Na podstawie opracowania Księdza Jana Sygańskiego, zamieszczonego w dodatkach do numerów 4 -5 i 6 – 7 Miesięcznika Heraldycznego z roku 1910.

ALANTSE Jerzy ( Italus ) z Jadwigą KLEINÓWNĄ, 16.02.1631.

AWYŁOWICZ Mikołaj z Barbarą BIELECKĄ , 28 05.1633.

BAPNER Ambroży z Anną ( nieoznaczoną ), 24.06.1630.

BELINOWSKI Jan z Marianną BOGUCKĄ, 07.01.1641.

BEŁZA Andrzej z Cecylią PIPANÓWNĄ, 26.02.1623.

BIELOWSKI Władysław z Pieskowej Skały z Katarzyną KUROWSKĄ, 22.07.1641.

BOGURIA  Stanisław z Katarzyną ( nieoznaczoną ), 26.10.1586.

BONIKOWSKI Maciej claris. doktor medycyny i obywatel krakowski z Magdaleną WOLFOWICÓWNĄ, 15.02.1637.

BRANICKI Stanisław z Zofią BESKĄ, 19.04.1643. Świadkowie: Jan Beski z Beszcza i Stanisław ze Żmigroda Stadnicki.

BRZEZIŃSKI Wacław z Zofią KOTECKĄ, 09.06.1608.

BRZYSZKOWSKI Prokop z Anną SOBIELISSÓWNĄ, 27.01.1597.

BYKOWSKI Jerzy z Zofią GLIŃSKĄ, 30.04.1637. Świadkowie: Jan Szembek, pleban igołomski i ksiądz Jan Branicki, inspector generalis dominorum dictorum Kopciowie  ex Lithuania.

BYLINA z Leszczyn Jan z Marianną z Ziembic BOGUSZOWĄ, wdową, 23.03.1641. Świadkowie:  Stanisław z Dembian Dembiński i Andrzej z Janowic Janowski.

BYSTRZYNOWSKI Krzysztof z Marianną MORSKĄ, 26.01.1622. Świadkowie: Paweł Gniewosz, sędzia sandomierski i Stanisław Czarnocki.

CHADZYŃSKI Jan z Zofią PROMIEŃSKĄ, 14.11.1630.

CHEŁSTOWSKI Paweł z Zofią FRICZOWSKĄ, 30.07.1623. Świadkowie: Adam Szypowski, kanonik krakowski i Stanisław Rożanka, vicesgerent krakowskiego grodu.

CHODOWICZ Gabriel z Anną ROZLERÓWNĄ, 19.01.1644. Świadkowie: Hieronim Konstanty Minor; Bernard Ujejski, sędzia siewierski i Andrzej Czeski, syndyk krakowski.

CHROMOWICZ Baltazar z Zuzanną HIPPOLITÓWNĄ, 13.06.1627.

CIELESTA Kasper z Zuzanną JUGOWICZÓWNĄ, 16.01.1640. Świadkowie: Innocenty Petrycy i Wawrzyniec Smieszowic, doktorzy medycyny.

CIESZKOWSKI Zygmunt z Katarzyną JURKOWSKĄ, 09.04.1641.

CYRUS Sebastian, ławnik najwyższego prawa magdeburskiego na zamku krakowskim z Anną HALLERÓWNĄ, 04.03.1590.

CYRUS Sebastian z Anną DELPACZÓWNĄ ( Delpace ), 11.05.1614.

CZARNECKI Jan z Zofią POŁOMSKĄ, 04.02.1590.

CZARNECKI Marcin z Anną HENCZÓWNĄ, 29.05.1623.

CZESKI Andrzej z Barbarą STEFANOWICZÓWNĄ, 08.02.1629.

CZYŻOWSKI Marcin z Żar z Zofią BRANICKĄ, 08.02.1644. Świadkowie : Mikołaj Koryciński, starosta ojcowski i Jan Wyzemberk, sekretarz królewski.

DĄBROWSKI Jan z Zofią CHORYŃSKĄ, 07.02.1638. Świadkowie : Jan Gaboński i Jan Myszkowski.

DĄBSKI Albert z Katarzyną PIASKOWSKĄ, 27.11.1640.

DEMBIŃSKI z Dembian Albert z Reginą BŁAŻOWSKĄ, 19.01.1639. Świadkowie : Stanisław i Teodor Dębińscy i Albert Niemsta.

DĘBIEŃSKI Jan z Magdaleną JAROCKĄ, 27.02.1628. Świadkowie : Samuel Dembiński, kasztelan biecki i Zygmunt z Dębian Dębieński.

DĘBOWSKI Aleksander z Ewą KRASUSKĄ, 19.07.1637. Świadkowie : Piotr Gniewosz i Karol Siedleściański.

DYBOWSKI Stanisław z Jadwigą KOPAŃSKĄ, 29.04.1629.

DZIĘCIOŁOWSKI Andrzej z Barbarą GILECKĄ, 11.02.1630. Świadkowie :  Piotr Brzechfa i Zygmunt Boratyński.

DZIULIBALDI Stanisław ( Italus ) z Barbarą CYRUSOWĄ, 14.01.1624, Świadkowie : Andrzej Wolfowicz, doktor medycyny; Jan Lang i Jan Cyrus, rajcy krakowscy.

ELERTH Piotr z Elżbietą, córką Andrzeja PIOTRKOWCZYKA, drukarza Jego Królewskiej Mości, 14.04.1641. Świadkowie : Krzysztof Sułowski, kasztelan żarnowski i Samuel Lipski, podkomorzy i starosta żywiecki.

FOGELWEDER Andrzej z Agnieszką HALLEMBERGERÓWNĄ, 18.06.1589.

FORCONI Franciszek ( Forzoni, Florentinus )   z Laurą MORICONI, 24.05.1616.

FORCONI Filip ( Florentinus ) z Teresą CIENIOWICÓWNĄ, 04.07.1638. Świadkowie : Wilhelm Orsetti; Bartłomiej Moriconi i Wawrzyniec Tucci, nobiles Itali, cives cracov.

FORTUNATI Jan ( Romanus ) z Anną KRAJOWSKĄ, 13.06.1644. Świadkowie : Rogier Orsetti de Luca i Jan Jastrzębski.

FRANCO  Jan ( Italus )  z Anną STEMBERKOWICZOWĄ, wdową, 21.05.1643.

FRĄCKOWIC Jan z Agnieszką LODWIKÓWNĄ, 03.09.1623.

GAJOWSKI Hieronim z Teofilą WAŁKANOWSKĄ, 08.04.1628. Świadkowie : Jan Gniewosz; Hieronim Przyłęcki i Paweł Gajowski.

GARNISZ Stanisław z Bronowic z Teofilą POTOCKĄ, 22.09.1613. Świadkowie :  Piotr Zbylitowski i Stanisław Szulc.

GĄSIOROWSKI Jan z Zuzanną KŁĘBRZYŃSKĄ, 09.06.1637.

GLEWIC Achacy z Katarzyną GŁOWACKĄ, 17.02.1639. Świadkowie : Teodor i Jan Morsztynowie i Paweł Gajowski.

GŁOWACKI Marcin z Sieradzkiego z Anną, wdową po Walentym Kryzie, obywatelu krakowskim, 01.11.1592.

GNIEWEK Łukasz z Zuzanną PASZYŃSKĄ, 04.03.1601. Świadkowie : Andrzej Staszkowski i Józef Latosiński.

GOŁUCHOWSKI Piotr z Agnieszką KRZESZÓWNĄ, 28.05.1645. Świadkowie : Stanisław Księski, pisarz grodzki krakowski i Jan Gołuchowski.

GÓRSKI Jan z Anną WOLSKĄ, wdową, 14.06.1640.

GRABIANKA Kasper, sługa kasztelana bieckiego z Agnieszką ZABOROWSKĄ, 29.02.1588. Świadkowie :  Mikołaj Firlej, kasztelan biecki i Stanisław hrabia na Tarnowie Tarnowski, kasztelan sandomierski.

GRABOWSKI Jan z Anną SZEWCOWICÓWNĄ, 28.07.1637.

GROMACKI Albert z Dorotą ZIMIANKĄ, 04.02.1638.

GROMACKI Andrzej z Reginą POLANOWSKĄ, 14.10.1590. Świadkowie : Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda lubelski i Mikołaj Firlej, wojewoda krakowski.

GROSZEWIC Franciszek z Anną INGINROMOWĄ, wdową, 29.10.1645.

GUMIŃSKI Remigiusz z Dorotą CYRUSOWĄ, wdową, 11.10.1629.

GUTTETER Kasper z FOGELWEDRÓWNĄ, 06.04.1587. Świadkowie : Stanisław Zawadzki alias Picus i Marcin Urbankowicz.

GUTTETER Kasper z Dorotą ACHLARÓWNĄ, 11.08.1602. Świadkowie : Stanisław Fogelweder, proboszcz miechowski [ przełożony generalny Kanoników Grobu Chrystusowego, zwanych w Polsce Miechowitami ] i Andrzej Celari, rajca krakowski.

HAKOWSKI Jan z Katarzyną SOŁTYSZKÓWNĄ, 25.11.1627.

HEDENTI Hieronim z Anną, córką InnocentegoPETRYCEGO, doktora medycyny, 20.02.1639. Świadkowie : Gebryel Ochocki i Rafał Delpace [ fundował w kościele  Kamedułów na Bielanach kaplicę św. Romualda, zwaną wskutek tego Delpacowską, zdobną w złocenia i obrazy pędzla najsławniejszego naówczas malarza, Tomasza Dolabelli, Włocha], rajcy krakowscy.

HIPPOLIT Donat ( Italus ) z Magdaleną, córką Walentego WIŚNIOWSKIEGO, obywatela krakowskiego, 27.09.1643. Świadkowie : Rafał Delpace, burmistrz i Gabryel Ochocki, doktor medycyny i rajca krakowski.

IWANOWSKI Jan z Katarzyną BOGDOŁOWSKĄ, 27.06.1638.

JACKOWSKI Jakub z Reginą ZDROJOWSKĄ, 25.07.1604.

JAGNIĄTKOWSKI Jan z Rozyną SILIŃSKĄ, 12.11.1631. Świadkowie : Jan Kozłowski z Nowejwsi i Maciej Gruszczyński, rajca krakowski.

JANOWSKI Paweł z Justyną BIAŁOCZERWIEŃSKĄ, 18.11.1641. Świadkowie : Mikołaj Ujejski; Tobiasz Frydrychowski i Olbrycht z Dąbia Dąbski.

JASIŃSKI Piotr z Anną SOBAŃSKĄ, 16.02.1627. Świadkowie : Władysław Wolski i Krzysztof Zygmuntowicz.

JASTRZĘBSKI Dominik z Anną BUCZKOWSKĄ, 24.05.1637. Świadkowie : Franciszek Zebrzydowski i Andrzej Marchocki.

JORDAN Hermolaus z Katarzyną ŁAPCZYNĄ, 21.02.1588.

JUGOWICZ Kasper z Zofią FONTANÓWNĄ, 07.05.1623.

KAMODZIŃSKI Wawrzyniec z Reginą ŁABĘCKĄ, 03.09.1628.

KARCZOWSKI Jan z Cecylią wdową ( nieoznaczoną ), 06.10.1643.

KARŚNICKI Kasper z Barbarą ZANDZIANKĄ, 09.06.1591. Świadkowie : Hieronim Powodowski, archipresbyter i Stanisław Krasiński, kanonik krakowski.

KŁOBUKOWSKI Piotr z Zofią FRAGXTYNOWĄ, 01.04.1629.

KOBRZYŃSKI Piotr z Anną NOISOWSKĄ, 12.08.1638. Świadkowie : Krzysztof Chilowski, sędzia wielicki i Aleksander Koziarowski.

KONDRAT Daniel z Katarzyną HIPPOLITÓWNĄ, 18.05.1627.

KOPYTKOWSKI Sebastyan z Anną POMIŃSKĄ, 10.05.1615.

KORCIĘC Andrzej z Katarzyną SZYDŁOWSKĄ, 21.07.1644. Świadkowie : Stanisław Dembiński i Paweł Witkowski.

KORMANIECKI Albert, sekretarz kancelarii królewskiej z Konstancją FORBESÓWNĄ, 16.01.1620. Świadkowie : Maciej Łubieński, proboszcz miechowski i Stanisław Witowski, wielkorządca krakowskiego zamku.

KORTIN Franciszek ( Cortini, Italus ) z Katarzyną CIELEŚCIANKĄ, 20.01.1641.

KOWALSKI Jan z Wieryszowa z Małgorzatą FOGELWEDRÓWNĄ, 21.10.1590.

KOZŁOWSKI Albert z Anną KŁANIACZANKĄ, 09.11.1645.

KOZŁOWSKI Mikołaj z Elżbietą BORELLA, córką Wilhelma Borelli, 31.01.1627.

KRZESZ Stanisław z Anną WASZYŃSKĄ, 30.01.1622. Świadkowie : Jerzy książę na Zbarażu Zbaraski, kasztelan krakowski i Joachim hrabia  na Tarnowie Tarnowski, wojewoda parnawski.

KRZYŻANOWSKI Zygmunt z Barbarą ZAYFRETÓWNĄ, 16.02.1631.

KULPIŃSKI Kazimierz z Zofią BROSZKOWĄ, wdową, 16.08.1637.

LASKOWSKI Benedykt z Urszulą, córką Bartłomieja PACZOSKI , 26.08.1590.

LEŹNICKI Grzegorz z Jadwigą, córką Gerarda KOMRYGI, obywatela gdańskiego, 18.08.1591.

LIGĘZA Feliks z Bobrku z Elżbietą  z Młoszowej, wdową po Fryderyku PISARZOWSKIM, 03.02.1615. Świadkowie : Jacek z Młodziejowic Młodziejowski i in.

LIPNICKI Stanisław z Zofią GOTTOWICOWĄ, 15.02.1624. Świadkowie : Zygmunt Kotkowski z Krzysztof Płaza, starosta brzeziński.

LIPSKI Jakub z Jadwigą MALINOWSKĄ, 16.06.1641.

LUBOWSKI Jan z Katarzyną HEMKOWICOWĄ, 24.11.1629.

MATUSZOWSKI Tomasz z Anną KUNOWSKĄ, wdową, 07.03.1639.

MICHAŁOWSKI Franciszek ( Hungarus ) z Krystyną WÓJCIKÓWNĄ, 21.08.1644. Świadkowie : Jerzy Porembski i Stanisław Strzelec.

MIELŻYCKI Jan z Katarzyną SZEFERÓWNĄ, 22.07.1635. Świadkowie : Wawrzyniec Starczowski, kanonik krakowski i Wojciech Wężyk, dziekan gnieźnieński.

MIKOŁAJOWSKI Marcin z Anną KUROWSKĄ, wdową, 22.10.1630.

MINOR Hieronim z Przybysławic z Zofią ŚWIĘTOSŁAWSKĄ, 29.06.1641. Świadkowie : Andrzej Kazimierz Bukowski z Bukowa; Wacław Siecieński z Siecienia i Walenty Bogucki z Bogucic.

MIROCKI Stanisław z Elżbietą BEŁZIANKĄ, 14.06.1640.

MOCZARSKI Krzysztof z Martą NAGOTÓWNĄ, 26.08.1607. Świadkowie : Hieronim Powodowski, archipresbyter i Joachim Ciepielowski, rajca krakowski.

MORAWICKI Krzysztof z Zuzanną WINIARSKĄ, 17.02.1643. Świadkowie : Jan Koziarowski; Andrzej Psarski i Adam Chodorowski.

MORESZOWICZ Zygmunt z Zuzanną HENCTÓWNĄ, 06.11.1616.

MORSZTYN Jan, bachmistrz wielicki z Anną WĘŻYKÓWNĄ, 09.06.1630.

NIDECKI Aleksander z Marianną KRZEPICKĄ, 29.01.1630. Świadkowie : Albert Kącki i Piotr Zbylitowski.

NOROWSKI Szymon z Lukrecyą JANÓWNĄ, 04.02.1624.

OBRĘBSKI Andrzej z Dorotą URBANKOWICZÓWNĄ, 02.07.1595.

OBRZYCKI Wacław z Dorotą PARTINÓWNĄ ( Partin ), 05.11.1595.

OPOLSKI Jan z Anną AMBROZA, 19.07.1644. Świadkowie : Samuel Gajowski, proboszcz ryczywolski, sekretarz królewski i Piotr Beżechowicz, ławnik krakowski.

ORSETTI Wilhelm ( Italus de Luca ) z Katarzyną CIENIOWICÓWNĄ, 25.04.1632.

PALCZOWSKI Krzysztof z Zuzanną MISIOWSKĄ, 10.10.1599.

PĄGOWSKI Mikołaj z Barbarą MYSZKOWSKĄ, 18.05.1630. Świadkowie : Stanisław i Andrzej Morscy.

PEŁCZYŃSKI Albert z Anną WIERZBIŃSKĄ, 19.01.1629.

PERNUS Daniel z Marianną MOCZARSKĄ, 03.02.1641.

PERNUS Mikołaj z Barbarą, córką zmarłego Innocentego Petrycego, doktora medycyny, 04.08.1641. Świadkowie : Gabryel Ochocki, doktor medycyny, profesor jagielloński, burmistrz krakowski i Andrzej Piotrkowczyk, drukarz Jego Królewskiej Mości.

PETRYCY Innocenty Jan, doktor medycyny z Anną SIECHÓWNĄ, 27.02.1639.

PĘGOWSKI Bonawentura z Marianną PRZECŁAWSKĄ, wdową, 17.01.1644. Świadkowie : Andrzej Przecławski; Aleksander Prusiński i Franciszek Siemieński.

PIASKOWSKI Stanisław z Zuzanną FRIGOWSKĄ, 28.01.1635.

PIPAN Jerzy z Teresą KORTINÓWNĄ ( Cortini ), 09.01.1639.

PODOSKI Floryan z Dyanną STRZECZKOWSKĄ, 03.11.1596.

PORECKI Stanisław z Anną GIELTENSÓWNĄ , 20.06.1638.

PORĘBSKI Jan z ZAYFRETOWĄ, wdową, 25.10.1620.

PORĘBSKI Stanisław z Jadwigą MACZYŃSKĄ, 18.01.1587.

PRIAMI Gerard ( Italus ) z Justyną CIENIOWICÓWNĄ, 09.05.1632.

RACZKOWIC Bartłomiej Stanisław z Agnieszką SIWEJKOWSZCZANKĄ, 22.10.1623.

RACZKOWSKI Jan z Zofią ZUCHOWSKĄ, 30.01.1625. Świadkowie : Adam Szypowski, kanonik krakowski i pleban siewierski; Hieronim Kazanowski i Sebastian Wilczogórski.

RADWAN Jan z Zuzanną ZUTHERÓWNĄ, 16.02.1586.

RADWAN Jan z Anną, córką Jana KOMECKIEGO, 01.08.1593.

RAROWSKI Bartłomiej z Anną GUBALSKĄ, wdową, 10.02.1627. Świadkowie : Zygmunt Kotkowski i Krzysztof Rarowski.

RIMER Sebastian z Jadwigą SZEMBEKÓWNĄ, 28.02.1634. Świadkowie : Jan Wizemberk, rajca krakowski i Stanisław Szembek.

RONENBERG Stanisław z Teresą PIPANÓWNĄ, 23.02.1631.

ROSZKOWIC Paweł z Anną PETRZONÓWNĄ, 15.01.1634. Świadkowie : Paweł Celari i Paweł Hippolit, rajcy krakowscy.

ROTERMUND Andrzej z Anną, córką Jana LANGA, 09.07.1589. Świadkowie : Kasper Gutteter i Foltyn Romer.

ROZDZIEŃSKI Zygmunt z Anną ( nieoznaczoną ), 25.06.1617.

ROŻYŃSKI Aleksander z Zuzanną PRIMUSZÓWNĄ, 26.09.1613.

RYLSKI Marcin z Anną GOŁUCHOWSKĄ, wdową, 19.06.1639. Świadkowie : Mikołaj Łącki; Maksymilian Jarzyna, podstarości krakowski i Ścibor Chełmski, łowczy krakowski.

SIERADZKI Stanisław z Katarzyną ZBYLITOWSKĄ, 22.11.1638.

SIMKOWICZ Stefan z Łucją HERTWICZÓWNĄ, 27.09.1598.

SKAWIENIECKI Jan z Elżbietą PIOTROWSKĄ, 26.01.1644. Świadkowie : Maciej Brojowski; Krzysztof Żydowski, chorąży zatorski i Krzysztof Jaroszczykowski.

SKAWIŃSKI Albert z Zofią TOMASZOWICOWĄ, 16.02.1643.

SŁAWEK Jan z Reginą MAKOWSZCZANKĄ, 24.02.1591. Świadkowie : Albert Brodzyński i Marcin Złotnicki, kanonicy krakowscy.

SŁOMNICKI Jan z Zofią ZAKRZEWSKĄ, 03.06.1640.

SŁOWIKOWSKI Jan z Elżbietą ZIELENIOWICOWĄ, wdową, 12.10.1642. Świadkowie : Maciej Wojeński i Gabryel Ochocki, doktorzy medycyny i profesorowie jagiellońscy.

SŁOWIKOWSKI Jerzy z Urszulą KRALÓWNĄ, 30.04.1623.

SŁOWIKOWSKI Krzysztof, syndyk krakowski z Elżbietą STEFANOWICZÓWNĄ, 10.01.1616.

SŁUPSKI Stanisław z Anną PŁACHETKÓWNĄ, 13.07.1603.

SODOWSKI Stanisław z Anną MILEROWĄ, wdową, 09.09.1627.

SPINEK Stanisław, doktor obojga praw z Jadwigą, córką Krzysztofa NAYMANOWICA, doktora medycyny, 26.10.1637.

STASZKOWSKI Jan z Jadwigą BORKÓWNĄ, 17.02.1591. Świadkowie : Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda lubelski i Hieronim Staszkowski, podstarości krakowski.

STORCZ Wojciech z Anną MILERÓWNĄ, 15.04.1634.

STRZELEC Mateusz ( Lithuanus ) z Anną HALICZÓWNĄ, 03.11.1596. Świadkowie : Marcin Urbankowicz i Joachim Ciepielowski, rajcy krakowscy.

SULISA Jan z Krystyną MACIEJOWSKĄ, 07.06.1637.

SWANDROWICZ Franciszek z Zuzanną HABROWSKĄ, 09.12.1642. Świadkowie : Jakub Habrowski i Michał Swandrowic.

ŚWICHOWSKI Marcin z Anną HAUZOWICZOWĄ, wdową, 21.07.1630.

ŚWIECHOWSKI Stanisław z Zuzanną BONISZOWSKĄ, 14.01.1622.

SZEJAWSKI Bartłomiej z Anną ( nieoznaczoną ) , 04.07.1604. Świadkowie : Joachim Ocieski, starosta olsztyński i inni.

SZULC Andrzej, doktor obojga praw z Anną KONDRATÓWNĄ, 19.10.1631.

SZULC Marcin z Katarzyną, córką Jana PIPANA, 18.02.1590. Świadkowie : Mikołaj Zebrzydowski, starosta krakowski i Mikołaj Firlej, wojewoda krakowski.

SZYGANIC Kasper z Katarzyną KONDRATÓWNĄ, 18.11.1640. Świadkowie : Innocenty Petrycy, burmistrz; Gabryel Ochocki, doktor medycyny i Marcin Paczoska, ławnik najwyższego prawa magdeburskiego na zamku krakowskim.

SZYLDER Ludwik z Małgorzatą SCHOBERÓWNĄ, 09.02.1631. Świadkowie : Jerzy Pipan, doktor medycyny i Krzysztof Słowikowski, rajcy krakowscy.

SZYPOROWSKI Stanisław z Zawady z Jadwigą MISIOWSKĄ, 01.10.1589. Świadkowie : Marcin Dobroszewski i Hieronim Staszkowski, podstarości krakowski.

TESELHUT Eliasz ( Germanus ) z Katarzyną MARCOWICÓWNĄ, 10.11.1643.

TREPKA Marcin z Kamyka z Katarzyną FOGELWEDRÓWNĄ, 21.10.1590.

TUROWSKI Andrzej z Anną TOPORSKĄ, 12.11.1637.

WAGANOWSKI Andrzej z Jadwigą DZIULANKĄ, 22.11.1629. Świadkowie : Marcin Dobruchowski, włodarz Marcina Szyszkowskiego, biskupa krakowskiego i Krzysztof Słowikowski, rajca krakowski.

WAGANOWSKI Andrzej z Anną MATYASZOWICZÓWNĄ, 04.03.1631. Świadkowie : Maciej Wonieński, burmistrz i Andrzej Czeski, syndyk krakowski.

WAŁKANOWSKI Jan z Reginą, wdową ( nieoznaczoną ), 26.01.1614.

WAŁKANOWSKI Zagora Jan z Katarzyną KOTLICKĄ, 03.03.1631.

WĘGLIŃSKI Albert z Anną JASZCZURKOWICÓWNĄ, 29.07.1627.

WIĄCHOWSKI Stanisław z Anną NAPRUSZOWSKĄ, 05.02.1626. Świadkowie : Albert Popowski, starosta będziński; Jan Pisarski i Zygmunt Kotkowski.

WIELOPOLSKI Jan z Agnieszką KOMORNICKĄ, 13.01.1635. Świadkowie : Augustyn Raczkowski i Zygmunt Rożański.

WIKTOR Jan z Magdaleną WILAMÓWNĄ, 28.07.1630.

WILKOWSKI Piotr  z Anną MOCZARSKĄ, 05.10.1623. Świadkowie : Andrzej Sapieha, wojewoda połocki i inni.

WOJCIECHOWSKI Andrzej z Zofią OSTROWSKĄ, 27.11.1636.

WOJSŁAWSKI Maciej z Zofią KRZYŻANOWSKĄ, 20.01.1631.

WOLSKI Mikołaj z Zofią GRODZIECKĄ, 14.02.1638. Świadkowie : Piotr Brandys i Tomasz Chojnacki.

WOLSKI Tomasz z Anną WOLNĄ, wdową, 19.07.1644.

WUCZMAN Jan z Jadwigą GASBIRBÓWNĄ, 18.01.1604.

WYKIEŃSKI Mikołaj z Anną ZABOROWSKĄ, wdową, 16.04.1595. Świadkowie : księża:  Piotr Lodensis i Marcin Vadovius, profesorowie jagiellońscy.

WYLEŻYŃSKI Stefan z Katarzyną BZOWSKĄ, 15.02.1638. Świadkowie : Stefan Wyleżyński i Jan Lipski.

WYSTĘP Samuel z Leonorą, wdową ( nieoznaczoną ), 02.05.1624. Świadkowie : Stanisław Dembieński i Stefan Kazimierski, zwany Głowa.

ZAJEJSKI Walenty z Agnieszką KONKOLSZCZANKĄ, 20.02.1631.

ZALASZOWSKI Joachim z Justyną HIPPOLITÓWNĄ, 04.07.1593.

ZALESKI Albert z Anną GROCHOWSKĄ, 07.06.1642.

ZARCZYCKI Marcin z Jadwigą ŻEBROWSKĄ, 27.02.1604. Świadkowie : Zygmunt Myszkowski, kasztelan oświęcimski i Stanisław Picus, doktor medycyny.

ZAWADA Stanisław z Anną RASZOWSKĄ, 09.02.1627.  Świadkowie : Jan Łącki, dziekan kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie; Andrzej Zawada i Zygmunt Świerczowski.

ZAYDLIC Jan, podżupek olkuski z Anną KLISIOWĄ, wdową, 25.11.1635.

ZEBRZYCKI Andrzej z Agmieszką OCHMANÓWNĄ, 03.02.1630.

ZELASZOWSKI Franciszek z Anną WIZEMBERGÓWNĄ, 03.08.1640.

ZŁADISZKOWICZ Piotr z Agnieszką MAGIŃSKĄ, 24.04.1595.

ZMIJOWSKI Andrzej z Julianną WOJEŃSKĄ, 20.06.1638.

ZUSZKOWSKI Mikołaj z Jadwigą MROKSZÓWNĄ, 23.05.1616. Świadkowie : Łukasz Bochorowski i Krzysztof Turnay.