Na podstawie opracowania Księdza Jana Sygańskiego zamieszczonego w dodatkach do numerów 5 – 6 i 7 – 8 Miesięcznika Heraldycznego z roku 1912

ACHINGIER Stanisław z Anną WAŁKANOWSKĄ , 09.10.1683. Udzielił Piotr Jordan , kanonik krakowski. Świadkowie: Stanisław de Zdanów  Zdanowski, pisarz grodzki krakowski i Jan Aleksander  de Korabniki Waxman, burgrabia krakowski.

BIAŁECKI de BIAŁOCIN Piotr z Konstancją BIELSKĄ , 01.09.1675. Udzielił Hieronim Russocki, kanonik krakowski, proboszcz oświęcimski. Świadkowie: Stanisław de Chodel Rożanka, pisarz grodzki krakowski; Franciszek Kamocki, regens kancelarii grodzkiej krakowskiej i Władysław de Kuczków  Kuczkowski.

BOBOLSKI Albert z Chrystyną BOISZOWSKĄ, 19.05.1647.

BODZENTA de Kruszczów Stanisław z Elżbietą OSUCHOWSKĄ wdową po Andrzeju Brażyńskim, 22.12.1647. Udzielił Jan Chryzostom  Bodzenta, doktor obojgu praw, protonotariusz apostolski kapituły krakowskiej.

BOROWSKI Franciszek z Agnieszką MORSZTYNOWĄ, wdową po Aleksandrze Morsztynie, wojewodzie inflanckim, 10.03.1665.

CHWILIŃSKI Albert z Teresą ZDROJOWSKĄ, 29.09.1667.

CIEMOŃSKI Grzegorz Stanisław z Cecylią KARCZEWSKĄ, 30.10.1667.

CIKOWSKI Stanisław z Barbarą NIELEPCÓWNĄ, 10.02.1691. Świadkowie: Jan Wojeński, wojski krakowski i Stanisław Zdanowski, pisarz grodzki krakowski.

CYBULSKI Aleksander z Dorotą KULPIŃSKĄ, 05.08.1686.

DĄBSKI de Lubraniec Stanisław z Anną ZDZIAŃSKĄ de Zdzianna, 27.11.1684. Udzielił Mikołaj Oborski, sufragan krakowski. Świadkowie: Józef Zdziański, administrator wielkorządztwa i Stanisław Zdanowski, pisarz grodzki krakowski.

DĘBIŃSKI Michał z Teresą MAYOWĄ, 28.09.1664.

DROZDOWSKI Franciszek z Aleksandrą ŚMIETANCZANKĄ, 18.04.1655.

DUAN Jan Chryzostom  ( Gallus ), dworzanin królewski z Marianną ( gallicae gentis z fraucymeru królowej ), 09.11.1683. Udzielił: Andrzej Załuski, biskup kijowski.

DZIKOWSKI de Dzików Andrzej z Dorotą GODZIEMBIANKĄ, 02.06.1648. Świadkowie: Marcin Piegłowski, zastępca wielkorządcy i Mikołaj Czarnowolski, regens grodzki.

GABIŃSKI Zbigniew, komendant załogi krakowskiego zamku z Leonorą BIELSKĄ, wdową, 09.01.1670.

GNIEWOSZ de Oleksów Stefan z Barbarą SIEMOŃSKĄ, 29.07.1688. Świadkowie: Franciszek i Jan Wielopolscy ( bracia ), hrabiowie na Żywcu i Pieskowej Skale; Jerzy hrabia na Wiśniczu Lubomirski, starosta sandecki; Jan z Zimnejwody Gliński, łowczy sandomierski i Jan z Męciny Krzesz, podstarości biecki.

GOŁUCHOWSKI Gabryel z Anną WIZEMBERKÓWNĄ, 15.02.1665. Świadkowie: Michał Zebrzydowski, miecznik koronny, starosta krakowski, lanckoroński i Jan Karol Czartoryski, książę na Klewaniu, podkomorzy krakowski.

GÓRNICKI Andrzej z Katarzyną GŁOGOWSKĄ, 11.01.1698.

GUGLIANTINI Jan Wawrzyniec z Katarzyną Teresą KOSÓWNĄ, 07.08.1689.

HYNICZ Stanisław Salomon z Magdaleną PRUCHNICKĄ, 26.08.1673. Świadkowie: Michał Czerny, starosta parnowski, zastępca wielkorządcy krakowskiego zamku i Walenty Matuszowski.

JANKOWSKI Marcin z Marianną KRZYKOWSKĄ, 25.11.1644.

KANAFEISKI Eliasz z Zofią BORKOWSKĄ, 11.02.1638.

KARCZEWSKI Stanisław z Anną PILECKĄ, 09.02.1670. Świadkowie: Jan Wielopolski, starosta krakowski i Stefan Księski, podstarości krakowski.

KĘDZIERSKI Albert z Katarzyną SKRZECZYŃSKĄ, 09.11.1673. Świadkowie: Michał Czerny, starosta parnowski, zastępca wielkorządcy krakowskiego zamku i Stanisław de Strzelce Marcinkowski.

KOCHOWSKI Jan z Chrystyną ŁYSAKOWSKĄ, wdową, 14.11.1682. Udzielił Stanisław Szembek, kanonik krakowski, archidiakon zawichojski, sekretarz królewski. Świadkowie: Wespazyan Kochowski i Zygmunt Zborowski.

KORYCIŃSKI Franciszek, dworzanin królewski z Marianną MICHAŁOWSKĄ, córką Jakuba kasztelana bieckiego, 22.11.1660. Udzielił Andrzej Trzebicki, biskup krakowski. Świadkowie: Król Jan Kazimierz z Królową; Antoni Pignatelli, nuncyusz papieski i senatorowie koronni.

KOWALSKI Jan z Izabelą ZABŁOCKĄ, 07.03.1639.

KRZYWICKI Jan z Marianną GRZYWIECKĄ, 26.01.1685.

LESZKIEWICZ Błażej z Dorotą DOIETÓWNĄ, 28.11.1669. Udzielił Stefan Wierzbowski, biskup poznański. Świadkowie: Stanisław Skarszewski, kasztelan wojnicki, wielkorządca krakowskiego zamku i Jan Woysza.

ŁOSOWSKI Kazimierz z Justyną RYNTÓWNĄ, 27.08.1684.

ŁOWICKI Łukasz z Anną LEŚNIOWSKĄ, 01.11.1660.

MATUSZOWSKI Andrzej de Piaski w powiecie lubelskim z Zofią URBANKÓWNĄ z Nowego Miasta Korczyna, 03.03.1647.

MAZURKIEWICZ Albert, pisarz wielkorządztwa krakowskiego zamku z Chrystyną KARNIEWSKĄ, 16.04.1678.

MICHAŁOWSKI Stanisław z Katarzyną BŁESZYŃSKĄ, 08.02.1671.

MŁOSZOWSKI de Młoszowa Stanisław z Marianną GĄSIEWSKĄ, wdową, 13.10.1669.

NIECIECKI Jan, oddźwierny  krakowskiego zamku i sługa królewski z Jadwigą KUCHCIŃSKĄ, 25.02.1637. Świadkowie: Zygmuny Opacki, wielkorządca krakowski; Jan Komorowski, podstarości krakowski; Jan Starski, vicesgerens krakowski i Stanisław Księski, pisarz grodzki krakowski.

NIECZULSKI Stanisław z Katarzyną IZDEBSKĄ, wdową, 10.02.1661.

NIELEPIEC Stanisław z Chrystyną ZDANOWSKĄ, 24.02.1685. Świadkowie: Andrzej Żydowski, stolnik i podstarości krakowski i Piotr Siemoński, pisarz grodzki oświęcimski.

NOWAKOWSKI Jakub z Anną NOWAKOWSKĄ, 27.12.1665.

ORACZOWSKI de Przybysławice Albert z Aleksandrą de Czarnocin CZARNOWSKĄ, 01.02.1693. Udzielił Stanisław Szembek, sufragan krakowski. Świadkowie: Andrzej Strasz, starosta pyzdrski i Albert Małachowski.

ORŁOWSKI Kazimierz z Reginą DEBELLOWICÓWNĄ, 16.01.1652.

PASZKOWSKI de Brzezie Seweryn z Katarzyną CHRZĄSTOWICZÓWNĄ, 08.02.1670. Udzielił Mikołaj Oborski, sufragan krakowski.

PIETRASZEWSKI Jan z Jadwigą SIEMOŃSKĄ, 25.02.1685. Świadkowie: Andrzej Żydowski, stolnik i podstarości krakowski i Adryan Bełchacki, vicesgerens krakowski.

RAB Jakub z Elżbietą MANNOWĄ, 07.06.1638.

RAKOWSKI Zygmunt z Jadwigą MOLENDZIANKĄ, 16.06.1624.

ROGOWSKI Stanisław z Elżbietą WOLSKĄ, 08.02.1670. Świadkowie: Jan Wielopolski, starosta krakowski i Stefan Księski, podstarości krakowski.

ROŻNOWSKI Piotr z Elżbietą RYBICKĄ, wdową, 14.08.1672.

SADŁOWSKI Hołownia Jan z Agnieszką CZARNECKĄ, wdową, 13.05.1640.

SADOWSKI Mikołaj z Konstancją GOSZCZYŃSKĄ, wdową, 27.05.1649. Udzielił Kazimierz Czartoryski, kanonik krakowski.

SĘKOWSKI Marcin z Marianną BOLĘCKĄ, 28.11.1682. Świadkowie: Piotr Kozicki, wojski czernichowski, komendant krakowskiego zamku i Jan Siemoński.

SIEMOŃSKI Piotr z Katarzyną GĄSIEWSKĄ, 21.02.1664. Udzielił Mikołaj Oborski, sufragan krakowski.

SIKORSKI Michał z Marianną KRZYWICKĄ, wdową, 03.03.1696. Udzielił Jan Porębski, prebendarz kaplicy królewskiej Rorantystów.

SKARYSZEWICZ Andrzej z Anną MAZURKIEWICZÓWNĄ, 21.01.1687.

SKOTNICKI Zygmunt z Marianną KARNIEWSKĄ, 18.02.1608.

SOLECKI Jan z Zofią OWIESKĄ, 25.08.1686.

SPINEK Adam, gwarek olkuski ? cultor montium Ilcussiensium? z Anną SYLLIMINA z Olkusza, 18.07.1660.

SROCZYŃSKI Jan z Reginą CZARNOWSKĄ, 08.07 1681, rozwiedzioną z Bartłomiejem Stryszowskim na mocy dekretu konsystorza krakowskiego z dnia 04.07.1681.

STAROWIEJSKI Andrzej de villa Stanisław  z Katarzyną WAXMANÓWNĄ de Korabniki, burgrabianką krakowską, 01.05.1697.

STRASZ Andrzej, starosta pyzdrski z Magdaleną SZCZEPANOWSKĄ, 03.02.1693. Udzielił Kasper Cieński, dziekan krakowski. Świadkowie: Marcin Jordan, starosta przedecki i Stanisław Tęgoborski, starosta małogojski.

SUŁKOWSKI Łukasz z Zofią ( nieoznaczoną ), 13.11.1690.

ŚWIĘCICKI Jan z Justyną wdową ( nieoznaczoną ) 22.08.1673.

SZUMOWSKI Michał z Marianną RACIBOROWSKĄ, 27.02.1691. Świadkowie: Franciszek Szembek, kasztelan kamieniecki i Józef Zdziański.

TYRZYŃSKI Walenty, kuchmistrz  ?archicocus?  księcia Jerzego Zbaraskiego z Anną ZALEJSKĄ, wdową po Wawrzyńcu Zalejskim, dziedzicu Smoczej Jamy, 31.01.1617.

TYRZYŃSKI Walenty z Dorotą WŁOSZOWSKĄ, 07.04.1653.

WIDOMSKI Jakub z Zofią ŻARSKĄ, ?. 1693.

WIERZBICKI Walenty, instygator grodzki krakowski z Anną NERSKĄ, 25.09.1687. Świadkowie: Andrzej Żydowski, podstarości krakowski i Michał Warszycki, miecznik koronny.

ZAŁĘCKI Jan z Agnieszką BIENKOWSKĄ, 10.01.1667.

ZUCHARSKI Piotr, wicepodczaszy dobrzyński z Heleną ( nieoznaczoną ), 27.06.1693. Udzielił Stanisław Szembek, sufragan krakowski. Świadkowie: Andrzej Żydowski, chorąży krakowski; Stanisław Zdziański, wicegubernator zamku krakowskiego i Franciszek Fryzer, burgrabia krakowski.

ŻUROWSKI Stanisław, stolnik ciechanowski z Katarzyną ZAMOYSKĄ, 21.11.1660. Udzielił Andrzej Trzebicki, biskup krakowski. Świadkowie: Król Jan Kazimierz z Królową; Antoni Pignatelli, nuncjusz papieski i senatorowie koronni.