Według opracowania ks. prałata F. Czyżewskiego w Łucku, zamieszonego w dodatkach do numerów 7 – 8 i 12 Miesięcznika Heraldycznego z roku 1932.

ADAMOWSKI Michał, syn Jana i Marianny Iwańskiej, 31.05.1691.

BADOWSKA Katarzyna, córka Macieja i Anny ?Skrzytusza?, 19.01.1677.

BADOWSKI Józef, syn Macieja i Katarzyny, 03.03.1686.

BADOWSKI Michał, syn Macieja i Anny, 29.09.1682.

BADYŃSKI Wawrzyniec, syn Grzegorza i Anny, 1668 ( po 5 sierpnia ).

BARSKI Kazimierz, syn Stefana i Katarzyny, 12.04.1673.

BAZANOWIC Andrzej Ignacy, syn Jana i Marianny, 22.07.1670.

BERLIŃSKI Paweł, syn Piotra, organisty O.O. Jezuitów i Barbary, 31.01.1672.

BIAŁASZEWSKI Krzysztof, syn Kazimierza i Marianny, 28.08.1650.

BIELECKA Anna, córka Michała i Marianny, 22.05.1691.

BIELECKA Helena, córka Michała i Marianny, 23.04.1695.

BIELECKA Katarzyna, córka Andrzeja i Teresy, 13.11.1695.

BIELECKI Leon Jan, syn Michała i Marianny, 04.05.1688.

BIELECKI Marcin, syn Michała i Marianny, 12.11.1684.

BIELSKI Józef, syn Jana i Aleksandry ?Rabstyńska?, 18.03.1681.

BITOŃSKA Elżbieta, córka Stanisława i Zofii, 22.10.1679.

BITOŃSKI Marcin, syn Stanisława i Zofii, 15.04.1685.

BŁAŻEJOWICZ Zofia, córka Jana i Katarzyny, 15.05.1684.

BODIAKIEWICZ Anna, córka Wojciecha i Jadwigi, 28.08.1650.

BOGUSŁAWSKI Krzysztof, 13.05.1675.

BORUCHOWSKI Jakub, syn Józefa i Pudencjanny, 25.08.1683.

BRODOWSKI Jan Jakub, syn Mikołaja i Heleny, 29.07.1663. Patrini: Karol Skaszewski wójt bielski i Katarzyna Żmudzka.

BUCHOWIECKI Marcin, syn Adama i Teofili, 11.11.1692 ? Międzyrzec.

BUCHOWIECKI Michał, syn Adama i Teofili, 31.05.1695.

BUCHOWIECKI Paweł, syn Adama i Teofili Miłkowskiej, 06.04.1690.

BUDZIŃSKA Joanna, córka N. i Katarzyny, 04.01.1710 ? Międzyrzec.

BUSZCZEŃSKI Fabian, syn Jana i Katarzyny, 11.01.1676.

BYCHAWSKI Kazimierz, syn Jana i Zofii, 12.02.1655.

CEBROWSKI Franciszek, syn Jana i Maryny, 04.06.1650.

CHOMĘTOWSKA Anna, córka Samuela i Apolonii 02.06.1652.

CIĘSZKOWSKA Aniela Antonina, córka Pawła i Zofii. 13.06.1714.

CISZKIEWICZ Anna, córka Stefana i Teresy, 19.08.1687.

CISZKIEWICZ Antoni, syn Stefana i Teresy, 22.01.1684.

CISZKIEWICZ Zofia, córka Stefana i Teresy, październik 1680 ( przed 28 ).

CIŻENKO Helena, córka Marcina i Teresy, 04.03.1684.

CZARNECKI Franciszek, syn Andrzeja i Marcjanny, 05.09.1719.

CZERSKI Feliks, syn Piotra i Apolonii, 18.05.1670.

CZUBIŃSKI Mateusz, syn Macieja i Marianny, 16.09.1691,

CZYŻEWSKA Apolonia, córka Jana i Marianny, 26.05.1686.

CZYŻEWSKI Franciszek, syn Wojciecha i Anny, 07.10.1673. Patr: Krzysztof Zawisza i Helena Żaboklicka.

DANILENKO Wojciech, syn Jana i Konstancji Włodkiewiczówny, 08.02.1691.

DĄBROWSCY Marcin i Mateusz ( bliźnięta ), synowie N., qui militiam exercet in castris? i Marcjanny, 21.09.1684.

DĄBROWSKA Anna, córka Jana i Izabeli, 01.03.1689.

DĄBROWSKI Antoni Paweł, syn Jana i Izabeli Konstancji, 25.01.1683.

DĄBROWSKI Stanisław, syn Jana i Izabeli, 10.09.1684.

DĘBICKI Piotr, syn Andrzeja i Anastazji, 09.07.1673.

DOMAŃSKA Konstancja, córka Piotra i Katarzyny, 02.03.1673.

DOMAŃSKI Michał, syn Wojciecha i Anny, 27.08.1673.

DOMAŃSKI Piotr, syn N. i Konstancji, 26.06.1670.

DOMIECHOWSKA Krystyna, córka Jakuba i Anny, 28.04.1689.

DRZEWICKA Konstancja, córka Jana i Magdaleny, 06.11.1673.

DULIBOWSKI Jan, syn Andrzeja i Anny, 03.06.1650.

DUSKA Zuzanna, córka Jana i Anny, 25.03.1691.

DUSKI Jan, syn Jana i Anny, 10.07.1692.

DWORZAŃSKI Antoni, syn Piotra i Ewy, październik ( między 22 a 29 ) 1690.

DYMITROWSKA Franciszka Marcelina, córka Adama i Agnieszki, 25.06.1684. Patrrini: Jan Aleksander Koniecpolski wojewodzic, Andrzej Żabicki chorąży, Zofia Cieszyńska, Marcelina cześnikowa Dułgirtowa.

DZIEWULSKI Benedykt, syn Wojciecha  i Anny, 01.04.1674.

DZIUSA Krystyna, córka Kazimierza i Katarzyny Kasperskiej, 22.10.1681. Patr: Konstanty Rahodowski ( Łahodowski ) i Marianna Krasnosielska, Jan Sołtan i Konstancja Kasperska, panna.

DZIUSZA Helena, córka Jakuba i Anny, 22.05.1673.

ELERT Anna, córka Jana i Marianny, 07.08.1664.

ELERT Jan, syn Jana i Marianny, 01.04.1663.

ELERT Jerzy, syn Jana i Marianny, 24.04.1667.

FILIPOWICZ Agnieszka, córka Andrzeja i Marianny, 29.01.1679.

FILIPOWICZ Aleksander, syn Andrzeja i Marianny, 17.03.1686.

FILIPOWICZ Anastazja, córka Andrzeja i Zofii, 17.04.1691.

FILIPOWICZ Daniel, syn Andrzeja i Marianny, 11.07.1683.

FILIPOWICZ Magdalena, córka Andrzeja i Doroty, 01.05.1696.

GAŁUSZCZYŃSKI Samuel, syn Macieja i Marianny, 31.01.1677.

GAWROŃSKA Ewa, córka Jana i Anny, 12.06.1695.

GAWROŃSKA Petronela, córka Kazimierza i Rebeki, 31.01.1667.

GAWROŃSKI Antoni, syn Kazimierza i Rebeki, 12.06.1663.

GĄSIOROWSKA Katarzyna, córka Jakuba i Heleny, 28.11.1678.

GĄSIOROWSKA Teresa, córka Jakuba i Heleny. 18.10.1685.

GDESZYŃSKI Marcin Krzysztof, syn Marcjana i Heleny, 26.10.1651.

GĘBICKI Mateusz, syn Andrzeja i Anastazji, 18.09.1671.

GIERECKI Jan, syn Jana i Katarzyny, 21.04.1652.

GODLEWSKI Jan, syn Michała i Marianny, 29.10.1703.

GOŁKOWSKI Antoni, syn Andrzeja i Zofii, 11.06.1670. Ojciec chrzestny Jan Maniecki stolnik kijowski.

GOSTOMSKA Anna, córka Jana i Heleny, 29.04.1668.

GOŚLIŃSKI Antoni, syn Adama i Anny, 23.01.1678.

GÓRSKI Michał Antoni, syn Stefana i Katarzyny Manieckiej, 26.01.1676.

GÓRSKI Stanisław Jan, syn Stefana i Katarzyny Manieckiej, 05.04.1674. Patr: Konstanty Bronicki i Zuzanna Górska cześnikówna kijowska, Aleksander Trypolski i Anna Bratkowska.

GÓRSKI ( brak imienia ), syn Teofila i Eufrozyny, 26.01.1682.

GRABOWSKA Marianna, córka Jana i Heleny, 21.03.1655.

GRADOWSKA Krystyna, córka Piotra i Anny, 13.11.1650.

GRADOWSKA Ludwika, córka Piotra i Katarzyny, 02.02.1666.

GROCHOLSKI Jan Franciszek, syn Stefana i Anny, 01.10.1668.

GROCHOLSKI Jerzy, syn Stanisława i Katarzyny, 22.11.1650.

GROCHOLSKI Michał, syn Aleksandra i Krystyny, 07.01.1652.

GRUSZCZYŃSKI Kuźmidern Antoni Józef, syn Aleksandra Hieronima i Anny Czaplic, 10.04.1714.

GRZYBOWICZ Andrzej, syn Jana i Katarzyny, 19.11.1683.

GRZYBOWSKI Kazimierz, syn Kazimierza i Heleny, 23.02.1689.

GUGLIŃSKA ( brak imienia ), córka Tomasza i Heleny, 08.07.1677.

GUTOWSKA Konstancja, córka X ( opuszczone imię ) i Zuzanny, 20.05.1652.

GUTOWSKA Magdalena, córka Jakuba, 17.07.1662.

GUTOWSKI Jan, syn Kazimierza i Agnieszki, 29.06.1712.

GUTOWSKI Kazimierz, syn Jakuba i Barbary, 01.03.1665.

JAMELNIAKOWSKI Wojciech, syn Krzysztofa i Zofii, 19.04.1673.

JANICKI Felicjan, syn Franciszka i Marianny, 01.09.1680.

JANISZEWSKA Aleksandra, córka Mikołaja, 06.10.1659.

JANISZEWSKA Barbara, córka Mikołaja i Anny, 12.12.1662.

JANISZEWSKI Michał, syn Mikołaja i Anny, 11.10.1665.

JANUSZKIEWICZ Anna, córka Grzegorza i Marianny, 03.04.1672.

JAROSZEWSKI Konstanty, syn Wojciecha i Agnieszki, 22.08.1651.

JASIŃSKA Anna, córka Kazimierza i Doroty, 17.03.1656.

JASIŃSKA Barbara, córka Kazimierza i Barbary, 01.11.1658.

JASIŃSKA Konstancja, córka Stefana, organisty międzyrzeckiego OO. Franciszkanów i Katarzyny Sadowskiej, 27.03.1677.

JASIŃSKI Andrzej Stefan, syn Stefana i Kunegundy Heleny, 30.11.1689.

JEŁOWICKA Anna Barbara, córka Hieronima Aleksandra i Zofii, 24.11.1665.

JEŁOWICKA Katarzyna Zofia, córka Hieronima Aleksandra i Zofii, 28.11.1666.

JEŁOWICKI Jan Franciszek, syn Hieronima i Zofii, 04.11.1664.

JĘDRZEJOWSKI Szymon, syn Adama i Zofii, 02.11.1670.

JUKOWSKA Magdalena, córka Stefana i Marianny Majeranówny, 09.08.1691.

KACZYŃSKA Regina, córka Tomasza i Zofii, 24.05.1668.

KALIŃSKA Marianna, córka Daniela i Teodory, 08.11.1665.

KAŁUSZEWIC Łucja Joanna, córka Tomasza i Justyny, 22.12.1712.

KAŁUSZEWIC Marcjanna, córka Tomasza i Justyny, 12.11.1707.

KAŁUŻEŃSKA Regina, córka Stanisława i Reginy, 07.06.1670.

KAMIENIECKI Jan, syn Macieja i Jadwigi, 03.06.1683.

KAMIŃSKA Konstancja, córka Marcina i Anastazji, 05.03.1662.

KARAŚ Andrzej, syn Bartłomieja i Zofii, 30.11.1670.

KARAŚ Anna, córka Bartłomieja i Zofii, 11.05.1655.

KARAŚ Maciej, syn Bartłomieja i Zofii, 13.02.1659.

KARAŚ Marcin, syn Bartłomieja i Zofii, 11.11.1650.

KARAŚ Maryna, córka Bartłomieja i Zofii, 03.08.1662.

KASPEROWSKA Barbara, córka Wojciecha i Krystyny, 27.03.1660.

KASPERSKI Wojciech, syn Wojciecha i Krystyny Eufrazji, 15.11.1665.

KAZANECKI Antoni, syn Stanisława i Reginy, 17.05.1691.

KIJEWSKA Anna, córka X ( imię opuszczone ) i Ewy, 24.07.1689.

KIJOWSKA Katarzyna, córka Jacka i Ewy, 03.05.1677.

KIJOWSKA Marianna, córka Jacka i Ewy, 25.01.1688.

KIJOWSKA Maryna, córka Jacka i Ewy, 20.10.1682.

KIJOWSKA Urszula, córka Jacka i Ewy, 22.10.1690.

KIJOWSKI Kazimierz, syn Jacka i Ewy, 06.03.1679.

KIJOWSKI Michał, syn Jacka i Ewy, 01.10.1684.

KIJOWSKI Sebastian, syn Jacka i Ewy Gabrielówny, 19.01.1672.

KŁODNICKA Anna, córka Kazimierza i Jadwigi, 23.07.1674.

KŁODNICKI Andrzej, syn Stefana i Orszuli, 02.12.1677.

KOCHAŃSKI Jan Józef, syn Wojciecha Mikołaja i Jadwigi Menżyńskiej, 09.11.1687.

KONDRATOWICZ Antoni, syn Łukasza i Anny, 15.08.1694.

KORNOWSKA Eufrozyna, córka Andrzeja i Reginy, 03.03.1680.

KORNOWSKI Franciszek, syn XX ( imiona rodziców opuszczone ) 28.09.1659.

KORZENIOWSKI Jan, syn Andrzeja, 07.01.1683.

KOSECKA Anna, córka Gabriela, 23.07.1691.

KOSECKA Anna ( imiona rodziców opuszczone ). Chrzest między 24.06. a 02.09.1688.

KOSECKA Konstancja, córka Andrzeja i Konstancji, 15.11.1689.

KOSECKI Marcin Stanisław, syn Wojciecha i Katarzyny, 04.11.1683.

KOSECKI Wojciech, syn Andrzeja i Teresy, 10.04.1684.

KOSTKIEWICZ Ignacy Franciszek, syn Wojciecha, 03.08.1691.

KOSTKIEWICZ Teofila Helena, córka Wojciecha i Zuzanny, 13.08.1689.

KOZŁOWSKI Franciszek, syn Jana i Zofii, 30.09.1674.

KOZŁOWSKI Olbracht, syn Wojciecha i Heleny, 01.03.1652.

KOZŁOWSKI Piotr, syn Macieja i Anny, 04.07.1677.

KOZŁOWSKI Stanisław, syn Jana i Konstancji, 02.03.1692.

KRAJEWSKA Katarzyna, córka Aleksandra i Zofii, 09.11.1651.

KRASOWSKIE Zofia i Maryna Małgorzata, córki Mikołaja i Jadwigi, 27.08.1665.

KRÓLIKOWSKI Józef, syn Daniela i Krystyny, 17.03.1692.

KRÓLIKOWSKI Michał, syn Daniela i Krystyny, 18.11.1698.

KRULIKOWSKA Elżbieta, córka Daniela i Krystyny Koronowskiej, 19.11.1687.

KRULIKOWSKA Urszula, córka Daniela i Krystyny, październik ( po 17.10.1695 ).

KRUSZELNICKI Marcin, syn Krzysztofa i Katarzyny, 07.11.1650.

KRYNICKI Andrzej, syn Marcina i Teresy, 20.11.1695.

KUCIEWSKI Jan, syn Felicjana i Zofii Rokickiej, 03.07.1701.

KUKLIŃSKI Krzysztof, syn ( imię ojca nieczytelne ) i Marcjanny, 01.02.1681.

KULCZYCKI Andrzej, syn Jana i Maryny, 11.09.1672.

KUNICKA Katarzyna, córka Wojciecha i Teresy, 29.05.1662.

KUROWICZ Jan, syn Mikołaja i Heleny, 13.01.1678.

KWIATKOWSKI Jan, syn Andrzeja i Zofii, 15.08.1666.

LASKOWSKA Anna, córka Jana i Anny, 12.02.1651.

LASKOWSKA Anna, córka Jana, 02.03.1660.

LASKOWSKA Katarzyna, córka Jacka i Agnieszki, 13.02.1677.

LASKOWSKI Adam, syn Jakuba i Teofili, 11.09.1695.

LEDÓCHOWSKI Franciszek Dionizy, syn Andrzeja i Zuzanny, 11.11.1683.

LEDÓCHOWSKI Ignacy Antoni, syn Kazimierza i Anny, 02.02.1696.

LIPSKI Karol ( Boromeusz ), syn Jana i Izabeli Bobrowskiej, 01.11.1695.

LUBOWSKA Anna Bogumiła, córka Franciszka i Marianny, 13.07.1695.

ŁAPCZYŃSKI Kazimierz, syn Szymona i Reginy, 27.02.1652.

ŁUKOMSKA Marianna, córka Mikołaja i Marianny, 04.05.1670.

MAJCHERSKA Maryna, córka Krzysztofa i Reginy, 13.08.1673.

MAJERANOWSCY Franciszek i Michał, bliźnięta Szymona i Anny, 18.10.1665.

MAJERANOWSKA Maryna, córka Szymona i Anny, 14.09.1660.

MAJERANOWSKA Zofia, córka Szymona i Anny, 23.09.1663.

MAJERANOWSKI Jakub, syn Szymona, 24.07.1667.

MAJERANOWSKI Jan, syn Szymona i Anny, 15.06.1657.

MALICKA Katarzyna, córka Stefana i Anny, 22.02.1655.

MALICKI Piotr, syn Stefana i Maryny, 27.07.1659.

MALIŃSKA Joanna, córka Jana i Konstancji, 24.08.1684.

MALIŃSKI Adam Anioł, syn Jana i Konstancji, 07.02.1683.

MALIŃSKI Michał, syn Jana i Konstancji Trojanowskiej, 26.09.1686.

MARCHOCKI Szczepan, syn Krzysztofa i Reginy, 24.12.1668.

MATYSEWICZ Anna, córka Stefana i Jadwigi, 26.12.1659.

MATYSEWICZ Dorota, córka Stefana i Jadwigi, 04.02.1655.

MĄCZKOWSKA Katarzyna, córka Stanisława i Katarzyny, 21.01.1689.

MĄCZKOWSKA ( imię opuszczone ), córka Stanisława i Katarzyny Wyszomirskiej, 05.11.1677.

MĄCZKOWSKI Grzegorz, syn Stanisława i Katarzyny, 15.03.1680.

MICEWSKI Stefan, syn Teodora i Aleksandry, 03.08.1681.

MICHAŁOWSKA Anna, córka Andrzeja i Jadwigi Zakrzewskiej, 21.03.1655.

MICKIEWICZ Aleksander, syn Jana i Marianny, 19.02.1692.

MIKOŁAJEWICZ Anna, córka Kazimierza i Jadwigi, sierpień ( przed 5-tym) 1666.

MINKOWSKA Elżbieta, córka Jana i Anny, 22.06.1659.

MISEWICZ Antoni, syn Teodora i Heleny, 16.02.1684.

MISIEWSKI Aleksander, syn Wacława i Teodory Trypolskiej, luty ( po 18 ) 1680.

MISIEWSKI Jakub, syn Wacława i Teodory, 19.07.1683.

MITKIEWICZ Katarzyna, córka Wojciecha i Marianny, październik 1689.

MODZELOWSKA Katarzyna, córka Aleksandra i Zofii, 24.05.1688.

MOLENDA Zofia, córka Dominika i Katarzyny, 22.07.1668.

MOLENDA Katarzyna, córka Dominika i Katarzyny, 12.04.1671.

MOWCZAN Mikołaj, syn Stefana i Krystyny Grzegorowiczówny, 18.12.1691.

MYSZEWSKI Grzegorz, syn Tomasza i Agnieszki, 1671.

MYSZEWSKI Józef, syn Tomasza i Agnieszki, 16.03.1659.

NAHORECKA Joanna, córka Stanisława i Ewy, 08.06.1677.

NIETYKSZA Marianna, córka Marcina i Anny, 1684.

NIEZABYTOWSKA Anastazja, córka Michała i Zofii, 08.04.1675.

NIEZABYTOWSKA Anna, córka Jakuba i Marianny, 18.05.1692.

NIEZABYTOWSKI Krzysztof Daniel, syn Jakuba i Marianny, 15.07.1689.

NOWOSIELSKA Małgorzata, córka Adama i Heleny, 09.07.1671.

OCZKOWSKI Jakub, syn Mikołaja i Anny, 24.07.1650.

OKOLSKI Stefan, syn Kazimierza i Konstancji, 02.09.1696.

OLSZAŃSKA Zuzanna, córka Stanisława i Katarzyny Sławińskiej, 12.09.1691.

ORZECHOWSKI Stanisław, syn Andrzeja i Katarzyny, 30.08.1690.

OSTROWSKA Katarzyna, córka Tomasza i Magdaleny, 28.04.1710.

OSTROWSKI Stanisław, syn Tomasza i Magdaleny, 27.09.1707.

OTWINOWSKA Marianna, córka Jana i Teresy, 18.07.1706.

PASZKIEWICZ Franciszka Joanna, córka Walentego i Heleny, 12.04.1691.

PAWŁOCKI Stanisław, syn Jana i Apolonii, 25.09.1681.

PAWŁOWICZ Barbara, córka Tomasza i Agnieszki, 31.08.1687.

PIETRYKOWSKI Aleksander, syn Jakuba i Heleny, 31.12.1687.

PIOTROWSKI Jan, syn Marcina i Anastazji, 11.03.1685.

PODWYSOCKI Antoni, syn Jana i Marianny, ochrzczony 04.08.1694 w Milatynie.

PREPELSKA Teresa Konstancja, córka Wojciecha i Anieli, 17.10.1696.

PRUSKOWSKI Jakub, syn Sebastiana i Agnieszki, 30.04.1675.

PRZYTULSKA Justyna, córka Jana i Marianny, 05.03.1677.

PRZYTULSKA Katarzyna, córka Jana i Maryny, 09.11.1672.

PRZYTULSKA Marianna, córka Jana i Katarzyny, 27.03.1662.

PRZYTULSKA Zofia, córka Jana i Marianny, 12.08.1674.

PRZYTULSKI Aleksander, syn Jana i Katarzyny, 13.08.1666.

PRZYTULSKI Aleksander, syn Jana i Marianny, 25.03.1670.

PRZYTULSKI Andrzej, syn Jana i Maryny Kirkiewiczówny, 02.12.1668.

PRZYTULSKI Michał, syn Jana i Maryny, 03.12.1680.

PSZCZELIŃSKI Franciszek, syn Wawrzyńca i Anastazji, 23.09.1680.

RAKOWSKI Jakub, syn Macieja i Anny, 08.07.1673.

RODZIEWICZ Katarzyna, córka Jana i Marianny, 16.11.1687.

RODZIEWICZ Kazimierz, syn Jana i Maryny Gabrielówny, 06.03.1678.

RODZIEWICZ Konstancja, córka Jana i Maryny, 20.05.1685.

ROGULSKI Kasper, syn Jana i Katarzyny, 03.02.1651.

ROGULSKI Szczepan, syn Jakuba i Elżbiety, 26.12.1651.

ROMANOWICZ Leonarda, córka Antoniego i Marianny Szczyrskiej, 18.10.1703.

ROSZKOWSKA Maryna, córka Wojciecha i Katarzyny, 08.08.1666.

ROWIŃSKA Katarzyna, córka Wawrzyńca i Fradebundy, 07.03.1690.

ROWIŃSKI Józef, syn Wawrzyńca i Febroni, 30.10.1691.

RUCKA Marianna, córka Stanisława i Agnieszki, 05.08.1687.

RUDNICKA Katarzyna, imiona rodziców opuszczone, 21.12.1665.

RUDNICKI Andrzej, syn Jana, 28.11.1666.

RUDNICKI Dominik, syn Jana i Apolonii, 29.07.1664.

RUDNICKI Kazimierz, syn Piotra i Zofii, 22.02.1655.

RUDNICKI Wojciech, syn Jana i Katarzyny, 20.04.1692.

RUSZCZYC Konstancja, córka ?gen. Rusczyc? i Katarzyny, 29.09.1658.

RYCHLICKI Józef, syn Wojciecha i Apolonii, 08.03.1725.

RYNIEWICZ Dominik Franciszek, syn Stefana Jana i Aleksandry Kalińskiej, 07.10.1668.

RYNIEWICZ Jan, syn Stefana i Aleksandry, 02.01.1676.

RYNIEWICZ Józef, syn Stefana i Aleksandry, 28.03.1673.

RYNIEWICZ Katarzyna, córka Stefana i Aleksandry, 22.11.1670.

RYNIEWICZ Marcjanna, córka Stefana i Aleksandry, 07.01.1680.

SADOWSKA Katarzyna, córka Stanisława i Katarzyny, 19.02.1662.

SACHNOWICZ Katarzyna, córka Wawrzyńca i Zofii, 02.02.1677.

SADOWSKA Marianna, córka Krzysztofa i Katarzyny, 22.02.1667.

SADOWSKI Antoni, syn Krzysztofa i Katarzyny, 25.04.1677.

SADOWSKI Jan, syn Krzysztofa i Katarzyny, 21.06.1674.

SADOWSKI Krzysztof, syn Stanisława i Katarzyny, 06.05.1660.

SADOWSKI Michał, syn Krzysztofa i Katarzyny, 05.06.1679.

SAMPŁOWSKA Katarzyna, córka Piotra i Anny, 12.05.1680.

SAMPŁOWSKI Jan, syn Piotra i Anny Koziczanki, 17.06.1674.

SAWICKA Agata, córka Stanisława i Zofii, 21.02.1670.

SIEDLECKA Agnieszka, córka Jana i Katarzyny, 06.01.1681.

SIENIUTA Kazimierz, syn Samuela i Ludwiki Gradowskiej, 27.02.1691.

SKWARCZYŃSKA Cecylia, córka Zygmunta i Anny, 06.11.1689.

SŁAWEŃSKI Aleksander, syn Samuela i Anny, 05.11.1680.

SŁAWIEŃSKI Mikołaj, syn Teodora i Anny, 25.05.1673.

SŁAWIŃSKA Agata, córka Teodora i Joanny, 03.02.1670.

SŁAWIŃSKI Mikołaj, syn Stanisława, 19.05.1665.

SOBOLEWSKI Jakub, syn Bazylego i Anny, 19.07.1694.

SOKOŁOWSKA Anna, córka Pawła i Anny, 26.07.1665.

SOKOŁOWSKA Ludwika, córka Jana i Maryny, 10.10.1680.

SOŁTAN Konstancja Aleksandra, córka Teodora i Aleksandry, 31.01.1666.

SROGOCKA Katarzyna, córka Stanisława i Heleny, 16.03.1678.

STAPIŃSKA Anastazja, córka Wojciecha i Marianny, 06.06.1720.

STAPIŃSKI Franciszek, syn Wojciecha i Marianny, 07.10.1717.

STAWSKA Elżbieta, córka Jakuba i Maryny, 09.03.1659.

STAWSKI Stanisław, syn Jakuba i Maryny, 17.05.1655.

STRZELECKI Antoni, syn Jacka i Katarzyny, 03.06.1725.

STRZELECKI Józef, syn Jacka i Katarzyny, 19.03.1722.

STRZELECKI Maciej, syn Jacka i Katarzyny, 25.02.1721.

STRZELECKI Stanisław, syn Jacka i Katarzyny, 17.04.1718.

STRZYŻOWSKI Aleksander, syn Urbana i Ewy, 02.04.1674.

SZCZUROWSKI Paweł, syn Jakuba, 17.11.1672.

SZEPETOWSKI Wojciech, syn Jana i Anny, 10.04.1662.

SZPAKOWSKA Apolonia, córka Jacka i Maryny, 10.02.1666.

SZYMAŃSKA Anna, córka Marcina i Reginy, 30.03.1672.

SZYMAŃSKA Anna, córka Samuela i Heleny, 24.06.1670.

SZYMAŃSKA Anna, córka Szymona i Maryny, 05.02.1669.

SZYMAŃSKA Katarzyna, córka Marcina i Anny, 24.11.1670.

SZYMAŃSKA Maryna, córka Samuela i Heleny, sierpień 1658.

SZYMAŃSKA Zofia, córka Szymona i Maryny, 03.11.1665.

SZYMAŃSKA Zofia, córka Szymona i Maryny, 14.04.1667.

SZYMAŃSKI Stanisław, syn Jana i Teresy, 27.03.1703.

SZYMAŃSKI Tomasz, imię ojca opuszczone i Heleny, 16.03.1668.

SZYMAŃSKI Wojciech, syn Andrzeja i Heleny, 03.05.1666.

SZYMAŃSKIE Barbara i Cecylia, bliźnięta Marcina i Reginy, 16.11.1664.

SZYMAŃSKIE Justyna i Jadwiga, bliźnięta Marcina i Reginy, 28.08.1673.

ŚWIDERSKA Apolonia, córka Stanisława i Konstancji, 13.02.1685.

ŚWIDERSKI Franciszek, syn Stanisława i Konstancji Kamińskiej, marzec 1681.

TARGONIA Mikołaj, syn Jana i Zofii, 01.12.1664.

TOMASZEWSKA Katarzyna, córka Aleksandra i Magdaleny, 15.02.1651.

TOMASZEWSKI Kazimierz, syn Jana i Magdaleny, 18.07.1652.

TOPOLSKA Barbara, córka Pawła i Anny Sobieszczańskiej, 14.12.1719.

TUROWSKI Stanisław, syn Piotra i Maryny, 16.07.1679.

TUŻYŃSKA Marianna, córka Zygmunta i Katarzyny, 05.04.1682.

TUŻYŃSKI Stanisław, syn Pawła Zygmunta i Katarzyny, 11.10.1679.

TWARDOWSKA Marianna, córka Wojciecha i Magdaleny, 13.02.1676.

TYMIŃSKA Aleksandra, córka Aleksandra i Jadwigi, 03.01.1683.

TYMIŃSKA Izabela, córka Aleksandra i Heleny, 05.04.1671.

TYMIŃSKA Jadwiga Konstancja, córka Felicjana i Krystyny, 12.03.1662.

TYMIŃSKA Marianna, córka Aleksandra i Jadwigi Ląckiej, 19.03.1681.

TYMIŃSKA Zuzanna, córka Aleksandra i Heleny, 22.01.1673.

TYMIŃSKI Michał, syn Felicjana i ( brak imienia matki ), 10.08.1664.

TYMIŃSKI Szczepan, syn Aleksandra i Heleny, 28.12.1673.

TYSZKO Jadwiga, córka Trochima i Jadwigi, 07.05.1669.

URBAN Józef, syn Pawła i Maryny, 22.03.1684.

WACHOWICZ Florian, syn Tomasza i Doroty, maj 1655.

WACHOWICZ Franciszek, syn Tomasza i Doroty, 01.09.1650.

WĄSOWSCY Stanisław i Wojciech, bliźnięta Macieja i Reginy, 02.03.1673.

WĄSOWSKA Maryna, córka Macieja i Reginy Sławińskiej, 22.06.1664.

WĄSOWSKI Andrzej, syn Jacka i Anny Kubakowskiej, 28.08.1667.

WĄSOWSKI Antoni, syn Jacka i Anny, 04.02.1671.

WĄSOWSKI Jan, syn Jacka i Anny, 24.06.1669.

WĄSOWSKI Jan, syn Jacka i Anny, 05.09.1672.

WĄSOWSKI Michał, syn Macieja i Reginy, 03.10.1669.

WĄSOWSKI Stefan, syn Macieja i Reginy, 27.12.1667.

WĄSOWSKI Wojciech, syn Jacka i Anny, 31.03.1674.

WĄSOWSKIE Dorota i Marianna, bliźnięta Macieja i Reginy, 02.02.1672.

WĘGROWSKA Anna, córka Mikołaja i Maryny Szymańskiej, 25.08.1674.

WĘGROWSKA Helena, córka Mikołaja i Maryny, 14.04.1680.

WĘGROWSKI Sebastian, syn Mikołaja i Marianny, 14.02.1677.

WIECHOWSKI Cyprian, syn Macieja i Marianny Tomaszewskiej, 26.09.1695.

WIECHOWSKI Stanisław, syn Mateusza i Marianny Tomaszewskiej, 13.07.1688.

WIERZBOWSKA Katarzyna, córka Michała i Agnieszki, 16.04.1651.

WIERZBOWSKA Pudencjanna, córka Michała i Agnieszki, 04.09.1665.

WIERZBOWSKI Adam, syn Michała ( z województwa mazowieckiego, ziemi łomżyńskiej ) i Agnieszki, 29.07.1663.

WIERZCHOWSKI Piotr, syn Macieja i Marianny Tomaszewskiej, 13.07.1681.

WILGA Joanna, córka Balcera i Marianny, 16.10.1684.

WIRZCHOWSKA Petronela Zuzanna, córka Jana i Konstancji, 04.06.1683.

WIŚNIOWSKA Marianna, córka Jana i Anny, 02.09.1691.

WŁODEK  Aleksandra, córka ( imię opuszczone ) i Marianny, 06.03.1666.

WOJTOWICZ Michał, syn Jana z Pawołoczy i Apolonii, 04.02.1670.

WYSOCKA Agnieszka, córka Kazimierza, 15.02.1666.

WYSOCKA Anna, córka Kazimierza i Maryny, 11.03.1671.

WYSOCKA Anna, córka Wawrzyńca i Maryny, 30.03.1662.

WYSOCKA Katarzyna, córka Kazimierza i Marty, 07.04.1663.

WYSOCKA Marianna, córka Wojciecha i Zofii, 24.06.1685.

WYSOCKI Andrzej, syn Kazimierza i Maryny, 02.12.1668.

WYSOCKI Antoni, syn Szymona i Agnieszki, 15.01.1668.

WYSOCKI Jan Antoni, syn Wojciecha i Heleny Zofii, 29.06.1682.

WYSOCKI Kazimierz, syn Wojciecha i Anny, 15.03.1662.

WYSOCKI Walenty, syn Kazimierza i Marianny, 16.02.1673.

WYSOCZYŃSKA Teresa, córka Michała i Anny, 09.10.1695.

WYŻYŃSKA Marianna, córka Jerzego i Zofii, 30.04.1662.

ZABŁOCKA Eufrozyna, córka Jana i Doroty, 19.10.1681.

ZABOROWSKI Antoni, syn Michała i Aleksandry, 19.01.1710.

ZAGÓRSKI Jan, syn Adama i Magdaleny, 17.08.1669.

ZAKRZEWSKA Magdalena, córka Józefa i Marianny, 02.04.1692.

ZAKRZEWSKI Józef, syn Józefa i Marianny, luty 1691.

ZAŁĘSKI Franciszek, syn Piotra i Marianny, 09.09.1706.

ZAŁĘSKI Kasper, syn Baltazara i Anny, 04.01.1711.

ZAPOLSKI Franciszek, syn Stanisława i Katarzyny, 31.12.1711.

ZARUCKA Ludwika, córka Stefana, 22.05.1666.

ZARUCKI Jan, syn Stefana, 22.11.1663.

ZAWACKI Stanisław, syn Mikołaja i Maryny, 14.05.1656.

ZAWADZKA Apolonia, córka Adama i Marianny, 18.10.1683.

ZDANOWSKI ( imię opuszczone ), dziecko Stanisława i Heleny, 02.09.1688.

ZIEMBOWICZ Anastazja, córka Tomasza i Anny, 07.11.1666.

ZIEMBOWICZ Helena, córka Tomasza i Anny Karasiówny, 05.06.1665.

ZIEMBOWICZ Jan i Anastazja, bliźnięta Tomasza i Anny, 17.12.1671.

ZIEMBOWICZ Krystyna, córka Tomasza i Anny, 24.10.1668.

ZIOŁKOWSKI Adam Marcin, syn Piotra ? de Lubicz ? chorążego żytomirskiego, starosty daniczowskiego i Heleny Aleksandry Czatwertyńskiej, 18.12.1696.

ZWIRZCHOWSKA Anna Katarzyna, córka Jana i Konstancji, 13.08.1679.

ZWIRZCHOWSKA Justyna Katarzyna, córka ( imiona rodziców opuszczone ) 07.01.1681.

ZWIRZCHOWSKI Józef Wojciech, syn Jana i Konstancji, 20.04.1678.

ŻABOKLICKA Barbara, córka Floriana i Heleny, 16.12.1663.

ŻABOKLICKA Gryzalia, córka Floriana i Heleny, 05.02.1671.

ŻABOKLICKI Sebastian, syn Floriana i Heleny, 17.03.1669.

ŻABOKLICKI Stanisław, syn Floriana i Heleny, 21.10.1661.

ŻABOKLICKI Wawrzyniec, syn Floriana i Heleny, 15.08.1667.

ŻMUCKA Anna, córka Franciszka i Zofii, 04.05.1669.

ŻMUDZKI Antoni Jan, syn Jana i Katarzyny, 18.06.1659.

ŻUKOWSKA Agnieszka, córka Stefana i Maryny, 18.01.1684.

ŻUKOWSKA Katarzyna, córka Stefana i Marianny Majeranowskiej, 01.09.1681.

ŻUKOWSKI Andrzej, syn Mikołaja i Teodory, 04.02.1703.

ŻUKOWSKI Antoni, syn Jana i Teresy, 29.03.1712.

ŻUKOWSKI Jan, syn Mikołaja i Teodory, 08.07.1703.

ŻUKOWSKI Paweł, syn Stanisława i Teresy, 25.01.1718.

ŻUKOWSKI Piotr, syn Stanisława i Teresy, 09.07.1721.

ŻUKOWSKI Wawrzyniec, syn Mikołaja i Teodory, 18.07.1706.

ŻUKOWSKI ( imię opuszczone ), dziecko Stefana i Marianny, 06.01.1688.

ŻUKOWSKIE Anastazja i Marianna, córki Mikołaja i Teodory, 08.06.1702.

ŻUŁKIEWSKI Stanisław, syn Jana ?Lubicz? chorążego żytomirskiego i Heleny Tymińskiej, 16.05.1707.

ŻURAKOWSKA Anna, córka ( imię ojca opuszczone ) i Agnieszki Nowakowskiej, 05.01.1681.