej, 07.03.1600. Chrzestni: Stanisław Miński, wojewoda łęczycki i Barbara.

CHRONOWSKI Michał, syn Jana, pod architekta królewskiego i Jadwigi, 13.01.1608. Chrzestni: Mikołaj Płaza, architekt królewski i Jadwiga z Kąckich Czarnolaska Skargowa, burgrabina krakowska.

CHRONOWSKI Michał Kazimierz, syn Jana i Ludwiki, 26.09.1683. Chrzestni: Pakosław Lanckoroński, proboszcz oświęcimski, kustosz koronny i Katarzyna z Piegłowskich Żydowska, podstarościna krakowska.

CHRZĄSTOWICZ Anna, córka Jana, exactora dostawy zboża na zamku krakowskim i Reginy, 29.08.1641.

CHRZĄSTOWICZ Jadwiga, córka Jana, exactora dostawy zboża na zamku krakowskim i Reginy, 05.10.1646.

CHRZĄSTOWICZ Jan, syn Jana, exactora dostawy zboża na zamku krakowskim i Reginy, 28.08.1638.

CHRZĄSTOWICZ Stanisław, syn Jana, exactora dostawy zboża na zamku krakowskim i Reginy, 13.08.1645.

CHRZĄSTOWICZ Teresa, córka Jana, exactora dostawy zboża na zamku krakowskim i Reginy, 21.09.1642.

CHWALIBÓG de JANOWICE Barbara Salomea, córka Kazimierza i Magdaleny de Korabniki Waxmanówny, burgrabianki krakowskiej, 06.02.1697.

CIEMOŃSKA Salomea, córka Grzegorza i Cecylii Karczewskiej, 09.08.1669.

CZARNOLASKI SKARGA Stanisław, syn Jana, burgrabiego krakowskiego i Jadwigi Kąckiej z Nowego Miasta, 26.09.1606. Chrzestni: Stanisław Garwaski, kasztelan płocki, starosta gostyński i Aleksandra z Sapiehów Gostomska, wojewodzina poznańska.

CZECHOWICZ Jan, syn Pawła, rotmistrza krakowskiego zamkowego i Zuzanny, 12.08.1647.

CZERNY Andrzej Augustyn, syn Michała z Witowic, starosty parnawskiego, zastępcy wielkorządcy krakowskiego zamku i Katarzyny Olszamowskiej, 24.03.1675. Chrzestni: Andrzej Trzebicki, biskup krakowski i Helena z Wieruszyc, żona Władysława Lubowickiego, sędziego ziemskiego krakowskiego.

CZERNY Stanisław Juliusz, syn Michała z Witowic, starosty parnawskiego, zastępcy wielkorządcy krakowskiego zamku i Katarzyny Olszamowskiej, 13.04.1673. Chrzestni: Stanisław z Przeczniowa Skarszewski, kasztelan wojnicki, wielkorządca krakowskiego zamku, starosta drohobycki, berwaldzki, złotoryjski i Chrystyna Bieniecka, podżupnikowa wielicka.

DĄBROWSKA Katarzyna, córka Wawrzyńca i Marianny, 24.11.1690.

DĄBROWSKA Teresa, córka Wawrzyńca i Marianny, 11.02.1692.

DĄBROWSKI Kazimierz, syn Jana i Agnieszki Rakowskiej, 06.01.1647. Chrzestny Stanisław Księski.

DĄBSKI Łukasz Aleksander, syn Stanisława i Chrystyny, 07.01.1651. Chrzestni: Piotr Dąbski i Marianna Piegłowska, żona Marcina, zastępcy wielkorządcy krakowskiego zamku.

DĘBIŃSKA de DEMBIANY Teresa, córka Franciszka i Doroty, 06.03.1635.

DĘBIŃSKI de DEMBIANY Piotr, syn Franciszka i Reginy 08.08.1632.

DOWIAT Teresa, córka Stefana i Zofii, 22.07.1677. Chrzestni: Franciszek Fryzer, regens kancelarii grodzkiej krakowskiej i Teresa Kawicka, podstarościna krakowska.

DRZEWICKA Barbara, córka Mikołaja, zastępcy wielkorządcy krakowskiego zamku i Katarzyny, 08.11.1635.

DRZEWICKI Stanisław, syn Mikołaja, zastępcy wielkorządcy krakowskiego zamku i Katarzyny, 21.10.1643. Chrzestni: Krzysztof Opacki, archidiakon lubelski i Cecylia Opacka, córka Zygmunta, wielkorządcy krakowskiego zamku.

FIRLEY BRONIEWSKI de DĄBROWICA Adryan, syn Mikołaja Kazimierza i Marii Salomei, 27.04.1639.

FRYZER ( także FREZER ) Teresa, córka Franciszka, regensa kancelarii grodzkiej krakowskiej i Anny, 15.06.1680.

GABIŃSKA Teofila Magdalena, córka Zbigniewa, rotmistrza, komendanta załogi krakowskiego zamku i Leonory Bielskiej ( druga żona ), 13.01.1675.

GABIŃSKI Marcin, syn Zbigniewa, rotmistrza, komendanta załogi krakowskiego zamku i Teresy ( pierwsza żona ), 24.10.1666.

GABIŃSKI Szymon, syn Zbigniewa, rotmistrza, komendanta załogi krakowskiego zamku i Teresy ( pierwsza żona ), 24.10.1666.

GABIŃSKI Zbigniew Stanisław, syn Zbigniewa, rotmistrza, komendanta załogi krakowskiego zamku i Leonory Bielskiej ( druga żona ), 15.02.1671.

GAWIŃSKI de WILAMOWICE Antoni, syn Jana i Magdaleny de Kochlew, 03.07.1684.

GIEZEK Jadwiga, córka Andrzeja i Zuzanny, 16.10.1600.

GIEZEK     Katarzyna, córka Andrzeja i Zuzanny, 05.02.1603.

GLIŃSKI Jacek, syn Jakuba, pisarza wielkorządztwa krakowskiego zamku i Zofii, 20.08.1684.

GODACZEWSKI Józef Antoni, syn Alberta i Anny, 12.07.1690. Chrzestni: Stanisław Zdanowski, pisarz grodzki krakowski i Anna Fryzerowa, burgrabina krakowska.

GOLDERISTRION Kazimierz, syn Jana, dworzanina królewskiego i Elżbiety, 01.08.1606. Chrzestni: Król Zygmunt III i Królowa Konstancja.

GÓRNICKA Zofia, córka Alberta, prawnika grodzkiego krakowskiego i Jadwigi, 01.04.1654.

GÓRNICKI Albert, syn Alberta, prawnika grodzkiego krakowskiego i Jadwigi, 10.12.1650.

GRUSZECKI Ignacy, syn Jana i Barbary, 03.08.1687. Chrzestni: Andrzej Żydowski, podstarości krakowski i Anna Dąbska, kasztelanka biecka.

HYNICZ Walenty Franciszek, syn Stanisława i Magdaleny Pruchnickiej, styczeń 1679.

JARZYNA Ewa, córka Maksymiliana, podstarościego krakowskiego i Zofii ( pierwsza żona ), 31.10.1638.

JARZYNA Zofia, córka Maksymiliana, podstarościego krakowskiego i Anny ( druga żona ), 02.09.1640.

JEMIELSKA Elżbieta, córka Alberta Franciszka i Katarzyny, 16.11.1688. Chrzestni: Andrzej Żydowski chorąży i podstarości i Anna Fryzerowa, burgrabina.

KALINOWSKA Teofila, córka Stanisława z Kalinowa, rotmistrza, komendanta załogi krakowskiego zamku i Zofii Łaznińskiej, 12.02.1663. Chrzestni: Krzysztof Maciejowski, pułkownik królewski i Agnieszka Morsztynowa, żona Aleksandra wojewody inflanckiego.

KALINOWSKI Franciszek, syn Stanisława z Kalinowa, rotmistrza, komendanta załogi krakowskiego zamku i Zofii Łaznińskiej, 20.11.1661. Chrzestni: Jan Paprocki, podstoli przemyski i Jadwiga Tomisławska, podstarościna krakowska.

KARCZEWSKI JASIEŃCZYK Gabriel, syn Stanisława, klucznika krakowskiego zamku i Łucji Hrehorowiczówny, 26.03.1663.

KARCZEWSKI JASIEŃCZYK Stanisław, syn Stanisława, klucznika krakowskiego zamku i Łucji Hrehorowiczówny, 09.09.1660. Chrzestni: Jan Tomisławski, podstarości krakowski i Katarzyna Wierzbowska, wojewodzina brzesko ? kujawska.

KOŻUCHOWSKA Jadwiga, córka Aleksandra, podstarościego krakowskiego i Jadwigi de Milęcin, 29.06.1625. Chrzestni: Stanisław z Lubomierza Lubomirski, hrabia na Wiśniczu, podczaszy koronny i Katarzyna Olszowska.

KRZYWICKI Antoni, syn Jana i Katarzyny ( druga żona ), 13.06.1694.

KRZYWICKI Ludwik, syn Jana i Marianny Grzywieckiej ( pierwsza żona ) , 26.08.1691.

KSIĘSKI Andrzej Franciszek, syn Stefana, pisarza grodzkiego potem podstarościego krakowskiego i Justyny, 07.04.1659.

KSIĘSKI Franciszek Krzysztof, syn Stefana, pisarza grodzkiego potem podstarościego krakowskiego i Justyny, 02.06.1666.

KSIĘSKI Ignacy, syn Stanisława, pisarza grodzkiego krakowskiego i Zofii, 22.06.1637.

KUCZKOWSKI Jan Stanisław, syn Filipa Jakuba z Kuczkowa i Marcjanny Stokowskiej, 13.03.1687. Chrzestni: Franciszek Szembek, kasztelan sanocki i Anna Wodzicka, skarbnikowa nurska w obecności: Mateusza Tomickiego, miecznika sieradzkiego i Jana z Lubrańca Dąbskiego, miecznika inowrocławskiego.

LAMOTT Jan, syn Andrzeja, dworzanina królewskiego i Marianny, 25.01.1684. Chrzestni: Andrzej Dumont i Joanna Szumowska.

LEBORGNE Augusta Maksymiliana, córka Pawła Józefa, kuchmistrza królewskiego i Elżbiety de Strene, 06.11.1697. Chrzestni: Król August II i Maksymiliana Augusta de Estrelin hrabina de Samberg.

LINXA Magdalena, córka Kazimierza, regensa ziemskiego krakowskiego i Agnieszki Barbary, 07.02.1677.

LIPNICKI Jan, syn Władysława i Katarzyny, 30.12.1643.

MALIŃSKA Anna, córka Pawła, starszego sierżanta piechoty krakowskiego zamku i Reginy, 16.03.1667.

MALIŃSKI Piotr, syn Pawła, starszego sierżanta piechoty krakowskiego zamku i Reginy, 30.05.1665. Chrzestni: Szymon Wolski i Katarzyna Myszkowska.

MANIECKA Teresa, córka Jakuba, klucznika pałaców królewskich i Reginy Russockiej, 23.01.1638. Chrzestni: Mikołaj Drzewicki, zastępca wielkorządcy krakowskiego zamku i Justyna Małgorzata, żona Zygmunta Opackiego, wielkorządcy krakowskiego zamku.

MANIECKA Zofia, córka Jakuba, klucznika pałaców królewskich i Reginy Russockiej, 01.05.1634.

MANIECKI Bonawentura, syn Jakuba, klucznika pałaców królewskich i Reginy Russockiej 14.07.1632. Chrzestni: Stanisław Witowski, wielkorządca krakowskiego zamku i Elżbieta ( Italiana ), żona Jana Trevani, architekta królewskiego.

MANIECKI Jan, syn Jakuba, klucznika pałaców królewskich i Reginy Russockiej, 08.07.1628. Chrzestni: Zbigniew Bobrownicki i Anna Leśniowolska, podczaszyna lwowska.

MANIECKI Stanisław, syn Jakuba, klucznika pałaców królewskich i Reginy Russockiej, 26.05.1630.

MATUSZEWSKA Agnieszka, córka Walentego i Zofii Rudzkiej, 11.01.1669.

MATUSZEWSKI Stanisław Walenty, syn Walentego i Zofii Rudzkiej, 08.02.1670. Chrzestni: Mikołaj Skarszewski, chorąży bydgoski i Anna Wierzbińska.

MAY Joanna, córka Stanisława i Barbary, 08.03.1649.

MAY Zofia Ludwika, córka Stanisława i Barbary, 04.07.1647.

MAZURKIEWICZ Albert Antoni, syn Alberta Józefa, klucznika królewskiego i pisarza wielkorządztwa krakowskiego zamku i Chrystyny Karniewskiej, 01.05.1684.

MAZURKIEWICZ Józef Mateusz, syn Alberta Józefa, klucznika królewskiego i pisarza wielkorządztwa krakowskiego zamku i Chrystyny Karniewskiej, 20.09.1680.

MAZURKIEWICZ Leopold Andrzej, syn Alberta Józefa, klucznika królewskiego i pisarza wielkorządztwa krakowskiego zamku i Chrystyny Karniewskiej, 17.11.1686.

MAZURKIEWICZ Stanisław Bonifacy, syn Alberta Józefa, klucznika królewskiego i pisarza wielkorządztwa krakowskiego zamku i Chrystyny Karniewskiej, 14.05.1682. Chrzestni: Ksiądz Pakosław Lanckoroński, kustosz koronny na zamku krakowskim i Anna Zdziańska.

MICHAŁOWSKA de MICHAŁÓW Elżbieta, córka Melchiora i Marianny de Kowala, 13.08.1617. Chrzestni: Erazm Danigiel, starosta łobzowski, dziedzic Mydlnik i Dorota Kącka ( córka Macieja ), w zastępstwie Doroty Kąckiej, ksieni Norbertanek na Zwierzyńcu.

MICHAŁOWSKA de MICHAŁÓW Gryzelda, córka Melchiora i Marianny de Kowala, 08.10.1613.

MICHAŁOWSKI de MICHAŁÓW Jakub, syn Melchiora i Marianny de Kowala, 06.05.1612. Chrzestni: Mikołaj z Zebrzydowic Zebrzydowski, wojewoda i starosta krakowski i Anna Danigiel, żona Erazma Dziedzica Mydlnik, w obecności księcia Jerzego Zbaraskiego, starosty pińskiego i sokalskiego; Stanisława Cikowskiego, podkomorzego krakowskiego, starosty czorsztyńskiego; Marcina z Rytwian Zborowskiego; Jana Płazy, starosty lubaczowskiego, wielkorządcy krakowskiego zamku.

MIROWSKA de MIROWICE Agnieszka Wiktoria, córka Józefa i Anny, 19.12.1684.

MIROWSKA de MIROWICE Ewa Marianna, córka Józefa i Anny, 06.04.1687.

MIROWSKI de MIROWICE Adam Józef, syn Józefa i Anny, 06.04.1687.

MIROWSKI de MIROWICE Albert, syn Józefa i Anny, 12.04.1689. Chrzestni: Wawrzyniec Wodzicki, skarbnik nurski i administrator żup wielickich i Agnieszka de Korabniki Gołuchowska.

MIROWSKI de MIROWICE Antoni Sebastian, syn Józefa i Anny, 20.01.1686.

MISIOWSKA Barbara, córka Adama i Anny Latoszyńskiej, 02.12.1620. Chrzestni: Kilian Latoszyński i Zofia Niewiarowska.

MORAWICKI Aleksander, syn Michała, zastępcy wielkorządcy krakowskiego zamku i Heleny, 19.01.1660.

MORAWICKI Antoni Sebastian, syn Michała, zastępcy wielkorządcy krakowskiego zamku i Heleny, 30.01.1661. Chrzestni: Hieronim Wierzbowski, wojewoda brzesko ? kujawski, wielkorządca krakowskiego zamku i jego żona Katarzyna z Piotrowskich.

MORAWICKI Józef Stanisław, syn Michała, zastępcy wielkorządcy krakowskiego zamku i Heleny, 20.03.1662.

MYSZKOWSKI Marcin, syn Macieja, żołnierza chorągwi rajtarskiej i Jadwigi, 01.11.1658. Chrzestni: Henryk de Kirszenbroch, rotmistrz komendant załogi krakowskiego zamku i Anna Rubinkowska.

NIERADZKA Konstancja Anna, córka Kazimierza, pisarza wielkorządztwa krakowskiego zamku i Apolonii Anny Strzeszkowskiej, 17.02.1693.

NIEWIAROWSKI Erazm, syn Stanisława i Barbary Szczeoanowskiej, 21.04.1604. Chrzestni: Erazm Dębiński, dziekan krakowski i Anna Tarłówna.

NOWICKI Józef Stanisław, syn Józefa i Anny Wegerówny, 28.04.1685.

OPACKA Katarzyna, córka Pawła i Marianny Strońskiej, 17.03.1649.

OPACKA Ludwika Maria, córka Zygmunta, wielkorządcy krakowskiego zamku i Barbary ( druga żona ), 11.12.1646. Chrzestni: Królewicz Jan Kazimierz i Magn. Domina ( miejsce próżne ).

OPACKI Stanisław, syn Zygmunta, wielkorządcy krakowskiego zamku i Justyny  Małgorzaty ( pierwsza żona ), 17.01.1637. Chrzestni: Tomasz Oborski, sufragan krakowski i Katarzyna Drzewicka.

PARZNIEWSKI Jan, syn Jana z Trzebini i Magdaleny, 27.08.1693. Chrzestni: Piotr Siemoński, pisarz grodzki sandecki i Katarzyna Rotermundówna.

PASIEŃSKI Ludwik Jacej, syn Franciszka i Zuzanny, 27.08.1677.

PIECHOWICZ Justyna, córka Stanisława i Teresy Błoniewskiej, 12.09.1659. Chrzestni: Krzysztof Michał de Rupniów Rupniowski, starosta lelowski, podwojewodzy i wojski krakowski i Dorota  de Stara  Oraczowska.

PIEGŁOWSKI de PIEGŁÓW Adam Zygmunt, syn Marcina, zastępcy wielkorządcy krakowskiego zamku a od 1651 roku zarazem podczaszy i Marianny Drzewickiej, 16.10.1650.

PIEGŁOWSKI de PIEGŁÓW Jan Albert, syn Marcina, zastępcy wielkorządcy krakowskiego zamku a od 1651 roku zarazem podczaszy i Marianny Drzewickiej, 06.02.1647.

PIEGŁOWSKI de PIEGŁÓW Ludwik Krzysztof, syn Jana Stanisława, chorążego dobrzyńskiego i Eleonory de Pieskowa Skała Wielopolskiej, 01.04.1687. Chrzestni: Stanisław Małachowski, starosta opoczyński i N. de Morzków Morsztynowa, żona Wacława, starosty kowalskiego.

PIEGŁOWSKI de PIEGŁÓW Mikołaj, syn Marcina, zastępcy wielkorządcy krakowskiego zamku a od 1651 roku zarazem podczaszy i Marianny Drzewickiej, 26.03.1644. Chrzestni: Jan de Stara Starski, burgrabia i vicesgerens krakowskiego zamku i Barbara Opacka, żona Zygmunta.

PIEGŁOWSKI de PIEGŁÓW Stefan, syn Marcina, zastępcy wielkorządcy krakowskiego zamku a od 1651 roku zarazem podczaszy i Marianny Drzewickiej, 17.12.1642. Chrzestni: Zygmunt Opacki, wielkorządca krakowskiego zamku i Chrystyna Szembekowna wdowa po Krzysztofie.

PIESKIEWICZ Tomasz, syn Stanisława i Elżbiety, 17.12.166o. Chrzestni: Franciszek Szembek i Jadwiga Tomisławska, podstarościna krakowska.

PILECKA Teresa, córka Piotra i Katarzyny, 09.10.1668.

PIOTROWSKA Zofia, córka Jana i Marianny, 23.05.1662.

PIOTROWSKA Zofia Magdalena, córka Józefa i Anny, 03.04.1685.

PIOTROWSKI Albert, syn Jana, cześnika pińczowskiego i Katarzyny, 31.03.1612.

PIOTROWSKI Józef, syn Jana i Marianny, 19.03.1660.

POLAŃSKA Anna, córka Jana i Justyny, 26.07.1647. Chrzestni: Jan Stocki i Zofia Księska.

PORĘBSKA Anna, córka Jana i Katarzyny, 24.01.1610.

POWSIŃSKI Jan, syn Sebastiana i Agnieszki, 17.06.1614. Chrzestni: Krzysztof Płaza i Barbara Niewiarowska, córka Jana de Książnice.

RABSZTYŃSKA Dorota, córka Aleksandra i Anny, 28.01.1637.

RINTH Jan Sebastian, syn Ignacego i Zofii, 01.04.1681.

ROKSICKA Salomea Teresa, córka Jana i Anny, 30.10.1665.

ROŻANECKI Józef Jan, syn Jana i Jadwigi, 30.01.1655.

ROŻANKA de CHODEL Stanisław, syn Marcina, wicesgerensa i sędziego grodzkiego krakowskiego i Katarzyny Jarockiej, 15.02.1624. Chrzestni: Władysław margrabia  na Mirowie Myszkowski i Maria Jarzyna.

ROŻANKA de CHODEL Zofia, córka Marcina, wicesgerensa i sędziego grodzkiego krakowskiego i Katarzyny Jarockiej, 09.07.1625. Chrzestni: Piotr Jarocki i Dorota Golańska.

RYLSKI An?., syn Franciszka, wielkorządcy krakowskiego zamku, 24.10.1603.

RZĄCZYŃSKI Krzysztof Franciszek, syn Kazimierza i Anny, 17.08.1666.

SADOWSKA Konstancja, córka Mikołaja i Konstancji Goszczyńskiej, 02.02.1650.

SĘKOWSKI Albert, syn Marcina i Marianny Bolęckiej, 03.05.1685.

SIEMOŃSKA dr SIEMONIA Barbara, córka Piotra i Katarzyny Gąsiowskiej, 07.12.1670.

SIEMOŃSKA de SIEMONIA Jadwiga, córka Piotra i Katarzyny Gąsiowskiej, 24.08.1666.

SIEMOŃSKI de SIEMONIA Jan, syn Piotra i Katarzyny Gąsiowskiej, 31.12.1664. Chrzestni: Stanisław Kalinowski, komendant krakowskiego zamku i Jadwiga Tomisławska, podstarościna krakowska.

SIEMOŃSKI de SIEMONIA Michał, syn Piotra i Katarzyny Gąsiowskiej, 02.10.1668.

SKALNICKI Józef, syn Franciszka i Teresy, 14.03.1674.

SMIETANKA Gabriel Rafał, Hieronima, podstarościego i sędziego grodzkiego krakowskiego i Katarzyny Jędrzejowskiej, 23.07.1651. Chrzestni: Gabriel Trzciński, burgrabia krakowski i Marianna Piegłowska.

SMIETANKA Stanisław, syn Hieronima, podstarościego i sędziego grodzkiego krakowskiego i Katarzyny Jędrzejowskiej, 20.03.1647. Chrzestni: Jerzy hrabia na Wiśniczu Lubomirski, generał małopolski, starosta krakowski, chmielnicki, spiski, dobczycki i Barbara Opacka, żona Zygmunta, wielkorządcy krakowskiego zamku.

SMIETANKA Teresa Anna, córka Hieronima, podstarościego i sędziego grodzkiego krakowskiego i Katarzyny Jędrzejowskiej, 25.03.1649. Chrzestni: Aleksander Szembek, sekretarz królewski i Anna Myszkowska, żona Władysława, wojewody bracławskiego, starosty grodeckiego, mościskiego i kamienieckiego.

STOKOWSKA de STOK Anna Franciszka, córka Pawła i Anny, 06.10.1683. Chrzestni: Andrzej Żydowski, podstarości krakowski i Cecylia de Przyłęk Mielecka, żona Jana Marcina, starosty brzeskiego.

STOKOWSKI de STOK Gabriel Franciszek, syn Jana i Marianny, 02.09.1647. Chrzestni: Stanisław Księski, pisarz grodzki krakowski i Katarzyna Smietanczyna.

SUŁKOWSKI Józef, syn Łukasza i Zofii, 13.03.1695.

SUŁKOWSKI Szymon, syn Łukasza i Zofii, 08.10.1691.

SZABAŃSKA Magdalena, córka Marcina, rotmistrza piechoty krakowskiego zamku i Zofii, 16.06.1686.

SZUMOWSKI Franciszek, syn Jana i Anny, 07.10.1665.

TARNOWSKI Jan, syn Jana i Katarzyny Węgrzyńskiej de Wadowice, 11.10.1600.

TRZEBIŃSKI Mikołaj, syn Krzysztofa, zastępcy wielkorządcy krakowskiego zamku i Konstancji Kurpianki, 13.08.1599. Chrzestni: Jan Rylski, syn Franciszka wielkorządcy krakowskiego i Barbary Trzcińskiej.

TRZEBIŃSKI Paweł, syn Krzysztofa, zastępcy wielkorządcy krakowskiego zamku i Konstancji Kurpianki,, 24.08.1600. Chrzestni: Stanisław Ługowski i Dorota Rogozińska, podstarościna krakowska.

TUTEIOWICZ Agnieszka Salomea, córka Piotra, regensa ziemskiego krakowskiego i Anny Rogowskiej, 12.01.1681.

TUTEIOWICZ Jan Sebastian, syn Piotra, regensa ziemskiego krakowskiego i Anny Rogowskiej, 15.01.1688.

TUTEIOWICZ Marcjanna Barbara, córka Piotra, regensa ziemskiego krakowskiego i Anny Rogowskiej, 07.01.1691. Chrzestni: Franciszek de Szczegłów Fryzer, burgrabia krakowskiego zamku i Barbara z Iwanowic Zdziańska, żona Józefa chorążego nowogrodzkiego i sędziego grodzkiego krakowskiego.

TUTEIOWICZ Piotr Mikołaj, syn Piotra, regensa ziemskiego krakowskiego i Anny Rogowskiej, 10.12.1682.

TUTEIOWICZ Zofia Magdalena, córka Piotra, regensa ziemskiego krakowskiego i Anny Rogowskiej, 15.05.1692.

WAŁKANOWSKI Wojciech Jerzy, syn Stanisława Maksymiliana i Konstancji, 25.04.1663.

WAXMAN Anna Justyna, córka Jana, burgrabiego krakowskiego zamku i Zofii Księskiej, 31.07.1672.

WAXMAN Jan Antoni, syn Jana, burgrabiego krakowskiego zamku i Zofii Księskiej, 18.06.1674.

WAXMAN Magdalena Agnieszka, córka Jana, burgrabiego krakowskiego zamku i Zofii Księskiej, 13.07.1673.

WIELOPOLSKA Marianna, córka Franciszka, hrabiego na Pieskowej Skale i Żywcu, generała małopolskiego, starosty krakowskiego i bocheńskiego i Teresy z Szczekarzewic Tarłówny ( córki Karola, podkanclerza koronnego ), 01.07.1696. Chrzestni: Józef Myszkowski, margrabia na Mirowie i Zofia Tarłowa, podkanclerzyna koronna.

WIELOPOLSKI Jan Zygmunt, syn Jana  z Pieskowej Skały, hrabiego świętego  państwa rzymskiego, stolnika wielkiego koronnego, generała małopolskiego, starosty krakowskiego, nowotarskiego, bocheńskiego i Chrystyny Konstancji Komorowskiej, 06.02.1670. Chrzestni: Zygmunt Wierzbowski, wojewodzic sieradzki i Renata Kamocka.

WIERZBICKI Antoni, syn Walentego, instygatora ( prokuratora sądowego ) grodzkiego krakowskiego i Anny Nerskiej, 10.06.1689.

WIERZBICKI Stanisław, syn Jana Ślepowrona z Wierzbicy Małej, kapitana piechoty niemieckiej na zamku krakowskim i Benigny Rezlerówny, 15.05.1663.

WIERZBIĘTA Piotr, 29.06.1602. Ochrzcił go i własnoręcznie wpisał do księgi metrykalnej Ksiądz Piotr Skarga.

WIERZBOWSKA Helena Urszula, córka Hieronima z Wielkiego Chrząstowa, wojewody brzesko ? kujawskiego, potem od roku 1661 wojewody sieradzkiego, wielkorządcy krakowskiego zamku i Katarzyny Ginwiłówny Piotrowskiej, 18.03.1663. Chrzestni: Jan z Pieskowej Skały Wielopolski, kasztelan wojnicki, starosta bocheński i N. z Wielopolskich Stokowska, żona Pawła  kasztelana oświęcimskiego.

WIERZBOWSKI Stanisław, syn Hieronima z Wielkiego Chrząstowa, wojewody brzesko ? kujawskiego, potem od roku 1661 wojewody sieradzkiego, wielkorządcy krakowskiego zamku i Katarzyny Ginwiłówny Piotrowskiej, 03.06.1659.

WITOWSKI Adam, syn Stanisława, wielkorządcy krakowskiego zamku i Elżbiety, 10.10.1620. Chrzestni: Stanisław Łubiński, opat tyniecki i Dorota Domaniowska.

WITOWSKI Jacek, syn Stanisława, wielkorządcy krakowskiego zamku i Elżbiety, 16.10.1618.

WITYŃSKI de WITYNIE Tomasz, syn Aleksandra i Marianny Piastrzyńskiej, 15.12.1687.

WŁODKOWSKA Petronela, córka Michała i Doroty, 25.05.1662.

WŁODKOWSKA Teresa, córka Michała i Doroty, 01.08.1660.

WOLECKA de WOLENCIN Agnieszka, córka Marcina, porucznika, potem od roku 1686 rotmistrza piechoty na zamku krakowskim i Marianny ( druga żona ), 11.01.1684.

WOLECKA de WOLENCIN Konstancja, córka Marcina, porucznika, potem od roku 1686 rotmistrza piechoty na zamku krakowskim i Elżbiety ( pierwsza żona ), 23.02.1680. Chrzestni: Michał Czerny, starosta parnawski i Teresa Zdanowska.

WOLECKA de WOLENCIN Teresa, córka Marcina, porucznika, potem od roku 1686 rotmistrza piechoty na zamku krakowskim i Eufrozyny ( trzecia żona ), 23.06.1691. Chrzestni: Jan Wielopolski, hrabia na Pieskowej Skale i Żywcu i Katarzyna z Sapiehów, wdowa po Janie Lipskim, staroście sandeckim, zmarłym w roku 1682.

WOLECKI de WOLENCIN Aleksander Józef Antoni, syn Marcina, porucznika, potem od roku 1686 rotmistrza piechoty na zamku krakowskim i Eufrozyny ( trzecia żona ), 20.09.1692. Chrzestni: Franciszek z Brzezia Lanckoroński, starosta stobnicki i Katarzyna de Lubomierz, wdowa po Janie Wielopolskim.

WOLECKI de WOLENCIN Stanisław Konstanty, syn Marcina, porucznika, potem od roku 1686 rotmistrza piechoty na zamku krakowskim i Marianny ( druga żona ), 21.10.1685.

WYLEŻYŃSKA Jadwiga, córka Alberta, vicesgerensa i podstarościego krakowskiego i Anny Szydłowskiej, 18.08.1619. Chrzestni: Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda krakowski i Anna z Lubomierza.

WYLEŻYŃSKA Marianna, córka Alberta, vicesgerensa i podstarościego krakowskiego i Anny Szydłowskiej, 24.05.1618.

WYLEŻYŃSKI Andrzej, syn Alberta, vicesgerensa i podstarościego krakowskiego i Anny Szydłowskiej, 02.12.1620. Chrzestni: Michał Michałowski, wojski lubelski, podstarości krakowski i Anna z Branickich, wdowa po Sebastianie Lubomirskim, kasztelanie wojnickim, zmarłym w roku 1613.

ZAWADZKA Zofia Anna, córka Stanisława i Teresy, 20.10.1683.

ZAWADZKI Józef, syn Marcina i Barbary, 19.03.1676.

ZDANOWSKI Andrzej, syn Stanisława, komornika ziemskiego zatorskiego i Teresy de Waśniów, 19.11.1671. Chrzestni: Jan Karol książę na Klewaniu Czartoryski, podkomorzy, starosta krakowski, wielicki i bocheński i Katarzyna Ginwiłówna Piotrowska ( po śmierci pierwszego męża, Hieronima Wierzbowskiego, wojewody sieradzkiego, wyszła za Stanisława Skarszewskiego ), żona Stanisława z Przeczniowa Skarszewskiego, kasztelana wojnickiego, wielkorządcy krakowskiego zamku, starosty drohobyckiego.

ZEBRZYDOWSKA Gryzelda, córka Jana, starosty lanckorońskiego, administratora krakowskiego zamku i Barbary Lubomirskiej, 14.10.1620. Chrzestni: Jan Zerzyński, oficyał generalny krakowski i Zofia Lubomirska.

ZIELIŃSKA Konstancja, córka Jana, vicepraesidiarusa arcis. cracow. i Agnieszki, 19.02.1661. Chrzestni: Jan Tomisławski i Zofia Kalinowska.

ŻYDOWSKA de ŻYDÓW Anna Klara, córka Andrzeja, podstarościego krakowskiego i Katarzyny Piegłowskiej, 22.08.1686.

ŻYDOWSKA de ŻYDÓW Konstancja Balbina, córka Andrzeja, podstarościego krakowskiego i Katarzyny Piegłowskiej, 04.04.1685.

ŻYDOWSKI de ŻYDÓW Józef Stanisław, syn Andrzeja, podstarościego krakowskiego i Katarzyny Piegłowskiej, 10.06.1683. Chrzestni: Michał Warszycki, miecznik koronny i Zofia z Tarnowskich, żona Samuela Jerzego Prażmowskiego, wojewody płockiego.