Na podstawie opracowania Księdza Jana Sygańskiego, zamieszczonego w dodatkach do numerów 6 – 7 i 8 – 9  Miesięcznika Heraldycznego z roku 1910.

ADAMOWSKI Kazimierz z Magdaleną Januszowską, 26.11.1668. Udzielił Mikołaj Słowikowski, archipresbyter infułat doktor teologii i obojga praw. Świadkowie: Tomasz Rylski i Kasper Panek.

AMADEI ( Amedei ) Benedykt, ławnik najwyższego prawa magdeburskiego na zamku krakowskim z Elżbietą Cieniowicówną, 16.06.1669. Świadkowie: Andrzej  Thabort i Jan Rogowski.

BARCISZEWSKI Wojciech z Anną Cecylią Satkowską, 16.11.1675.

BEHM Aleksander Michał z Jadwigą Krauzówną, 27.09.1649. Udzielił Just Słowikowski, archipresbyter  infułat [ piastował tę godność  od 1640 do śmierci 25.03.1654 ].

BELLI Andrzej ( Venetus ) z Magdaleną Pipanówną, 16.02.1659. Udzielił Mikołaj Oborski, sufragan krakowski.

BEZAŃSKI Aleksander z Barbarą Gawęcką, 12.01.1670.

BIELIŃSKI Jakub z Konstancją Gajowską, wdową, 31.05.1663. Świadkowie: Władysław Lubowiecki, sędzia krakowskiej ziemi i Marcin Pigłowski, podczaszy krakowski.

BIERECKI Gabryel Jan z Zuzanną Lichocką, 13.11.1661. Udzielił Andrzej Trzebicki, biskup krakowski. Świadkowie: Zygmunt Łubieński, chorąży sieradzki i Albert Grabkowski.

BŁESZYŃSKI Albert  z Katarzyną Kazmierską, marzec 1658. Świadkowie: Józef Nerski i Józef Błeszyński.

BORGONI Andrzej z Barbarą Słowikowską, 30.06.1668. Świadkowie: Marcin Lochman, Jacek Łopacki i Wentura Briganti, rajcy krakowscy.

BOROWIECKI Jan z Jadwigą Karlińską, 05.02.1671. Świadkowie: Marcin Świerczowski i Piotr Czarny.

BOTTINI Franciszek Piotr  z Urszulą Szedlówną, 15.02.1670. Świadkowie: Jakub Reynekier, doktor medycyny; Jakub  Sardini; Stefan Mechoni i Augustyn Manzi.

BOŻĘCKI Albert z Agnieszką Malinowską, 17.07.1657. Udzielił Albert Łancucki, kanonik Wszystkich Świętych.

BRĄCKI Sebastyan z Elżbietą Zosińską, 07.01.1646. Świadkowie:  Piotr Słupski i Jakub Garnolski.

BRONOWSKI Aleksander z Anną Zegardłowicówną, 28.01.1674. Udzielił Kazimierz Szulc, ordinis S. Spiritus de Saxia definitor.

BRZEZINA Jerzy z Marianną Niezabitowską, 23.08.1676. Świadkowie: Wincenty Markowic i Szymon Nowiński.

BRZOŻOWSKI Jan z Teresą Okulską, 19.11.1672. Udzielił Paweł Dudzicki, pleban ze Starego Wiśnicza. Świadkowie: Piotr Tułajewic i Jakub Widomski.

BUCHWIC Aleksander z Elżbietą Marianną Klausmanówną, 16.11.1669.

BYSTROWSKI Kazimierz z Zofią Cieleścianką, 28.10.1666. Udzielił Mikołaj Oborski, sufragan krakowski.

BZOWSKI Aleksander z Elżbietą Dembińską, 11.11.1663. Świadkowie: Stanisław Wizemberg i Zygmunt Strasz.

CELESTA Albert z Anną Skopkowicówną, 09.09.1670. Świadkowie: Jan Pernus i Józef Zaleski, rajcy krakowscy.

CELESTA Jakub, syn nieżyjącego Alberta Celesty i Zofii Alantsówny małżonków z Anną Puczkówną, córką Grzegorza i Doroty Rynthówny, 27.01.1664. Świadkowie:  Franciszek Cyrus; Jacek Łopacki, doktor medycyny i Marcin Lochman, rajcy krakowscy.

CHMIELOWSKI Jan z Teresą Chudzicówną, 11.02.1668. Świadkowie: Albert Sztamet i Marcin Lochman, rajcy krakowscy.

CHOLEWIŃSKI Szymon z Agnieszką Woytelówną, 20.11.1661.

CYRUS Stanisław z Katarzyną Słowikowską, 28.10.1646. Świadkowie: Jan Wizemberg, sekretarz królewski, burgrabia krakowskiego zamku i Andrzej Czeski, burmistrz krakowski    .

CZAPSKI Stanisław z Jadwigą Suską, 04.06.1651. Świadkowie: Sebastian Czapski i Kazimierz Orłowski.

CZARNY Piotr z Anną Lupianką ( Lupi ), 20.02.1661. Udzielił Mikołaj Oborski, sufragan krakowski.

CZORN Jan z Warszawy z Dorotą Lochmanówną, 20.11.1667.

DANKOWSKI Albert z Marianną Górską, 06.06.1667. Świadkowie: Jan Drużbacki i Michał Czechowski.

DĄMBROWSKI Andrzej z Jadwigą Rybińską, wdową, 14.11.1661.

DELPACY Wawrzyniec z Katarzyną Baranowską, 17.02.1676. Udzielił Jan Małachowski, referendarz koronny, kanonik krakowski. Świadkowie: Franciszek Szembek, starosta biecki i Stanisław Rożanka, pisarz grodzki krakowski.

DEMBIŃSKI Adauktus z Zuzanną Rożyńską, 21.10.1649. Udzielił Mikołaj Oborski, kanonik krakowski. Świadkowie: Ferdynand Koryciński, starosta ojcowski i Jan Koniecpolski.

DEMBIŃSKI z Dembian Aleksander Prokop z Krystyną Dembińską wdową, 03.02.1648. Świadkowie: Zygmunt Dembiński i Jerzy Koszycki, doktor medycyny.

DEMBIŃSKI z Dembian Hieronim z Anną Broniowską, 24.02.1647. Udzielił Albert z Lipnik Lipnicki, sufragan krakowski. Świadkowie: Franciszek z Dembian Dembiński, podkomorzy krakowski i Samuel Czarnocki, miecznik krakowski.

DĘBIŃSKI Jan z Krystyną Morską, 30.09.1674. Udzielił Andrzej Trzebicki, biskup krakowski. Świadkowie: Piotr Slatkowski, kasztelan sochaczewski i Jan Pieniążek, starosta oświęcimski.

DOBRZYCKI Stanisław z Zofią Kwaśniowską, wdową, 12.10.1675.

DROZDOWSKI Mikołaj z Anną Strzemeską, czerwiec 1665. Udzielił Jerzy Januszowicz, doktor obojga praw, dziekan sandomierski.

DRZEMLIK Aleksander z Magdaleną Łodzińską, 26.09.1673. Świadkowie: Piotr Cuszowski i Marcin Fiksowski.

DUŃCZEWSKI Jan de Łazy z Agnieszką Piaskowską, 12.07.1665. Świadkowie: Grzegorz Tabaszowicz i Adam Świderski.

DUNIN de Skrzynno Albert z Izabelą Dębińską, 17.11.1667. Świadkowie:  Aleksander Minor, podczaszy chełmski;  Michał Świechowski  i Jan de Skrzynno Dunin.

DUTKIEWICZ Stefan, doktor filozofii z Barbarą Duglaszówną de Lubownia, 05.06.1662. Udzielił Jan Chryzostom Bodzanta, doktor obojga praw, kanonik gnieźnieński i krakowski. Świadkowie:  Jacek Łopacki i Albert Sleszkowski, doktorzy medycyny, rajcy krakowscy.

DZIANOTTY Piotr z Justyną Kortinówną, 11.05.1653. Udzielił Piotr Gembicki, biskup krakowski. Świadkowie: Andrzej Cieniewic i Franciszek Cyrus, rajcy krakowscy.

DZIANOTTY Piotr z Jadwigą Gołuchowską, 14.06.1671. Świadkowie: Franciszek Szembek, starosta biecki i Władysław Lubowiecki, sędzia ziemski krakowski.

ESPACH Jerzy Jan z Jadwigą Domaracką, 15.05.1676. Świadkowie: Piotr Dellagranzy i Jan Skalski.

FABRIS Mikołaj  ( Venetus ) z Katarzyną Kociełkowicową, wdową, 18.09.1664. Świadkowie: Oktawian Facheris, Gaudenty Zacherla i Rudlof  Dellafoppa.

FORSTER Jerzy, obywatel i księgarz gdański z Anną Konstancją Reynekierówną, 20.05.1652. Świadkowie: Stanisław Kondrat; Marcin Paczoska i Sebastyan Zacherla, rajcy krakowscy.

FRELIN Wilhelm Jan z Jadwigą Łopaczanką ( Łopacką ) 21.06.1654. Świadkowie: Jacek Łopacki i Piotr Gołecki, rajcy krakowscy.

GARBINI Paschacyusz ( Venetus ) z Franciszką Priamówną ( Priami ), 26.01.1671. Świadkowie: Jakub Reynekier i Marek Antoni Moriconi.

GAWROŃSKI Aleksander z Bogumiłą Waczowską, 28.01.1646. Udzielił Marcin Gawroński, kanonik krakowski. Świadkowie: Mikołaj Oborski, kanonik krakowski i Aleksander Płaza, starosta brzeźnicki.

GIDZLER Marcin z Konstancją Schmidówną, 30.07.1665. Świadkowie: Marek Antoni Morikoni, sekretarz królewski; Franciszek Morikoni i Walenty Schmid, rajca krakowski.

GIERBIEWIC Piotr z Zofią Porembiuszówną, 08.02.1659.

GŁUCHOWSKI Kazimierz z Jadwigą Behmówną, 22.07.1673. Świadkowie: Jacek Łopacki, doktor medycyny; Stanisław Krauz, rajca krakowski i Jakub Żywiecki, wójt najwyższego prawa magdeburskiego na zamku krakowskim.

GNIEWOSZ Jan z Teresą Glińską, córką Adama stolnika sandomierskiego, 18.02.1676. Świadkowie: Jan z Pieskowej Skały Wielopolski, stolnik koronny, starosta krakowski, nowotarski i bocheński.

GODACZEWSKI Albert z Katarzyną Michniewską, 03.03.1669. Świadkowie: Józef Koziarowski i Stanisław Pawlikowski.

GOŁECKI Jacek z Anną Kłosowicówną, 24.02.1658. Udzielił Mikołaj Sulikowski, kanonik św. Anny, profesor jagielloński.

GOSTAWICKI Adam z Marianną Romanowską, 11.06.1675.

GRABIŃSKI Jakub z Anną Cezary, wdową, 16.02.1665. Udzielił Stanisław Cezary, kanonik z Raciborowic, proboszcz w Koniecpolu, protonotariusz apostolski. Świadkowie: Andrzej Ulatowski i Andrzej Belli, rajca krakowski.

GRABKOWSKI Jan z Zofią Rarowską, 04.06.1676.

GROS Franciszek, muzyk królewski z Teresą Chełmiecką, 29.09.1664. Udzielił Albert Konstanty Wośniowski, proboszcz w Skawinie, pleban w Tyńcu. Świadkowie: Maciej Kazimierz Treter, doktor obojga praw, sekretarz królewski i Błażej Krusowski, bakałarz filozofii i nauk wyzwolonych.

GROT Maciej z Marianną Gilowską, 16.02.1649. Udzielił Wespazjan Lanckoroński, proboszcz z Bobrownik. Świadkowie: Krzysztof Rupniowski, komornik królewski i Stanisław Lanckoroński, starosta małogoski.

GUBERNATIN Jan z Zofią Proszowską, 05.02.1667. Świadkowie: Andrzej Goryński i Stanisław Latoszyński.

GWARDZIŃSKI Jan, podżupek olkuski z Zuzanną Gędzicką, 04.11.1668. Świadkowie: Florian Barzcowic, doktor filozofii i nauk wyzwolonych, pisarz olkuski; Jakub Gwardziński i Gabriel Ochocki, doktor medycyny.

HIPPOLIT Kasper z Magdaleną Żywiecką, 21.10.1646. Świadkowie: Maciej Wojeński i Rafał Delpace, rajcy krakowscy.

IROWSKI Wawrzyniec de Zegartowice z Katarzyną Wośniowską de Sosnka, 02.03.1666. Świadkowie: Jan z Przybysławic Oraczowski i Jan Szembek.

JAGNIĄTKOWSKI Jan z Katarzyną Białobrzeską, 10.02.1671. Udzielił Andrzej Pieńkowski, kanonik krakowski, sekretarz królewski. Świadkowie: Władysław Lubowiecki, sędzia krakowski i Jan Jagniątkowski.

JANICKI Hieronim z Zofią Pankówną, 25.02.1664. Udzielił Stanisław Żelazowski, proboszcz wielicki. Świadkowie: Adam Maniecki; Marcin Lipski i Jan Różański.

JANIKOWSKI Piotr, doktor filozofii i medycyny z Anną Gierzmanówną, 27.02.1661.

JANUSZEWSKI Mikołaj z Anną Jaroszowską, 10.01.1670. Świadkowie: Mikołaj Fabris; Jan Kortyn ( Cortini ), doktor medycyny i Stanisław Wilkowic.

JAROCKI Jan z Barbarą Mosińską, 03.11.1674. Udzielił Albert Łancucki, doktor obojga praw, kanonik krakowski.

JARZYNA Abraham z Rudek, wojski rawski z Anną z Lipia Dębińską, 25.04.1667. Udzielił Stanisław z Brzezia Wojeński, kanonik krakowski, proboszcz gdowski. Świadkowie: Stanisław Rozrażowski, kanonik krakowski  i Jan Wojeński.

JOANELLI Sylwester z Katarzyną Furmankowicówną, 13.01.1664. Świadkowie: Franciszek Cyrus, burmistrz; Albert Sztamet i Marcin Lochman, rajcy krakowscy.

JORDAN Jerzy z Heleną Drohojowską, 08.02.1671. Świadkowie: Władysław Lubowiecki, sędzia krakowski; Franciszek z Zakliczyna Jordan, starosta dobczycki i Teodor Lacki, marszałek nadworny litewski.

JUGIEWICZ Benedykt, doktor obojga praw z Anną Roikowską, 27.02.1650. Udzielił Kazimierz książę Czartoryski, kanonik krakowski. Świadkowie: Gabriel Ochocki i Franciszek Roliński, doktorzy medycyny, rajcy krakowscy.

KAMIEŃSKI Aleksander z Elżbietą Winogórską, 11.04.1676.

KAMIEŃSKI Jan z Reginą Wróblowską, 25.11.1666. Świadkowie: Jan Lipski i Tomasz Więczkowic.

KARBIŃSKI Melchior z Elżbietą Rynthówną, 23.01.1661.

KARLIŃSKI Stanisław z Jadwigą Jankowską, 16.02.1669. Świadkowie: Marcin Świerczowski i Jan Wrzosowski.

KARNIŃSKI Józef de Karniszyn z Marianną Garlicką, 23.11.1664. Świadkowie: Kazimierz Kulwiński; Mikołaj Dembiński; Maciej Borowski i Jan Jagniątkowski.

KARKUTOWIC Jan, ławnik najwyższego prawa magdeburskiego na zamku krakowskim z Anną Rudzką, 25.09.1672. Udzielił Jan Rudzki, kanonik Wszystkich Świętych, profesor jagielloński. Świadkowie: Benedykt Żegota i Walenty Matuszowski.

KARKUTOWIC Jan, ławnik najwyższego prawa z Agnieszka Adamowiczówną, 05.01.1675.

KAWCZYŃSKI Albert z Reginą Białoszowską, 13.07.1670.

KAWECKI Piotr z Konstancją Anną Popławską, 14.02.1669. Świadkowie: Symforian Lipski i Stanisław Żmudzki.

KĄCKI Szymon de Gruszów z Jadwigą Skrzybowską, 04.07.1660. Świadkowie: Jakub Moszyński; Marcin Świerczowski i Daniel Skalski, obywatele krakowscy.

KĄKOLOWSKI Aleksander z Agnieszką Zembrzycką, 27.02.1661. Świadkowie: Stanisław Pigłowski i Jan Przytkowski.

KĘDZIERSKI Andrzej z Reginą Denikowicówną, 09.03.1664. Udzielił Jan Mogilański, pleban z Budzanowa. Świadkowie: Piotr Kamieński i Jan Grodzicki, obywatele krakowscy.

KOMESKI Stanisław z Trzebińską, 13.06.1674.

KOMORNICKI Hieronim z Katarzyną Leńczowską, wdową, 23.08.1648. Świadkowie: Szymon Solecki i Joachim Pisarski.

KONECKI Albert z Elżbietą Pernusówną, 02.02.1653. Świadkowie: Adam Nagoth i Franciszek Roliński, doktor medycyny, rajcy krakowscy.

KONIECPOLSKI z Koniecpola Przedbor Jan z Barbarą Hallerówną, 06.11.1650. Świadkowie: Jan Suchodolski, proboszcz niepołomski; Hieronim Gabryel i Hieronim Dembińscy.

KOSSA Jerzy z Anną Rotyna, 10.05.1676.

KOZIAROWSKI Józef z Dorotą Godaczowską, 07.01.1668. Świadkowie: Andrzej Zbylitowski i Jan Babski.

KOŻUCHOWSKI Aleksander z Justyną Rudnicką alias Rynthówną, 04.08.1670. Świadkowie: Hieronim Aleksander Kruszelnicki i Jan Rynth.

KRASUSKI Albert z Katarzyną Słomnicką, 09.02.1673. Udzielił Paweł Sarnowski, kanonik krakowski. Świadkowie: Przyłęcki z Przyłęk i Stanisław Zdanowski.

KRAUZ Andrzej z Elżbietą Puczkówną, 15.11.1671.

KRAUZ Krzysztof z Barbarą Rozdzyną wdową ze Lwowa, 15.07.1673. Świadkowie: Jan Pernus i Stanisław Krauz, rajcy krakowscy; Maciej Kuczankowic i Jakub Mościcki, rajcy lwowscy.

KRZEMIEŃSKI Michał z Anną Wiśniowską, 13.06.1676, Świadkowie: Aleksander Załuski i Jan Garlicki.

KUCHARSKI Sebastian z Katarzyną Kawulowicową wdową, 20.11.1667. Świadkowie: Piotr Michalski i Jan Rozwadowski.

KUCHARSKI Sebastian z Agnieszką Rosłowicówną, 12.01.1670.

KULPIŃSKI Jan z Agnieszką Rojkówną, 16.07.1676. Świadkowie: Jan Komanowski i Albert Wyrzykowski.

KUROWSKI Franciszek z Elżbietą Przybysławską, 24.02.1658.

KURCZ Henryk Jan, chorąży cesarskiego wojska z Anną Marią Therin, 18.02.1659. Świadkowie: Krzysztof Flayszer, kapitan; Daniel Piler chorąży i Jan Karol Reyttner porucznik tegoż wojska.

LASOTA Stanisław Albert z Zuzanną Kozłowską, 21.02.1669. Świadkowie: Jacek Dąbski, kasztelan biecki i Władysław Lubowiecki, sędzia krakowski.

LELOWSKI Andrzej z Anną Słowikowską wdową, 17.02.1647. Świadkowie: Mikołaj Wolski i Aleksander Lelowski.

LEŃCZOWSKI Stanisław z Teresą Schedlówną, 25.08.1671. Świadkowie: Jan Pernus i Mikołaj Schedel.

LESZCZYNA Marcin, doktor medycyny z Zofią Słowikowską, 01.10.1664. Świadkowie: Maciej Kazimierz Treter, doktor obojga praw, sekretarz królewski i Marcin Lochman, rajca krakowski.

LIPNICKI Stanisław z Zofią Więczkowicówną, 02.02.1671. Świadkowie: Albert Godaczewski i Albert Kopernicki.

LUBORACKI Jan z Anną Gumińską, 05.03.1658. Świadkowie: Albert Malinowski i Marcjan Chełmski.

LUPI Franciszek ( Clavenensis ) z Teresą Czeską, córką Andrzeja i Barbary, 24.02.1658.

ŁASKO Stefan z Cecylią Łącką, 01.03.1650. Świadkowie:  Daniel Rorański i Franciszek Dunin.

ŁODZIŃSKI Mikołaj z Barbarą Rupniowską, 25.10.1654.

ŁOSIŃSKI Stanisław z Teodorą Żychlińską, 21.01.1663.

ŁUBAWSKI Jan z Anną Rzepecką, 14.07.1653. Świadkowie: Paweł Kielerowic i Maciej Czernicki.

ŁUKIESKIEWICZ Szymon z Urszulą Grodzicką, 13.02.1668. Świadkowie: Piotr Czerny i Jan Sroczyński.

MACIEJOWSKI Stanisław z Katarzyną Rupniowską, 09.03.1666. Świadkowie: Joachim Pisarski i Sofoniasz Zbylitowski.

MARKOWSKI Mateusz Stanisław z Jadwigą Szczepkowicówną, 31.01.1664. Udzielił Samuel Furmankowic, doktor obojga praw, kanonik Wszystkich Świętych, profesor jagielloński.

MARSINI Krzysztof, sekretarz królewski z Cecylią Rozalią Smidłową wdową, 09.01.1661. Świadkowie: Karol Affaita, kanonik warmiński, sekretarz królewski i Izydor Affaita, architekt królewski.

MECHONI Stefan z Magdaleną Delpacówną, 26.11.1673. Świadkowie: Antoni Lukini, burmistrz i Gaudenty Zacherla, ławnik krakowski.

MĘCIŃSKI de Kurozwęki Albert z Jadwigą de Gołcza Zeliszowską, 12.01.1676. Udzielił Piotr Jordan, kanonik krakowski. Świadkowie: Franciszek de Pilcza Koryciński, stolnik krakowski; Albert Giebułtowski i Stefan Męciński.

MĘŻYK Jan z Anną Batkowską, 01.07.1663. Udzielił Albert Łancucki, doktor obojga praw, kanclerz kolegiaty Wszystkich Świętych, profesor jagielloński.

MIECHURSKI Bartłomiej Jan z Agnieszką Janowską, 22.11.1671.

MINICH Andrzej z Warszawy z Zofią Czeską, 29.11.1670. Świadkowie: Albert Sztamet i Andrzej Gładyszewic, obywatele krakowscy.

MOJECKI Jan z Zuzanną Urbańską, 03.07.1664. Świadkowie: Jan Słupski i Jan Gdowski.

MORYKONI Mateusz z Magdaleną, wdową po Stanisławie Kłosowicu, rajcy krakowskim, 19.01.1676.

NAGOTH Tobiasz, kapitan królewski z Anną Latorzanką, 23.05.1672. Udzielił Jan Mikołaj Kasztulski, kanonik kielecki. Świadkowie: Teodor Koryciński, stolnik krakowski i Andrzej Zgłobicki.

NARĘBSKI Piotr z Elżbietą Lasocką, 26.01.1671. Świadkowie: Zygmunt Palczewski, wojski stryjski i Gaudenty Zacherla.

NIEZABITOWSKI Paweł z Zofią Tomaszowczanką, 26.11.1673.

NIEZIELSKI Szymon z Barbarą Łagocką, 26.08.1673. Udzielił Mikołaj Oborski, sufragan krakowski. Świadkowie: Adam Drużyński i Jan Karkutowic, ławnik najwyższego prawa magdeburskiego na zamku krakowskim.

NOWOTARSKI Jan z Katarzyną Lekstonową, 06.10.1658. Świadkowie: Stanisław Zatorski i Jan Skomroszkowicz.

OCHĘTKOWSKI Albert z Zofią Goździejowicową wdową, 25.11.1665. Świadkowie: Stanisław Wilkowicz i Albert Siekielowicz, ławnicy najwyższego prawa magdeburskiego na zamku krakowskim.

OCHOCKI Gabriel, doktor medycyny z Anną Spinkówną, córką Stanisława Spinka, doktora obojga praw, 27.02.1669. Świadkowie: Gabriel Ochocki ( ojciec ), doktor medycyny i Jan Pernus, rajcy krakowscy.

OLEŚNICKI Zygmunt z Beatą Konstancją Myszkowską, 03.02.1649. Udzielił Piotr Zbylitowski, kanonik łęczycki. Świadkowie: Władysław Myszkowski, margrabia na Mirowie.

OPATKOWSKI Stefan z Ewą Gierzmanową wdową, 21.01.1668. Świadkowie: Jan Romanowicz, rajca krakowski i inni.

ORŁOWSKI Bernard, chorąży królewski z Anną Urszulą Wojakowską, 23.10.1672.

ORSETTI  Wilhelm z Heleną PIlchowską, 03.09.1672. Udzielił  Piotr Kazimierz Orłowski, scholastyk Wszystkich Świętych, kantor tarnowski, kanonik krakowski, pleban z Kosocic. Świadkowie: Franciszek Orsetti, starosta knyszyński i Jerzy Romuald Schedel.

OSSOWSKI Samuel z Marianną Dąbrowską, 21.10.1653. Świadkowie: Michał Dobrzywiński i Albert Karniowski.

OSTROWSKI Kazimierz z Anną Przyborowską, 19.05.1669. Świadkowie: Stanisław Wierzbięta i Jan Zaleski, dworzanie Mar. Zebrzydowskiej, wojewodziny krakowskiej.

OSTROWSKI Stefan z Teresą Białobrzeską wdową, 17.09.1648. Świadkowie: Stanisław Zawadzki i Wacław Wiktor.

OSUCHOWSKI Mikołaj z Jadwigą Silnicką, 25.02.1664. Świadkowie: Stanisław Padowski i Marcin Kącki, obywatele krakowscy.

OTWINOWSKI Jerzy z Heleną Białobrzeską, 13.10.1675. Świadkowie: Michał Czerny, starosta parnawski; Mikołaj Otwinowski i Jakub Rojowski, cześnik dobrzyński.

PALAMINI  Józef i Magdaleną Furmankowicówną, 21.08.1663. Udzielił Mikołaj Sulikowski, doktor teologii i profesor jagielloński, kanonik u św. Florjana. Świadkowie: Jan Paweł Celary, generał major  wojsk królewskich i Piotr Dzianotty.

PASZKEIM Marcin, aptekarz królewski z Teresą Frusinelli, 05.03.1676. Udzielił Józef Bernardyn Zebrzydowski, kanonik krakowski. Świadkowie: Stanisław Segnic, rajca krakowski; Sebastian Szelerth, rajca warszawski i Hieronim Kosiński, superintendent ceł królewskich w Małopolsce.

PAWŁOWSKI Jan z Konstancją Gocławską, 18.06.1675. Świadkowie: Samuel Gocławski; Aleksander Błeszyński i Stanisław Rzeszowski.

PEŁKA Zachariasz z Anną Solomońską, 03.03.1647. Udzielił Szymon Starowolski, kanonik krakowski. Świadkowie: Stefan Zółtowski i Franciszek Delpace.

PESTELOCCI  Antoni Piotr ( Vincentinus ) z Teresą Bełzianką, 23.06.1647. Świadkowie: Jerzy Pipan i Rudolf Cortini.

PILECKI Stanisław Piotr z Katarzyną Rynthówną, 14.02.1665, Świadkowie: Albert Górnicki; Stanisław Piechowic i Piotr Siemoński.

PLĄSKOWSKI Kazimierz Franciszek z Zofią Konstancją ( nieoznaczoną ) wdową, 31.07.1670.

POLITIANI Józef, doktor medycyny z Anną Eufemią Zacherlanką Cortini wdową, 31.03.1674. Świadkowie: Bonawentura Briganti, rajca; Gaudenty Zacherla; Dyonizy Zacherla, ławnicy krakowscy i Stefan Mechoni.

PORAYŁO Stanisław z Zofią Czeczotową, 20.10.1672. Świadkowie: Albert Kobielecki i Albert Amfilkowic.

PORĘBSKI Paweł z Katarzyną Turcznką, 25.08.1665. Udzielił Stanisław Jurkowski, doktor teologii, proboszcz u św. Floriana. Świadkowie: Franciszek Cyrus, rajca i Grzegorz Szalewicz, ławnik krakowski.

PRIAMI Jerzy  z Zuzanną Cyrusową wdową, 06.10.1669. Świadkowie: Jan Pernus, rajca krakowski ; Andrzej Paczanowski i Jerzy Schedel.

PROSPERIS de Filip, doktor medycyny z Zofią Cartellina wdową, 18.09.1665. Udzielił Kazimierz Waxman, kanonik krakowski. Świadkowie: Franciszek Cyrus, rajca krakowski; Benedykt Amadei i Andrzej Rogowski.

PROSZYŃSKI Krzysztof z Konstancją Nidecką, 24.08.1655. Świadkowie: Aleksander Nidecki i Tomasz Brzeziński.

PRZYBEISKI Franciszek Albert z Katarzyną Dobrzycką, 11.05.1659. Świadkowie: Mikołaj Słowikowski, archiprezbiter, doktor teologii i obojga praw i Jan Dobrzycki, kanonik skalbmierski.

PRZYŁUSKI Jan z Katarzyną Duraczkówną, 26.10.1664. Świadkowie: Jan Dniowski i Marcin Sopiński.

RADOSZEWSKI Władysław z Katarzyną Krupkowską, 24.02.1664. Świadkowie: Stanisław Piaskowski i Albert Zyznowski.

RAP Andrzej z Justyną Słowikowską, 31.07.1650.

REICH Krzysztof, podwójci piotrkowski z Ewą Rodzierówną, 25.08.1668. Świadkowie: Jakub Żywiecki, wójt najwyższego prawa magdeburskiego na zamku krakowskim; Andrzej Węgrzynowic i Jakub Sterling, rajca piotrkowski.

REYNEKIER Jakub, doktor filozofii i medycyny z Jadwigą Pernusówną, 25.07.1655.

REYNEKIER Stanisław Jakub, doktor medycyny z Justyną Teresą Bestici, 14.05.1663.

REZLER Kazimierz Albert, doktor filozofii i medycyny z Agnieszką Paulurówną, 13.02.1676.

ROGALIŃSKI Władysław z Marianną Pisarską wdową, 28.06.1676. Świadkowie: Adam Misiowski i Nabor Rudnicki.

ROJOWSKI de Rojowo, podczaszy dobrzyński z Ludwiką z Przybysławic  Solecką, 11.10.1663. Udzielił Stanisław Prokop Gołuchowski, proboszcz z Bejsca. Świadkowie: Jan Wielopolski, kasztelan wojnicki i Stanisław Skarszewski, kasztelan małogoski, starosta Samborski.

ROLIŃSKI Franciszek z Krystyną Zalaszowską, 28.01.1652. Świadkowie: Adam Nagoth, burmistrz i Stanisław Kondrat, rajca krakowski.

ROZYNI Jan z Agnieszką Gierzmanówną, 08.03.1666. Udzielił Adam Sztamet, doktor obojga praw, proboszcz z Wiśnicza. Świadkowie: Dyonizy Zawadzki, wikary kościoła Maryackiego i inni.

RUDNICKI Piotr z Justyną Rynthówną, 04.03.1666. Świadkowie: Stanisław Rożanka, podstarości biecki; Adam Węglowski i Jan Kempicki.

RUDNIKOWSKI Zygmunt Stanisław z Agnieszką Czerną, 23.02.1664.

RYLSKI Stefan z Anną Łodzińską, 03.02.1650. Świadkowie: Sebastian Łodziński i Piotr Baranowski.

RZUCHOWSKI Piotr z Elżbietą Lubnicką wdową, 05.02.1660. Świadkowie: Stanisław Piechowic i Florian Drozdowski.

SADOWSKI Kazimierz z Krystyną Grynfeltcówną, 09.07.1671. Świadkowie: Stanisław Sadowski; Stanisław Zaboklicki i Jan Krzemieniowski.

SCHEDEL Romuald Jerzy z Cyryllą Fakierysową ( Facheris )  wdową, 17.01.1674.

SCHEDEL Romuald Jerzy z Anną Zaleyską, 30.08.1676. Świadkowie: Jakub Reynekier, doktor medycyny; Franciszek Cyrus i Jan Pernus, rajcy krakowscy.

SIEDLECKI Paweł z Barbarą Podgorzanką, 25.11.1646. Świadkowie: Paweł Monkiewic, doktor medycyny i Jacek Brożek, obywatel krakowski.

SIEMOŃSKI Jakub z Teresą Pruszyńską, 15.01.1665. Świadkowie: Andrzej Kmita; Olbracht Nekanda Trepka; Samuel Chyłomski i Stanisław Pruszyński.

SIKORSKI Albert z Dorotą Cyrusówną, 26.06.1667. Udzielił  Mikołaj Żelazowski, kanonik Wszystkich Świętych. Świadkowie: Franciszek Roliński i Jacek Łopacki, doktorzy medycyny, rajcy krakowscy.

SKALSKI Jakub z Magdaleną Ciechanowską, 24.11.1674. Udzielił Bonifacy Slaszyński, provincialis conventus S. Spiritus de Saxia.

SZLESZKOWSKI Albert, doktor filozofii I medycyny  z Anną Zuzanną Mucharską, córką Piotra, doktora filozofii I medycyny, profesora w akademii krakowskiej i lekarza królewskiego i Zuzanny Schelderówny, 15.11.1654. Udzielił Jan Tarnowski, arcybiskup lwowski. Świadkowie: Albert Kucharski, kanonik krakowski i Jan Suchodolski, proboszcz wielicki, pleban niepołomski.

SŁAWEK Szymon z Anną Cierniechowicową, 09.08.1655. Świadkowie: Jan Biskupski i Jan Gawiński.

STADNICKI Jan z Katarzyną Powęską, 05.02.1662. Udzielił Paweł Dominik Sarnowski, doktor teologii i ob. obojga praw, kanonik krakowski i poznański, sekretarz królewski.

STERNICKI Andrzej z Anną Solecką, 27.12.1655.

STOCKI Krzysztof z Dorotą Wąsażanką, 25.02.1661.

STOKOWSKI Jan z Teresą Chaczowską, 11.02.1668. Świadkowie: Jan Różański i N. Chaczowski.

STRASZOWSKI de Straszow Piotr z Agnieszką Octavia, 17.02.1670. Świadkowie: Aleksander Strasz i Andrzej Ulatowski.

SWIDERSKI Andrzej z Elżbietą Koźlicką, 18.11.1674. Świadkowie: Jan Wolfowic i Stanisław Bieliński.

SZOPIŃSKI Marcin z Katarzyną Palczowską, 16.11.1659.

TABASZOWSKI Andrzej z Katarzyną Stanisławską, 20.11.1667. Świadkowie: Jacek Dąbski, kasztelan biecki i Władysław Lubowiecki, sędzia krakowski.

TARNOWSKI Maciej z Marianną Kochańską wdową, 13.12.1665. Udzielił Jan z Tarnowa Tarnowski, arcybiskup lwowski. Świadkowie: Jacek Dembiński i Grzegorz Dziedzicki, wikary kościoła Maryackiego.

TAUBURT Andrzej z Małgorzatą Tucówną ( Tucci ), 13.04.1667. Świadkowie: Andrzej Szelezecki, komornik ziemski krakowski i Wentura Bringanti, rajca krakowski.

TRZEBICKI Aleksander Michał z Zofią Czapliną, 14.01.1670. Udzielił Zygmunt Zaboklicki, kanonik św. Jerzego na zamku krakowskim. Świadkowie: Jan Jagniątkowski i drugi Jan Jagniątkowski.

TUCZY ( Tucci )  Piotr z córką Filipa Forconi, 12.09.1668.

WALIGÓRSKI Stanisław z Agnieszką Zakrzewską, 22.01.1667.

WIELOWIEJSKI Ludwik  z Krystyną Lipieńską ( Lipińską ), 21.02.1651.

WIELOWIEJSKI Mateusz Stanisław z Zofią Karlińską, 04.06.1669. Świadkowie: Stefan Kazimierz Iwański i Ludwik Rylski.

WIERZBOWSKI  z Wielkiego Chrząstowa Hieronim, chorąży łęczycki z Marianną z Przyłęk Komorowską wdową, 07.03.1649. Udzielił Wawrzyniec Gębicki, kanonik krakowski. Świadkowie: Samuel Stokowski i Jan Skórzowski.

WIŚNIOWSKI Jan z Eufrozyną Leyfarówną, 16.08.1676. Udzielił Andrzej Pieńkowski, kanonik krakowski. Świadkowie: Andrzej Karwicki, podstarości krakowski; Stanisław Rożanka, pisarz grodzki krakowski i Stanisław Krauz, rajca krakowski.

WIŚNIOWSKI Paweł z Dorotą Górską wdową, 29.01.1665.

WOLANOWSKI Marcin z Teresą Zwoleńską, 23.05.1647. Świadkowie: Krzysztof Lipczycki; Stanisław Obrębski i Adam Malinowski, obywatele krakowscy.

WOLECKI Marcin z Elżbietą Wolecką, 10.08.1670. Świadkowie: Jerzy Czechanowski i Michał Chlebowski.

WOSIŃSKI Stanisław, doktor medycyny, sekretarz królewski z Teresą Pestelocci, 13.11.1670. Świadkowie: Jerzy Pipan, sekretarz królewski; Antoni Lukini i Walenty Wosiński, obywatele krakowscy.

WYGNAŃSKI Kazimierz z Katarzyną Sadkowską, 11.07.1660.

ZAYDLIC Franciszek, pisarz krakowski z Konstancją Marią Czeską, córką Andrzeja, 25.04.1660. Świadkowie: synowie nieżyjącego Stefana z Pilicy Korycińskiego [ zmarł w zamku w Ojcowie 06.07.1658 ], kanclerza wielkiego koronnego.

ZBIŃSKI Bartłomiej z Miechowa z Zofią Jaskulską, 06.02.1663.

ZDZIAŃSKI Franciszek Piotr z Teresą Urszulą Kessełutówną, 04.02.1668. Świadkowie: Marcin Lipski i Jerzy Wolfowic.

ZMIĄCKI Adam z Agnieszką Młoszowską, 29.02.1672. Udzielił Jan Dobrzycki, kanonik skalbmierski. Świadkowie: Andrzej Lesiowski i Stanisław Miłoszowski.

ZMIJOWSKI Wacław z Justyną Kożuchowską, 28.11.1671. Świadkowie: Kazimierz Rabsztyński.

ZULIŃSKI Jan z Teresą Garlicką, 04.08.1667. Świadkowie: Franciszek Szembek, starosta biecki i Jan Potocki, stolnik  bełski.

ZYCHLIŃSKI Dominik , doktor filozofii  z Teresą Winiarską wdową, 30.11.1669.

ZYRZEŃSKI Jana z Katarzyną Młoszowską, 09.11.1649. Świadkowie: Samuel Młoszowski i Mikołaj Ostrowski.

ZYZNOWSKI Maciej z Konstancją Dobrownicką, 08.02.1655, Świadkowie: Jan Odrzywolski i Grzegorz Rojkowski.

ŻYWIECKI Jan z Magdaleną Kłosowicówną, 08.02.1676. Udzielił Gabriel Węgrzynowic, oficjał pilzneński.