Na podstawie opracowania Księdza Jana Sygańskiego, zamieszczonego w dodatku do numerów 10 i 11  Miesięcznika Heraldycznego z roku 1910.

ARTEŃSKI Franciszek z Jadwigą Krzeszkowską, 22.02.1688.

BABECKI z Babic Jan z Katarzyną z Chronowa Psarską, wdową, 12.06.1694.

BABSKI Paweł z Zofią Droniowicową, 18.07.1679.

BARTOSZOWICZ Gabryel  z Reginą Machowicówną, 17.09.1695.

BEHM Jan, doktor obojga praw z Teresą Turczykówną, 29.01.1688.

BĘDKOWSKI Piotr z Anną Oczkowicówną, 09.05.1694.

BIEDRZYCKI Mikołaj z Marianną Lewandowską, 15.02.1695.

BORACHOWSKI Jan z Katarzyną Łobodzką, 28.07.1687.

BORELLA  Franciszek z Justyną Reynekierówną, córką Jakuba, 04.02.1690.

BORGONI Jan z Marianną Bukowską, 08.06.1680.

BORZYKOWSKI Władysław z Zuzanną Szulcową, 07.08.1695. Świadkowie: Florian Pawłowski; Franciszek Przygodzki i Michał Wolfowicz.

BUDZISZEWSKI Franciszek z Magdaleną Zaydlicówną, 19.11.1690.

BYSTROWSKI Jan z Anną Sleszkowską, 17.02.1694. Udzielił Jerzy Januszowicz, doktor obojga praw, archipresbyter. Świadkowie: Jan Gaudenty Zacherla i Michał Behm, rajcy krakowscy.

CELIŃSKI Stanisław Adam z Teresą Januszowicówną, 29.07.1681.

CESARI Franciszek z Małgorzatą Engelhartówną, 30.07.1678.

CEZARY Franciszek, ławnik najwyższego prawa magdeburskiego na zamku krakowskim z Anną Schedlówną, 08.11.1695. Świadkowie: Jan Zaleski i Jerzy Schedel.

CHĄDZYŃSKI Albert z Katarzyną Komorowską, 15.02.1695. Świadkowie: Jan Strzeszkowski; Konstanty Komorowski i Jan Starczowski.

CHUDZIŃSKI Mikołaj  z Teresą Behmową, 26.10.1692. Świadkowie: Michał Behm i Andrzej Belli, rajcy krakowscy.

CHWALECKI Jakub z Katarzyną Jarecką, 25.06.1690. Świadkowie: Piotr Morsztyn i Józef Jarecki.

CHWALIBÓG na Janowicach Stanisław z Justyną Joanellanką ( Joanelli ), 28.10.1691. Udzielił Stanisław Szembek, sufragan krakowski.

CZARTORYSKI Stanisław z Barbarą Zagórowską, 25.03.1685. Świadkowie: Stanisław Czeski i Walenty Boratyński.

CZĘCKOWICZ Józef, doktor filozofii i medycyny z Jadwigą Głuchowszczanką, 05.10.1692.

CZUSZOWSKI Piotr z Elżbietą Swiesczowską, 02.07.1684. Świadkowie: Franciszek Stokowski i Marek Antoni Morykoni.

DASZCZYŃSKI Andrzej z Barbarą Niewiarowską, 23.01.1677. Świadkowie: Franciszek Niewiarowski i Teodor Orzechowski.

DĄBROWSKI Władysław z Marianną Malczowską, 02.01.1687. Udzielił Kazimierz Bielecki, doktor filozofii, proboszcz w Dąbrowie. Świadkowie: Kazimierz Laskowski; Franciszek Dłużniowski i Władysław Stroczowski, dworzanie Hieronima Lubomirskiego, starosty sandeckiego.

DERŚNIAK Stanisław, starosta radoszycki z Barbarą Morsztynową, 24.08.1684. Świadkowie: Aleksander Derśniak, kasztelan małogoski i Kasper Cieński, dziekan krakowski.

DĘBIŃSKI Albrecht z Krystyną Czerną, córką Michała, kasztelana oświęcimskiego, 02.03.1688. Świadkowie: Franciszek Szembek, kasztelan sanocki i Przedbor Lanckoroński, proboszcz oświęcimski.

DĘBIŃSKI Andrzej z Apolinarą Dębińską, 13.07.1690.

DĘBIŃSKI Hieronim z Justyną Piegłowską, córką Stanisława, starosty ujskiego, 19.02.1688. Udzielił Andrzej Pągowski, archidiakon  krakowski. Świadkowie: Franciszek Szembek, kasztelan sanocki i Mikołaj Dębiński, łowczy podlaski.

DOMANIOWSKI Jakub z Marianną Stogniewówną, 10.05.1684.

DOREVAL Ludwik, kapitan królewski z Anną Eufemią Politiani, 08.08.1680. Świadkowie: Stanisław Wojeński, biskup kamieniecki; Kazimierz Waxman, kanonik krakowski i Aleksander Stocki, burgrabia zamku krakowskiego.

DOREVAL Ludwik, major pułku królewskiego z Anną Celeścianką, 29.08.1684.

DZIANOTTY Jan, ławnik najwyższego prawa na zamku krakowskim z Agnieszką Żywiecką, 17.10.1693. Świadkowie: Andrzej Belli i Jan Kłosowic, rajcy krakowscy.

DZIANOTTY Maffey Jan z Magdaleną Ocieszowicówną, 28.08.1682. Świadkowie: Jan Gaudenty Zacherla i Antoni Lukini.

DZIDOWSKI Józef z Zofią Młyńską, 12.01.1692. Świadkowie: Aleksander Cyermiński, kasztelan zawichowski i Jan Rychłowski.

FEDERICI Antoni Marek ( Venetus )  z Katarzyną Fabrysową ( Fabris ), 09.07.1678.

FLAWIUSZ Jan Aleksander z Elżbietą Wierzbicką, 21.11. 1695. Świadkowie: Ludwik Flawiusz i Jakub Kazimierz Koczowicz.

FRANTEMBERK Jan z Heleną Karkutowicówną, 31.10.1694.

FREZNEKIER Jan z Teresą Lukinianką ( Lukini ), 04.11.1688. Świadkowie: Gaudenty Zacherla i Stanisław Segnicz, rajcy krakowscy.

GAŁCZOWSKI Andrzej z Zuzanną Gutowską, 12.01.1687. Świadkowie: Władysław Trębecki i Krzysztof Wybranowski.

GAWŁOWSKI Stanisław z Jadwigą Słomianowską, 06.06.1686.

GAWŁOWSKI Stanisław z Salomeą Majeronowską, 21.10.1693. Świadkowie: Stanisław Leńczowski i Seweryn Machowski.

GERARDINI Kamil ( Florentinus ) z Marianną Delpacówną ( Delpace ) 14.07.1678.

GIERAŁTOWSKI Jan z Agnieszką Ryntówną, 11.08.1693. Świadkowie: Seweryn Machowski i Kazimierz Łosiewski.

GIORGI  DE GARMANO Roch ( Venetus ) z Marią Teodorą Serwalanką, córką Bernarda Servali, 17.10.1688. Udzielił Józef Giorgi, kanonik sandomierski. Świadkowie: Józef Zebrzydowski kanonik  krakowski infułat; Stanisław Wosiński, doktor medycyny i Bonawentura  Briganti, rajcy krakowscy.

GŁADYSZEWICZ Franciszek Jakub z Heleną Belanką ( Belli ), 03.02.1692. Świadkowie:  Jacek Łopacki, doktor filozofii i Medycyny, burmistrz i Andrzej Belli, rajca krakowski.

GŁOWIŃSKI Jan z Marianną Niwkówną, 27.04.1692.

GORZKOWSKI Krzysztof z Zofią Kumanowską, 23.11.1679.

GOSŁAWSKI Jan z Jadwigą Radoszowską, 25.07.1689. Świadkowie: Michał Czerny; Michał Leppi;  Paweł Karski i Jan Borowiecki.

GRABOWSKI Stanisław z Barbarą Rokowską, 25.02.1677. Świadkowie: Jan Więczkowski i Albert Wyrzykowski.

GRIMMER Chrystyan z Cecylią Gross, 09.09.1678. Udzielił Stanisław Orłowski, scholastyk Wszystkich Świętych, kantor tarnowski, proboszcz w Morawicy.

GROCHOLSKI Bartłomiej z Anną Rusiecką, 01.05.1689. Świadkowie: Wawrzyniec Wodzicki, żupnik wielicki.

GRODZKI Jan z Teresą Justyną Odrzywolską, 26.06.1692.

GROT Michał z Agnieszką Koziarzowską ( Koziarowską ), 01.05.1694. Świadkowie:  Jan Malicki; Jan Franciszek i Maciej Wojciechowscy; Kazimierz Cichowski.

GWARDZIŃSKI Jakub z Olkusza z Anną Koncówną, 10.11.1685.

HERBERTH Józef z Zofią Jurkowską, 21.02.1689. Udzielił Marcin Winkler, doktor teologii, kanonik krakowski, proboszcz sandomierski, rektor uniwersytetu. Świadkowie: Jacek Łopacki, doktor medycyny, burmistrz i Jerzy Januszowicz, archipresbyter.

JACHYMOWSKI Michał z Anną Lasocianką, 09.02.1694. Udzielił Kazimierz Pakosław z Lanckorony Lanckoroński, kustosz koronny, kanonik krakowski, proboszcz oświęcimski. Świadkowie: Stanisław Czartoryski; Piotr Szydłowski i Antoni Adamowski.

JAKIELSKI Andrzej z Anną Prosperówną ( Prosperi ), 18.11.1691. Świadkowie: Antoni Prosperi.

JANKOWSKI Zygmunt z Teresą Barankowicówną, 09.11.1692. Świadkowie: Florian Smarzowski i Jan Sienkiewicz.

JASIŃSKI Antoni z Katarzyną Oraczewską, 13.01.1688. Świadkowie: Jan Otwinowski; Albert Kącki; Mikołaj Nowowiejski i Adam Wilkoszowski.

JORDONIK Jakub z Katarzyną Bemówną, 26.06.1694. Świadkowie: Franciszek Cezary i Albrecht Jordonik.

KAYZER Kasper z Teresą Chudzińską, 25.08.1691.

KERNER Józef Natanael z Marcjanną Laskowicówną, 17.07.1694.

KERNER Samuel z Agnieszką Gostkowicówną, 19.10.1692. Świadkowie: Łukasz Winkler, superintendent ceł królewskich i Aleksander Muszyński.

KIELAROWIC Stanisław z Benedyktą Cyrusówną, 01.07.1679.

KLUZOWIC Jan z Dorotą Lechowską, 13.05.1684.

KŁOSOWIC Jan z Marianną Waytmanówną, 21.06.1692. Świadkowie: Stanisław Wosiński i Jan Dzidowski, doktorzy medycyny.

KOCHAŃSKI Jan z Jadwigą Rutkowską, 21.10.1679.

KOWNACKI Adam z Anną Olchowską, 02.02.1692. Świadkowie: Andrzej Dębiński; Aleksander Gostwicki i Maciej Kamieński.

KOZIŃSKI Albert z Reginą Dylążkówną, 18.09.1677.

KOŹMIŃSKI Tomasz z Marianną Czeską, 12.06.1688. Świadkowie: Michał Koźmiński i Stanisław Czeski.

KRECZYK Jerzy z Ewą Dębińską, 07.02.1684. Świadkowie: Stanisław Piegłowski, starosta ujski i Pakosław Lanckoroński, proboszcz oświęcimski.

KROKOWSKI Jan z Katarzyną Łękawską, 11.01.1689. Świadkowie: Piotr i Kazimierz Ochoccy.

KROSNOWSKI Mikołaj, stolnik lwowski z Anną Rojowską, córką Jakuba kasztelana wiślickiego, 09.06.1686. Udzielił Jan Małachowski, biskup krakowski. Świadkowie: Jan Czarnecki, miecznik krakowski i Wawrzyniec Wodzicki, skarbnik dobrzyński.

KRZEMIEŃSKI Albert z Reginą Nieśniowską, 13.09.1693. Udzielił Bernard Bukowiecki, praepositus sandomiriensis , canon. regular. ordinis S. Spiritus. Świadkowie: Gaudenty Zacherla i Albert Sleszkowski.

KSIĘSKI Adam z Katarzyną Gosławską, 29.03.1688. Świadkowie: Filip Kuczkowski; Marcin Wolecki, rotmistrz piechoty zamku krakowskiego; Stanisław Gosławski i Stanisław Rudnikowski.

KSIĘSKI Mikołaj, cześnik krakowski z Marcjanną Chełmską, 16.11.1681. Udzielił Stanisław Wojeński, biskup kamieniecki. Świadkowie: Michał Dębiński i Krzysztof Chełmski.

KUCZKOWSKI Filip z Marcjanną Rojowską, wdową, 27.11.1685. Świadkowie: Stanisław Zdanowski, pisarz grodzki krakowski; Piotr Siemoński, pisarz grodzki oświęcimski i Mikołaj Dębiński.

KUŹNICKI Andrzej z Anną Jeziorkowicówną, 09.02.1687.

LANCKOROŃSKI Kazimierz Samuel z Konstancją córką Jana Lipskiego, starosty rawskiego, 02.02.1687. Świadkowie: Józef Borek, kasztelan radomski; Michał Czerny, kasztelan oświęcimski; Abraham Jarzyna, podkomorzy rawski.

LEŃCZOWSKI Stanisław z Marianną Maieranowską, 28.01.1685.

LEŃCZOWSKI z Górnych Leńcz Stanisław z Zuzanną Motczyńską, 18.11.1688. Udzielił Andrzej Pieńkowski, kanonik krakowski. Świadkowie: Fabian Gołębiowski i Stanisław Górnicki.

LORENZY Jan ( Italus ) z Anną Omanszczanką, 26.05.1694.

LUBIENIECKI Andrzej z Barbarą Morsztynówną, 02.02.1693.

ŁABUZIŃSKI Kasper z Agnieszką Chorzewszcanką, 11.01.1693.

ŁAŃCUCKI Józef z Anną Obełkowską, 02.03.1688. Udzielił Samuel Furmankowicz, doktor obojga praw, kanonik krakowski.

ŁEBKOWSKI Michał z Katarzyną Wodzinowską, 29.10.1695.

ŁOPACKI Jacek, doktor filozofii i medycyny z Anną Lukrecją Koncówną, 02.05.1689.

ŁOPACKI Stanisław, doktor medycyny z Urszulą Karmichłówną, 10.02.1692. Świadkowie: Andrzej Belli, rajca krakowski i Franciszek Gładyszewicz, ławnik krakowski.

MADERNA Dominik z Jadwigą Wilkowicową, 02.12.1690.

MALUSZKOWICZ Szymon z Katarzyną Wysocką, 09.10.1695.

MARKIETY (Marchetti )   Flawiusz, rajca lubelski z Teresą Mechoni, 19.01.1692.

MARKOWIC Jan z Zyzanną Gładyszowicówną, 17.07.1678.

MAY Stanisław z Zuzanną Dębińską, 10.05.1682. Świadkowie: Andrzej Potocki, wojewoda krakowski i Jan Lipski, starosta sandecki.

MĄCZYŃSKI Krzysztof z Dorotą Broszkówną, 30.11.1684. Świadkowie: Jan Jarbiński i Kazimierz Wieczorkowski.

MICHAŁOWSKI Stefan z Teresą Talenti, 23.01.1694. Świadkowie: Wojciech Gaszyński i Antoni Koziarowski.

MILLORUCI Dominik z Justyną Borella, wdową, 20.08.1692.

MIROWSKI Józef  z Anną Staszyńską, 10.01.1683. Świadkowie: Wawrzyniec Jeziorowski i Jan Wiśniowski.

MITENLINI Daniel z Anną Frąckowicową, wdową, 29.08.1682.

MLECZKO Piotr z Marianną Turczyńską, 23.09.1687. Świadkowie: Jacek Lopacki i Stanisław Wosiński, doktorzy medycyny, rajcy krakowscy.

MORSZTYN z Raciborska Chrystyan, stolnik bielski z Magdaleną ze Stoku Stocką, burgrabianką krakowską, 14.04.1692. Świadkowie:  Franciszek Szembek, kasztelan biecki i Józef Lubomirski, świętego państwa rzymskiego książę, koniuszy wielki koronny.

MUSZEWIC Sebastian, doktor filozofii z Zofią Wałecką, 18.01.1682.

MYSZKOWSKI Gonzaga Józef, margrabia na Mirowie, kasztelan bełzki z Heleną Konstancją księżną na Klewaniu i Żukowie Czartoryską, 25.06.1690. Świadkowie: Marek Matczyński, podskarbi wielki koronny i Franciszek Szembek, kasztelan kamieniecki.

NAKIELSKI Andrzej z Jadwigą Wiśniowską, 23.02.1694. Świadkowie: Stanisław Zdanowski, pisarz grodzki krakowski i Michał Przyłęcki, burgrabia krakowskiego zamku.

NAYMANOWSKI Franciszek Jakub, kapitan chorągwi Stanisława Jabłonowskiego hetmana  wielkiego koronnego z Cecylią Teresą Grynomerową, 21.04.1686. Udzielił Franciszek Oborski, kanonik Wszystkich Świętych.

NIEWIAROWSKI Piotr z Heleną Stocką, 02.05.1688.

NOSIDŁOWSKI Jakub z Zofią Łącką, 28.06.1694. Świadkowie: Jacek Dębski i Stefan Siedlecki.

NOWICKI Józef z Anną z Opawy, 11.01.1684. Świadkowie: Jerzy Januszowicz archipresbyter i Tobiasz Zaboklicki kanonik krakowski.

OCHOCKI Kazimierz z Justyną Rabsztyńską, 12.02.1688.

OCIESZOWIC Baltazar z Magdaleną Cyrusową, 19.11.1676. Świadkowie: Jacek Łopacki doktor medycyny i Albert Sztamet, rajcy krakowscy.

OLECHNOWICZ z Zofią Cieskiewicową, 24.06.1687. Świadkowie: Marcin Wolecki rotmistrz zamku krakowskiego.

PARZNIEWSKI Jan z Konstancją z Wielkiego Rylska Rylską, 16.01.1694. Świadkowie: Jan Bilski i Kazimierz Nieśniowski.

PAWLIKIEWICZ Andrzej z Barbarą Layferówną, 04.02.1690. Świadkowie: Jacek Łopacki burmistrz; Albert Sleszkowski i Jan Wiśniowski.

PAWŁOWSKI Florian z Anną Delangransówną, 15.01.1689.

PEŁKA Jan z Marianną Katarzyną Pruską, 02.12.1682. Świadkowie: Andrzej Lubieniecki i Adam Maniecki.

PEŁKA Jan z Zofią Jasińską, 11.02.1685. Świadkowie: Zygmunt Panek i Tomasz Gęsielski.

PEŁŻYŃSKI Tomasz z Marianną Pomorską, 30.04.1687.

PĘTKOWSKI Stanisław z Dziewięczyc z Konstancją Linxina z Trunawca, 26.02.1691. Świadkowie: Jan Zakrzewski i Stanisław  Gołuchowski.

PIEKARSKI Mikołaj z Konstancją Szczepanowską, 11.11.1691. Świadkowie: Jan Frezer burgrabia zamku krakowskiego; Ludwik Szembek kasztelaniec kamieniecki i Mikołaj Młodziejowski.

PINOCCI Jan z Katarzyną Celeścianką, 17.04.1687. Świadkowie: Paweł Freznekier i Jacek Łopacki, rajcy krakowscy.

PISARZOWSKI Adam z Konstancją Russocką, 06.09.1692. Świadkowie: Władysław Russocki i Andrzej Aleksander Pisarzowski.

PISARZOWSKI Andrzej z Marianną Russocką, 26.05.1686. Udzielił Tobiasz Zaboklicki, kanonik krakowski. Świadkowie: Adam Pisarzowski i Aleksander Waxman burgrabia zamku krakowskiego.

PONICZKOWICZ Jan z Agnieszką Piskorczanką, 14.11.1693.

POZEMSKI Andrzej z Marianną Tarnowską, 03.02.1692. Udzielił Kazimierz Łubieński kanonik krakowski. Świadkowie: Józef Lubomirski hrabia na Wiśniczu i Jarosławiu, świętego państwa rzymskiego książę i Michał Czerny, kasztelan oświęcimski.

PSARSKI Kazimierz z Marianną Proszyńską, 02.03.1677. Świadkowie: Jan Psarski i Stefan Proszyński.

RABCIŃSKI Kazimierz z Barbarą Pełcanką, 20.02.1677. Świadkowie: Jan Pernus; Jakub Reynekier doktor medycyny i Antoni Lukini, rajcy krakowscy.

RECZYŃSKI Jan z Katarzyną Szemerówną, 19.04.1681.

RZESZOWSKI z Rzeszowa Jan z Heleną Dzianotty, 13.02.1695. Świadkowie: Jan Dembiński i Jan Kochański.

RZĘSICKI Stanisław z Teresą Janowską, 23.11.1687.

ROGOLIŃSKI Władysław z Zofią Radoszowską, 20.11.1684. Świadkowie: Józef Zdziański chorąży nowogrodzki i Mikołaj Czerny.

ROLIŃSKI Franciszek z Marią Anną Bellanką ( Belli ) 05.02.1682.

ROMANOWSKI Szymon z Heleną Gruszczyńską, 24.07.1694.

ROMER Jan Marcin z Anną Krasuską, 02.05.1677. Świadkowie: Samuel Stokowski i Albert Romer.

ROMISZOWSKI Franciszek z Agnieszką Stocką, 12.02.1679. Świadkowie: Jan Opaliński cześnik wielki koronny; Albert Modrzejowski i Remigian Szembek.

RUDAWSKI Paweł z Anną Domaracką, 17.08.1690. Świadkowie: Sebastian Januszewski i Jakub Tencer.

RUMIAŃSKI Zygmunt z Katarzyną Dzianottówną, 02.03.1683. Świadkowie: Jan Domaracki i Mateusz Miaskowski.

SAPIŃSKI Jakub  z Urszulą Łukaszkowicową, 13.07.1678. Świadkowie: Jerzy Schedel rajca krakowski i Franciszek Zaydlic pisarz radziecki krakowski.

SĄSPOSKI Mikołaj z Magdaleną Zagórską, 26.02.1686. Świadkowie: Franciszek Sąsposkil Aleksander Brzeziński i Stanisław Wielowiejski.

SCHEDER Mikołaj z Zofią Domaszewską, 14.02.1683.

SIEDLISKI Józef z Heleną Czernukówną, 31.05.1692.

SIEPRAWSKI Stanisław z Teresą Brzozowską, 25.10.1692. Świadkowie: Aleksander Gierczycki; Stanisław Sowiński i Wojciech Sieprawski.

SKOPKOWICZ Kazimierz z Agnieszką Cyrusową, 30.11.1690. Świadkowie: Albert Sleszkowski rajca krakowski i Jan Szulc.

SLESZKOWSKI Albert doktor medycyny z Zuzanną Celeścianką, 06.08.1678.

SŁOWAKOWIC Stanisław doktor medycyny z Franciszką Attelmaierówną, 24.02.1680. Świadkowie: Andrzej Belli i Gabriel Ochocki, rajcy krakowscy.

SMIETANKA Hieronim z Ludwiką Zmijowską, 18.01.1693. Świadkowie: Franciszek Szembek kasztelan kamieniecki.

SMOŁKOWSKI Franciszek z Anną Glossówną, 10.06.1691.

SOLDADINI Paweł z Salomeą Bryknerówną, 19.01.1692.

SPINEK Andrzej z Franciszką Woszczynianką, 19.02.1689.

SROCZYŃSKI Jan ławnik najwyższego prawa magdeburskiego na zamku krakowskim z Cecylią Cyrusówną, 06.08.1678.

STOCKI Stanisław z Agnieszką Reyczyńską, 29.06.1682.

STOCKI Stefan stolnik chełmiński z Krystyną Pisarską, 20.08.1695. Świadkowie: Jakyb Morsztyn starosta kowalski i N. Pisarski starosta wolbromski.

STROJOWSKI Stanisław z Agnieszką Pawłowską, 22.02.1678.

STROWSKI Jan z Franciszką Matuszowską wdową, 20.07.1685.

STROYKIEWICZ Błażej z Marianną Sakowską, 23.04.1691.

STRZEMIESKI Franciszek z Teresą Jadwigą Czarną, 30.09.1691.

SZTUDNIC Marcin kapitan z pułku  Jana Lipskiego starosty sandeckiego z Anną Wolską, 27.01.1679. Świadkowie: Kazimierz Witkowski i Stanisław Marcinkowski.

SZWANDER Krzysztof z Katarzyną Elbinkówną, 20.06.1693.

SZULC Jan z Zofią Baierową, 05.06.1677. Udzielił Piotr Stanisław Orłowski kanonik Wszystkich Świętych.

SZULC Kasper z Zuzanną Wolfowicówną, 08.07.1679.

SZYDŁOWSKI Piotr z Anną Jugowicówną, 09.11.1680.

TARNOWSKI Gratus hrabia  na Tarnowie z Antoniną Przerębską, 20.02.1689.

TĘGOBORSKI Stanisław starosta małogoski z Agatą Wodzicką, córką Wawrzyńca skarbnika nurskiego, 14.10.1685. Świadkowie: Paweł Stokowski kasztelan wojnicki; Jakub Rojowski kasztelan wiślicki, Franciszek Szembek kasztelan sanocki.

TOMASZOWSKI Jan z Anną Sławkówną, 10.02.1684.

TOMICKI Aleksander z Anną z Gołuchowa Makowiecką miecznikową przemyską, 18.02.1681. Świadkowie: Filip Kuczkowski; Tobiasz Rojowski i Franciszek Sendzimir.

TOROSOWICZ Jakub z Anną Gawiczową, 10.10.1694. Świadkowie: Flawiusz Marchetti i Kazimierz Roszkowski.

TORUŃSKI Franciszek z Marianną Grabowską, 06.10.1691.

TRYCIUS Aleksander z Dorotą Rutkowską, 08.11.1692.

TRZEBIŃSKI Aleksander z Katarzyną Chociwską, 04.08.1689. Świadkowie: Stanisław Jagniątkowski; Franciszek Stocki; Andrzej Trzebiński i Feliks Chociwski.

WARSZYCKI Stanisław starosta łęczycki z Marianną Jordanówną, córką Franciszka kasztelana wojnickiego, 11.02.1691. Świadkowie:  Franciszek Szembek kasztelan kamieniecki; Franciszek Koryciński kasztelan bracławski i Stanisław Piegłowski starosta ujski.

WAYTMAN Fryderyk z Agnieszką Kłosowicówną, 13.01.1689. Świadkowie: Jacek Łopacki doktor medycyny, rajca krakowski i Kazimierz de Ochocice  Ochocki.

WĘGORZOWSKI Franciszek z Zofią Jugiewiczówną, 12.05.1691.

WIERCICHOWSKI Jan z Dorotą Zawadczanką, 10.10.1688.

WIERZBIĘTA Franciszek z Krystyną Brodecką, 30.10.1689. Świadkowie: Franciszek Stocki i Stanisław Okolski.

WIERZBIĘTA Stanisław z Elżbietą Wolską, 11.03.1677. Świadkowie: Jan Zaleski; Kazimierz Lisiewic i Mikołaj Abrahamowic.

WIERZBIĘTA Stanisław z Magdaleną Gostyńską, 22.06.1680.

WINKLER Kasper sekretarz królewski z Agnieszką Waytmanówną, 06.09.1692.

WINKLER Łukasz z Teresą Szmidówną, 29.02.1680.

WIRCZYŃSKI Jerzy z Barbarą Gleyzerówną, 24.01.1682.

WOJAKOWSKI z Wojakowej  Franciszek z Domicellą Wizemberkówną z Czajowic, 23.02.1694. Świadkowie: Stanisław Warszycki miecznik koronny i Franciszek Wielopolski, starosta krakowski.

WULFOWICZ Adam z Rozalią Bystrowsczanką, 14.01.1690. Świadkowie: Albert Sleszkowski i inni.

WYKIŃSKI Albert z Anną Jankowską, 11.05.1686. Świadkowie: Jerzy Frączkiewicz; Jan Borowiecki i Jakub Kluzowicz.

WYLEŻYŃSKI Andrzej z Jadwigą Katarzyną Ratayską, 29.06.1690.

ZACHERLA Gaudenty z Zofią Celeścianką, 28.11.1680.

ZAKRZEWSKI Jan z Barbarą Dąbską, 27.05.1688. Świadkowie: Andrzej Żydowski chorąży krakowski i Wawrzyniec Wodzicki skarbnik dobrzyński.

ZAKRZEWSKI Jan z Zuzanną Ochocką, 26.02.1691.

ZAREMBA Franciszek z Agnieszką Pawłowską, 02.07.1695. Świadkowie: Wawrzyniec Antoni Zawalski i Jan Zaleski.

ZAWADA Stanisław burgrabia zamku krakowskiego z Anną Raszowską, 26.01.1677. Świadkowie: Michał Czerny; Andrzej Bronicki burgrabia zamku krakowskiego i Stanisław Rożanka, pisarz grodzki krakowski.

ZDZIAŃSKI Stefan z Marianną Joanelanką ( Joanelli ), 10.11.1685. Świadkowie: Jerzy Jordan podstarości sandecki; Mikołaj Dembiński i Antoni Lukini rajca krakowski.

ŻARSKI Jan z Marianną Raszowską, 26.02.1686. Świadkowie: Adrian Bełchacki vicesgerens zamku krakowskiego i Zygmunt Raszowski.

ŻELASKIEWICZ Szymon z Reginą Górnicką, 20.02.1694.

ŻELICHOWSKI Albert z Teresą Jeziorowską, 13.02.1695.

ŻELICHOWSKI Stanisław Jakub z Jadwigą Slusieńską, 02.07.1689.

ŻÓŁKOWSKI Kazimierz z Zofią Kotulską, 04.11.1687.